Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2020-12-22

Wypowiedzenie OC rolnika - jak je napisać? Zobacz wzór

Szukasz wzoru wypowiedzenia OC rolnika? Przygotowaliśmy go dla Ciebie!

Wypowiedzenie OC rolnika - jak je napisać? Zobacz wzór

OC rolnika, podobnie jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia kierowcy to umowa zawierana na 12 miesięcy. Zgodnie z prawem, przedłuża się ona o kolejny rok. Jeśli chcesz zrezygnować z dalszej współpracy z towarzystwem, konieczne jest złożenie wypowiedzenia OC rolnika. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której trzeba dostarczyć takie pismo. W tym artykule znajdziesz pełne kompendium wiedzy na ten temat.

Kiedy musisz złożyć wypowiedzenie OC rolnika?

Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach można złożyć wypowiedzenie OC rolnika. Pierwszą z nich jest zakup gospodarstwa rolnego. Jako nowy właściciel możesz zrezygnować z dotychczasowej polisy w każdym momencie po jej przejęciu.

Drugą sytuacją, w której możesz złożyć wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia rolnika jest rezygnacja z umowy zawartej na odległość. Według prawa, nie musisz nawet podawać przyczyny. To jest tzw. odstąpienie od umowy, która zawarta jest przez telefon, Internet czy inną formę elektroniczną.

Podobnie jak w przypadku OC kierowców, tak samo OC rolnika można wypowiedzieć również, kiedy dojdzie do sytuacji podwójnego ubezpieczenia. Dzieje się to najczęściej wtedy, kiedy właściciel gospodarstwa rolnego podjął współpracę z nowym ubezpieczycielem, jednak zapomniał o tym, że jego poprzednia polisa przedłuża się automatycznie. Wtedy dochodzi do podwójnego ubezpieczenia, a co za tym idzie, niepotrzebnych opłat. Konieczne jest złożenie wypowiedzenia OC rolnika w towarzystwie, w którym umowa przedłużyła się sama.

Wzór wypowiedzenia OC rolnika

Zastanawiasz się jak napisać wypowiedzenie OC rolnika? Co powinno znaleźć się w dokumencie? Wśród najważniejszych informacji uwzględnij:

  • imię i nazwisko, PESEL ubezpieczonego,
  • dane kontaktowe, czyli adres zamieszkania,
  • adres gospodarstwa rolnego lub budynków rolnych,
  • nazwę zakładu ubezpieczeń,
  • numer wypowiadanej umowy ubezpieczenia.

Każdy dokument musi być własnoręcznie podpisany. Konieczne jest także wskazanie powodu, dla którego chcesz zrezygnować ze współpracy. Trzeba powołać się na konkretny artykuł ustawy, czyli:

  • w myśl art. 62 ust. 1 Ustawy - z upływem okresu ubezpieczenia,
  • w myśl art. 62a ust. 1 Ustawy - wypowiedzenie złożone w ramach podwójnego ubezpieczenia,
  • w myśl art. 63 ust. 1 Ustawy - z dniem złożenia wypowiedzenia po nabyciu gospodarstwa rolnego.

Jak złożyć wypowiedzenie OC rolnika?

Forma kontaktu, z której możesz skorzystać, aby złożyć wypowiedzenie OC rolnika zależy od preferencji konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej jest to przesłanie dokumentu pocztą tradycyjną. Koniecznie pamiętaj o podpisaniu pisma, a także przesłaniu go w odpowiednim czasie. Za datę wypowiedzenia uważa się dzień stempla pocztowego. Pismo możesz także wysłać kurierem, wtedy liczy się data nadania przesyłki.

Niektórzy ubezpieczyciele wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i umożliwiają złożenie wypowiedzenia bez wychodzenia z domu. Chodzi nie tylko o przesłanie dokumentu pocztą elektroniczną, ale także wypełnienie specjalnego formularza na stronie internetowej.

Kiedy nie musisz składać wypowiedzenia OC rolnika?

Czasem nie jest konieczne składanie wypowiedzenia OC rolnika, ponieważ umowa rozwiązuje się automatycznie. Dotyczy to sytuacji, kiedy np. powierzchnia gruntów traci charakter gospodarstwa rolnego. Dzieje się to najczęściej wtedy, kiedy rolnik sprzedaje część swoich użytków, a sam będzie w posiadaniu obszaru mniejszego niż 1 ha.

Drugą taką sytuacją jest śmierć jedynego właściciela gospodarstwa w trakcie trwania umowy. Oczywiście, jeśli jest ono dziedziczone to wszelkie prawa i obowiązki przechodzą na spadkobiercę. W takim przypadku, polisa nie przedłuży się automatycznie, dlatego konieczne jest dopełnienie formalności pod koniec jej trwania. Nowi właściciele gospodarstwa rolnego mogą także wypowiedzieć wcześniej niż zakończenie okresu umowy i zakupić OC rolnika w innym towarzystwie.

Rezygnacja z ubezpieczenia nie jest także konieczna, kiedy towarzystwo ogłosi swoją upadłość. Po 3 miesiącach umowa automatycznie się rozwiązuje. 

Pamiętaj o obowiązkowym OC rolnika!

Sytuacje, w których rolnik musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie, są ściśle określone w polskim prawie. Wszelkie kwestie reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). Zakup ubezpieczenia OC rolnika musi nastąpić najpóźniej w dniu, w którym obejmuje on posiadanie gospodarstwa rolnego. 

Porównaj oferty z CUK

Zadzwoń do nas i dowiedz się, jaka jest najbardziej opłacalna oferta dla Ciebie. Możesz też odwiedzić nas osobiście w jednej z placówek.

keyboard_arrow_up