2024-01-05

Kary za brak OC w 2024 roku – co warto wiedzieć?

Sprawdź, ile zapłacisz za brak OC w 2024 roku!

Kary za brak OC w 2024 roku – co warto wiedzieć?

Zastanawiasz się, ile wynosi kara za brak OC w 2024 roku? Świetnie trafiłeś – w naszej poradzie rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z tym tematem! Za niewykupienie obowiązkowej polisy komunikacyjnej kierowców spotkają przykre konsekwencje finansowe. Z tego artykułu dowiesz się, ile dokładnie wynoszą kary za brak ubezpieczenia OC w 2024 roku oraz od czego zależy ich wysokość. Przeczytaj poradę i dowiedz się więcej!

Kara za brak OC (2024) – najważniejsze informacje:

 • Kara za brak OC w 2024 roku jest uzależniona od przerwy w ubezpieczeniu oraz rodzaju pojazdu.
 • Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. maksymalna stawka za nieubezpieczenie pojazdu mechanicznego wyniesie 12 730 zł. Następnie od 1 lipca wzrośnie o 170 zł do poziomu 12 900 zł.
 • Aktualnie obowiązkową polisą odpowiedzialności cywilnej muszą być objęte wszystkie zarejestrowane pojazdy osobowe w Polsce. Wyjątek stanowią samochody czasowo wycofane z ruchu.
 • Nawet chwilowa przerwa w opłacaniu składki za OC podlega natomiast karze egzekwowanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość opłaty jest podyktowana bieżącym wynagrodzeniem minimalnym.

Ile wynoszą kary za brak OC w 2024?

Kara z UFG za brak OC w 2024 roku jest wyższa w stosunku lat ubiegłych przede wszystkim z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Brak ważnej polisy OC przez okres 1-3 dni będzie skutkował karą równą 40% płacy minimalnej. W przypadku ponad 14-dniowej przerwy w opłacaniu składki za obowiązkową polisę kara ta wzrośnie aż do 200% minimalnego wynagrodzenia!

Wysokość kar za brak OC jest uzależniona nie tylko od przerwy w opłacaniu składki za ubezpieczenie, ale także od rodzaju pojazdu:

 • Samochody osobowe – maksymalna kara to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • Pojazdy ciężarowe, ciągniki rolnicze i autobusy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia;
 • Pozostałe pojazdy (m.in. motocykle) – jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia.

Kary za brak OC w 2024 roku – tabele

Kary za brak OC od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.:

Rodzaj pojazdu → /Przerwa w ubezpieczeniu ↓Samochód osobowySamochód ciężarowy/autobus/ciągnikInny pojazd (motocykl/ motorower)

do 3 dni

1700 zł

2550 zł

280 zł

od 4 do 14 dni

4240 zł

6370 zł

710 zł

powyżej 14 dni

8480 zł

12 730 zł

1410 zł

Kary za brak OC od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.:

Rodzaj pojazdu → /Przerwa w ubezpieczeniu ↓Samochód osobowySamochód ciężarowy/autobus/ciągnikInny pojazd (motocykl/ motorower)

do 3 dni

1720 zł

2580 zł

290 zł

od 4 do 14 dni

4300 zł

6450 zł

720 zł

powyżej 14 dni

8600 zł

12 900 zł

1430 zł

*Stawki kar za brak OC w 2024 roku opracowane na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

O karach za brak OC w 2023 roku pisaliśmy w tej poradzie – sprawdź.

Jak uniknąć kar za brak OC w 2024 roku? – odwołanie

Za brak OC zawsze przewidziana jest kara. Zatem odpowiedź na powyższe pytania wydaje się oczywista – wystarczy wykupić polisę OC w wybranym przez siebie towarzystwie i w razie kontroli lub ewentualnej kolizji posłużyć się nią. Jest to jedyny sposób na uniknięcie kar od UFG. Aktualne oferty ubezpieczeń komunikacyjnych od ponad 30 znanych towarzystw sprawdzisz w kalkulatorze OC i AC – polisę wykupisz już w kilka minut!

Jeżeli jednak okaże się, że rzeczywiście z jakiegoś powodu nie wykupiłeś OC, będziesz musiał zapłacić mandat za zwłokę. W niektórych przypadkach udaje się jednak zmniejszyć karę za brak OC, wypisując stosowne odwołanie. Na stronie UFG znajdziesz wzór wniosku, który możesz złożyć, ale tylko pod warunkiem, że Twoja sytuacja jest naprawdę trudna. Zapominalstwo nie zapewni Ci niestety taryfy ulgowej!

Powyższą procedurę uzasadnia art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówiący, że: „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, UFG może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

To ważne!

Jeżeli Twoje auto nie podlega obowiązkowi posiadania ważnej polisy OC, również możesz przedstawić dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy. Jest to jedna z realnych sytuacji, w których pod warunkiem udowodnienia sprawy UFG odstąpi od egzekwowania kary za brak OC.

Kto może skontrolować aktywność Twojej polisy OC?

Za brak ważnej polisy OC i uprawnień do prowadzenia pojazdu grożą wysokie kary finansowe. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych podlega więc restrykcyjnej kontroli. Do jej przeprowadzenia zgodnie z art. 84 ust 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK zobowiązane są następujące organy:

 • Policja
 • Organy celne,
 • Straż Graniczna,
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Do kiedy obowiązuje termin płatności za OC?

Najczęściej termin płatności za polisę OC wynosi 7 lub 14 dni. Co ciekawe, nawet jeśli nie dokonamy płatności, polisa będzie aktywna, jednak towarzystwo rozpocznie wobec nas działania windykacyjne. Co ważne, nieopłacona polisa nie przedłuży się automatycznie po upływie 12 miesięcy. Dlatego najlepiej jest opłacić polisę najwcześniej jak to możliwe. Dzięki temu zyskujemy pewność, że OC nie wygaśnie i unikniemy windykacji spowodowanej ewentualnymi opóźnieniami w płatnościach.

W CUK możesz także skorzystać z opcji płatności ratalnej za OC – sprawdź, co zrobić, by wydatek tytułem OC komunikacyjnego był mniej dotkliwy. Suma kary za brak OC, a następnie odszkodowanie mogą znacznie przewyższyć cenę samego zakupu polisy. Dlatego warto tego pilnować!

Dzięki korzystaniu z nowoczesnych systemów zakupu polis, które oferuje CUK niemal niemożliwe jest, by zapomnieć o ubezpieczeniu OC! Za sprawą automatycznego wznowienia polisa odnowi się, a Ty będziesz mógł spać spokojnie. Jednak zawsze przed końcem polisy warto dokonać rekalkulacji składek – być może dzięki uzyskanym zniżkom oraz korzystniejszym propozycjom towarzystw uda Ci się znaleźć lepszą ofertę! W tym celu odwiedź stronę CUK i wykonaj kalkulację online!

Kto płaci karę za brak OC – kierowca czy właściciel?

Za brak ubezpieczenia OC odpowiada pośrednio zarówno właściciel pojazdu, jak i kierowca. Jeżeli dojdzie do kontroli lub spowodowania wypadku na drodze, UFG zażąda spłaty należności od sprawcy. Jednak właściciel w tej sytuacji również będzie obciążony karą z tytułu braku obowiązkowej polisy komunikacyjnej OC.

W przypadku, gdy to kierujący nieubezpieczonym pojazdem doprowadzi do kolizji lub wypadku, zostanie automatycznie pociągnięty do odpowiedzialności na równi z właścicielem auta. Odszkodowanie zostanie co prawda wypłacone osobom poszkodowanym, lecz później nastąpi dochodzenie zwrotu należności od dwóch osób. Karę za brak ważnej polisy OC zapłaci jednak tylko właściciel auta.

Jak i do kiedy opłacić karę za brak OC?

Jeśli już przyjdzie nam zapłacić karę za brak wykupionej polisy OC, mamy na to 30 dni od daty odebrania wezwania do zapłaty. Aby uregulować należność, trzeba przelać określoną kwotę pieniędzy na indywidualny numer konta wskazany w dokumencie. Karę za brak OC można także zapłacić poprzez przelew środków na poniższy numer konta:

86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 (CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.), a w tytule przelewu wpisać numer sprawy w UFG.

Co się stanie jeśli nie opłacimy kary za brak OC na czas? Jeśli opłata nie wpłynie na rachunek w wyznaczonym terminie, egzekucję należności rozpocznie urząd skarbowy.

Czy polskie ubezpieczenie OC obowiązuje za granicą?

Większość państw europejskich akceptuje posiadanie polskiego ubezpieczenia OC. Wybierając się za granicę do krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jesteś więc zobowiązany posiadać przy sobie jedynie potwierdzenie posiadania ważnej polisy komunikacyjnej OC. Więcej o ubezpieczeniu pojazdu na wyjazd za granicę pisaliśmy w tej poradzie. ← Wejdź w link!

Od 1 maja 2004 r. ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium państw sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, czyli:

 • w całej Unii Europejskiej,
 • Islandii,
 • Norwegii
 • Szwajcarii,
 • Andorze,
 • Serbii,
 • Czarnogórze.

Na terytorium wymienionych wyżej państw wystarczy krajowe OC wykupione w Polsce. Jedyny warunek dotyczy jego aktualności. Jeżeli dojdzie do kolizji lub wypadku na terenie jednego z tych krajów, będziesz zobowiązany udzielić poszkodowanym wszelkich danych identyfikacyjnych, takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer dowodu tożsamości,
 • dane pojazdu,
 • seria i numer polisy ubezpieczenia OC wraz z datą ważności, nazwą i adresem ubezpieczyciela.

Kara za brak OC w latach 2019-2023 (porównanie)

Aby lepiej zobrazować tendencję wzrostu wysokości kar za OC na przestrzeni ostatnich lat, warto sprawdzić też, jak sytuacja kształtowała się od 2019 do 2023 roku. Poniżej wklejamy linki do artykułów z ubiegłych lat, w których umieszczone są dokładne stawki kar za brak OC w przypadku konkretnych pojazdów – kliknij, by poznać szczegóły!

Warto wiedzieć!

Zgodnie z art. 88 ust. 5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, kwoty kar za brak OC zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Nie narażaj się na karę za brak OC – kup polisę w CUK!

Kara za brak OC w 2024 roku może mocno nadwyrężyć Twój portfel, dlatego nie ryzykuj i wykup obowiązkową polisę w terminie! Ofertę ubezpieczenia OC sprawdzisz w nowoczesnej porównywarce CUK. Dzięki niej zyskasz dostęp do aktualnych propozycji od ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych! Wprowadź potrzebne dane i zyskaj wycenę już w 2 minuty, korzystając z łatwego w obsłudze kalkulatora OC i AC.

Wolisz zapytać o polisę komunikacyjną osobiście? Nic prostszego! Wystarczy, że skontaktujesz się telefonicznie z naszym doradcą (22 27 00 337) lub osobiście odwiedzisz najbliższą stacjonarną placówkę CUK Ubezpieczenia w Twojej okolicy – zachęcamy do kontaktu i zakupu wybranej polisy w wygodny sposób!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Po jakim czasie przedawnia się kara za brak OC?

  Kara za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, ale nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto brak obowiązkowej polisy komunikacyjnej.

 • 2
  Co grozi za brak OC podczas kontroli policyjnej?

  Stwierdzenie braku opłaconego ubezpieczenia OC podczas kontroli policyjnej (drogowej) grozi wysokim mandatem, poinformowaniem o tym fakcie UFG, a także odholowaniem pojazdu na parking policyjny. Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez obowiązkowej polisy komunikacyjnej OC jest bowiem niezgodne z prawem.

 • 3
  Ile wynosi kara za przerwę w OC?

  Zasady są w tym wypadku następujące: 20% kwoty maksymalnej, gdy okres bez OC wyniósł do 3 dni; 50% kwoty maksymalnej, gdy przerwa w ubezpieczeniu wynosiła od 4 do 14 dni; 100% kwoty maksymalnej, przy braku OC przez okres dłuższy niż 14 dni. Na przykład od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. kara za brak OC od 1 do 3 dni wynosi od 280 zł do 2550 zł i zależy od rodzaju pojazdu. Im dłuższa przerwa w OC, tym kara będzie wyższa.

Oceń artykuł

5.00
(5)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku