Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2020-10-23

Czy do kredytu hipotecznego konieczna jest polisa na życie?

Zobacz czy musisz podpisać umowę z ubezpieczycielem, aby otrzymać kredyt.

Czy do kredytu hipotecznego konieczna jest polisa na życie?

Starasz się o kredyt hipoteczny i zastanawia Cię, czy konieczna jest w tym przypadku polisa na życie? Odpowiedź brzmi: nie zawsze. Niektóre banki wymagają wykupienia ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym i zapis o takiej konieczności znajduje się w umowie, inne pozostawiają dowolność w tym temacie, jeszcze inne chcą takiego zabezpieczenia tylko w niektórych przypadkach. Jednak w przypadku tak długoletniego i poważnego zobowiązania warto zabezpieczyć finansowo siebie i swoich bliskich, decydując się na dostosowaną do indywidualnych potrzeb polisę na życie, bez względu na wymagania banku w tej kwestii.

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Bo to duże zabezpieczenie na okres spłacania rat. Wraz ze śmiercią kredytobiorcy nie znika przecież kredyt hipoteczny. Obowiązek spłacania rat spoczywa na współkredytobiorcach, jeśli są, lub spadkobiercach zmarłego. I właśnie w tej sytuacji okazuje się przydatna polisa na życie. Świadczenie, które zostaje wówczas wypłacone, to duża pomoc dla bliskich ubezpieczonego, na których spada obowiązek spłacania rat kredytu.

Wiemy już, że polisa na życie przy kredycie hipotecznym to dobre zabezpieczenie nie tylko dla banku, ale i bliskich osób, które decydują się na kredyt. Zakres ochrony zależy od polisy i każdorazowo zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), jednak warto wskazać najczęstsze warianty. Z tytułu takiej polisy otrzymasz np. świadczenie, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie będziesz mógł podejmować pracy zarobkowej, a co za tym idzie spłacać kredytu. Odszkodowanie jest również wypłacane, jeśli ubezpieczony zostanie zwolniony z pracy. Jednym z wariantów ubezpieczenia na życie jest także zdiagnozowanie u ubezpieczonego poważnego zachorowania (nowotworu, zawału serca, udaru mózgu czy utraty wzroku). Wszystkie te sytuacje mogą mocno naruszyć kondycję finansową domowego budżetu, dlatego odszkodowanie z tytułu polisy na życie, która chroni od takich zdarzeń, to naprawdę duża pomoc, zwłaszcza w przypadku konieczności spłaty rat kredytu.

Cesja polisy na bank

Banki, które traktują ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu, często wymagają przy podpisaniu umowy kredytowej wykonania cesji praw z umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że w razie wystąpienia szkody, za którą przysługuje odszkodowanie z tytułu polisy na życie, pieniądze zostaną przelane na konto banku i wykorzystane na rzecz spłacenia kredytu hipotecznego. Co w przypadku, gdy kwota takiego świadczenia jest wyższa niż kwota kredytu? Różnicę otrzymuje wówczas ubezpieczony lub osoby uposażone, czyli wskazane przez ubezpieczonego w umowie, a jeśli nie zostały one określone, pieniądze spływają na konto spadkobierców.

W jakich bankach trzeba kupić ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego?

Nie wszystkie banki, udzielające kredytów hipotecznych wymagają polisy na życie. Jednak przeważająca część stawia taki warunek. W niektórych przypadkach obligatoryjnie trzeba zdecydować się na polisę na życie. Chociaż nie istnieje ustawowy obowiązek wykupienia polisy na życie przy kredycie, to obserwując praktykę, okazuje się, że niektóre banki odmawiają udzielania kredytu osobom, które nie przedstawią umowy ubezpieczenia lub przedstawią im mało korzystną ofertę kredytową.

Część banków wymaga zabezpieczenia w formie ubezpieczenia na życie tylko w niektórych sytuacjach. Na przykład Alior Bank obliguje do kupna polisy na życie, gdy kredyt hipoteczny będzie spłacać jedna osoba lub, gdy jeden z kredytobiorców wykonuje tzw. zawód podwyższonego ryzyka (jest policjantem, żołnierzem itd.). Na rynku kredytowym są również banki (np. BNP Paribas), które wymagają od kredytobiorców ubezpieczenia od utraty pracy.

Przykłady ubezpieczeń na życie do kredytu

Ubezpieczenie w PKO BP, nazwane Moje Życie 24 kosztuje 36 zł, przy sumie ubezpieczenia 30 000 zł. Zakres ochrony obejmuje zgon ubezpieczonego, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy i poważne zachorowanie.

Decydując się na ubezpieczenie w banku Millennium, ustalasz sumę ubezpieczenia na podstawie wysokości kredytu hipotecznego. Miesięczna składka natomiast będzie wynosić 0,02% sumy ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia to zgon oraz trwała całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Czy warto decydować się na bankowe ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Banki, wymagające polisy na życie, pośredniczą w podpisaniu takiej umowy ubezpieczeniowej. Jedno z najpopularniejszych w Polsce towarzystw, PZU, ubezpiecza na przykład klientów banku Millennium. Trzeba jednak liczyć się z tym, że składka ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem banku może być nieco wyższa niż w przypadku polis oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Przykład: ubezpieczenie na życie w Alior Bank, choć jest dość niekorzystne, jeśli chodzi o wysokość składki, znacznie obniża wysokość marży, a co za tym idzie i raty kredytu.

Czy wiesz, że?

Do końca marca 2015 roku banki oferujące kredyty hipoteczne włączały swoich klientów do polis grupowych, w ramach umowy zawartej z danym ubezpieczycielem. Jednak 31 marca 2015 r. weszła w życie ustawa, na podstawie której, kredytobiorca może sam podjąć decyzję, czy wybiera tzw. ubezpieczenie w bankowe, czy szuka polisy na własną rękę. Dotyczy to każdego ubezpieczenia kredytu hipotecznego - zarówno tzw. “życiówki”, jak i polisy mieszkaniowej.

Nie musisz decydować się na ubezpieczenie bankowe. Możesz poszukać polisy indywidualnie, a następnie przedstawić umowę bankowi. Zwróć uwagę na kilka kwestii. Dobra polisa na życie powinna powinna zabezpieczyć finansowo ubezpieczonego lub bliskich w przypadku zachorowania, pobytu w szpitalu, niemożności podjęcia pracy zarobkowej i śmierci. Wybierając ubezpieczenie, przeanalizuj również kwestie wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa - w OWU opisane są sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Zazwyczaj należy do nich np. nieszczęśliwy wypadek spowodowany działaniami wojennymi czy taki, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu itd. Inne kwestie, które powinieneś wziąć pod uwagę to np. wysokość sumy ubezpieczenia. Niskie składki mogą wiązać się z niewielkimi odszkodowaniami w razie wystąpienia szkody, dlatego przed podpisaniem umowy zastanów się, czy dana suma ubezpieczenia Ci odpowiada. Co z tego, że polisa będzie kosztować Cię niewiele, np. 35 zł, jeśli w przypadku szkody objętej ochroną, odszkodowanie będzie zbyt niskie? Pamiętaj, że głównym celem polisy na życie jest wsparcie najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego lub w trudnych życiowych sytuacjach.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, niektóre towarzystwa mogą wysłać Cię na badania lekarskie lub poproszą o wypełnienie tzw. ankiety medycznej. To nic dziwnego - ubezpieczyciele zabezpieczają się na każdą ewentualność, wiedząc, że ryzyko śmierci wzrasta wraz z wiekiem czy przebytymi chorobami. Dlatego zostaniesz zapytany o nałogi, wagę czy kondycję zdrowotną. Pamiętaj, żeby odpowiadać zgodnie z prawdą! W przypadku jakiejś niezgodności, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania.

Dlaczego warto samodzielnie wybrać polisę na życie do kredytu?

Umowy oferowane przez bank jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego często wiążą się z wysokimi składkami, przy dość okrojonym zakresie ochrony. Samodzielne znalezienie polisy na życie to gwarancja dopasowania do indywidualnych potrzeb. Porównując kilka ofert, możesz ostatecznie zdecydować się na polisę, która charakteryzuje się korzystnym stosunkiem zakresu ubezpieczenia do wysokości składki. Teraz nie musisz robić tego na własną rękę. Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy agentów multiagencji CUK Ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie na życie? Tylko z CUK!