2024-03-06

Ubezpieczenie domu w budowie – wszystko, co warto wiedzieć

Dowiedz się, jak chronić swoją inwestycję.

Ubezpieczenie domu w budowie – wszystko, co warto wiedzieć

Budowa domu wiąże się z wieloma trudnymi zadaniami, które często spędzają nam sen z powiek. Stosy formalności, ogromne wydatki, zakup materiałów, dopilnowanie ekipy budowlanej – to tylko niektóre punkty z długiej listy wyzwań, które trzeba uwzględnić, planując inwestycję. Na drodze do osiągnięcia upragnionego celu mogą stanąć też zniszczenia spowodowane np. przez huragany czy nawałnice.

Wznoszenie nowej nieruchomości to wielkie wyzwanie, dlatego warto skrupulatnie je zaplanować. Przed wieloma z wyżej wymienionych problemów uchronić nas może odpowiednieubezpieczenie domu w budowie. Poniżej wyjaśniamy, na czym ono polega, co zapewnia, a także co warto wiedzieć przed zakupieniem właściwej polisy.

Najważniejsze informacje:

 • Ubezpieczenie domu na czas budowy przeznaczone jest dla osób, które stawiają swoją nieruchomość od podstaw lub są w trakcie jej rozbudowy.
 • Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje swoim zakresem przede wszystkim mury. Po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego istnieje możliwość ubezpieczenia ruchomości domowych oraz materiałów budowlanych. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dodatkowe rozszerzenia ochrony, takie jak NNW czy OC inwestora.
 • Przed zawarciem polisy warto poznać dostępne na rynku oferty, aby wybrać tę, która spełni wszystkie nasze oczekiwania.
 • Każde towarzystwo indywidualnie ustala zakres oraz cenę za ubezpieczenie domu w budowie. Warto zapoznać się z dostępnymi propozycjami i kupić polisę online. Pozwoli to zaoszczędzić czas oraz pieniądze.
 • Ubezpieczenie domu w budowie nie jest obowiązkowe, ale warto je mieć, by zabezpieczyć swoją inwestycję.
 • Przed zawarciem polisy zapoznaj się zarówno z zakresem, jak i wyłączeniami ochrony, które znajdziesz w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Na czym polega ubezpieczenie domu na czas budowy?

Ubezpieczenie budowy domu to rodzaj polisy przeznaczonej dla indywidualnych inwestorów, którzy stawiają nieruchomość od podstaw. Zapewnia ona kompleksową ochronę elementów budowy już we wczesnych etapach inwestycji. Ubezpieczenie domu w trakcie budowy pozwala zabezpieczyć majątek na wypadek nieprzewidzianych zniszczeń spowodowanych zdarzeniami losowymi.

Niezależnie od tego, na jakim etapie jest inwestycja, towarzystwa oferują rozszerzenie ochrony o różnego typu ryzyka, na jakie narażony jest dom w budowie. Ubezpieczenie może pokryć straty, do których dojdzie w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzeń losowych (przede wszystkim atmosferycznych). Ochrona dotyczy w tym wypadku nie tylko dachu, okien czy drzwi, ale także narzędzi i materiałów budowlanych.

To ważne!

Umowa ubezpieczenia domu w budowie zawierana jest zwykle na okres 12 miesięcy. Podobnie, jak tradycyjne ubezpieczenie nieruchomości, zawiera dokument OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) z wyszczególnionym zakresem ochrony, limitami, a także wyłączeniami odpowiedzialności.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje swoim zakresem przede wszystkim mury i stałe elementy. Co ciekawe, odpowiednie rozszerzenie może objąć też ochroną inwestorów, którzy mogą zdecydować się na zakup:

 • NNW,
 • assistance,
 • pomoc prawną,
 • OC w życiu prywatnym.

Zakres ubezpieczenia placu budowy zależy także od wybranych rozszerzeń. Dodatki mogą zabezpieczyć finanse inwestora na przykład na wypadek kradzieży elementów składowych, narzędzi budowlanych itp. Aby jednak skorzystać z tego typu rozszerzeń, należy też odpowiednio zabezpieczyć budowę. Towarzystwa stawiają na tym etapie różne kryteria. Do najczęstszych zaliczyć można m.in. stan surowy zamknięty inwestycji (budynek musi posiadać dach, okna i drzwi zamykane zamkiem).

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest dom w budowie, czyli budynek mieszkalny, który jest nowo wznoszony jak i ten, który jest rozbudowywany lub nadbudowywany. O domu w budowie mówimy w momencie rozpoczęcia prac przygotowawczych lub budowlanych. Muszą być one udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz potwierdzeniem pozwolenia na budowę.

Jakie zdarzenia obejmuje polisa ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa dla domu w budowie może obejmować między innymi takie zdarzenia jak:

 • ogień,
 • powódź,
 • zalanie,
 • uderzenie pioruna,
 • huragan,
 • grad,
 • eksplozja
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • inne często występujące w danej strefie geograficznej zjawiska atmosferyczne.

Zdarzenia losowe, które znajdą się w zakresie ochrony, zależą od towarzystwa ubezpieczeniowego. Przed zawarciem ubezpieczenia na dom w budowie warto zapoznać się z OWU.

Dodatkowo polisę na dom w budowie możemy rozszerzyć m.in. o dewastacje, przepięcia, stłuczenia przedmiotów szklanych itd.

Czy dom w budowie można ubezpieczyć od kradzieży?

Dom w budowie możemy ubezpieczyć od kradzieży dopiero w momencie, gdy osiągnięty został stan surowy zamknięty budynku. Towarzystwo zapewni ochronę ubezpieczeniową, jeżeli zostaną spełnione zabezpieczenia przeciwkradzieżowe opisane w OWU. W przypadku ubezpieczenia domu w budowie koniecznie zwróć uwagę, czy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przed wyborem polisy?

Ubezpieczenie domu w budowie nie obejmuje wszystkich wydarzeń, jakie mogą mieć miejsce podczas realizacji inwestycji. Przed wybraniem konkretnej oferty należy dokładnie sprawdzić zakres ubezpieczenia oraz ewentualne wyłączenia. Standardem jest na przykład to, że polisa nie obejmuje szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania prawa budowlanego. Jeśli projekt posiada błędy konstrukcyjne, roboty nie zostały zgłoszone do właściwego urzędu, prawdopodobnie polisa nie będzie działać.

Dom w budowie – kiedy i co warto ubezpieczyć?

Ubezpieczenie domu w budowie dotyczy budynków, które dopiero powstają, bądź są w trakcie rozbudowy lub nadbudowy. Właśnie wtedy warto wykupić odpowiednią polisę. Nieruchomość znajduje się w budowie od momentu, gdy tylko rozpoczną się prace przygotowawcze aż do chwili zakończenia i oddania budynku do użytku. Wszystkie działania powinny być dokładnie dokumentowane.

Jakie nieruchomości chroni ubezpieczenie domu w budowie?

 • domy i lokale mieszkalne w budowie,
 • budynki i pomieszczenia gospodarcze w budowie,
 • garaże wolnostojące w budowie.,

Jakie elementy chroni ubezpieczenie domu w budowie?

Co jest potrzebne do zawarcia polisy?

Do ubezpieczenia domu w budowie zazwyczaj potrzebne są takie same dane, jak przy ubezpieczeniu wybudowanego już budynku. Ubezpieczyciel wymaga podania podstawowych informacji, takich jak:

 • dokładny opis budowy: rok budowy, powierzchnia, liczba pięter, użyte do budowy materiały (palne/niepalne), dokładny adres itp.;
 • wartość nieruchomości – musisz podać szacunkową wartość swojego domu w budowie;
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – jeżeli chcesz ubezpieczyć materiały budowlane od kradzieży, pamiętaj, że Twój dom musi osiągnąć stan surowy zamknięty, czyli mieć osadzone okna i drzwi. W przypadku ubezpieczenia od kradzieży ubezpieczyciele pytają również o zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Ubezpieczyciele wymagają podania takich samym danych, jak przy ubezpieczeniu domu, który ma już pozwolenia na użytkowanie, natomiast konieczne jest uwzględnienie informacji, że jest to dom w budowie.

Gdzie najlepiej ubezpieczyć dom w budowie?

Istnieje wiele ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenie domu w budowie. Cena zależy od wielu czynników. Wybór najlepszego ubezpieczyciela zależy od Twoich preferencji oraz takich kwestii jak cena, zakres ubezpieczenia czy nawet renoma towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przed zakupem polisy warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać polisę, która najlepiej odpowiada zarówno Twoim potrzebom, jak i budżetowi. Warto dokładnie przejrzeć szczegóły polisy ubezpieczeniowej, aby upewnić się, że pokrywa ona wszystkie potrzeby i ryzyka, które mogą mieć miejsce podczas budowy domu. Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na wysokość składki oraz warunki płatności za polisę, aby mieć pewność, że będą one odpowiednie dla Twojego budżetu.

Zakres ubezpieczenia w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego może się różnić. Poniżej przedstawiamy porównanie wybranych towarzystw ubezpieczeniowych, w których możesz wykupić ubezpieczenie domu w budowie.

GeneraliLink4UniqaWartaWiener

Czy można ubezpieczyć dom w budowie przed otrzymaniem aktu notarialnego?

Polisę można zawrzeć na przyszłego właściciela, ale w razie szkody wypłata odszkodowania zostanie wstrzymana do czasu uzyskania aktu własności.

Do zawarcia wymagany jest dowód własności.    
 

Można zawrzeć umowę, jako osoba ubezpieczona, ale odpowiedzialność towarzystwa nastąpi dopiero po uzyskaniu aktu notarialnego.

Jeżeli masz umowę przedwstępną, możesz wykupić taką polisę.

Można wykupić taką polisę, jednak w razie szkody odszkodowanie należy się właścicielowi nieruchomości.
 

Zakres ochrony

Do wyboru:

 • kradzież z włamaniem, jeżeli dom jest w stanie surowym zamkniętym
 • zdarzenia losowe
 • all risk w wariancie maksymalnym
 • przepięcia
 • stłuczenie stałych elementów
 • wandalizm
 • OC w życiu prywatnym

Do wyboru:

 • zdarzenia losowe
 • jeżeli dom jest w stanie surowym otwartym, towarzystwo ponosi odpowiedzialność tylko za pożar, a od stanu surowego zamkniętego – także za pozostałe ryzyka
 • OC w życiu prywatnym
 • assistance

Do wyboru:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • kradzież z włamaniem – jeżeli dom jest w stanie surowym zamkniętym
 • powódź – za dodatkową opłatą
 • OC w życiu prywatnym
 • możliwość ubezpieczenia źródeł zielonej energii Do wyboru:

Do wyboru:

 • zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem (pod warunkiem, że posiadasz system alarmowy z monitoringiem lub stały dozór)
 • OC w życiu prywatnym
 • NNW
 • · assistance

Do wyboru:

 • ryzyka nazwane (m.in. przepięcia, szkody spowodowane przez zwierzęta, wandalizm, zalanie)
 • all risk
 • kradzież – od stanu surowego zamkniętego
 • OC w życiu prywatnym
 • NNW

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia od kradzieży?     

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

Czy można ubezpieczyć ruchomości lub materiały budowlane?    

 • ruchomości domowe – TAK
 • materiały budowlane (stałe elementy przed zamontowaniem) – TAK (jeżeli w domu w stanie surowym zamkniętym jest zamontowany i sprawny alarm lokalny lub alarm z powiadomieniem)
 • ruchomości domowe – NIE
 • materiały budowlane – NIE
 • materiały i narzędzia budowlane – TAK
 • ruchomości domowe – NIE ·
 • ruchomości domowe – NIE
 • materiały budowlane – TAK
 • ruchomości domowe – NIE
 • materiały budowlane – TAK

Od jakiego stadium budowy można ubezpieczyć dom w budowie?     
 

Możliwość ubezpieczenia od rozpoczęcia pierwszych prac
 

Jak widzisz zarówno zakres ubezpieczenia, jak i samo wystawienie polisy różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie domu w budowie może obejmować kradzież, ale są również towarzystwa, takie jak np. Link 4, które takiego rozszerzenia nie oferują. Przed zawarciem polisy zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i wybierz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w trakcie budowy?

Koszt polisy może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak np. wartość ubezpieczanej nieruchomości, lokalizacja budynku czy wybrany zakres ubezpieczenia. Cena ubezpieczenia domu w budowie może różnić się także w zależności od ubezpieczyciela oraz jego oferty. Ostatecznie, składka może wynosić od kilkuset złotych wzwyż. Wszystko zależy od tego, jaki budynek chcesz ubezpieczyć oraz, jaki zakres ubezpieczenia Cię interesuje.

Wykonaliśmy przykładowe wyliczenie składki dla domu w budowie o powierzchni 150 m2, znajdującego się w Toruniu z podstawowym zakresem ubezpieczenia. Poniżej przedstawiamy ceny za taką polisę w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych:

TowarzystwoSkładka za ubezpieczenie domu w budowie

Generali

383 zł

Link4

358,48 zł

Uniqa

221 zł
 

Warta

363 zł

Wiener

635 zł

Koszt ubezpieczenia domu w budowie różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Przed zakupem polisy warto sprawdzić dostępne na rynku oferty, żeby nie przepłacać.

Czy ubezpieczenie domu w budowie jest obowiązkowe?

Podobnie jak tradycyjne polisy chroniące nieruchomość, także ubezpieczenie domu w budowie jest produktem dobrowolnym. Może jednak okazać się, że konieczność wykupienia tego produktu narzuca kredyt hipoteczny. Taka polisa stanowi zwykle wymóg kredytodawcy, czyli banku. Polisę na nieruchomość warto posiadać też dla własnego spokoju – za stosunkowo niedużą roczną składkę (około kilkuset złotych) możemy chronić mienie o bardzo wysokiej wartości!

Ubezpieczenia dla domu w budowie wymagane jest także dla gospodarstwa rolnego, posiadającego zabudowania powyżej 1 ha. Jeśli jesteśmy właścicielami takiego terenu i planujemy budowę w jego obrębie, musimy zakupić odpowiednią polisę. Często nie musi ona posiadać wielu rozszerzeń, jednak należy zadbać o podstawową formę ubezpieczenia murów oraz elementów stałych na wypadek zdarzeń losowych. Sprawdź też poradę: Czy musisz podpisać umowę z ubezpieczycielem, aby otrzymać kredyt.

Znajdź najlepsze ubezpieczenie – skorzystaj z oferty CUK!

W trakcie prac budowlanych na każdym etapie inwestycji może zdarzyć się bardzo wiele zdarzeń, na które nie mamy wpływu. Dlatego warto się zabezpieczyć, nie tylko wtedy, gdy bank wymaga od nas ubezpieczenia nieruchomości pod kredyt hipoteczny. Wybór odpowiedniego wariantu ubezpieczenia może okazać się wyzwaniem. Jednak dzięki bogatej ofercie CUK, a także pomocy naszych doradców znajdziesz najlepsze oferty ubezpieczenia domu w budowie od przodujących towarzystw ubezpieczeniowych.

Skorzystaj z naszego z bezpłatnego kalkulatora ubezpieczeń nieruchomości online i wybierz idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb już dziś! Ubezpieczenie domu w budowie online pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ poznasz oferty wielu ubezpieczycieli, a polisę kupisz bez wychodzenia z domu.

FAQ:

 • 1
  Po jakim czasie działa ubezpieczenie domu w budowie?

  Dom w budowie możesz ubezpieczyć już w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. Ubezpieczenie działa zatem od daty wskazanej na polisie ubezpieczeniowej.

 • 2
  Przed czym nie chroni ubezpieczenie domu w budowie?

  Istnieją pewne sytuacje, które nie są objęte ochroną przez ubezpieczenie domu w budowie. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, kiedy ochrona domu w budowie nie działa:

  • zniszczenia wynikłe z wadliwego projektu lub wykonania prac budowlanych;
  • uszkodzenia wynikłe z błędów projektowych;
  • kradzież narzędzi budowlanych, jeżeli dom nie osiągnął stanu surowego zamkniętego.

  Przed zawarciem polisy zapoznaj się z wyłączeniami ochrony ubezpieczeniowej, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 • 3
  Czy ubezpieczenie domu w budowie obejmuje wypadki na budowie?

  Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje szereg ryzyk związanych z budową, takich jak pożary, powodzie czy nawet kradzieże. To ubezpieczenie nie obejmuje jednak wypadków na budowie, które powodują obrażenia lub śmierć pracowników budowlanych czy innych osób trzecich. Aby zapewnić sobie ochronę w takich sytuacjach, firma budowlana musi wykupić ubezpieczenie OC działalności gospodarczej z odpowiednimi rozszerzeniami ochrony ubezpieczeniowej.

 • 4
  Co można ubezpieczyć na budowie?

  Przedmiotem ubezpieczenia jest dom w budowie. Możemy ubezpieczyć jednak nie tylko same mury, ale również stałe elementy czy ruchomości domowe. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte również budynki gospodarcze, takie jak garaż czy inne budowle np. ogrodzenie, basen itd.

 • 5
  Czy można ubezpieczyć budynek bez odbioru?

  Tak. Budynek jednorodzinny, który nie uzyskał jeszcze odbioru technicznego, może zostać ubezpieczony w ramach polisy Dom w budowie.

 • 6
  Od którego momentu możliwe jest ubezpieczenie domu w budowie?

  Polisę można wykupić z reguły już od momentu wykonywania pierwszych robót budowlanych (np. fundamentu). Ubezpieczenie od kradzieży możliwe jest zazwyczaj, gdy dom jest w stanie surowym zamkniętym.  

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku