2021-07-05

Wypowiedzenie OC rolnika - jak je napisać? Zobacz wzór

Szukasz wzoru wypowiedzenia OC rolnika? Przygotowaliśmy go dla Ciebie!

Wypowiedzenie OC rolnika - jak je napisać? Zobacz wzór

Ubezpieczenie OC rolnika to polisa obowiązkowa. Obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia wynika z faktu posiadania gospodarstwa rolnego. Co ważne, posiadacze gospodarstw, w których obrębie usytuowane są budynki rolnicze, są dodatkowo zobowiązani do zawarcia, także obowiązkowej, umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. To ważny segment rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Wielu rolników często decyduje się na zmianę ubezpieczyciela, aby uzyskać lepsze warunki. W takich okolicznościach trzeba pamiętać o wypowiedzeniu OC rolnika, gdyż przedłuża się automatycznie.

Lepsze warunki OC dla rolników i ubezpieczenia budynków rolnych

Cena ubezpieczenia rolników i budynków rolnych to ważny składnik kosztów stałych gospodarstwa. Coraz częściej okazuje się, że kalkulacja oferty na OCrolnika i ubezpieczenie budynków pozwala na uzyskanie szerszego zakresu świadczeń. Zazwyczaj lepsze warunki i oszczędności przekonują do zmiany i wypowiedzenia aktualnego OC rolnika i budynków rolnych. W wielu przypadkach obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych i OC rolnika oferowane przez inne towarzystwo ubezpieczeniowe jest wyraźnie tańsze. 

Zamów rozmowę

Wypowiedzenie OC rolnika — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór wypowiedzenia OC rolnika. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Wypowiedzenie OC rolnika — pobierz wzór

Kupujesz OC rolnika i budynków rolnych w innym towarzystwie? Wypowiedz starą umowę

Jak wspomnieliśmy powyżej, często zmiana ubezpieczyciela pozwala na obniżenie wydatków na ubezpieczenie gospodarstwa. Jednak decydując się na zmianę firmy ubezpieczeniowej, warto pamiętać, że polisa może pod pewnymi warunkami wznowić się automatycznie. Dzieje się tak, gdy ubezpieczenie jest opłacone, rolnik nie wypowiedział umowy i sam jej nie wznowił. Taki tryb przedłużenia umowy ubezpieczenia jest nazywany trybem domniemania.Taki mechanizm ma na celu zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego warto dowiedzieć się, jak składać wypowiedzenie.

Jak uniknąć dwóch umów przy wyborze innej oferty?

Automatyczne przedłużenie umowy to wygodne rozwiązanie dla ubezpieczonego. Umożliwia mu kontynuację umowy i przez to dopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego bez żadnych formalności. Jednak w przypadku chęci zmiany ubezpieczyciela, może powodować jednoczesne zawarcie dwóch umów, jeśli doszło do wznowienia. W takich przypadkach możliwe jest wypowiedzenie umowy zawartej automatycznie. Aby uniknąć zawarcia dwóch umów OC rolnika lub ubezpieczenia budynków rolnych, trzeba wypowiedzieć dotychczasową umowę najpóźniej na jeden dzień przed jej  zakończeniem.

Zamów rozmowę

To trzeba wiedzieć o polisie OC rolnika, żeby zdążyć z wypowiedzeniem

Obowiązek zawarcia umowy OC rolnika jest regulowany Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Mając to na uwadze, warto bliżej zapoznać się z warunkami zawierania umów tego typu oraz z przypadkami, w których można je wypowiedzieć.

 • Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika i każdej osoby pracującej w gospodarstwie w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
 • OC  rolnika jest obowiązkowe – obowiązek ubezpieczeniowy wynika z faktu posiadania gospodarstwa rolnego. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolnika powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej można złożyć w momencie przekazania lub sprzedaży gospodarstwa. Warto pamiętać, że polisa przechodzi na nowego właściciela.
 • Umowa ubezpieczenia OC rolnika jest zawierana na okres 12 miesięcy. 
 • Umowa zostanie przedłużona automatycznie – przedłużenie umowy na kolejny okres nastąpi w trybie automatycznego wznowienia. Na 14 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek poinformować ubezpieczonego o warunkach kontynuowania ubezpieczenia.

W jakich przypadkach można rozwiązać umowę ubezpieczenia OC rolników?

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach umowa ubezpieczenia OC rolnika ulega rozwiązaniu z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta. Umowa OC rolnika rozwiązuje się w sytuacji gdy:

 • użytki i grunty rolne przestają mieć charakter gospodarstwa rolnego,
 • w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego – w takich okolicznościach prawa i obowiązki wynikające z polisy OC rolnika zawartej przez zbywającego przechodzą na nabywcę. Trzeba jednak pamiętać, że gdy zmieni się właściciel gospodarstwa rolnego, umowa ubezpieczenia nie zostanie wznowiona automatycznie.
 • nabywca może wypowiedzieć umowę OC rolnika zawartą przez poprzedniego właściciela.
 • umowa ubezpieczenia nie zostanie automatycznie przedłużona, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość lub rolnik, który był jedynym właścicielem gospodarstwa rolnego, umrze.

Ubezpieczony jest uprawniony do odstąpienia od umowy OC rolnika w kilku przypadkach:

 • gdy polisa została zakupiona na odległość, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy o usługi finansowe zawartej na odległość, co wynika z ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to, że można odstąpić od umowy OC rolnika kupionej przez telefon lub drogą elektroniczną. Odstąpić od umowy można w terminie 30 dni od zakupu polisy. 
 • w przypadku zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC rolnika – w takich okolicznościach ubezpieczony może wypowiedzieć jedynie umowę zawartą w trybie automatycznego wznowienia.

Co musisz wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolnych, aby móc je wypowiedzieć

Budynki wykorzystywane w działalności rolniczej, które uzyskały status budynku rolnego, muszą zostać objęte specjalnym obowiązkowym ubezpieczeniem. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynku rolnego powstaje w momencie wprowadzenia do gospodarstwa, np. z dniem rozpoczęcia budowy. Ubezpieczenie przewiduje ochronę budynku od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Zamów rozmowę

Kiedy można wypowiedzieć ubezpieczenie budynku rolnego?

Ubezpieczenie budynków rolnych można wypowiedzieć w kilku przypadkach. Do załatwienia formalności z ubezpieczycielem konieczne jest złożenie wypowiedzenia na piśmie przynajmniej na dzień przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Wzór skutecznego wypowiedzenia ubezpieczenia budynków rolnych znajdziesz tutaj.

 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia budynków rolnych powinno złożyć się przed zakończeniem obowiązującej umowy, gdy ubezpieczony zdecydował się na zakup korzystniejszej polisy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.
 • Odstąpienie ubezpieczenia budynków rolnych zawartego na odległość, w tym przez internet można złożyć w terminie 30 dni od daty zakupu..
 • W przypadku zawarcia wielu umów ubezpieczenia możliwe jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia budynków rolnych w trakcie okresu, na jaki została zawarta, wyłącznie w przypadku umowy wznowionej automatycznie – w trybie domniemania zawarcia kolejnej umowy, co może być określane też jako jej automatyczna kontynuacja.

Kupujesz nowe OC rolnika? Zobacz, na co jeszcze warto zwrócić uwagę 

Ubezpieczenia dla rolników to ważny segment rynku. Kupując więcej polis, masz szansę na uzyskanie korzystniejszej oferty. Rolnicy, którzy wybierają polisy na branżowe OC, coraz częściej zyskują lepsze warunki i duże upusty na ubezpieczenia samochodów. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, które towarzystwo daje taką możliwość. 

Szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej to jeszcze więcej korzyści i pewniejszy krok w przyszłość. Doskonałym uzupełnieniem pakietu ubezpieczeń rolnika są polisy zabezpieczające zdrowie i życie gospodarza i jego bliskich.

Porozmawiaj z nami

Zamów rozmowę

Spotkaj się z nami

Znajdź placówkę

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku