2022-09-23

Czy ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe?

Kto ma obowiązek wykupić ubezpieczenie budynków rolnych?

Czy ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z wieloma obowiązkami. Pewnych czynności rolnicy nie mogą zaniedbać, ponieważ w wyniku nieodpowiedniego podejścia do nich mogą być narażeni na wiele niedogodności.

Jednym z punktów, które koniecznie trzeba zrealizować jest ubezpieczenie budynków rolnych. Jako że życie pisze różne scenariusze i nie nad wszystkimi sytuacjami możemy zapanować, świadczenie z tytułu ubezpieczenia budynków rolnych pomoże naprawić zniszczenia po wystąpieniu szkody. 

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu?

Ubezpieczenia budynków rolnych są obowiązkowe. Przedmiotem umowy są wszelkie nieruchomości, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Polisa chroni je przed zdarzeniami wymienionymi w przepisach prawa.

Obowiązkowi ubezpieczeniowemu podlegają rolnicy, którzy:

 • posiadają na własność grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar,
 • są osobami fizycznymi, które na co dzień prowadzą szeroko pojętą działalność rolną.

Rolnicy, spełniający powyższe kryteria, muszą ubezpieczyć nie tylko siebie (OC rolnika – dowiedz się o nim więcej z naszego artykułu LINK), ale też posiadane budynki rolne. Reguluje to Ustawa z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. 

Ubezpieczenie budynków rolnych musi obejmować m.in.: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz i nawalny grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, osunięcie się ziemi.

Oczywiście jest to podstawowa polisa. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują jeszcze rozszerzenia. To dodatki, które mają na celu zapewnić kompleksową ochronę gospodarstwa rolnego. W zakresie ochrony mogą zatem znaleźć się takie zdarzenia jak dewastacja, przepięcie, zalanie, stłuczenie czy nawet graffiti. Jako właściciel budynków nie musisz ponosić kosztów związanych z naprawą, remontem czy zakupem nowego sprzętu samodzielnie. Jak widzisz, ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne warto poznać bliżej. Dzięki temu możesz dopełnić nie tylko formalności związanej z działalnością rolniczą, ale także kompleksowo ochronić to, co posiadasz.

Zamów rozmowę

Gdzie ubezpieczyć budynki rolne?

To od rolnika zależy, w której firmie ubezpieczeniowej wykupi polisę dla swoich budynków rolnych. Warto porównać ubezpieczenia budynku rolniczego, aby wiedzieć, które firmy proponują atrakcyjne składki. Choć zakres ochrony jest taki sam, warto zwrócić na to uwagę, aby po prostu zaoszczędzić na obowiązkowej polisie. Ponadto, na cenę mają wpływ także rozszerzenia. Wtedy zakres ochrony będzie się nieco różnić, w zależności od danego towarzystwa. Porównaj warianty, a następnie zdecyduj, czy chcesz wybrać tanie podstawowe ubezpieczenie, czy może kompleksową ochronę w atrakcyjnej cenie. Warto to zrobić z CUK, bo otrzymujesz jeszcze pełne wsparcie ze strony doradców na każdym etapie zakupu polisy.

W momencie, gdy sprzeda się swoje gospodarstwo rolne, obowiązek ubezpieczeniowy przechodzi na nowego właściciela. Warto wiedzieć, że nabywca może korzystać z polisy poprzedniego właściciela.

Ważną informacją dla rolników w takich przypadkach jest to, że firma ubezpieczeniowa musi dowiedzieć się o zmianie właściciela maksymalnie po 14 dniach od zaistnienia takiego faktu — obowiązek powiadomienia towarzystwa o tej zmianie spoczywa na poprzednim właścicielu (zbywcy).

Polisa ubezpieczeniowa podpisywana przez rolników zawierana jest na okres jednego roku. Warto wiedzieć o tym, że jeśli nie wypowie się obowiązującej umowy przed końcem jej trwania, wtedy zostanie ona przedłużona automatycznie na następny rok. 

To ważne!

Suma ubezpieczenia budynków rolnych ustalana jest na podstawie nieruchomości, które wchodzą w skład gospodarstwa, a także pozostałych przedmiotów ubezpieczenia. Uzgadnia się ją indywidualnie, w zależności od wartości. Ma ona bezpośredni wpływ na cenę składki. Wszystko to dzieje się dlatego, że towarzystwo musi samodzielnie ocenić ryzyko ubezpieczeniowe.

Dlaczego ubezpieczenie budynków rolnych jest konieczne?

Ubezpieczenie budynków rolnych jest konieczne, ponieważ pozwala rolnikom zabezpieczyć się pod kątem finansowym w przypadku wystąpienia jakichś nieprzewidzianych szkód. 

Każdy rolnik powinien być świadomy, iż ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe i za jego brak przewidziana jest kara w postaci 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie budynków rolnych?

Ubezpieczone budynki są chronione przed takimi zdarzeniami jak: 

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź i podtopienia,
 • deszcz nawalny, grad, opad śniegu, uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • osunięcie się ziemi, tąpnięcia,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.

Nie mając takiego ubezpieczenia, koszt naprawy ewentualnych szkód trzeba pokryć z własnej kieszeni. W przypadku posiadania ubezpieczenia budynków rolnych, świadczenie pokrywające koszt zaistniałych szkód wypłaca firma ubezpieczeniowa, z którą mamy podpisaną umowę. 

Wiesz już, jakie są ubezpieczenia obowiązkowe, które dotyczą rolników. Warto jednak przyjrzeć się bliżej rozszerzeniom. Proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe dodatki oczywiście wpływają na docelową składkę, ale nie są przypadkowe. To ryzyka, które mogą się przełożyć na duży nakład finansowy ze strony rolnika. W rozszerzonym zakresie ochrony może znaleźć się np. budynek wyłączony z eksploatacji, szklarnia, wiata czy kurnik. W dodatku towarzystwo może zaproponować ubezpieczenie dla tych budynków rolniczych, które mają więcej niż 80% zużycia, czyli są w złym stanie technicznym. Dodatkową opcją są np. OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie ruchomości domowych, czyli wyposażenia.

Zamów rozmowę

Kiedy ubezpieczenie budynku rolniczego nie zadziała?

Ubezpieczenie budynku gospodarczego nie zadziała w kilku konkretnych sytuacjach. Zawsze możesz się z nimi zapoznać, czytając wyłączenia odpowiedzialności w podpisanej umowie z towarzystwem. W tym przypadku będą to budynki zużyte, przeznaczone do rozbiórki, czyli w bardzo złym stanie technicznym. Świadczenie nie zostanie wypłacone także, kiedy szkoda będzie wyrządzona umyślnie. W wyłączeniach odpowiedzialności znajduje się także brak ochrony w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia w wyniku rażącego niedbalstwa.

Według przepisów prawa istnieją też budynki, które nie potrzebują obowiązkowej ochrony. Są to np. nieruchomości poniżej 20 m2, namioty, tunele foliowe oraz konstrukcje bez dachu.

Co wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?

Według prawa, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z leśnymi, a także wszelkie budynki oraz urządzenia, które są związane z prowadzeniem i zarządzaniem. Działalność rolnicza może mieć różny charakter, najczęściej dotyczy produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także prowadzenia szkółki, sadownictwa czy hodowli warzyw i owoców. Pewnie zastanawiasz się, czy dom wchodzi w skład gospodarstwa rolnego? Oczywiście, że tak. Muszą w nim jednak zamieszkiwać rolnik wraz z bliskimi (rodziną), a sam budynek powinien służyć także do obsługi gospodarstwa.

Zamów rozmowę

Kara za brak ubezpieczenia budynków rolnych 2022

Podobnie jak w przypadku OC komunikacyjnego, tak samo dla rolników przygotowana jest kara za brak ubezpieczenia budynków rolnych. 2022 rok przyniósł kolejne zmiany, bo stawki te rosną. Kara jest równowartością 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli.

Wypowiedzenie ubezpieczenia budynków rolnych — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór wypowiedzenia ubezpieczenia budynków rolnych. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Wypowiedzenie ubezpieczenia budynków rolnych — pobierz wzór

Interesuje Cię ubezpieczenie budynków rolnych?

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem swoich budynków rolnych? Odwiedź jedną z naszych 325 placówek lub zadzwoń na numer 22 27 00 337 i poznaj szczegóły oferty u doradcy!

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku