2022-09-08

Wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu - jak napisać? Zobacz wzór

Zobacz, jak napisać i złożyć wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu.

Wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu - jak napisać? Zobacz wzór

Zobacz, jak napisać i złożyć wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu.

Chcesz kupić samochód używany? Obowiązkiem sprzedawcy jest przekazanie Ci wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Zobacz, jak złożyć wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu, jeśli nie chcesz przejmować ubezpieczenia.

Kiedy możesz złożyć wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu?

Znalazłeś idealny samochód używany. Sprawdziłeś jego stan techniczny i jesteś pewien, że będzie Ci służyć przez kolejne lata. To oczywiście świetna wiadomość, jednak warto przejść sprawnie przez wszystkie formalności. Niestety, trzeba pomyśleć o poprawnie spisanej umowie kupna-sprzedaży i przekazaniu wszelkich niezbędnych dokumentów. Jednym z nich jest polisa OC. Jeśli tylko chcesz, możesz przejąć ubezpieczenie po zbywcy, ale nie musisz. Nie zawsze kontynuacja ubezpieczenia po poprzednim właścicielu będzie dla Ciebie opłacalna. Jeżeli okaże się, że bardziej opłaca Ci się kupić ubezpieczenie OC na cały rok, warto złożyć wypowiedzenie OC z art. 31.1, czyli wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu.

Ważne!

Jeżeli kupując pojazd, nie otrzymałeś od sprzedawcy polisy, pamiętaj, żeby sprawdzić, czy polisa po poprzednim właścicielu pojazdu jest aktywna. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu sprawi, że zostanie nałożona na Ciebie kara. W dniu zakupu pojazdu obowiązek ubezpieczenia przechodzi na Ciebie. Informacje dotyczące Twojego auta w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawdzisz na stronie UFG w zakładce Sprawdź OC dla pojazdu. Wystarczy, że podasz numer rejestracyjny lub numer VIN Twojego nowego auta.

Wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór wypowiedzenia OC nabywcy samochodu. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Wypowiedzenie OC nowonabywcy — pobierz wzór

W jakich sytuacjach najczęściej rezygnujemy z polisy OC po poprzednim właścicielu?

Do obowiązków zbywcy pojazdu należy przekazanie Ci polisy ubezpieczeniowej. Zdarza się jednak, że nowonabywca rezygnuje z takiej polisy.  Ubezpieczenie OC przypisane jest do konkretnego pojazdu, który identyfikowany jest po numerze rejestracyjnym lub numerze VIN, natomiast wysokość składki uzależniona jest również od danych właściciela pojazdu i jego historii ubezpieczeniowej. Pod uwagę brany jest wiek kierowcy, jego doświadczenie oraz wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę. W zależności od towarzystwa składka dla nowego właściciela może ulec rekalkulacji. Pomimo tego, że polisa należy już do nas, możemy ją wypowiedzieć. Co może nas przekonać do rezygnacji z takiej polisy?
 

Niekorzystna rekalkulacja składki dla nowego właściciela

To, czy towarzystwo ubezpieczeniowe robi rekalkulację składki ma ogromne znaczenie dla nowonabywcy, zwłaszcza jeśli jest młodym kierowcą bez żadnych zniżek. W momencie, gdy prawa i obowiązki w dniu zakupu przechodzą na nowego właściciela, ubezpieczyciel ma prawo do ponownego przeliczenia składki za polisę na podstawie danych nowego właściciela. Taki właśnie zabieg ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego nazywamy rekalkulacją składki. Towarzystwo może, ale nie musi dokonać rekalkulacji, oznacza to, że zmiana właściciela pojazdu, nie musi wiązać się z ponownym przeliczeniem ceny za polisę.

Jeżeli towarzystwo dokona rekalkulacji, jako nowy właściciel będziesz musiał uiścić dopłatę do OC za okres od dnia zakupu pojazdu, aż do końca trwania umowy ubezpieczenia lub do dnia złożenia przez Ciebie wypowiedzenia umowy.

Kiedy dotrze do Ciebie informacja o wyliczonej rekalkulacji składki? W teorii poprzedni właściciel powinien zgłosić w towarzystwie informację o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od podpisania umowy z nowym właścicielem. Towarzystwo po otrzymaniu takiej informacji dokonuje rekalkulacji i niezwłocznie informuje o tym nowego właściciela. Niestety często zdarza się, że ze względu na brak informacji o zmianie właściciela, towarzystwo wysyła informację o rekalkulacji znacznie później. Każdy dzień zwłoki działa na Twoją niekorzyść, ponieważ do wyliczenia brany jest okres od zakupu pojazdu do czasu złożenia wypowiedzenia OC przez nabywcę lub do końca trwania polisy, jeżeli takie wypowiedzenie nie zostanie złożone.

Przykład:

Pani Ewa jest młodym kierowcą, bez żadnych zniżek, wcześniej nie posiadała żadnego pojazdu, w związku z tym nie posiada również żadnej historii ubezpieczeniowej. Swój pierwszy samochód kupiła od pana Marka, który ma pełną, bezszkodową historię ubezpieczenia i jest doświadczonym kierowcą. Pan Marek, tak jak wskazuje ustawa, przekazał polisę Pani Ewie i zgłosił sprzedaż pojazdu towarzystwu w ciągu 14 dni. Do końca polisy zostały 3 miesiące. Pan Marek za polisę za cały rok zapłacił 800 zł. Dopłata za 3 miesiące dla Pani Ewy wyniosła 1 000 zł. Wyliczona składka za cały rok ubezpieczenia wyniosła 1 800 zł. Pani Ewie zdecydowanie bardziej opłaca się złożyć wypowiedzenie nabywcy i zawrzeć polisę na cały rok.

Konieczność opłacenia kolejnej raty za polisę

Kolejną sytuacją, która może sprawić, że będziemy skłonni złożyć wypowiedzenie OC z art. 31.1, jest sytuacja, w której otrzymujemy polisę OC po zbywcy, która nie była w całości opłacona. Poza prawami na nowonabywcę przechodzą również wszystkie obowiązki dotyczące zarówno pojazdu jak i samej polisy. W przypadku gdy polisa była rozłożona na raty, a płatność kolejnych rat wypada po sprzedaży pojazdu, nowy właściciel będzie zobowiązany je opłacić. W takiej sytuacji warto sprawdzić dla porównania, ile zapłacimy za cały rok ubezpieczeniowy, już na swoje dane. Często bardziej opłaca się nam kupić nową polisę na nasze auto niż opłacać wysokie raty za polisę po zbywcy. Jeżeli okaże się, że zawarcie nowej polisy daje nam lepsze warunki cenowe, to tak jak w przypadku rekalkulacji możemy podjąć decyzję o złożeniu wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu.

Ważne!

Jeżeli złożymy wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu przed terminem opłacenia kolejnej raty, towarzystwo nie będzie wymagało od nas uregulowania tej płatności.

Przykład:

Pani Małgorzata 1.08.2022 roku kupiła pojazd od pana Andrzeja. Pan Andrzej dopełnił wszelkich obowiązków, przekazał Pani Małgosi polisę, która trwa do 20.02.2023 roku, poinformował ją, że jest ona rozłożona na raty, a płatność kolejnej wypada na 20.09.2022 roku. W związku z tym, że pani Małgorzata kupiła pojazd przed terminem zapłaty drugiej raty w wysokości 750 zł, to ona powinna ją opłacić, gdyby zdecydowała się na korzystanie z polisy po poprzednim właścicielu. Pani Małgorzata jednak bardzo rozważnie postanowiła sprawdzić, ile wyniesie ją ubezpieczenie OC na cały rok. Jej historia ubezpieczeniowa była bardzo dobra – pełne zniżki i żadnych szkód. Doradca wyliczył dla niej składkę w wysokości 640 zł za cały rok. Dla pani Małgorzaty w tej sytuacji najlepszym wyjściem było złożenie wypowiedzenia OC nabywcy. Składając wypowiedzenie z art. 31.1 przed terminem zapłaty, pani Małgorzata nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów związanych z polisą po poprzednim właścicielu.

Kto i kiedy może złożyć wypowiedzenie polisy OC zbywcy pojazdu?

Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu może zostać złożone nawet w dniu zakupu auta. Wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnym momencie, jednak tak jak wspominaliśmy wcześniej, jako nabywca musisz liczyć się z tym, że za każdy dzień ochrony aż do dnia złożenia przez Ciebie wypowiedzenia możesz być zobowiązany do dopłaty składki w przypadku rekalkulacji.

Ważne!

Z dniem wygaśnięcia polisy po poprzednim właścicielu powinna zacząć obowiązywać nowa umowa OC. Pomiędzy jednym a drugim okresem ochrony nie może wystąpić nawet jeden dzień przerwy. Taka sytuacja wiąże sięz karą z UFG, która zostanie przypisana Tobie, jako nowemu właścicielowi pojazdu.

Wypowiedzenie umowy OC może zostać złożone jedynie przez nabywcę pojazdu. Poprzedni właściciel nie może wypowiedzieć umowy ubezpieczenia. To bardzo ważne, ponieważ jako kupujący masz pewność, że polisa jest aktywna i nie zostanie zamknięta przed jej zakończeniem lub przed złożeniem przez Ciebie wypowiedzenia OC nabywcy.

Wzór wypowiedzenia OC nabywcy pojazdu

Aby złożyć wypowiedzenie OC przez nabywcę samochodu, ważne jest przygotowanie odpowiedniego dokumentu. W nim powinny znaleźć się wszystkie informacje na temat właściciela auta oraz polisy. Większość towarzystw ubezpieczeniowych udostępnia gotowe druki, jednak jeśli chcesz przygotować dokument samodzielnie, zawrzyj w nich:

  • imię i nazwisko właściciela auta,
  • dane kontaktowe, czyli adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail,
  • numer rejestracyjny auta,
  • model i markę samochodu,
  • datę zakupionego pojazdu,
  • serię i numer dotychczasowej polisy oraz datę jej ważności.

W wypowiedzeniu, które składasz jako nabywca pojazdu, uwzględnij też informację na temat dotychczasowego właściciela pojazdu, czyli jego podstawowe dane (imię i nazwisko oraz adres). Każde pismo musi być też własnoręcznie podpisane, aby było ważne.

We wzorze wypowiedzenia po zakupie samochodu konieczne jest wskazanie konkretnego artykułu z ustawy, na mocy którego możliwe jest złożenie dokumentu. Czym one się różnią?

Zgodnie z postanowieniami art. 28 Wypowiedzenie OC należy złożyć najpóźniej 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który została zawarta dana umowa OC. W przypadku polisy po poprzednim właścicielu nie ma potrzeby składania takiego wypowiedzenia.

To ważne!

Polisa po zbywcy nie wznowi się automatycznie. Oznacza to, że nie zostanie przedłużona na kolejny okres ubezpieczeniowy. Jeżeli decydujemy się na korzystanie z polisy po poprzednim właścicielu, musimy pamiętać o tym, żeby po jej zakończeniu zawrzeć polisę już na swoje dane. Jeżeli zapomnimy o zawarciu nowej polisy, niestety musimy liczyć się z karą z UFG za brak ubezpieczenia OC.

Przykład:

Pani Maria zakupiła pojazd 1.06.2022 r. Polisa po poprzednim właścicielu trwała do 21.08.2022 r. Pani Maria mogła kontynuować polisę bez żadnych dopłat związanych z rekalkulacją składki, co też uczyniła. Od 22.08.2022 r. powinna zawrzeć nową polisę, ponieważ ta po poprzednim właścicielu została zamknięta i nie wznowiła się automatycznie. Niestety pani Maria zapomniała wykupić polisę. Posiada przerwę w ubezpieczeniu, co niestety może oznaczać dla niej nałożenie kary z UFG. W tej sytuacji pani Maria powinna jak najszybciej zawrzeć polisę, żeby nie wejść w wyższy próg kar, związany z ilością dni bez ubezpieczenia.

Z kolei według art. 31.1 po przejściu bądź przeniesieniu prawa własności polisa OC ulega rozwiązaniu z dniem złożenia wypowiedzenia przez nowego właściciela, chyba że w dokumencie ubezpieczenia wskazano inaczej. Oznacza to, że jeśli nowy właściciel wypowie umowę w dniu dzisiejszym, to od jutra powinien zawrzeć nową polisę, chyba że w dokumencie wypowiedzenia OC nabywcy wskazano inną datę rozwiązania umowy.

Jak złożyć wypowiedzenie OC po zakupie auta?

Kiedy masz już gotowy dokument wypowiedzenia OC po zakupie samochodu, trzeba go przesłać do towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z umową kupna-sprzedaży. Forma kontaktu zależy od konkretnej firmy, jednak najczęściej jest to poczta tradycyjna, droga mailowa lub wypełnienie formularza na stronie internetowej. Warto sprawdzić, jakie możliwości daje Twój ubezpieczyciel, aby zrobić to szybko i sprawnie.

Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną, koniecznie wybierz opcję z potwierdzeniem doręczenia. Jeżeli taki dokument zostanie zagubiony, będziesz miał potwierdzenie dla towarzystwa, że Ty dopełniłeś swoich obowiązków i przekazałeś wypowiedzenie na wskazany adres. Pozwoli Ci to na uniknięcie niepotrzebnego stresu związanego z niesłusznymi roszczeniami związanymi z rekalkulacją składki.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Przejęcie polisy czy złożenie wypowiedzenia? Co bardziej się opłaca?

Tak jak wspominaliśmy, w momencie zakupu używanego samochodu masz do dyspozycji dwie możliwości.

Pierwszą opcją jest przejęcie obowiązkowego OC po poprzednim właścicielu. Opcja jest komfortowa, nie trzeba szukać ofert na własną rękę, więc wystarczy dopełnić formalności, aby polisa działała na rzecz nowonabywcy. Z tego rozwiązania płyną jednak pewne zagrożenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać tzw. rekalkulacji składki. Oznacza to, że zapozna się z Twoją historią ubezpieczeniową oraz podstawowymi danymi, a następnie wyliczy nową składkę. Może okazać się, że będzie ona nieco niższa niż do tej pory. Drugim ryzykiem jest niedopatrzenie formalności i brak polisy po zakończeniu umowy. Dlaczego? Ubezpieczenie OC, które przejmujesz po poprzednim właścicielu nie przedłuża się automatycznie. Właśnie dlatego, kiedy skończy się umowa, konieczne jest znalezienie nowej oferty. Brak polisy OC wiąże się z wysokimi karami, dlatego koniecznie trzeba dopełnić tej formalności!

Drugą możliwością jest wypowiedzenie polisy po poprzednim właścicielu. To szansa na znalezienie nowej, może bardziej opłacalnej oferty. W tym celu warto porównać ceny ubezpieczeń, np. korzystając z kalkulatora online. Pamiętaj jednak o tym, aby złożyć wypowiedzenie jako nowonabywca. W innym wypadku dojdzie do sytuacji podwójnego ubezpieczenia, a za każdy okres ochrony udzielanej przez towarzystwo, musisz ponosić koszty, jeżeli towarzystwo dokona rekalkulacji składki. 

Wypowiedzenie OC nowonabywcy - o tym musisz pamiętać!

Pamiętaj o tym, że każde wypowiedzenie składane do towarzystwa ubezpieczeniowego, musi mieć formę pisemną. Oczywiście jest możliwość wysłania skanu do swojego ubezpieczyciela, jednak powinien być on czytelny i podpisany.

Jeśli wysyłasz wypowiedzenie OC po zakupie auta pocztą tradycyjną, za moment rezygnacji liczy się data stempla pocztowego. To samo dotyczy przesyłek nadanych kurierem. W przypadku wysyłki ubezpieczenia w formie mailowej data nadania maila jest datą rezygnacji.

Sprawdź ofertę OC w CUK Ubezpieczenia!

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku