2022-11-18

W jakich sytuacjach chroni OC rolnika?

Poznaj najważniejsze informacje o OC rolnika!

W jakich sytuacjach chroni OC rolnika?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) rolnika muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. W tym artykule wyjaśnimy, w jakich sytuacjach OC dla rolników zapewnia ochronę. Odpowiemy też na inne ważne pytania dotyczące zawierania i funkcjonowania polisy. Sprawdź, co obejmuje takie ubezpieczenie i na co zwrócić uwagę przy jego zakupie.

Czym jest ubezpieczenie OC rolnika i kto musi je posiadać?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika wchodzi w skład trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Reguluje je ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Za jego brak grozi grzywna stanowiąca równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile dokładnie wynosi zatem kara za brak OC rolnika w 2022 roku? Rolnicy, którzy zapomną obecnie o wykupieniu tej polisy, mogą otrzymać karę w wysokości 300 zł – to o 20 zł więcej niż w poprzednim roku. Nakładaniem kar zajmują się jednostki samorządowe, a w razie kontroli kwota ta trafia zwykle na konto gminy.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji na temat obowiązkowych ubezpieczeń rolników, a tym samym uniknąć kar finansowych, przeczytaj tę poradę: wejdź w link.

Zamów rozmowę

W jakich sytuacjach OC rolnika zapewnia ochronę?

Ubezpieczenie OC rolnika ma zapewnić ochronę osobom trzecim, które ucierpiały bądź poniosły szkodę w związku z prowadzonym przez rolnika gospodarstwem. Jednocześnie chroni również rolnika, który nie musi odpowiadać finansowo za wyrządzone szkody, ponieważ pokrywa je ubezpieczyciel. Dotyczy to jednak wyłącznie szkód, do których doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej.

OC rolnika to rodzaj polisy, którą ustawowo musi posiadać każdy, kto prowadzi gospodarstwo rolne lub posiada minimum 1 ha ziemi rolnej, ale nie prowadzi gospodarstwa. Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz wszystkich osób mieszkających i pracujących w gospodarstwie. Najważniejszą cechą polisy jest to, żeobejmuje zarówno szkody wyrządzone przez samego rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jak i wszystkie osoby tam pracujące.

Warto wiedzieć!

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, kiedy użytkujemy pojazd wolnobieżny w gospodarstwie domowym – także, gdy dojeżdżamy po drodze na pole. W pozostałych przypadkach, gdy prywatnie korzystamy z pojazdu wolnobieżnego, musimy wykupić OC komunikacyjne przed wprowadzeniem go do ruchu drogowego.

OC rolnika – przykłady działania ochrony w razie szkody

Przykładem szkody podlegającej wypłacie OC może być ucieczka krów czy koni z zagrody. Jeżeli zwierzęta wejdą na pole sąsiada, niszcząc zasiewy, sąsiad może domagać się wypłaty rekompensaty. Podobnie, gdy do rolnika przyszedł sąsiad, aby pomóc zapędzić trzodę chlewną do klatki, a jedno ze zwierząt nadepnęło mu na stopę i zmiażdżyło ją. W takiej sytuacji świadczenie dla poszkodowanego sąsiada zostanie wypłacone z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika.

Dodatkowo polisa w pełni chroni osoby pracujące w gospodarstwie. Jeżeli pracownik na przykład wypadnie z kombajnu i złamie nogę, ubezpieczenie pokryje koszty jego leczenia. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z OC rolnika także w sytuacji, gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

 • śmierć,
 • utrata bądź rozstrój zdrowia,
 • zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika? Warunkiem skutecznego dochodzenia świadczenia z tej polisy jest udowodnienie winy rolnika lub osoby pracującej w gospodarstwie za spowodowanie wypadku rolniczego, lub wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wypadkiem a ruchem pojazdu rolniczego (np. ciągnika, kombajnu, sadzarki lub kosiarki).

Zamów rozmowę

Na jaki okres jest zawierane OC rolnika?

Umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na 12 miesięcy. Początek okresu ubezpieczenia powinien mieć miejsce w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa przez rolnika. Polisa ta posiada tzw. klauzulę prolongacyjną. Oznacza to, że po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia ubezpieczenia, automatycznie zawiera się ono na kolejny rok.

W przypadku polisy wznowionej i nieopłaconej klient będzie dostawał wezwania do zapłaty, ale jest chroniony w ramach OC rolnika. Warto dodać, że można wypowiedzieć OC co najmniej 1 dzień przed końcem polisy, wówczas nie odnowi się ona automatycznie. Na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia, towarzystwo ma także obowiązek poinformować ubezpieczonego o warunkach kontynuowania polisy.

(Sprawdź, jak napisać wypowiedzenie OC rolnika i pobierz wzór dokumentu z tej strony).

Polisa OC rolnika – przykłady ochrony

W CUK znajdziesz najlepsze oferty ubezpieczeń rolnych od wiodących towarzystw ubezpieczeniowych. OC rolnika wykupisz w atrakcyjnej cenie uwzględniającej aktualne zniżki i promocje. Regularne porównywanie różnych propozycji pomoże Ci znaleźć polisę idealnie dostosowaną do Twoich potrzeb. OC rolnika wykupisz na przykład w PZU. Co obejmuje taka ochrona? Poniżej zamieszczamy szczegóły.

Towarzystwo PZU wypłaci Ci odszkodowanie, jeśli Ty, członek Twojej rodziny lub Twój pracownik spowodujecie szkodę innej osobie w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym. W jakich sytuacjach zadziała ubezpieczenie OC rolnika? Oto przykłady:

 • Spowodowanie kolizji kombajnu z innym pojazdem podczas jazdy na drodze publicznej będzie skutkowało wypłatą odszkodowania dla osoby poszkodowanej od towarzystwa;
 • Jeżeli pracownik podczas dokonywania oprysków na Twoim polu niechcący wytruje pszczoły w pasiecie Twojego sąsiada, towarzystwo wypłaci sąsiadowi odszkodowanie. (Więcej informacji na temat ubezpieczenia pasieki znajdziesz w tej poradzie – wejdź w link).

Jak często zdarzają się wypadki w rolnictwie?

Warto podkreślić, że wypadki w rolnictwie są niestety nadal dość częste. W samym 2018 roku, według danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nastąpiło aż 14 998 wypadków przy pracy rolniczej. Najwięcej takich zdarzeń stanowiły uszkodzenia ciała przy upadku, następnie pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz uderzenia, przygniecenia bądź pogryzienia przez zwierzęta. W 2018 r. odnotowano także 81 wypadków śmiertelnych przy pracach rolniczych (w tym wypadki, w których zginęły dzieci).

Powyższe statystyki wyraźnie pokazują, że wypadki nadal zdarzają się bardzo często. Mają miejsce pomimo ogólnego rozwoju i wykorzystania w rolnictwie nowoczesnych technologii. Jednak rolnicy, którzy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC, są w większości przypadków chronieni od odpowiedzialności finansowej.

Ubezpieczenie budynków rolnych – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego polega na zabezpieczeniu mienia na wypadek, gdyby z przyczyn losowych doszło do uszkodzenia majątku klienta. Polisa chroni więc przed takimi zdarzeniami, jak: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opad śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, osunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawina, upadek statku powietrznego.

Ubezpieczeniu rolnemu podlegają wszystkie budynki, które przekraczają 20 m² i są pokryte dachem, w tym:

 • budynki mieszkalne
 • budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.)
 • budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.)
 • pozostałe obiekty gospodarcze (szopy, garaże itp.)

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, a także powłok malarskich lub tynków. Nie dotyczy natomiast stałych elementów (armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie słoneczne itp.) oraz ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, PC, meble itp.).

Zdarzenia losowe, za które zostanie wypłacone odszkodowanie w ubezpieczeniu obowiązkowym budynków gospodarstw rolnych, są określone ustawą. Każda obowiązkowa polisa OC będzie miała więc taki sam zakres ubezpieczenia. Nie obejmuje ona ochroną takich zdarzeń, jak choćby przepięcia, szkody wodociągowe, dym, sadza, upadek drzew.

Ochronę można jednak rozszerzyć – jej dodatkowy zakresznajdziemy w dobrowolnym ubezpieczeniu domu, które wykupić może każdy rolnik. Warto pomyśleć o polisie, dzięki której ubezpieczymy nie tylko mury budynku, ale także to, co znajduje się w środku – sprzęt RTV, sprzęt AGD, meble. (Wykonaj kalkulację i sprawdź oferty ubezpieczenia majątku).

To ważne!

Dzierżawca, który jest rolnikiem, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Podlega on także obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych losowych zdarzeń. Dzierżawcy mogą również ubezpieczać się dobrowolnie.

Szukasz podstawowego lub rozszerzonego OC rolnika? – Sprawdź ofertę CUK!

Jednym z podstawowych pytań dotyczących OC rolnika jest cena tego ubezpieczenia. Jak w przypadku niemal każdego rodzaju ubezpieczenia, również ta polisa może się znacząco różnić w zależności od oferty wybranego towarzystwa. Różnice w cenach bywają naprawdę duże, dlatego warto poświęcić nieco czasu na porównanie ofert OC rolników. Gdzie najtaniej można znaleźć odpowiednią polisę? Aby to sprawdzić,skontaktuj się telefonicznie z naszym doradcą za pośrednictwem infolinii lub odwiedź osobiście najbliższą placówkę CUK Ubezpieczenia w Twojej okolicy!

Oceń artykuł

4.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku