2022-06-28

Kary za brak OC w 2022 roku

Dowiedz się, ile wynoszą kary za brak ubezpieczenia OC w 2022 roku!

Kary za brak OC w 2022 roku

Kara za brak aktualnej polisy OC samochodu nakładana jest nawet wtedy, gdy pomiędzy kolejnymi umowami ubezpieczenia pojawi się przynajmniej jeden dzień przerwy. Wysokość nakładanych kar zależna jest od liczby dni bez ważnego OC, rodzaju pojazdu oraz minimalnej płacy brutto, która w roku 2022 wynosi 3010 zł. Sprawdź, ile wynosi kara za brak OC w 2022 roku oraz dowiedz się co zrobić, żeby ich uniknąć.
 

Ile wynosi kara za brak OC w 2022 roku?

Właściciele pojazdów, którzy nie wykupili obowiązkowego ubezpieczenia OC, zapłacą w tym roku znacznie wyższe kary niż w roku ubiegłym. W 2022 roku pensja minimalna jest aż o 210 zł wyższa niż przed rokiem, co przekłada się na wzrost kar za brak aktywnej polisy OC.

Wysokość grzywny, jaką przyjdzie nam zapłacić za przerwę w ochronie ubezpieczeniowej, zależna jest od trzech czynników:

 • minimalnego wynagrodzenia brutto, które obowiązuje w danym roku
 • rodzaju pojazdu
 • czasu przerwy w ubezpieczeniu OC

Najwyższe kary w tym roku dotkną tych posiadaczy pojazdów, którzy mają przerwę w ubezpieczeniu przekraczającą 14 dni. Pełne opłaty karne wynoszą:

 • w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia
 • w przypadku samochodów osobowych - dwukrotność minimalnego wynagrodzenia
 • w przypadku pozostałych pojazdów – 1/3 minimalnego wynagrodzenia

Warto zapamiętać!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy również przyczepek samochodowych. Oznacza to, że w przypadku braku ważnego OC właściciel otrzyma karę zgodną z opłatami wskazanymi dla kategorii Pozostałe pojazdy.

W jaki sposób oblicza się karę za brak OC?

Wysokość kar za brak OC w 2022 roku najlepiej zobrazuje poniższa tabela:

<b>Samochód osobowy</b>

Samochód osobowy

Samochód ciężarowy

Inny pojazd

do 3 dni 

1200 zł

1810 zł

200 zł

od 4 do 14 dni

3010 zł

4520 zł

500 zł

powyżej 14 dni

6020 zł 

9030 zł

1000 zł

Ile wynosi kara za brak OC w 2022 roku? Od 1 stycznia 2022 roku maksymalne opłaty dla posiadaczy pojazdów ciężarowych, autobusów i ciągników siodłowych wzrosły o 630 zł. W przypadku właścicieli aut osobowych podwyżka wyniosła 420 zł, natomiast dla pozostałych pojazdów (np. motocykli) - 70 zł. Jeśli chcesz zobaczyć, ile wynosiły kary za brak OC w 2021 roku kliknij tutaj.

Kto nakłada karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Kary za brak obowiązkowego OC nakłada UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to organizacja, która zabezpiecza interesy osób pokrzywdzonych w wypadkach samochodowych, które zostały spowodowane przez kierujących nieposiadających aktualnej polisy. UFG wypłaca również odszkodowania osobom, które poniosły szkody wskutek zdarzeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego wyrządzonych przez osoby nie posiadające ważnej polisy OC rolnika.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma również na celu likwidację luk w systemie obowiązkowych ubezpieczeń. Swoje zadanie wykonuje poprzez kontrolowanie oraz nakładanie kar na osoby, które nie dopełniają ustawowego obowiązku.

Aktualne stawki kar za brak OC sprawdź tutaj.

Kiedy UFG nakłada kary za brak OC?

Zgodnie z polskim prawem każdy pojazd mechaniczny, który jest zarejestrowany w Polsce musi posiadać ubezpieczenie OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary na posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie posiadają aktywnej polisy OC. Niestety UFG nie podaje dnia, w którym odbędzie się kontrola ubezpieczeń OC pojazdów. System może wykryć brak ubezpieczenia Twojego pojazdu w dowolnym momencie.

Na karę najczęściej narażone są osoby, które zakupiły używany pojazd z ubezpieczeniem OC należącym do poprzedniego właściciela. Takie umowy nie przedłużają się automatycznie. Z dniem końca okresu ochrony umowa wygasa, a osoby, które nie wykupiły nowej polisy będą miały przerwę w ciągłości ubezpieczenia.

Równie częstą przyczyną braku ciągłości w ubezpieczeniu pojazdu jest brak opłaconej w całości składki za poprzednią polisę oraz przekonanie, że dla pojazdów, które nie są użytkowane, OC nie jest obowiązkowe.

Najczęstsze sytuacje, w których możemy stracić ciągłość ubezpieczenia OC

 • Zakup używanego samochodu, który jest zarejestrowany w Polsce

Kupując używany pojazd warto sprawdzić, czy poprzedni właściciel miał wykupione ubezpieczenie OC. Do obowiązków zbywcy należy przekazanie wszystkich dokumentów dotyczących pojazdu nowemu właścicielowi, w tym również polisy OC. Jeżeli polisa jest aktywna, nowy właściciel może jeździć na niej do końca okresu ochrony. Niestety polisa po poprzednim właścicielu nie przedłuży się automatycznie. Nowy właściciel musi pamiętać o ubezpieczeniu swojego auta i wykupieniu polisy na kolejny rok ubezpieczeniowy.

Ważne, aby podczas zakupu nowej polisy dokładnie zweryfikować okres ochrony tak, aby zachować ciągłość ubezpieczenia. Jeżeli nie zweryfikujemy tej informacji i będziemy mieć chociażby jeden dzień przerwy – będziemy musieli liczyć się z koniecznością opłacenia kary za brak obowiązkowej polisy OC.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że pomimo tego, że nabywca ma prawo do korzystania z polisy poprzedniego właściciela do końca jej trwania, to towarzystwo może dokonać rekalkulacji składki. Oznacza to, że po ponownym przeliczeniu składki nowy właściciel będzie poproszony o dopłatę do polisy ubezpieczeniowej, ze względu na podwyższone ryzyko ubezpieczeniowe (dzieje się tak np. w sytuacji, gdy młody, niedoświadczony kierowca kupuje pojazd od osoby doświadczonej z pełnymi zniżkami).

 • Zakup pojazdu z zagranicy lub z salonu – pierwsza rejestracja w Polsce

Decydując się na ściągniecie pojazdu z zagranicy lub zakup nowego, nieużywanego pojazdu z salonu musimy być świadomi, że takie auto należy zarejestrować w Urzędzie Komunikacji. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że w dniu rejestracji pojazd powinien być już ubezpieczony. Jeżeli polisę kupimy następnego dnia lub kilka dni później, również musimy liczyć się z karą z UFG.

 • Brak opłaconej w całości składki za poprzednią polisę ubezpieczeniową

Jeżeli zapomnimy zakupić polisę na kolejny rok ubezpieczeniowy, o ile poprzednia polisa została opłacona w całości, a my nie złożyliśmy druku wypowiedzenia – nie musimy się o nic martwić. Taka polisa wznowi się automatycznie (wyjątek stanowi polisa po zbywcy), więc kara za brak OC nas nie dotyczy.  Nawet jeżeli wznowiona polisa nie będzie opłacona od razu – ochrona ubezpieczeniowa cały czas działa.

Większy problem pojawia się, kiedy zapomnieliśmy opłacić zeszłoroczną polisę – jeżeli zapomnimy zapłacić np. drugiej raty do końca trwania okresu ubezpieczeniowego, polisa nie wznowi się automatycznie. Jeżeli nie będziemy pamiętać o zakupieniu nowej polisy będziemy narażeni na otrzymanie kary od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Nieużywany pojazd, który jest zarejestrowany w Polsce

Czasem zdarza się, że mamy w garażu samochód, którym w ogóle nie poruszamy się po polskich drogach – może to być również motocykl czy przyczepa. Jeżeli taki pojazd jest zarejestrowany, pomimo tego, że nie wyjeżdża na drogi, podlega obowiązkowi wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. W przypadku niespełnienia ustawowego obowiązku UFG również w takim przypadku może nałożyć karę, pomimo tego, że pojazd nie stanowi żadnego zagrożenia na drogach publicznych.

Aktualne stawki kar za brak OC sprawdź tutaj.

Zastanawiasz się̨ nad rezygnacją z zakupu OC? UFG to wykryje!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada specjalny system informatyczny, zwany inaczej „wirtualnym policjantem”,który wyrywkowo sprawdza elektroniczne bazy pojazdów mechanicznych. Cały proces odbywa się automatycznie, co pozwala na szybką identyfikację kierowców nie posiadających wymaganej polisy OC.

Poza nowoczesną technologią, z której korzysta UFG, weryfikacją polisy zajmuje się również policja, podczas standardowej kontroli drogowej. Jeżeli pojazd nie posiada ważnej polisy OC, takie zgłoszenie zostaje wysłane do UFG, a ten nakłada karę na posiadacza pojazdu, który został poddany kontroli.

Kto może sprawdzić aktywność naszej polisy?

Zgodnie z art. 84 ust 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zobowiązane są:

 • Policja
 • organy celne
 • Straż Graniczna
 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów
 • Inspekcja Transportu Drogowego

Poza tym uprawnieni są również:

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • Inspekcja Ochrony Środowiska

Czy UFG zawsze nalicza karę za brak OC?

Niestety Fundusz zawsze ma prawo nałożyć karę za brak OC na posiadacza pojazdu, który nie wypełnił obowiązku ustawowego. Jak pisaliśmy wyżej, UFG w sprawny sposób weryfikuje to, czy pojazd jest ubezpieczony czy nie. Jeżeli pojazd zarejestrowany w Polsce nie posiada aktywnej polisy, a podczas weryfikacji Fundusz to wykryje, kara zawsze zostanie naliczona.

Odwołanie od kary za brak OC samochodu – czy jest możliwe?

Zawsze można złożyć odwołanie od kary za brak ważnego OC, natomiast w wielu przypadkach szanse na powodzenie są nikłe. Jeżeli kara z UFG wynika z naszego niedbalstwa lub zapominalstwa nie mamy co liczyć na to, że zostaniemy potraktowani ulgowo.

Warto zapamiętać, że w takiej sytuacji odwołanie się od kary za brak OC nie będzie skuteczne, ponieważ posiadanie polisy reguluje ustawa.
 

W jaki sposób możemy odwołać się od kary z UFG?

W pierwszej kolejności należy złożyć pismo do UFG w którym udowodnimy, że we wskazanym przez Fundusz okresie posiadaliśmy aktywne ubezpieczenie OC. Kary czasem wynikają z tego, że polisa nie została poprawnie zaraportowana przez towarzystwo.

Jeżeli Twoje auto nie podlega obowiązkowi posiadania ubezpieczenia OC, również możesz przedstawić dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy.

Jeżeli udowodnisz, że kara została przyznana niesłusznie – UFG odstąpi od dochodzenia opłaty.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Czy kara za brak ubezpieczenia się przedawnia?

Co do zasady kara nałożona przez UFG za brak aktywnej polisy przedawnia się po 3 latach od przeprowadzonej kontroli, o ile Fundusz nie podejmie żadnych działań mających na celu wyegzekwowanie spłaty należności.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia wg art. 123 Kodeksu cywilnego może zostać spowodowane przez:

 • Każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia – czyli działanie organu egzekucyjnego, którego celem ściągnięcie opłaty karnej od dłużnika.
 • Uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje – czyli przyznanie się do braku OC.
 • Wszczęcie postępowania sądowego, które pomoże ustalić, czy pojazd był ubezpieczony czy nie.
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Jak to wygląda w praktyce? Przyjmijmy, że polisa dotyczyła okresu od 01.08.2019 roku do 31.07.2020 roku, kontrola odbyła się w grudniu 2020 roku, a 7.02.2021 roku Klient otrzymał informację o nałożonej karze. Jeśli przez 3 lata UFG nie podjęłoby żadnych kroków mających na celu wyegzekwowanie kary, to 7.02.2024 roku kara zostanie przedawniona, ale jeżeli np. 01.10.2022 roku UFG zwróci się w tej sprawie do sądu w celu wyegzekwowania płatności, to termin przedawnienia liczymy od nowa, czyli kara przedawni się dopiero 01.10.2025 roku.

W przypadku nieuregulowania płatności Fundusz nalicza odsetki. Prawdopodobieństwo, że UFG nie upomni się o opłacenie nałożonej kary jest minimalne, a odwlekając nieuchronne narażamy się tylko na niepotrzebne dodatkowe koszty.

Warto zapamiętać!

Fundusz może nałożyć karę za brak ubezpieczenia tylko za okres bez OC w roku wykonywanej kontroli. Za poprzednie lata nie grożą żadne sankcje.

Jak zapłacić́ karę za brak OC?

Opłatę z tytułu kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, zgodnie ze wskazaniami UFG należy dokonywać:

 • Na wskazany, indywidualny numer rachunku bankowego – w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty.
 • Korzystając z poniższego numeru rachunku bankowego – w pozostałych przypadkach.

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. – numer rachunku 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057.

W tytule należy wpisać numer sprawy w UFG lub takie dane jak: pojazd marki ….. ; numer rejestracyjny …… ; opłata za rok ……

Jak napisać wniosek o umorzenie kary za brak OC?

W uzasadnionych przypadkach, związanych przede wszystkim z bardzo trudną sytuacją majątkową zobowiązanego, UFG może umorzyć opłatę w części lub nawet w całości. Najczęściej jednak udziela ulgi w spłacie należności poprzez rozłożenie kary na nieoprocentowane raty lub odroczenie terminu płatności.

Chcąc ubiegać się o powyższe konieczne jest złożenie wniosku o rozłożenie na raty kary za brak OC lub wniosku o umorzenie kary za brak OC, które znajdziemy na stronie UFG. Do wniosku należy dołączyć obszerne uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną lub życiową.  Zasady rozpatrywania wniosków określone zostały w Regulaminie umarzania wierzytelności wobec UFG, który również znajduje się na stronie UFG.

Pisząc wniosek o umorzenie kary, radzimy pisać tylko prawdę i nie naginać faktów. UFG zweryfikuje wszystkie przekazane informacje i w przypadku wykrycia różnic między złożoną deklaracją a rzeczywistością nie tylko nie przychyli się do złożonego wniosku, ale może dodatkowo wyciągnąć konsekwencje za poświadczenie nieprawdy.

Jak uniknąć kary z UFG

Kary za brak ubezpieczenia unikniesz tylko wtedy, gdy Twój pojazd zachowa ciągłość ubezpieczenia. Zadbaj o to szczególnie wtedy, gdy korzystasz z ubezpieczenia po poprzednim właścicielu samochodu – nie pozwól sobie na zapomnienie o polisie, ponieważ może Cię to sporo kosztować.

Jeśli korzystasz z polisy po zbywcy, warto zapisać w telefonie datę końca polisy, tak, aby odpowiednio wcześniej zakupić ubezpieczenie.

Jeżeli nie jesteś pewny czy Twoja polisa jest aktywna, możesz zweryfikować takie informacje na stronie UFG gdzie wystarczy podać numer rejestracyjny lub VIN. Po wpisaniu tych danych dowiemy się w jakim zakładzie ubezpieczeń było ubezpieczone auto na wskazany przez nas dzień.

Kilka kwestii szczegółowych

W tej części artykułu przedstawimy dodatkowe informacje dotyczące obowiązku ubezpieczenia OC. Dowiesz się czy pojazd historyczny musi posiadać ubezpieczenie OC, jakie są inne konsekwencje braku ubezpieczenia oraz co z pojazdem, który przewozimy na lawecie – czy on również podlega obowiązkowi ubezpieczenia.
 

Samochody zabytkowe – czy podlegają̨ obowiązkowi ubezpieczenia?

Pojazdy historyczne, czyli takie, które mają więcej niż 40 lat oraz pojazdy zabytkowe, które zostały uznane przez rzeczoznawcę za unikatowe, nie wymagają całorocznego ubezpieczenia OC. Właściciele takich pojazdów nie mają obowiązku wykupienia rocznej polisy ubezpieczeniowej i z tego też tytułu, jeżeli nie zakupią polisy, nie czeka ich kara z UFG.

Jest jednak jeden warunek - takie pojazdy mają obowiązek posiadania ubezpieczeniaw momencie, kiedy wyjeżdżają na drogi publiczne. Właściciele takich aut mogą zakupić ubezpieczenie OC z okresem ochrony minimum 30 dni.

 W tej sytuacji, jeżeli samochód przez większą cześć roku stoi w garażu, właściciel może oszczędzić na ubezpieczeniu.

Więcej informacji na temat OC krótkoterminowego znajdziesz tutaj.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Czy auto przewożone na lawecie musi mieć ubezpieczenie OC?

Jeżeli przewożony pojazd jest zarejestrowany w Polsce, obowiązkowo musi posiadać ubezpieczenie OC. Każdy pojazd nawet uszkodzony, który nie został wyrejestrowany - podlega obowiązkowi ubezpieczenia.

Jeżeli ściągasz pojazd z zagranicy i nie jest on jeszcze zarejestrowany w Polsce,nie jest wymagane ubezpieczenie. UFG nie nałoży na Ciebie kary. Ważne, żebyś w dniu rejestracji pamiętał, żeby ubezpieczyć swoje auto jeszcze tego samego dnia. Nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu skutkuje nałożeniem kary przez UFG.
 

Jakie są inne konsekwencje braku ubezpieczenia poza karą nałożoną przez UFG?

Poza samą karą za brak ubezpieczenia, wypadek lub kolizja są najgorszym możliwym scenariuszem. Nie dość, że posiadacz pojazdu zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za brak dopełnienia ustawowego obowiązku, to jeszcze z własnej kieszeni będzie musiał pokryć wyrządzone szkody.

UFG wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, ponieważ rolą tej instytucji jest zapewnienie wypłaty, gdy sprawca zdarzenia nie posiadał aktualnej polisy OC. Niestety tutaj dopiero zaczynają się kłopoty osób nieposiadających ubezpieczenia. UFG stosuje w takich wypadkach regres ubezpieczeniowy. Odszkodowanie zostanie wypłacone, ale Fundusz zwróci się do sprawcy wypadku o zwrot kosztów.

Warto mieć świadomość, że szkody majątkowe często sięgają kilku czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie wspominając już o szkodach osobowych, które mogą sięgać jeszcze wyższych kwot. Poniesione szkody w takiej sytuacji są zdecydowanie wyższe niż koszt składki za ubezpieczenie OC.

W ogóle nie jeżdżę samochodem – czy muszę kupować́ ubezpieczenie?

Podobnie jak w przypadku samochodu przewożonego na lawecie – jeżeli jest on zarejestrowany w Polsce, wymaga zakupu ubezpieczenia OC.

Często zdarza się, że właściciele niedziałających, zarejestrowanych w Polsce pojazdów nie wykupują ubezpieczenia. Niestety może się to wiązać dla nich z karą z UFG.

Jeżeli pojazd nie jest zdatny do użytku, lepiej go zezłomować i wyrejestrować, ponieważ w innej sytuacji – co rok musimy kupować polisę ubezpieczeniową, żeby nie otrzymać kary za brak OC.

Czy warto rezygnować z zakupu ubezpieczenia OC?

Absolutnie nie! Znacznie bardziej opłaca się zakupić ubezpieczenie OC niż ryzykować otrzymanie bardzo wysokiej kary związanej z niedopełnieniem obowiązku ustawowego.

Co zatem należy zrobić, żeby uniknąć kar z UFG i bezpiecznie poruszać się po drogach?Wystarczy pamiętać o tym, żeby nasze ubezpieczenie OC było zawsze aktywne. Warto ustawić przypomnienie w telefonie i nie odwlekać płatności na później.

Nie płać kar za brak aktywnej polisy! – pamiętaj o zakupie ubezpieczenia!

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku