Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

2022-10-06

Jakie kary za brak OC czekają kierowców w 2023 roku?

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, wzrastają kary za brak OC.

Jakie kary za brak OC czekają kierowców w 2023 roku?

Najwyższy czas przyjrzeć się prognozom dotyczącym nowelizacji kar za brak ubezpieczenia komunikacyjnego w nadchodzącym czasie. Już teraz wiadomo, że kary za brak OC w 2023 roku będą wyższe. Ma to związek przede wszystkim ze wzrostem płacy minimalnej. Kierowcy, którzy zapomną o swoich obowiązkach, poniosą dotkliwe straty finansowe. Na szczęście takiej sytuacji łatwo można zapobiec. Sprawdź zatem, jakie kary za brak OC będą obowiązywać w 2023 roku i jak ich uniknąć.

Kara za brak OC dotychczas – ile wynosi w 2022 roku?

Wraz ze wzrostem inflacji i płacy minimalnej odpowiednio wyższe są także kary za brak OC. Nie powinno to dziwić, zwłaszcza że taką tendencję obserwujemy już od wielu lat. O karze za brak OC w 2022 roku pisaliśmy już w osobnej poradzie – sprawdź, ile kary wynoszą obecnieCelem porównania proporcji wzrostu obserwowanej z biegiem lat przypomnijmy jednak: Pełne opłaty karne w bieżącym roku wynoszą:

 • w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia,
 • w przypadku samochodów osobowych – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia,
 • w przypadku pozostałych pojazdów – 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Wpływ na wzrost składki zawsze ma zmiana wysokości płacy minimalnej (opłaty karne są ustalane proporcjonalnie do otrzymanego wynagrodzenia). Jeśli chcesz zobaczyć, ile wynosiły np. kary za brak OC w 2021 roku, kliknij tutaj.

Kary za brak OC – prognozy na rok 2023

Kara za brak OC w 2023 roku może wprawić w osłupienie. W skrajnych przypadkach wyniesie bowiem nawet 7200 zł! Wszystko zależy też od typu posiadanego pojazdu oraz okresu zwłoki. Kary za brak ważnej polisy OC będą obowiązywać od 1 lipca 2023 r.  UFG może nałożyć jednak karę za brak polisy tylko za okres bez OC w roku dokonanej kontroli. Za poprzednie lata nie poniesiesz żadnych sankcji.

W zależności od tego, ile czasu minęło od wygaśnięcia ważności polisy, kierowcy aut osobowych zapłacą odpowiednio 7200 zł, 3600 zł lub 1440 zł. Z kolei kierowcy ciężarówek będą musieli uiścić 10 800, 5400 lub 2160 zł.

W przypadku aut osobowych maksymalna kara za brak polisy OC wynosi 200 proc. płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2023 roku w pierwszym półroczu najwyższa kara wyniesie 6770 zł, a w drugiej połowie roku - 6900 zł. To odpowiednio o 750 zł i 880 zł więcej niż w roku 2022.

Warto wiedzieć!

Zgodnie z art. 88 ust. 5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, kwoty kar za brak OC zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Prognozowane kary za brak OC w 2023 roku – od 1 stycznia

Rodzaj pojazdu → /Przerwa w ubezpieczeniu ↓Samochód osobowySamochód ciężarowy/autobus/ciągnikInny pojazd (motocykl/ motorower)

do 3 dni

1350 zł

2030 zł    

230 zł

od 4 do 14 dni    

3380 zł    

5070 zł

560 zł

powyżej 14 dni    

6770 zł    

10 150 zł

1130 zł

Prognozowane kary za brak OC w 2023 roku – od 1 lipca

Rodzaj pojazdu → /Przerwa w ubezpieczeniu ↓Samochód osobowySamochód ciężarowy/autobus/ciągnikInny pojazd (motocykl/ motorower)

do 3 dni

1380 zł    

2070 zł    

230 zł

od 4 do 14 dni    

3450 zł    

5180 zł

580 zł

powyżej 14 dni    

6900 zł    

10 350 zł

1150 zł

*Orientacyjne stawki kar za brak OC w 2023 roku opracowane na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dane tabelaryczne obrazują jedynie szacowane sumy. Do wskazanych terminów stawki mogą ulec zmianie.

Jak uniknąć kary za brak OC? – odwołanie

Za brak OC zawsze przewidziana jest kara. Zatem odpowiedź na powyższe pytania wydaje się oczywista – wystarczy wykupić ważną polisę OC w wybranym przez siebie towarzystwie i w razie kontroli lub ewentualnej kolizji posłużyć się nią. Jest to jedyny sposób na uniknięcie kar od UFG. (Sprawdź, czy Twoje ubezpieczenie nie wygasa i znajdź najlepsze oferty na stronie CUK, wykonując prostą kalkulację online już dziś!)

Jeżeli jednak okaże się, że rzeczywiście z jakiegoś powodu nie wykupiłeś OC, będziesz musiał zapłacić mandat za zwłokę. W niektórych przypadkach udaje się jednak zmniejszyć karę za brak OC, wypisując stosowne odwołanie. Na stronie UFG znajdziesz wzór wniosku, który możesz złożyć, ale tylko pod warunkiem, że Twoja sytuacja jest naprawdę trudna. Zapominalstwo nie zapewni Ci niestety taryfy ulgowej!

Powyższą procedurę uzasadnia art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówiący, że: „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, UFG może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

To ważne!

Jeżeli Twoje auto nie podlega obowiązkowi posiadania ważnej polisy OC, również możesz przedstawić dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy. Jest to jedna z realnych sytuacji, w których pod warunkiem udowodnienia sprawy UFG odstąpi od egzekwowania kary za brak OC.

Co jest powodem podwyższenia kar za brak OC?

Wysokość kary za brak OC przy kontroli w 2023 roku będzie przede wszystkim podyktowana inflacją i różnicą w planowanym na przyszły rok wynagrodzeniu minimalnym – tutaj przewidziane są aż dwie podwyżki wynagrodzenia za pracę. Pierwszej z nich możemy spodziewać się już 1 stycznia, a drugiej – 1 lipca 2023 roku. Będą wynosiły:

 • od 1 stycznia 2023 – 3383 zł brutto,
 • od 1 lipca 2023 – 3450 zł brutto.

Pewny jest więc wniosek, że kary za brak OC w 2023 roku wzrosną proporcjonalnie do wynagrodzenia. Ile dokładnie będzie wynosić różnica? Przypomnijmy więc najważniejsze, czyli prognozowane stawki:

Kary za przerwę w OC od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.:

 • brak OC nie dłużej niż 3 dni – 1400 zł;
 • brak OC od 4 do 14 dni – 3490 zł;
 • brak OC dłużej niż 14 dni – 6980 zł.

Kary za przerwę w OC od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.:

 • brak OC nie dłużej niż 3 dni – 1440 zł;
 • brak OC od 4 do 14 dni – 3600 zł;
 • brak OC dłużej niż 14 dni – 7200 zł.

Kto może skontrolować aktywność Twojej polisy?

Za brak ważnej polisy OC i uprawnień do prowadzenia pojazdu grożą wysokie kary finansowe. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych podlega więc restrykcyjnej kontroli. Do jej przeprowadzenia zgodnie z art. 84 ust 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK zobowiązane są następujące organy:

 • Policja,
 • Organy celne,
 • Straż Graniczna,
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Do kiedy obowiązuje termin płatności za OC?

Najczęściej termin płatności za polisę OC wynosi 7 lub 14 dni. Co ciekawe, nawet jeśli nie dokonamy płatności, polisa będzie aktywna, jednak towarzystwo rozpocznie wobec nas działania windykacyjne. Co ważne, nieopłacona polisa nie przedłuży się automatycznie po upływie 12 miesięcy. Dlatego najlepiej jest opłacić polisę najwcześniej jak to możliwe. Dzięki temu zyskujemy pewność, że OC nie wygaśnie i unikniemy windykacji spowodowanej ewentualnymi opóźnieniami w płatnościach. W CUK możesz także skorzystać z opcji płatności ratalnej za OC – sprawdź, co zrobić, by wydatek tytułem OC komunikacyjnego był mniej dotkliwy. Suma kary za brak OC, a następnie odszkodowanie mogą znacznie przewyższyć cenę samego zakupu polisy. Dlatego warto tego pilnować!

Ile wynosi kara z UFG za 1 dzień braku OC? Zasady są w tym wypadku następujące: 20% kwoty maksymalnej, gdy okres bez OC wyniósł do 3 dni; 50% kwoty maksymalnej, gdy przerwa w ubezpieczeniu wynosiła od 4 do 14 dni; 100% kwoty maksymalnej, przy braku OC przez okres dłuższy niż 14 dni.

Dzięki korzystaniu z nowoczesnych systemów zakupu polis, które oferuje CUK niemal niemożliwe jest, by zapomnieć o ubezpieczeniu OC. Za sprawą automatycznego wznowienia polisa odnowi się, a Ty będziesz mógł spać spokojnie. Jednak zawsze przed końcem polisy warto dokonać rekalkulacji składek – być może dzięki uzyskanym zniżkom oraz korzystniejszym propozycjom towarzystw uda Ci się znaleźć lepszą ofertę! W tym celu odwiedź stronę CUK i wykonaj kalkulację online!

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kto płaci karę za brak OC – kierowca czy właściciel?

Za brak ubezpieczenia OC odpowiada pośrednio zarówno właściciel pojazdu, jak i kierowca. Jeżeli dojdzie do kontroli lub spowodowania wypadku na drodze, UFG zażąda spłaty należności od sprawcy. Jednak właściciel w tej sytuacji również będzie obciążony karą z tytułu braku obowiązkowej polisy komunikacyjnej OC.

W przypadku, gdy to kierujący nieubezpieczonym pojazdem doprowadzi do kolizji lub wypadku, zostanie automatycznie pociągnięty do odpowiedzialności na równi z właścicielem auta. Odszkodowanie zostanie co prawda wypłacone osobom poszkodowanym, lecz później nastąpi dochodzenie zwrotu należności od dwóch osób. Karę za brak ważnej polisy OC zapłaci jednak tylko właściciel auta.

Czy polskie ubezpieczenie OC obowiązuje za granicą?

Zdecydowana większość państw europejskich akceptuje posiadanie polskiego ubezpieczenia OC. Wybierając się za granicę do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jesteś więc zobowiązany posiadać przy sobie jedynie potwierdzenie posiadania ważnej polisy komunikacyjnej OC. Więcej o ubezpieczeniu pojazdu na wyjazd za granicę pisaliśmy w tej poradzie – sprawdź, jakich dokumentów pojazdu będziesz potrzebować, podróżując autem poza Polskę.

Od 1 maja 2004 r. ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium państw sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, czyli:

 • w całej Unii Europejskiej,
 • Islandii,
 • Norwegii
 • Szwajcarii,
 • Andorze,
 • Serbii,
 • Czarnogórze.

Na terytorium wymienionych wyżej państw wystarczy krajowe OC wykupione w Polsce. Jedyny warunek dotyczy jego aktualności. Jeżeli dojdzie do kolizji lub wypadku na terenie jednego z tych krajów, będziesz zobowiązany udzielić poszkodowanym wszelkich danych identyfikacyjnych, takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer dowodu tożsamości,
 • dane pojazdu,
 • seria i numer polisy ubezpieczenia OC wraz z datą ważności, nazwą i adresem ubezpieczyciela.

Jak i do kiedy opłacić karę za brak OC?

Jeśli już przyjdzie nam zapłacić karę za brak wykupionej polisy OC, mamy na to 30 dni od daty odebrania wezwania do zapłaty. Aby uregulować należność, trzeba przelać określoną kwotę pieniędzy na indywidualny numer konta wskazany w dokumencie. Karę za brak OC można także zapłacić poprzez przelew środków na poniższy numer konta:

86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 (CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.), a w tytule przelewu wpisać numer sprawy w UFG.

Co się stanie jeśli nie opłacimy kary za brak OC na czas? Jeśli opłata nie wpłynie na rachunek w wyznaczonym terminie, egzekucję należności rozpocznie urząd skarbowy. O tych i innych ważnych kwestiach dotykających powyższego zagadnienia pisaliśmy szerzej już w naszej wcześniejszej poradzie o karach za OC w bieżącym roku – sprawdź, jakie konsekwencje grożą za brak polisy komunikacyjnej!

Unikaj kar za brak OC – wykup polisę w CUK już dziś!

Wiesz już, że bez ważnej polisy komunikacyjnej narażasz się na przykre konsekwencje finansowe. Jak zatem uniknąć kary za brak OC? Wykup polisę w CUK już dziś! Porównuj setki ofert od wielu towarzystw ubezpieczeniowych, zyskując realną wycenę w 2 minuty. Dzięki szybkiej kalkulacji online oszczędzisz czas i pieniądze, kupując polisę bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że odwiedzisz naszą stronę i wprowadzisz kilka podstawowych danych.

Dzięki nowoczesnej porównywarce CUK sprawdzisz nie tylko cenę polisy OC dla swojego auta, ale także AC, NNW i assistance. Naszą pełną ofertę poznasz również podczas rozmowy telefonicznej z doradcą lub odwiedzając jedną z placówek stacjonarnych w całej Polsce. Odpowiednio dobrany pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych zapewni Ci optymalną ochronę w czasie jazdy – sprawdź, czy Twoja polisa jest aktualna! Zapraszamy do kontaktu.

Oceń artykuł

5
(1)