2022-07-06

Mój Prąd 4.0 – wszystko, co musisz wiedzieć

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na panele słoneczne.

Mój Prąd 4.0 – wszystko, co musisz wiedzieć

Trwa kolejna edycja programu Mój Prąd 4.0, który wspiera finansowo osoby chcące zainwestować w fotowoltaikę. Obejmuje to nie tylko mikroinstalacje (PV), ale także systemy magazynowania energii i ciepła. Sprawdź, na czym polega dofinansowanie do fotowoltaiki 2022, jak złożyć wniosek i kiedy trzeba to zrobić.

Mój Prąd 4.0 – szczegóły dofinansowania

Celem programu Mój Prąd jest dofinansowanie do fotowoltaiki, aby zwiększyć zainteresowanie Polaków alternatywnymi źródłami produkcji energii elektrycznej. Pierwszy ruszył w 2018 roku. Dziś program wygląda nieco inaczej niż wcześniej, ponieważ dofinansowanie na fotowoltaikę 2022 obejmuje nie tylko panele, ale także wszelkiego rodzaju systemy stworzone do magazynowania, produkcji oraz zużycia energii.

Dopłaty do fotowoltaiki mają zachęcić do stawiania na odnawialne źródła energii w naszym kraju, tym samym poprawić jakość powietrza oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Polska ma też wyznaczone cele co do liczby instalacji oraz produkcji energii elektrycznej w kraju. Stąd też powstają dofinansowania dla gospodarstw domowych.

To ciekawe!

Autokonsumpcja – z tym pojęciem możesz spotkać się podczas szukania informacji na temat dofinansowania Mój Prąd 4.0. Jest to priorytet, jeśli chodzi o cel całego programu. Ma on nie tylko wspierać osoby w samym założeniu instalacji, ale także zarządzaniu wytworzoną energią. Mikroinstalacje fotowoltaiczne mają pełnić rolę magazynów, co pomoże w zarządzaniu prądem w gospodarstwach domowych.

Na co można złożyć wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki?

Dopłaty do fotowoltaiki są adresowane do osób fizycznych, które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na mikroinstalację fotowoltaiczną, czyli panele PV. To jednak nie jest jedyna opcja. Można również starać się o finansowe wsparcie na urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła w tym samym miejscu, co jest produkowany prąd. Dzięki temu nie trzeba korzystać z ogólnej sieci. W dodatku Mój Prąd 4.0 zakłada dofinansowanie na urządzenia umożliwiające zarządzanie wytworzoną energią elektryczną.

Dofinansowanie na fotowoltaikę 2022 może objąć:

 • zakup paneli fotowoltaicznych wraz z całym oprzyrządowaniem służących do założenia mikroinstalacji,
 • transport urządzeń do stworzenia instalacji fotowoltaicznej PV,
 • montaż paneli fotowoltaicznych i niezbędnych urządzeń,
 • zakup urządzeń, które służą do magazynowania energii lub ciepła (np. zasobniki do ciepłej wody użytkowej, bufory ciepła, pompy ciepła),
 • dowóz wyżej wymienionego sprzętu,
 • montaż urządzeń do magazynowania energii i ciepła,
 • zakup systemu do zarządzania wytworzoną energią,
 • transport urządzeń służących do zarządzania do miejsca docelowego,
 • instalację systemu do zarządzania wytworzoną energią.

Wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki można złożyć na jedną inwestycję, np. panele do stworzenia mikroinstalacji lub inwestycje łączone, np. fotowoltaikę z magazynem.

Mój Prąd 4.0 może być zatem całkowicie wykorzystany na stworzenie przydomowej instalacji fotowoltaicznej, aby samodzielnie gospodarować wytworzoną energią. Osoby, które zajmą się tym tematem, staną się niezależni w zarządzaniu ciepłem. Założeniem czwartej edycji dofinansowania do fotowoltaiki jest wyjście poza same panele fotowoltaiczne, czyli dotarcie do osób, które nie chcą być w żaden sposób uzależnione od ogólnej sieci elektroenergetycznej. Mogą zapewnić sobie stabilne działanie urządzeń i racjonalnie zarządzać wytworzonym prądem. To też zwiększa świadomość korzystania z domowego sprzętu oraz przyczynia się do proekologicznego trybu życia. 

Nowe przepisy w programie Mój Prąd 4.0

W grudniu 2021 przyjęto nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Wprowadzono nieco inne zasady rozliczania się z wytworzonej energii elektrycznej. Do tej pory nadwyżki wytworzonego prądu trafiały do ogólnej sieci i można było za darmo odebrać je w razie niedoboru. Jak to konkretnie działa? W systemie opustów niewykorzystana energia trafiała do wirtualnego magazynu sieci dystrybucyjnej. W ciągu 12 miesięcy można odebrać 70 lub 80% energii (w zależności od tego, jakiej mocy jest instalacja fotowoltaiczna). Pierwszy przypadek dotyczy fotowoltaiki o mocy od 10 kW do 50 kW, a drugi - do 10 kW. Ten system rozliczania jest zastąpiony nowym, tzw. net-billingiem. Polega on na sprzedaży i kupnie energii elektrycznej według średniej miesięcznej stawki z Rynku Dnia następnego. Ta wyznaczana jest przez Towarową Giełdę Energii. W przypadku zakupu prądu, obowiązuje taryfa w zależności od konkretnego operatora. Zmiany te obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku. Więcej na ten temat przeczytasz w naszej poradzie “Fotowoltaika – nowe przepisy 2022, które warto znać".

Uwaga!

Net-billing, czyli nowy system rozliczeń, działa dla osób, które założą instalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku. Pozostali, czyli obecni konsumenci, mogą na niego przejść, ale nie muszą. Przez kolejne 15 lat będzie ich obowiązywał stary system opustów.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 Mój Prąd dotyczy właśnie osób, które będą rozliczać się w systemie net-billingu. Taki system ma zachęcić do autokonsumpcji, czyli samodzielnego magazynowania energii, a nie prowadzenia transakcji przypominających kupno i sprzedaż innych dóbr. Aby było to w pełni opłacalne, lepiej samodzielnie generować prąd oraz go przechowywać w swojej wirtualnej sieci dystrybucyjnej.

Nowe przepisy dotyczą także konkretnych kwot dofinansowania, o czym wspominamy w dalszej części artykułu.

Kto może dostać dofinansowanie na fotowoltaikę 2022?

Dopłaty do fotowoltaiki 2022 przeznaczone są dla tych osób, które chcą wytwarzać energię na własny potrzeby. Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Osoba składająca wniosek Mój Prąd 4.0 musi mieć podpisaną kompleksową umowę z dystrybutorem.
 • Pieniądze przysługują wyłącznie na nowe instalacje, które mają moc od 2 do 10 kW.
 • Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 nie obejmuje rozbudowy i przebudowy istniejących już instalacji.
 • Otrzymanie środków jest równoznaczne z przystąpieniem do nowego systemu rozliczeń, czyli net-billingu.
 • Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na dotychczasowych zasadach systemu opustów.
 • Dotację mogą otrzymać osoby, które korzystały z programu Mój Prąd 4.0. Wniosek mogą złożyć również ci, którzy korzystali już z dofinansowania do mikroinstalacji w poprzednich edycjach.
 • Mój Prąd 4.0 to program, który nie jest skierowany do osób, które dostały już inną dotację na mikroinstalację fotowoltaiczną.
 • Nie można otrzymać dofinansowania na urządzenia, które nie służą do autokonsumpcji, tylko magazynowania ciepła na inne potrzeby.
 • Mój Prąd 4.0 można łączyć z ulgą termoizolacyjną.

To ważne!

Montowane urządzenia muszą być nowe, czyli wyprodukowane do 24 miesięcy przed montażem. Jednocześnie inwestor musi korzystać ze stworzonej instalacji przez co najmniej 5 lat (datę liczy się od momentu wypłaty świadczenia).

Ile wynosi dofinansowanie na fotowoltaikę 2022?

Dopłaty na fotowoltaikę obejmują maksymalnie 50% kosztów całej inwestycji. Możesz otrzymać:

 • 4000 złotych na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW,
 • 5000 złotych na inwestycję w fotowoltaikę i jednocześnie inne elementy (czyli np. dofinansowanie mikroinstalacji i magazynu energii elektrycznej)
 • 7500 złotych na magazyn energii elektrycznej o mocy od 2 kW,
 • 5000 złotych na magazyn energii cieplnej,
 • 3000 złotych na system zarządzania energią,
 • 3000 złotych dofinansowania do HEMS/EMS pod warunkiem zakupu magazynu ciepła/energii.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 20500 złotych, o ile osoby nie skorzystały już z innej formy dotacji. Oczywiście można starać się o dofinansowanie, nawet jeśli otrzymałeś wsparcie finansowe w poprzednich edycjach. Kwoty te będą jednak niższe niż w przypadku nowych konsumentów.

Co ważne, pieniądze z programu Mój Prąd 4.0 nie są objęte podatkiem. Nie trzeba rozliczać się z tych środków w ramach PIT.

Mój Prąd 4.0 – kiedy można starać się o dopłaty do fotowoltaiki?

Start programu Mój Prąd 4.0 miał miejsce 15.04.2022. Od tego dnia można składać wnioski. Nabór prowadzony jest do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na dofinansowanie na fotowoltaikę 2022. Program nie będzie jednak trwać dłużej niż do 22.12.2022 roku.

To ważne!

Niektóre firmy, które zajmują się montażem fotowoltaiki, zajmują się pozyskiwaniem dofinansowań. Wtedy potrzebne jest pełnomocnictwo. Dbają o to, aby wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone.

Mój Prąd 4.0 – wniosek

Aby otrzymać wsparcie finansowe od rządu na fotowoltaikę, trzeba skorzystać z formularza dostępnego na stronie rządowej https://gwd.nfosigw.gov.pl/. To specjalny Generator Wniosków o Dofinansowanie Mój Prąd (GWD). Nie ma możliwości składania dokumentów w formie papierowej.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać pieniądze z program Mój Prąd? Wniosek powinien zawierać niezbędne załączniki, dlatego już wcześniej przygotuj sobie dokumentację. Oczywiście musi być ona w formie elektronicznej. Wśród niezbędnych formalności są:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci, wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • zaświadczenie potwierdzające sposób rozliczania się wnioskodawcy na zasadach net-billingu,
 • faktura za dostawę, montaż oraz urządzenia fotowoltaiczne,
 • potwierdzenie dokonania płatności za wyżej wymienione elementy, czyli faktura o pełnej wysokości (lub paragon), potwierdzenie dokonania przelewu czy też oświadczenie o otrzymaniu płatności,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci energetycznej (musi mieć numer Punktu Poboru Mocy),
 • protokół odbioru prac,
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej montażu lub uruchomienia magazynu energii elektrycznej,
 • jeśli wniosek jest składany w imieniu innej osoby fizycznej, konieczne jest pełnomocnictwo.

Jak wypełnić wniosek Mój Prąd?

W pierwszym kroku należy założyć konto na portalu GWD, najlepiej skorzystać z profilu zaufanego. Następnie, trzeba wybrać opcję "Nowy wniosek o dofinansowanie" i wybrać odpowiedni dokument. W kolejnym etapie przydadzą się niezbędne dane dotyczące wnioskodawcy, a także lokalizacji, której dotyczy mikroinstalacja fotowoltaiczna. Trzeba również zatwierdzić niezbędne oświadczenia. Ostatnim krokiem jest dodanie załączników, czyli wszystkich dokumentów, które są wymagane do złożenia wniosku. Portal od razu sprawdzi poprawność i kompletność danych, dlatego od razu dostaniesz informację, jeśli coś będzie nie tak. Dla potwierdzenia trzeba nacisnąć przycisk "Zatwierdź wniosek". W ostatnim kroku należy wysłać wniosek i go podpisać elektronicznie. Po tym powinien zmienić się status na "Oczekuje na złożenie w Funduszu". Oczywiście nie oznacza to, że masz teraz stacjonarnie donieść dokumenty. Od tego momentu trwa rejestracja w systemie. Po jakimś czasie powinna być widoczna informacja, że wniosek jest przyjęty w Funduszu.

To ważne!

Zapisz numer wniosku z systemu GWD. Przyda się on do weryfikacji, na jakim etapie jest prośba o dofinansowanie rządowe.

Ile się czeka na dofinansowanie do fotowoltaiki?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że czas rozpatrzenia wniosku wynosi 300 dni roboczych (od momentu zarejestrowania go w systemie). Jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty czy dane, czas może się wydłużyć nawet do 350 dni. W razie niejasności masz 10 dni roboczych na uzupełnienie formalności przez portal GWD.

Mój Prąd – wniosek w procesie weryfikacji

Aby sprawdzić, jaki jest status wniosku Mój Prąd 4.0.:

 • 1
  Wejdź na stronę internetową https://mojprad.gov.pl/.
 • 2
  Kliknij w "Sprawdź jego status"
 • 3
  Wpisz swój adres e-mail lub unikalny numer poboru energii (PPE).
 • 4
  Zobacz, na jakim etapie jest Twój wniosek.

W procesie weryfikacji może okazać się, że brakuje jakichś dokumentów. Wtedy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, będzie trzeba dopełnić formalności w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli wniosek został odrzucony, możesz go złożyć ponownie. O wynikach naboru zostaniesz poinformowany drogą mailową.

Do kiedy dofinansowanie do fotowoltaiki jest możliwe?

Najlepiej złożyć wniosek o dofinansowanie jak najszybciej. Niestety, pula pieniędzy jest ograniczona, a kiedy się skończy, dotacje nie będą dalej przyznawane. Mimo wszystko program działa w teorii do 22.12.2022 roku, czyli jeśli pieniądze jeszcze będą, to wniosek można składać do tego terminu.

Obowiązki konsumenta związane z programem Mój Prąd 4.0

Jeśli otrzymałeś już dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0, musisz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną, w której zaznaczysz, że fotowoltaika powstała m.in. ze środków publicznych. Komunikat powinien brzmieć dokładnie tak:

Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet XI REACT-EU, działanie 11.1 Program Mój Prąd.

Co więcej, do tablicy informacyjnej trzeba dołączyć odpowiednie logotypy. Musi wisieć przez co najmniej 5 lat, czyli dokładnie tyle, ile obowiązuje korzystanie z instalacji powstałej dzięki wsparciu rządowemu.

Przez 5 lat nie można zmieniać przeznaczenia budynku, demontować instalacji czy rezygnować z fotowoltaiki. Nie ma też zgody na przeniesienie lokalizacji przedsięwzięcia. Właśnie dlatego wniosek na Mój Prąd 4.0 powinien być dokładnie przemyślany. Nie wolno też sprzedawać urządzeń związanych z fotowoltaiką, magazynowaniem energii czy jej zarządzaniem. Wtedy może dojść do wypowiedzenia umowy oraz koniecznością zwrotu środków uzyskanych z programu rządowego.

To ważne!

W ramach programu Mój Prąd prowadzone są cykliczne kontrole przez 5 lat. Użytkownicy wybierani są losowo. Sprawdzane są formalności oraz sama instalacja. W razie nieprawidłowości trzeba jak najszybciej złożyć wyjaśnienie i uzupełnić braki.

Mój Prąd 4.0 – czy to działa?

Do tej pory w samym województwie mazowieckim przyznano 42 673 dotacji (dane na 30.06.2022), co przekłada się na łączną moc instalacji 244816 kW. Łącznie w całej Polsce wypłacono 377 404 dofinansowań na łączną kwotę 1 635 045 362 złote. Dane te pochodzą z oficjalnej strony internetowej Mój Prąd 4.0.

W 2022 roku w programie Mój Prąd 4.0 dofinansowanie jest wyższe niż w poprzednich latach. Dotacja na panele fotowoltaiczne wynosi o 100 złotych więcej. Można także uzyskać dodatkowe kwoty na urządzenia zarządzające energią.

Te statystyki są imponujące, jednak jak to wygląda w praktyce? Rząd nie do końca jest zadowolony z efektów programu Mój Prąd 4.0. Zacznijmy od tego, że brakuje chętnych osób na dofinansowania do magazynów energii elektrycznej. Jeśli jednak chodzi o samą instalację fotowoltaiczną, już od startu programu nie składano tyle wniosków, ile zakładano na samym początku.

Niestety, w maju 2022 roku złożono tylko 825 wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki, a to o wiele mniej niż w zeszłym roku. Przyczyną może być zmiana w sposobie rozliczenia magazynowania energii elektrycznej, ale niekoniecznie. Specjaliści szacują też, że w okresie jesienno-zimowym może być tych wniosków więcej. Polacy ostrożnie teraz inwestują swoje pieniądze, co jest zrozumiałe ze względu na pędzącą inflację. Nie da się ukryć, że dofinansowanie do fotowoltaiki to tylko część całego systemu zarządzania energią. Co ciekawe, nadal trwa rozpatrywanie wniosków złożonych w ubiegłorocznej, czyli trzeciej edycji Mój Prąd. Oznacza to, że terminy rozpatrzenia wniosku są dość długie. To kolejna przyczyna, która może świadczyć o niskiej popularności dotacji.

Moje ciepło 2022 – kolejna dotacja dla inwestorów

Inwestorzy, którzy chcą zakupić i zamontować pompy ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych także mogą starać się o dofinansowanie Moje Ciepło 2022.Warunki jasno określają, że obydwa programy (wraz z Mój Prąd) można łączyć. Budżet na realizację tego dofinansowania to 600 000 000 złotych. Każdy pozytywnie rozpatrzony wniosek oznacza dotację do 30 lub 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie może ona przekroczyć kwoty 21 000 złotych na jedną inwestycję.

Nabór trwa od 29.04.2022 do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania puli Moje Ciepło. Gdzie składać wniosek? Trzeba zalogować się do tego samego systemu, co wcześniej, czyli Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Ubezpiecz swój dom!

Nie zapomnij o zabezpieczeniu swojego budynku mieszkalnego, elementów stałych i wyposażenia. W tym celu skorzystaj z naszego kalkulatora online, odwiedź jedną z placówek CUK Ubezpieczenia lub zadzwoń!

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku