Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

IKZE

Masz ochotę na ulgę podatkową?

Otwórz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i odbierz ponad 1 500 zł podatku.

Załóż IKZE PKO PTE i inwestuj w Dobrowolny Fundusz Emerytalny, a wpłaconą kwotę odlicz w zeznaniu podatkowym.

W związku ze zmianami, które nastąpiły w 2014 r., IKZE to obecnie najlepsze rozwiązanie pozwalające zapewnić sobie prywatną emeryturę. Jednocześnie inwestujesz w swoją przyszłość i korzystasz z ulgi podatkowej.

Na konto IKZE możesz wpłacać kiedy chcesz i ile chcesz – całą kwotę od razu lub podzielić ją na raty. Sam decydujesz o ich wysokości. Minimalna wpłata to 50 zł.

W zależności od progu podatkowego, w którym się znajdujesz, możesz otrzymać zwrot podatku w wysokości nawet 1 557,12 zł.

Wpłat możesz dokonywać w każdym roku i co roku odpisujesz je od podatku. Jeśli odprowadzasz podatek w Polsce i chciałbyś zainwestować swoje pieniądze z zyskiem wyższym niż gwarantują lokaty bankowe, a do tego uzyskać zwrot podatku – IKZE jest właśnie dla Ciebie.

Jednakowe limity dla wszystkich

Wpłaty na IKZE są limitowane, kwotowe i jednakowe dla wszystkich, określane na dany rok. 

Jeśli jesteś osobą małoletnią, to Twoje wpłaty na IKZE, nie mogą przekroczyć ww. limitu, jak również dochodów, które uzyskałeś w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Wypłata

Po osiągnięciu 65 lat wypłacisz swoje zaoszczędzone środki: jednorazowo lub w ratach. Ilość rat uzależniona będzie od ilości lat oszczędzania. Ważne, żebyś do osiągnięcia wieku emerytalnego dokonywał wpłat 5 lat kalendarzowych.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Na koniec umowy, od kwoty wypłaty środków z IKZE, zostanie potrącony podatek ryczałtowy w wysokości 10%. W przypadku wcześniejszego zwrotu – kwotę zwrotu dopiszesz do przychodu i rozliczysz w zeznaniu podatkowym PIT, zgodnie z obowiązującą skalą podatkową.

Od zysków kapitałowych w IKZE nie płacisz podatku 19% zarówno przy wpłacie, jak i przy dokonywaniu zwrotu pieniędzy.

Transfer

Decydując się na konto IKZE PKO PTE Twoje wpłaty będą lokowane w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PKO, który jest funduszem zrównoważonym, w którym większość kapitału inwestowana jest w bezpieczne obligacje skarbowe i depozyty.

Jeżeli będziesz chciał zmienić instytucję zarządzającą zgromadzonymi przez siebie aktywami w IKZE – wypłata transferowa będzie zwolniona z opodatkowania.

Zwrot

W każdym momencie trwania umowy możesz ją rozwiązać i otrzymać zwrot wpłaconych środków. Dopuszczalny jest tylko zwrot całkowity. Jeżeli zwrot ma miejsce w przeciągu pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, zostanie pobrana opłata w wysokości 10% (nie mniej 36 zł, nie więcej niż 200 zł).

Natomiast jeśli zechcesz rozwiązać umowę po 12 miesiącach jej trwania – nie poniesiesz żadnych opłat za zwrot. O czym musisz pamiętać, to fakt, że zwrócone środki będą stanowiły Twój przychód i będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dziedziczenie i brak podatków od spadków

W przypadku Twojej śmierci środki, które zgromadziłeś na IKZE zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom, bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

Dostęp do rachunku

Żeby sprawdzić stan swojego rachunku IKZE i wartość zgromadzonych środków wystarczy, że zalogujesz się na stronie internetowej www.pkopte.pl

Zapisz się do IKZE już teraz!

Wypełniając wniosek online zaoszczędzisz 100 zł na prowadzeniu swojego indywidualnego konta.

Aby wypełnić formularz przygotuj dowód osobisty lub paszport, numer PESEL, nr rachunku bankowego oraz dane osób, które będą uprawnione do dziedziczenia środków.

Jak przystąpić do IKZE?

Wypełnij elektroniczny formularz. Wypełniony formularz zostanie zweryfikowany a następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany pod wskazany przez Ciebie adres.

Podpisz obydwa egzemplarze umowy i prześlij w kopercie zwrotnej (opłaconej przez adresata) na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o. ul. Grójecka 5 02-019 Warszawa.

Przedstawiciel Funduszu podpisze umowę i prześle jeden egzemplarz do Ciebie, wraz z informacją o numerze rachunku i sposobie logowania się do niego on-line.

Jak działa IKZE

Odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat dokonywanych na IKZE możesz realizować w każdym roku kalendarzowym. Rozliczając się z Fiskusem musisz wpisać sumę wpłat na IKZE w formularzu PIT/0.

Z powyższej kwoty odliczyć możesz 18%, 19% lub 32%, w zależności od progu podatkowego, w którym się znajdujesz.

Kto może oszczędzać na IKZE?

osoby odprowadzające podatki w Polsce – niezależnie czy w ramach dochodu odprowadzają składki emerytalne na ZUS, czy nie, czyli również:

-rolnicy, 
- pracownicy służb mundurowych i inne grupy zawodowe nieubezpieczone w ZUS,
- osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat (brak górnej granicy wieku),
- osoby małoletnie (16-17 lat) muszą spełnić dodatkowy warunek uzyskiwania dochodu z umowy o pracę.

Nie ma górnej granicy wieku – do IKZE możesz przystąpić kiedy chcesz.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy

W każdym momencie trwania umowy możesz ją rozwiązać. Dopuszczalny jest tylko zwrot całkowity.  Jeżeli zwrot ma miejsce w pierwszych 12 miesiącach trwania umowy, pobierana jest opłata w wysokości 10% (nie mniej niż 36 zł, ale nie więcej niż 200 zł).

Jeżeli zwrot ma miejsce po upływie 12 miesięcy trwania umowy – nie poniesiesz opłat za zwrot. Środki, które zostaną Ci zwrócone będą traktowane jako Twój przychód i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Koszty IKZE

  • Opłata od składki - 50% od każdej wpłaty – nie więcej jednak niż 400 zł przez cały okres trwania umowy.
  • Opłata za zarządzanie – 2,5% od zgromadzonych środków.
  • Opłata administracyjna – 0 zł
  • Opłata przy zerwaniu umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy (zwrot całkowity) – 10% wartości wpłacanych środków, ale nie mniej niż 36 zł i nie więcej niż 200 zł.
  • Po okresie 12 miesięcy trwania umowy – 0 zł.

PKO - Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Zakładając Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w PKO PTE masz pewność, że decydujesz się na produkt oferowany przez doświadczoną, wiarygodną i stabilną instytucję, znajdującą się w grupie lidera na rynku bankowym w Polsce.

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest funduszem zrównoważonym, w którym większość kapitału inwestowana jest w bezpieczne obligacje skarbowe i depozyty. Stanowią one 65 % inwestycji i zapewniają stabilny i bezpieczny zysk.

Część akcyjna (ok. 35%) natomiast ma potencjał długookresowego wzrostu i wysokich zysków dla całego portfela. Decydując się na IKZE nie musisz znać się na inwestowaniu – wszystkim zajmą się profesjonaliści.

Skontaktuj się z nami:

Zamów rozmowę lub zadzwoń: 22 33 00 300
Znajdź placówkę
Zapytaj o produkt lub współpracę Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe
Sprawdź OC/AC na auto bez wychodzenia z domu.