2023-02-22

Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Podpowiadamy, w jaki sposób można ubezpieczyć panele fotowoltaiczne.

Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne stały się bardzo popularne wśród posiadaczy domów jednorodzinnych. Pozwalają one sporo zaoszczędzić na rachunkach za prąd, a niekiedy również pozwalają na generowanie dodatkowych zysków, ponieważ nadwyżkę zgromadzonej energii można odsprzedać przedsiębiorcom, którzy zajmują się jej dystrybucją. Taka inwestycja może być opłacalna, pamiętaj jednak, że warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia fotowoltaiki.Sprawdź, w jakich przypadkach działa ochrona oraz w jaki sposób możesz ubezpieczyć swoje panele fotowoltaiczne.

W tym miejscu warto wspomnieć również o tym, że od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Osoby, które założyły panele fotowoltaiczne po 31 marca 2022 roku będą rozliczały się na zasadzie net-billingu. Sprawdź w naszym artykuleFotowoltaika – nowe przepisy 2022, które warto znać”, co musisz wiedzieć o zmianach w przepisach wprowadzonych w ubiegłym roku.

Czym dla ubezpieczycieli są panele fotowoltaiczne?

Zarówno panele solarne, jak i panele fotowoltaiczne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla polis mieszkaniowych nie mają swojej szczegółowej definicji. W zależności od ubezpieczyciela oraz tego, gdzie są zamontowane, będą one wchodzić w inne kategorie ubezpieczanego mienia. Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznychmożemy podzielić na dwie grupy:

 • elementy stałe, które są zamontowane na domu;
 • panele fotowoltaiczne, które znajdują się na posesji.

Objęcie ochroną ubezpieczeniową fotowoltaiki może wiązać się z dodatkowym rozszerzeniem polisy.

Ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną

Chcesz ubezpieczyć swój dom, na którym znajdują się panele słoneczne? Już otrzymałeś lub dopiero ubiegasz się o dofinansowanie na fotowoltaikę i poszukujesz ochrony ubezpieczeniowej? Sprawdź, jak można ubezpieczyć fotowoltaikę w zależności od tego, gdzie została zainstalowana.

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób kupić ubezpieczenie fotowoltaikiw wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych. Uwzględniamy również informację, jak zadbać o ubezpieczenie fotowoltaiki na gruncie przy ubezpieczeniu nieruchomości.

TowarzystwoPanele fotowoltaiczne zamontowane na budynku mieszkalnymPanele fotowoltaiczne zamontowane na stałe na działce

Ubezpieczenie fotowoltaiki wchodzi w skład ubezpieczenia murów – oznacza to, że jeżeli chcesz rozszerzyć ochronę domu o ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych musisz po prostu podnieść o odpowiednią kwotę sumę ubezpieczenia swojego domu.    

W tym przypadku należy podnieść wartość elementów działki.

Ubezpieczając panele fotowoltaiczne należy podnieść sumę ubezpieczenia murów.    

Ubezpieczenie fotowoltaiki traktujemy w tym przypadku jako ubezpieczenie budowli. Konieczne będzie zatem podanie kwoty, na jaką chcesz ubezpieczyć swoją instalację fotowoltaiczną.

W obu przypadkach wystarczy, że podniesiemy sumę ubezpieczenia murów.

W obu przypadkach wystarczy, że podniesiemy sumę ubezpieczenia murów.

W przypadku ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych Generali wymaga podniesienia wartości stałych elementów domu.    

W tym przypadku panele fotowoltaiczne ubezpieczamy jako budowle.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych uwzględniamy w ubezpieczeniu stałych elementów.    

Musimy ubezpieczyć budowle i podnieść sumę ubezpieczenia dla tego rozszerzenia zgodnie z tym, na jaką sumę chcemy wykupić ubezpieczenie fotowoltaiki.

Ubezpieczenie fotowoltaiki uwzględniamy w ubezpieczeniu stałych elementów.

Nie ma możliwości ubezpieczenia fotowoltaiki na gruncie.

Fotowoltaika w PZU zostanie objęta ochroną, jeżeli uwzględnimy wartość paneli w ubezpieczeniu murów lub stałych elementów.    

Ubezpieczenie fotowoltaiki na gruncie w PZU należy uwzględnić w ubezpieczeniu budowli.

Bez względu na to, gdzie zamontowane są panele fotowoltaiczne towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje dodatkowe rozszerzenie ochrony. Jeżeli chcesz kupić ubezpieczenie fotowoltaiki, musisz dodatkowo wykupić rozszerzenie „Zielona źródła energii” i podać odpowiednią sumę ubezpieczenia.

Bez względu na to, gdzie zamontowane są panele fotowoltaiczne towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje dodatkowe rozszerzenie ochrony. Jeżeli chcesz kupić ubezpieczenie fotowoltaiki, musisz dodatkowo wykupić rozszerzenie „Zielona źródła energii” i podać odpowiednią sumę ubezpieczenia.

Panele fotowoltaiczne zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową, jeśli zdecydujesz się na rozszerzenie „Zielona energia”.

Panele fotowoltaiczne zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową, jeśli zdecydujesz się na rozszerzenie „Zielona energia”.

Jeżeli chcesz kupić ubezpieczenie fotowoltaiki w Warcie musisz podnieść sumę ubezpieczenia murów.

Nie ma znaczenia czy panele słoneczne/kolektory/ogniwa fotowoltaiczne znajdują się wewnątrz ubezpieczonego budynku, na zewnątrz lub na działce obok. Warunkiem koniecznym jest jedynie połączone ich instalacją z ubezpieczaną nieruchomością

Jeżeli chcesz kupić ubezpieczenie fotowoltaiki w Warcie musisz podnieść sumę ubezpieczenia murów.

Nie ma znaczenia czy panele słoneczne/kolektory/ogniwa fotowoltaiczne znajdują się wewnątrz ubezpieczonego budynku, na zewnątrz lub na działce obok. Warunkiem koniecznym jest jedynie połączone ich instalacją z ubezpieczaną nieruchomością

W przypadku ubezpieczenia fotowoltaiki w Wienerze należy dokupić dodatkowe ryzyko – „Systemy słoneczne”. Ochrona będzie działać bez względu na to, czy panele są zainstalowane na budynku, czy na działce.

W przypadku ubezpieczenia fotowoltaiki w Wienerze należy dokupić dodatkowe ryzyko – „Systemy słoneczne”. Ochrona będzie działać bez względu na to, czy panele są zainstalowane na budynku, czy na działce.

Jak widać w każdym towarzystwie ubezpieczenie fotowoltaiki wygląda nieco inaczej. Jeżeli zawierasz umowę samodzielnie koniecznie zapoznaj się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i sprawdź, czy na pewno Twoje panele fotowoltaiczne będą objęte ochroną.
 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Co obejmuje ubezpieczenie fotowoltaiki?

Panele fotowoltaiczne mogą zostać objęte ubezpieczeniem zarówno przy ubezpieczeniu nieruchomości, jak i samodzielnie. Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych jako oddzielną polisę oferuje m.in. Wiener. W ramach tego produktu masz możliwość ubezpieczenia fotowoltaiki oddzielnie, bez ubezpieczenia mieszkania. Ochrona obejmuje instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne wraz z całym wyposażeniem technicznym bez względu na to, czy panele zainstalowane są na budynku, czy konstrukcja jest na stałe związana z gruntem.

Zakres ubezpieczenia fotowoltaiki w Wienerze możemy podzielić na dwa rodzaje:

 • ubezpieczenie paneli słonecznych od ryzyk nazwanych;
 • ubezpieczenie paneli słonecznych od wszystkich ryzyk.

Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia dla obu wariantów.

Wariant ubezpieczenia od ryzyk nazwanych obejmuje ochroną:

 • ryzyka wymienione w OWU, między innymi:
 • grad,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • huragan,
 • lawina,
 • napór śniegu,
 • osuwanie się ziemi,
 • powódź,
 • pożar,
 • przepięcia (szkody elektryczne),
 • trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna,
 • uderzenie pojazdu,
 • upadek obiektów,
 • zapadanie się ziemi,
 • zalanie;
 • szkody powstałe w związku z działaniem osób trzecich takie jak: kradzież instalacji lub jej elementu, wandalizm czy dewastacja;
 • koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie;
 • koszty związane z postępem technologicznym (kiedy nie ma możliwości odkupienia takiego samego zniszczonego elementu instalacji i musisz zainstalować nowszy lub droższy).

Wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną:

 • wszystkie ryzyka i sytuacje poza tymi, które wskazane są w OWU jako wyłączenia i ograniczenia ochrony;
 • szkody powstałe w wyniku działań osób trzecich takie jak: kradzież instalacji lub jej elementu, wandalizm czy dewastacja;
 • koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie;
 • koszty związane z postępem technologicznym (kiedy nie ma możliwości odkupienia takiego samego zniszczonego elementu instalacji i musisz zainstalować nowszy lub droższy);
 • koszty związane z zakupem energii z sieci w sytuacji, gdy instalacja została uszkodzona w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

W przypadku ubezpieczenia fotowolatiki razem z ubezpieczeniem nieruchomości zakres ochrony zależny jest od tego, na jaki pakiet się zdecydujesz.

Przykład 1:

Twoje panele fotowoltaiczne znajdują się na dachu budynku i ubezpieczasz mury od wszystkich ryzyk. W towarzystwie, w którym zawierasz polisę, fotowoltaika wchodzi w skład podstawowego ubezpieczenia murów. Zatem w zależności od tego, czy zdecydujesz się na opcję all risks, czy ubezpieczenie murów od ryzyk nazwanych, dokładnie w takim samym zakresie będzie chroniona Twoja instalacja fotowoltaiczna.

Ranking ubezpieczeń fotowoltaiki

Poniżej przedstawiamy ranking ubezpieczeń paneli fotowoltaicznych w ramach ubezpieczenia nieruchomości wraz z informacjami dotyczącymi zakresu ochrony.
 

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – PZU

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje panele fotowoltaiczne zamontowane na stałe o maksymalnej mocy 20 kW. W ramach polisy ubezpieczeniowej możesz kupić ubezpieczenie fotowoltaikiw opcji od ryzyk nazwanych lub all risks. PZU daje również możliwość ubezpieczenia fotowoltaiki na gruncie pod warunkiem, że jest ona przymocowana na stałe.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Warta

Warta chroni panele fotowoltaiczne bez względu na to, czy zostały one zamontowane na gruncie, czy są zainstalowane na dachu nieruchomości. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ochrona może obejmować ryzyka nazwane lub ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.
 

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Hestia

W ramach polisy mieszkaniowej wykupionej w Ergo Hestii panele fotowoltaiczne, w zależności od wybranej opcji ubezpieczenia murów, możemy ubezpieczyć w wariancie all risks lub w wariancie od ryzyk nazwanych. Istnieje możliwość ubezpieczenia zarówno fotowoltaiki znajdującej się na gruncie, jak i tej, która jest zamontowana na dachu.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Generali

Generali w ramach polisy mieszkaniowej również obejmuje ochroną panele fotowoltaiczne. Ochrona może zostać zawarta w wariancie od wszystkich ryzyk lub tylko od ryzyk nazwanych. Towarzystwo daje również możliwość ubezpieczenia fotowoltaiki na grunciejako ochronę budowli.
 

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – Uniqa

W Towarzystwie Uniqa znajdziemy osobne ryzyko „Zielona energia”, które jest rozszerzeniem do polisy mieszkaniowej. Wybór wariantu jest zgodny z tym, na jaki zdecydujesz się ubezpieczając dom. Możesz wybrać opcję ryzyka nazwane lub all risk. Dodatkowo zwracane są poniesione koszty związane z zakupem energii przez 3 miesiące (na podstawie przedstawionych rachunków).

Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Cena ubezpieczenia fotowoltaikiprzy ubezpieczeniu nieruchomości zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia, jaką chcemy objąć nasze panele fotowoltaiczne. Istotny wpływ ma też zakres ubezpieczenia, jaki nas interesuje. Warto sprawdzić dostępne na rynku oferty, by wybrać tą, która jest najkorzystniejsza.

Sprawdziliśmy ceny ubezpieczeń nieruchomości wraz z ubezpieczeniem fotowoltaiki w kilku wybranych towarzystwach. Podstawowe dane nieruchomości, jakie zostały wzięte do kalkulacji:

 • dom wybudowany w 2012 roku w Toruniu,
 • powierzchnia domu 150 m2,
 • wartość domu (wraz z uwzględnieniem paneli fotowoltaicznych) – 600 000 zł.
TowarzystwoWariant ubezpieczeniaDodatkowy zakres ubezpieczenia w cenie podstawowejSkładka roczna

all risks

●    Home Assistance    

556 zł

Standardowy — ubezpieczenie od ryzyk nazwanych

●    Usługi medyczne
●    Dom Assistance    

537 zł

all risks

●    Dom Assistance
●    Pomoc Prawna    

522,11 zł

EKO-nomiczny - ubezpieczenie od ryzyk nazwanych

BRAK    

522 zł

Dom Komfort – all risks    

●    Koszty poszukiwania  szkody
●    Usługi Assistance
●    Pakiet korzyści    

797 zł

Jak widać, ceny w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia oraz towarzystwa znacznie się różnią. Przed zakupem polisy warto porównać kilka ofert i wybrać tą, którą jest dla Ciebie najkorzystniejsza i spełnia Twoje oczekiwania związane zarówno z zakresem, jak i ceną ubezpieczenia fotowoltaiki.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za fotowoltaikę?

W OWU każdego ubezpieczenia znajdziemy informację o wyłączeniach lub ograniczeniach ochrony, czyli o sytuacjach, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała. Przed zakupem polisy warto zapoznać się z OWU, by mieć pewność, że w sytuacjach, na których Ci zależy towarzystwo ubezpieczeniowe będzie świadczyło ochronę.

Każde towarzystwo indywidualnie ustala warunki ubezpieczenia. Do najczęstszych sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za uszkodzoną fotowoltaikę należą:

 • szkody, które zostały spowodowane umyślnie;
 • szkody, które powstały wskutek upadku masztu czy drzewa po niewłaściwej wycince;
 • szkody powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem mienia;
 • szkody, które wynikają z naturalnego zużycia;
 • uszkodzenia, które powstały przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej;
 • uszkodzenia, za które odpowiedzialność ponosi producent lub instalator paneli fotowoltaicznych.

Przykład 2:

Adam zdecydował się celowo uszkodzić swoje panele fotowoltaiczne. Chciał uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji jednak, towarzystwo nie wypłaci pieniędzy, ponieważ szkoda została spowodowana umyślnie.

Zapoznając się z wyłączeniami w OWU przed zakupem polisy mieszkaniowej możesz uniknąć sytuacji, w której odszkodowanie za ubezpieczenie paneli fotowoltaicznychnie zostanie Ci wypłacone.

Nie czekaj i już dziś ubezpiecz swój dom w CUK Ubezpieczenia!

Szukasz ubezpieczenia nieruchomości wraz z ubezpieczeniem paneli fotowoltaicznych? W CUK Ubezpieczenia znajdziesz szeroką gamę ofert. Potrzebujesz ubezpieczenia samych paneli? Również dajemy taką możliwość! Nie czekaj i już dziś przyjdź do jednej z naszych placówek lub zadzwoń na infolinię. Doradcy CUK pomogą Ci znaleźć ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb. Chcesz kupić polisę bez wychodzenia z domu? Wejdź na kalkulator ubezpieczenia domu. Jeżeli nie masz jeszcze ubezpieczenia domu, nie zwlekaj i już dziś kup polisę w CUK!

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku