Ubezpieczenie od utraty dochodu

Możesz mieć pewność, że nawet jeśli nie będziesz mógł pracować w wykonywanym przez Ciebie zawodzie przez określony umową czas, otrzymasz rekompensatę. Powodem niezdolności do pracy może być wypadek lub choroba (wystarczy zwolnienie lekarskie).

Co to jest ubezpieczenie dochodu?

Możesz mieć pewność, że nawet jeśli nie będziesz mógł pracować w wykonywanym przez Ciebie zawodzie przez określony umową czas, otrzymasz rekompensatę. Powodem niezdolności do pracy może być wypadek lub choroba (wystarczy zwolnienie lekarskie). Twój dochód nie spadnie gwałtownie, gdyż ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, które uczyni skutek choroby czy wypadku mniej dotkliwym. Jest to szczególnie ważne dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i wolnych zawodów np. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, lekarzy, dentystów czy artystów.

Także w przypadku trwałej utraty zdolności do pracy w wykonywanym zawodzie można uzyskać jednorazowe świadczenie, które rekompensuje utracone dochody. W obu przypadkach sami decydujemy jakie świadczenia chcemy otrzymywać, a kwoty świadczeń odpowiadają naszym realnym potrzebom – mogą być znacznie wyższe niż zasiłek chorobowy z ZUS. Możesz otrzymać świadczenie również wtedy, gdy czerpiesz z życia pełnymi garściami i masz pasje wiążące się z ryzykiem.

Więcej o ubezpieczeniu od utraty dochodu znajdziesz tutaj.