Kary za brak OC 2021

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, brak posiadania ważnej polisy i jazda bez OC skutkuje konsekwencjami.

Kary za brak OC 2021

Rok 2021 przyniósł zmiany, jeśli chodzi kary za brak OC. Wynikają one przede wszystkim z podniesienia płacy minimalnej, która w stosunku do zeszłego roku wzrosła z 2600 na 2800 złotych brutto. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, brak posiadania ważnej polisy i jazda bez OC skutkuje konsekwencjami w postaci kary pieniężnej. Nie są to jedyne skutki, które może przynieść niedopełnienie tego obowiązku. Zbliża się termin wygaśnięcia Twojego OC? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który pomoże wybrać najlepszy wariant: https://cuk.pl/porady/gdzie-oc-najtaniej

Wysokości kar za brak ubezpieczenia

To jak wysoka okaże się kara za brak OC zależy od ilości dni przerwy w ciągłości polisy. W tabeli zostały przedstawione wysokości kary za brak OC w 2021 roku. Bardzo ważne jest abyśmy pamiętali, że oprócz motocykli bądź innych pojazdów kara grozi również za brak OC przyczepki samochodowej. 

Kary za brak OC - tabela

OKRES BEZ UBEZPIECZENIASAMOCHÓD OSOBOWYAUTOBUS, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, CIĄGNIK SAMOCHODOWYINNY POJAZD NP. MOTOCYKL

Do 3 dni 

1120 zł

1680 zł

190 zł

Od 4 do 14 dni

2800 zł

4200 zł

470 zł

Powyżej 14 dni 

5600 zł

8400 zł

930 zł

Aktualne stawki kar za brak OC sprawdź tutaj.

Kary za brak OC 2020 - tabela

Dla porównania, wysokości kar za brak OC 2020 pokazuje tabela poniżej:

OKRES BEZ UBEZPIECZENIASAMOCHÓD OSOBOWYAUTOBUS, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, CIĄGNIK SAMOCHODOWYINNY POJAZD NP. MOTOCYKL

Do 3 dni

1040 zł

1560 zł

170 zł

Od 4 do 14 dni

2600 zł

3900 zł

430 zł

Powyżej 14 dni

5200 zł

7800 zł

870 zł

Składki obowiązywały od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Najwyższy wymiar kary za OC po terminie to trzykrotność minimalnego wynagrodzenia w danym okresie.

Kwoty wyraźnie pokazują, że warto pamiętać o obowiązku ubezpieczeniowym. Sprawdź jakie rabaty związane z OC czekają Cię na naszej stronie: https://cuk.pl/moc-rabatow/ubezpieczenie-auta.

Aktualne stawki kar za brak OC sprawdź tutaj.

Zapomniałem zapłacić OC – co w takiej sytuacji?

Jedyne słuszne rozwiązanie to jak najszybsze odnowienie polisy. OC nie zapłacone w terminie może skutkować nałożeniem kary nawet w przypadku jednego dnia zwłoki. Im dłuższa przerwa, tym analogicznie wyższa kara. W większości przypadków polisa po roku odnowi się cyklicznie bez naszego udziału, jednak istnieją sytuacje w których to my musimy dopilnować, aby uniknąć sytuacji, w której orientujemy się, że nasze OC jest po terminie

Takie okoliczności powstają np. wtedy, gdy zostajemy właścicielem używanego samochodu. Często decydujemy się na kontynuowanie ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela do końca okresu jego ważności – najłatwiej przepisać polisę z poprzedniego właściciela na siebie. Warto mieć na uwadze, że nie musimy zostawać w tym samym towarzystwie i możemy wybrać inne, np. to, w którym mamy polisę na życie. Jeśli zdecydujesz się na inne ubezpieczenie, pamiętaj o rezygnacji z umowy w towarzystwie poprzedniego właściciela i podpisaniu nowej polisy w swoim towarzystwie, więcej na ten temat przeczytasz tu: https://cuk.pl/porady/wypowiedzenie-oc-nabywcy-pojazdu-jak-napisac-zobacz-wzor

Przerwa w OC – jak uniknąć kary?

Jedynym sposobem na uniknięcie wysokiej kary pieniężnej za przerwę w OC jest odnawianie polisy w wyznaczonym terminie. Po jakim czasie przychodzi kara z UFG? Błyskawicznie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rzetelnie dokonuje weryfikacji. Nałożenia kary nie da się zatem w żaden sposób uniknąć, nie da się też obniżyć jej wysokości. W sytuacji, kiedy zostaniemy już wezwani do zapłaty, możemy ubiegać się o rozłożenie kary na raty. 

Musimy udowodnić zasadność takiego wniosku. Przyczyną może być brak zatrudnienia bądź ciężka sytuacja materialna właściciela pojazdu. Jeśli chcesz sprawnie skorzystać z najkorzystniejszego na rynku ubezpieczenia, zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora OC i AC online.

Fundusz Gwarancyjny – nałożenie kary

Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC to obowiązek każdego właściciela pojazdu. Reguluje to ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uprawniony do nałożenia kary w przypadku braku ważnej polisy. Fundusz ma również odpowiednie narzędzia, które mają za zadanie weryfikowanie posiadaczy pojazdów, którzy nie opłacili ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji UFG wzywa do złożenia wyjaśnień. Najwyższą karą możemy zostać obciążeni w sytuacji spóźnienia opłaty OC dłużej niż 14 dni. Kary UFG za rok 2021 przedstawiliśmy w tabelach. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź: https://cuk.pl/porady/czym-zajmuje-sie-ufg

Proces weryfikacji – UFG

W sytuacji wykrycia przez UFG nieprawidłowości bądź braku OC przy kontroli po pierwsze zostaniemy poproszeni o złożenie stosownych wyjaśnień, by dowieść czy nałożenie kary jest zasadne. Cały proces, który ma za zadanie sprawdzenie zasadności nałożonej kary ma kilka etapów:

 • WERYFIKACJA w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest zobligowany do sprawdzenia czy pojazd, którego dotyczy wątpliwość nie został wyrejestrowany.
 • WERYFIKACJA z ubezpieczycielami. W przypadku, gdy auto nie uległo wyrejestrowaniu, UFG sprawdza ponownie czy samochód ma nieopłacone OC w odpowiednim terminie.
 • KONTAKT z uprawnioną osobą. Chodzi o osobę wchodzącą w posiadanie wskazanego pojazdu. W takiej sytuacji właściciel zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniego dokumentu np. sprzedaży pojazdu przed upłynięciem ważności polisy.
 • KONSEKWENCJE. W momencie, gdy nie zostaną złożone stosowne wyjaśnienia i przedstawione dokumenty będące poparciem braku zasadności nałożenia kary w terminie 30 dni od zawiadomienia – zostaje nałożona kara pieniężna. Kara za brak OC grozi nam nawet za 1 dzień zwłoki. Na pisemną prośbę osoby ukaranej za brak ważnego OC, UFG może przychylić się do wniosku o rozłożenie tej kwoty na raty.
 • ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ. Przedstawienie Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odpowiednich dokumentów, będących dowodami na brak przesłanek do nałożenia kary skutkuje odejściem od dochodzenia dalszych roszczeń.

Wypadek samochodowy a brak ważnego OC

Jesteś sprawcą wypadku samochodowego - co grozi za brak OC? Obowiązkowość posiadania tego ubezpieczenia nie jest przypadkowa. Pieniądze z takiej polisy przeznaczane są na pokrywanie kosztów szkód, które mogą powstać podczas kolizji i wypadków komunikacyjnych. Jazda bez ważnego OC skutkuje zatem pokryciem kosztów likwidacji szkód z własnej kieszeni, a kwoty w zależności od powagi zdarzenia mogą okazać się horrendalne. Do tego należy doliczyć mandat za brak ubezpieczenia oraz kwotę kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie brzmi dobrze, prawda? Brak opłaconego ubezpieczenia OC wykryty podczas kontroli drogowej spowoduje, że kara zostanie naliczona od dnia wygaśnięcia ważności polisy. By dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków już dzisiaj: https://cuk.pl/ubezpieczenia/samochod/nnw

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Regres ubezpieczeniowy

W sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku z udziałem osoby, która nie ma ważnego OC osoba, która doznała jakiekolwiek szkody dostanie wypłatę świadczenia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie oznacza to jednak, że poniesienie kosztów ominie właściciela pojazdu, którego obowiązkiem było posiadanie ważnego ubezpieczenia. W następnym kroku UFG ubiega się o środki, które zostały wypłacone na poczet osoby poszkodowanej. Średnie sumy do zwrotu to nawet kilkanaście tysięcy złotych. Największa odnotowana kwota to ponad milion złotych! Warto zatem pilnować ważności polisy ubezpieczeniowej. Jazda bez OC i jej konsekwencje mogą okazać się poważne. Planujesz kupno polisy? Sprawdź, która placówka jest najbliżej Ciebie: https://cuk.pl/placowki i już dzisiaj umów się na spotkianie z doradcą.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – przedawnienie kary

Czy to możliwe, że gdy mamy niezapłacone OC możemy liczyć na przedawnienie? Z prawnego punktu widzenia, tak. W świetle art. 110 ust. 4 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, które odsyła do Kodeksu cywilnego zasadność zwrotu może wygasnąć po 3 latach od przekazania przez UFG kwoty na poczet osoby poszkodowanej w wypadku z udziałem kierowcy bez ważnego ubezpieczenia OC.Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sprawnie weryfikuje czyje OC nie jest zapłacone w terminie i skrupulatnie pilnuje procesu zwrotu środków. Pamiętajmy, że każda działalność windykacyjna czy komornicza wstrzymuje termin przedawnienia i jego termin wraz z każdą czynnością biegnie od początku.

Czy OC jest obowiązkowe, jeżeli nie jeżdżę samochodem?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Otóż, nawet jeżeli nie użytkujemy pojazdu ubezpieczenie OC JEST OBOWIĄZKOWE. Wielu osobom nasunie się w tej chwili myśl pt. „Dlaczego, przecież nie użytkuję samochodu – po co zatem wydawać pieniądze na ubezpieczenie?”. Spieszymy z wyjaśnieniem. Prócz oczywistych okoliczności, takich jak wypadek czy stłuczka mogą wystąpić inne przesłanki wskazujące, że OC okazuje się czymś niezbędnym. Prawda jest taka, że nawet gdy my sami nie użytkujemy pojazdu, podczas kradzieży może on wyrządzić szkody innym. To również kwestia regulowana Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, o której wspomnieliśmy wcześniej. Istnieją też okoliczności, w których OC nie działa, więcej można przeczytać w artykule: https://cuk.pl/porady/kiedy-oc-nie-dziala

Jak wysoka jest kara za brak OC przez kilka lat?

Zasada przyznawania kary za niezapłacone OC przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest taka, że obejmuje ona jedynie rok, w którym wykryto nieprawidłowości. Przykładowo: nie posiadając polisy przez kilka lat, zostajemy skontrolowani w 2021 roku – jesteśmy obciążeni karą wyłącznie za bieżący rok. Kara za brak OC przez kilka lat nie jest zatem kumulacją kilku osobnych kwot. 

Czy istnieją sytuacje, w których nie muszę mieć ważnego OC?

Tak. Istnieją okoliczności, w których posiadanie ważnej polisy nie jest konieczne. Trzeba wówczas spełnić kilka warunków, by w przypadku braku posiadania OC nasze wyjaśnienia okazały się zasadne. Nie musimy odnawiać polisy wyłącznie w momencie, gdy dokonamy wyrejestrowania pojazdu. Do tego może skłonić nas kilka sytuacji: 

 • utrata pojazdu – w wyniku wybuchu, pożaru etc.,
 • rejestracja samochodu jako obiektu o wartości historycznej,
 • złomowanie,
 • sprzedaż w kraju,
 • sprzedaż za granicą,
 • utrata w wyniku kradzieży.

Nie płać kary za brak OC - zadbaj o ważną polisę OC

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku