2021-12-21

Które ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe?

Jakie ubezpieczenia musisz mieć?

Które ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe?

Według Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rolnicy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz do ubezpieczenia budynków na terenie gospodarstwa rolnego.

Kiedy trzeba takie ubezpieczenie wykupić? Prawnie  obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność rolniczą i odprowadzają od niej podatek oraz są właścicielami użytków rolnych przekraczających powierzchnię 1 ha.

Z kolei rolnicy, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich, są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia na co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, które objęte są właśnie takim dofinansowaniem. Obliguje ich do tego Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jak działa ubezpieczenie OC rolników?

Tak, jak każde inne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W przypadku powstania, szkody np. uszkodzenia mienia, uszczerbku na zdrowiu czy śmierci osoby trzeciej, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie. Jeśli np. ogródek sąsiada zostanie zniszczony z powodu prowadzonych przez ubezpieczonego oprysków pól, nie będzie on musiał likwidować skutków tej szkody z własnej kieszeni.

Taka polisa obejmuje również odpowiedzialność cywilną osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenie przyda się także, gdy w wypadku przy pracy ucierpi rolnik lub osoba pomagająca w gospodarstwie. Wtedy ubezpieczyciel wypłaci zadośćuczynienie związane z uszkodzeniem ciała lub zwróci koszty leczenia. Co ważne, taka polisa OC obejmuje również szkody, które powstały podczas prowadzenia kombajnu i innych pojazdów wolnobieżnych. 

Istnieją sytuacje, kiedy świadczenie z tytułu polisy OC rolnika nie zostanie wypłacone. Na przykład, jeżeli szkoda powstanie w związku z prywatnym działaniem na terenie gospodarstwa i nie ma bezpośredniego związku z pracą rolniczą osoby ubezpieczonej. Maksymalna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku tego typu ubezpieczenia zawodowego to 5 mln euro, jeśli chodzi o szkody na osobie i 1 mln euro, gdy dojdzie do szkody na mieniu.

Zamów rozmowę

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – jak się zawiera polisę?

Polisę od odpowiedzialności cywilnej, rolnik kupuje w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, a umowę zawiera na 12 miesięcy. Po upływie tego czasu można skorzystać z oferty innej firmy ubezpieczeniowej, jednak trzeba pamiętać, aby wypowiedzieć polisę OC rolnika w formie pisemnej nie później niż dzień przed końcem umowy.

Przypada ona na dzień poprzedzający początkową datę podpisania umowy. Jeśli tego nie zrobisz, polisa od odpowiedzialności cywilnej rolnika przedłuży się automatycznie, kiedy zostanie opłacona. To, ile zapłacisz za polisę OC rolnika, zależy od firmy ubezpieczeniowej, powierzchni gospodarstwa, liczby pracowników, pojazdów, a także tego, czy rolnik hoduje zwierzęta. 

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym

Kto ma obowiązek ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym? Odpowiedź jest prosta: właściciel gospodarstwa rolnego. Jeśli się on zmieni, w wyniku dziedziczenia czy kupna, trzeba powiadomić o tym firmę ubezpieczeniową w ciągu 14. dni. Zgłoszenia dokonuje dotychczasowy właściciel, a w przypadku jego śmierci – nowy. Rolnik, który przejmuje gospodarstwo, może korzystać z polisy poprzedniego właściciela.

Przed czym chroni ubezpieczenie w gospodarstwie rolnym?

Celem obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego jest pomoc finansowa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych szkód. Taka polisa przydaje się w sytuacjach, takich jak pożar budynków, ich uszkodzenie w wyniku huraganu, powodzi, podtopienia, nawalnego deszczu, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, a nawet lawiny czy upadku statku powietrznego.

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych? Wypłaty świadczenia w ramach podstawowego ubezpieczenia nie dostaniesz w przypadku zniszczenia maszyn, urządzeń i innych przedmiotów, które znajdują się wewnątrz ubezpieczonych budynków. Taka sytuacja dotyczy również zwierząt. W przypadku pożaru budynku gospodarczego ubezpieczający w ramach obowiązkowego ubezpieczenia wypłaci więc odszkodowanie tylko z tytułu zniszczenia murów, nie zaś uszkodzonego wyposażenia. Sprawa będzie przedstawiać się inaczej, jeśli rolnik zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie rolne, które zabezpiecza majątek znajdujący się również wewnątrz budynków gospodarskich. 

Więcej na temat obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych przeczytasz tu: Czy ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie upraw a dopłaty bezpośrednie

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia upraw od takich ryzyk, jak powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne (trzeba ubezpieczyć uprawy od co najmniej jednego z wymienionych ryzyk). Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli szkoda wystąpi po upływie 14 dni od podpisania umowy ubezpieczeniowej. Wyjątkiem jest jedynie ryzyko związane negatywnymi skutkami przezimowania upraw. Wtedy towarzystwo odpowiada od dnia, kiedy ubezpieczenie zostało wykupione, a trzeba to zrobić w terminie do 1 grudnia.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników a brak działalności

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników musi być wykupione nawet w sytuacji, kiedy dana osoba nie prowadzi działalności rolniczej. Przykładem takiego zdarzenia jest fakt, że właściciel gospodarstwa przebywa przez dłuższy czas poza swoją działką. Nawet jeśli zrezygnujesz z hodowli zwierząt czy uprawy roślin, musisz zadbać o wykupienie stosownego ubezpieczenia.

Taka sama zasada obowiązuje także w przypadku budynków rolniczych, które teoretycznie powinny być objęte polisą, choć nie są aktualnie wykorzystywane. Mowa tu o obiektach o powierzchni powyżej 20 m2, trwale związanych z gruntem i wydzielonych za pomocą specjalnych przegród. Warunkiem są też fundamenty oraz dach. Wszystkie takie budynki należy ubezpieczyć nawet w sytuacji, gdy aktualnie na ich obszarze nie jest prowadzona żadna działalność.

Ubezpieczenie rolnicze a odziedziczony majątek

Co ciekawe, ubezpieczenie rolne jest obowiązkowe nawet w sytuacji, kiedy dana osoba odziedziczyła gospodarstwo, ale nie mieszka na jego terenie. Często ma to związek z sytuacją, gdy dany teren jest przekazywany jako spadek. Dlatego, jeśli odziedziczysz gospodarstwo, musisz wykupić ubezpieczenie rolnicze. W innym przypadku grożą Ci bowiem kary finansowe o określonej wartości.

Zamów rozmowę

Kara za brak wykupienia ubezpieczenia rolniczego

Wybrane formy ubezpieczenia rolniczego są obowiązkowe. W sytuacji, gdy ich nie wykupisz, musisz liczyć się z karami finansowymi. Wynoszą one 25% minimalnego wynagrodzenia. Dlatego ich dokładna wartość zmienia się co roku. Nakładaniem kar zajmują się jednostki samorządowe, a w razie kontroli kwota ta trafia zwykle na konto gminy.

Czy ubezpieczenie rolnicze automatycznie się odnawia?

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe. Dlatego  podobnie jak w przypadku OC odnawia się ono automatycznie po upłynięciu terminu obowiązywania poprzedniej polisy. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której zapomnisz wykupić ubezpieczenie, narażając się na kary finansowe. Oczywiście możesz zrezygnować z posiadanej polisy i zdecydować się na inną ofertę. Taki krok ma w wielu przypadkach sens. Na rynku pojawiają się bowiem nowe towarzystwa ubezpieczeniowe, które często proponują znacznie większy zakres ochrony ubezpieczeniowej na korzystnych warunkach i w atrakcyjnej cenie. Po roku można więc wypowiedzieć umowę i zmienić polisę na inną. Wówczas nie odnowi się ona automatycznie.

Wyjątkiem jest dziedziczenie ziemi rolnej. Jeśli gospodarstwo zmieni właściciela, polisa nie zostanie odnowiona automatycznie. Wówczas to osoba posiadająca ziemię rolną musi zadbać o to, by ubezpieczyć ją na czas. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w związku z dziedziczeniem terenu i znajdujących się na nim obiektów.

Różne warianty ubezpieczeń rolniczych

W Polsce obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze obejmują budynki oraz specjalne OC. W ten sposób można uzyskać pieniądze w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzeń losowych niszczących obiekty stale związane z gruntem lub przypadkiem wyrządzisz szkodę innej osobie w związku z prowadzoną działalnością rolną. Istnieją również inne produkty, pozwalające na wypłacenie pieniędzy np. wtedy, kiedy dojdzie do kradzieży lub uszkodzenia maszyn rolniczych. Doskonałym przykładem jest m.in. ubezpieczenie ciągnika. Działa ono zarówno w przypadku zdarzeń losowych, najczęściej spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jak i działalności osób trzecich.

Dokładny zakres takiej polisy zależy jednak od tego, jaki pakiet wykupisz. Czasem bowiem najtańsze ubezpieczenia rolnicze są dostępne jedynie w wersji podstawowej i mają wiele wykluczeń. Istnieje także możliwość ubezpieczenia upraw. Działa ona głównie w przypadku dużych strat spowodowanych przez naturę (powódź, susza, itp.). Każdy, kto jest rolnikiem, powinien zastanowić się nad wykupieniem odpowiedniej ochrony. W ten sposób można bowiem ustrzec się przed bardzo dużymi kosztami, które powstaną  z nie Twojej winy.

Zamów rozmowę

Czy warto wykupić ubezpieczenie rolnicze?

Kiedy jest się rolnikiem, jest się odgórnie zobligowanym do wykupienia  niektórych form ubezpieczenia. Kwestia ta rzadko jest egzekwowana, jednak dzięki odpowiednim polisom można liczyć na wypłacenie pieniędzy w razie nieoczekiwanych zdarzeń. Sam koszt takich ubezpieczeń w porównaniu z możliwymi korzyściami jest dość niewielki. Dlatego warto kupować polisy w pakiecie, co pozwala na obniżenie ich ceny, a jednocześnie zapewnienie stosownej ochrony gospodarstwu rolnemu.

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie rolne w CUK

Jeśli interesują Cię obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, warto zapoznać się z ofertą CUK Ubezpieczenia. W jej skład wchodzi m.in. polisa na budynki rolne. Pozwala na wypłacenie pieniędzy w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzeń losowych obejmujących obiekty mieszkalne czy gospodarcze.

W ofercie CUK znajdziesz także OC rolnika. To korzystne rozwiązanie, gdy nie chcesz płacić za szkody wyrządzone przypadkiem innej osobie, np. podczas używania maszyn rolniczych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aktualnej oferty możesz skontaktować się z naszymi pracownikami. Czekamy na Ciebie pod wskazanym numerem telefonu lub w jednej z wielu placówek CUK na terenie całej Polski. Nasi doradcy pomogą Ci wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie zarówno to obowiązkowe, jak i dobrowolne.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku