2023-02-21

Czy można ubezpieczyć mieszkanie komunalne?

Dowiedz się, czy można ubezpieczyć mieszkanie udostępniane przez gminę!

Czy można ubezpieczyć mieszkanie komunalne?

Rynek ubezpieczeniowy oferuje szeroki wybór polis mieszkaniowych dedykowanych nie tylko właścicielom nieruchomości, ale także najemcom. W przypadku mieszkań komunalnych mamy do czynienia ze szczególną formą najmu, gdzie właścicielem lokalu jest gmina, a najemca spełnia określone kryteria. Czy można ubezpieczyć mieszkanie komunalne? Kto i w jaki sposób może tego dokonać? Przeczytaj w naszym artykule.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu mieszkania komunalnego

Ubezpieczenie mieszkania przez najemcę jest możliwe również w przypadku mieszkań komunalnych. Mieszkania komunalne służą zapewnieniu lokum osobom nieposiadającym innej nieruchomości, o stabilnym, ale nieprzekraczającym określonego pułapu dochodzie. Koszt ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania szybko oszacujesz korzystając z kalkulatora ubezpieczeń mieszkania i domu. Ubezpieczenia mieszkania komunalnego może dokonać również gmina, jednak nie koliduje ono z ubezpieczeniem najemcy ze względu na inny zakres ochrony.

Mieszkanie komunalne – co to jest?

Mieszkanie komunalne to mówiąc najogólniej lokal mieszkalny należący do gminy, na której terenie się znajduje. Gmina, spełniając obowiązek ustawowy, wynajmuje je swoim mieszkańcom, dla których najem mieszkania po cenach rynkowych jest problematyczny ze względu na zbyt niskie dochody. Aby nabyć prawo do mieszkania komunalnego, trzeba spełnić szereg warunków. Podstawowe kryteria to:

 • brak praw do innej nieruchomości,
 • stałe źródło dochodów, gwarantujące opłacanie czynszu.

Kryterium dochodowe sprecyzowane jest w uchwale rady gminy, może być zatem różne w zależności od lokalizacji. Określane jest jako dochód na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Oprócz tego gmina może ustalać dodatkowe warunki uzyskania pierwszeństwa do mieszkania komunalnego oraz możliwości skorzystania z obniżki czynszu, dlatego starając się o mieszkanie komunalne warto zapoznać się każdorazowo z uchwałą rady zamieszkiwanej gminy. Brane pod uwagę czynniki to np.:

 • wychowywanie dzieci,
 • korzystanie z dodatku mieszkaniowego,
 • brak zaległości w opłacaniu dotychczasowego czynszu,
 • złe obecne warunki mieszkaniowe.

Na pierwszeństwo w rozpatrzeniu wniosku o mieszkanie komunalne mogą liczyć także mieszkańcy budynków przeznaczonych do rozbiórki, osoby niepełnosprawne, wychowankowie domów dziecka czy osoby, które utraciły mieszkanie na skutek pożaru lub powodzi.

Pojęcie mieszkania komunalnego często mylone jest z mieszkaniem socjalnym. Ten ostatni rodzaj mieszkań przeznaczony jest dla osób niemających dochodu lub posiadających bardzo niski dochód.

Ubezpieczenie nieruchomości nie jest obowiązkowe, służy jednak zabezpieczeniu majątku na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia, jak pożar, zalanie czy kradzież z włamaniem. Chociaż najemca nie jest właścicielem zamieszkiwanego lokalu, może zadbać o ochronę np. posiadanych sprzętów. Jak ubezpieczyć mieszkanie komunalne? Potrzebna będzie aktualna umowa najmu. Można skorzystać z pomocy doradcy lub kupić polisę online. Najemca mieszkania komunalnego może objąć je taką samą ochroną jak w przypadku najmu komercyjnego.

Kto może ubezpieczyć mieszkanie komunalne?

Ubezpieczenie mieszkania komunalnego jest możliwe zarówno przez gminę pozostającą jego właścicielem, jak i najemcę. Dwa ubezpieczenia mieszkania w tym wypadku nie będą ze sobą kolidować. Ubezpieczyciele oferują w obu przypadkach różny zakres polis.

Ubezpieczenie mieszkania komunalnego przez najemcę

Polisy mieszkaniowe przeznaczone dla osób wynajmujących lokal są z reguły tańsze ze względu na okrojony zakres. Ponieważ najemca nie jest właścicielem murów, są one wyłączone z ochrony. Dedykowane mu ubezpieczenie mieszkania komunalnego będzie obejmowało należące do niego ruchomości domowe oraz elementy stałe, jeśli lokator np. wyremontował mieszkanie ze swoich środków. Mówimy wtedy o nakładach inwestycyjnych. Najemca powinien też zadbać o ochronę na wypadek wyrządzenia szkody na mieniu innych osób.

Ubezpieczenie mieszkania komunalnego przez zarządcę budynku

Ubezpieczenie mieszkania komunalnego przez właściciela, czyli gminę lub spółdzielnię zarządzaną przez gminę, zasadniczo obejmuje mury lokalu. Stanowi zabezpieczenie na wypadek zniszczeń powstałych w wyniku działań sił natury lub spowodowanych przez lokatorów. W przypadku powstania szkody gmina często zastrzega, że fakt ten powinien być zgłoszony do zarządcy lokalu. Oprócz okoliczności i skali szkody, wskazane jest też udzielenie informacji, czy szkoda została lub zostanie zgłoszona z tytułu ewentualnej polisy najemcy.

Czy ubezpieczenie mieszkania komunalnego jest opłacalne? W przypadku każdej nieruchomości warto pomyśleć o ochronie, ponieważ koszty remontu, naprawy czy zakupu nowych sprzętów znacznie przewyższają koszty ubezpieczenia. Aby nie narażać się na nadwyrężenie domowego budżetu, warto zadbać o odpowiednią polisę. W przypadku najemców koszt polisy jest niższy ze względu na niższy zakres, a ubezpieczający płaci jedynie za ochronę swojego majątku znajdującego się w mieszkaniu.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak działa ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

Zakupione przez najemcę ubezpieczenie mieszkania komunalnego chroni należące do niego mienie ruchome, które może zostać uszkodzone lub zniszczone w wyniku zdarzeń losowych. Najczęstsze z nich to pożar, zalanie, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, huragan, uderzenie pioruna. Jeśli mieszkanie znajduje się na parterze warto zwrócić uwagę, czy polisa obejmuje powódź, a jeśli nie – dokupić odpowiednie rozszerzenie, np. od ryzyka kradzieży. Im większa liczba zdarzeń losowych ujętych w polisie, tym lepsza ochrona.

Przykład 1:

W mieszkaniu komunalnym, które zajmuje Piotr, wybuchł pożar. W wyniku tego zdarzenia zostały zniszczone elementy wyposażenia, które należały do Piotra. Ubezpieczenie mieszkania komunalnego ochroniło Piotra finansowo, pokrywając koszty odbudowy majątku.

Zakres polisy można poszerzyć o dodatki. Dobre ubezpieczenie mieszkania komunalnego powinno obejmować:

 • ruchomości domowe – mienie należące do lokatorów, takie jak sprzęt RTV/AGD, meble, rower, biżuteria, które można wynieść z lokalu bez demontażu;
 • OC w życiu prywatnym – chroni przed finansową odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez najemcę i pozostałych lokatorów osobom trzecim, sąsiadom lub zarządcy lokalu;
 • dewastację i wandalizm – celowe zniszczenie mienia lokatorów przez osoby trzecie;
 • kradzież z włamaniem – dotyczy sytuacji, gdy złodziej pozostawił wyraźne ślady włamania, np. wyważone drzwi;
 • ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych – ubezpieczenie środków włożonych przez najemcę w remont lub modernizację mieszkania;
 • home assistance – w razie awarii ubezpieczyciel pokryje koszty związane z koniecznością wezwania hydraulika czy elektryka.

Przykład 2:

Dodatkowe rozszerzenie polisy mieszkania komunalnego, jakim jest OC w życiu prywatnym, to zabezpieczenie, które chroni Annę przed finansową odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez nią lub osoby z nią zamieszkujące. Dzięki temu, w przypadku niezamierzonej szkody, ubezpieczyciel może pokryć koszty, wynikające z takiego zdarzenia.

Zakres ochrony oraz wyłączenia są zapisane w OWU. Dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia pozwoli na zapewnienie możliwie najlepszej ochrony. Ofert polis jest na rynku bardzo dużo i nie zawsze szerszy zakres oznacza dużo wyższą składkę, dlatego warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń mieszkania i domu i porównać produkty kilkunastu towarzystw.

Ubezpieczenie mieszkania to ochrona w razie: pożaru, zalania, uderzenia pioruna, ulewnego deszczu, przepięcia, dewastacji, awarii, kradzieży z włamaniem.

W przypadku polis mieszkaniowych wycena wartości mienia może opierać się o:

 • wartość odtworzeniową,
 • wartość rzeczywistą,
 • wartość rynkową.

Wybór sposobu szacowania ma wpływ na wysokość świadczenia, jakie zostanie wypłacone np. za zniszczony sprzęt. Wartość odtworzeniowa w ubezpieczeniu mieszkania i domu okazuje się najkorzystniejsza, ponieważ w ten sposób szacowane odszkodowanie pozwala na zakup sprzętu o tych samych lub podobnych parametrach.

Jeśli dojdzie do szkody, zgromadź całą dokumentację związaną ze zdarzeniem, w tym również fotograficzną. Ostateczna ocena będzie zależała od rzeczoznawcy, ale zdjęcia wykonane bezpośrednio po zdarzeniu mogą okazać się bardzo pomocne.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zastanówmy się, od czego zależy cena ubezpieczenia mieszkania? Istnieje wiele czynników wpływających na wysokość składki – od zakresu ochrony po rodzaje zabezpieczeń antywłamaniowych. Jednym z istotniejszych jest wysokość sumy ubezpieczenia. Zbyt niska skutkować będzie niższą wysokością składki, jednak w razie szkody świadczenie może być niewystarczające. Zbyt wysoka zwiększy składkę, ale odszkodowanie i tak zostanie wypłacone do wysokości szkody. Dlatego warto poświęcić chwilę, aby właściwie oszacować wartość ubezpieczonej nieruchomości przed zakupem polisy.

Korzystając z kalkulatora ubezpieczeń mieszkania i domu CUK, przyjrzyjmy się, jaki będzie przykładowy koszt ubezpieczenia mieszkania o następujących parametrach:

 • kondygnacja – parter;
 • rok budowy budynku, w którym lokal się znajduje – 2000 r.;
 • powierzchnia – 56 m²;
 • ściany zewnętrzne ani dach nie są z drewna lub materiałów drewnopodobnych;
 • dach nie jest pokryty papą lub dachówką bitumiczną;
 • miasto – Toruń;
 • wartość elementów ruchomych: 100 000 zł (zdarzenia losowe + kradzież);
 • ochrona przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą;
 • forma zabezpieczenia – 2 zamki;
 • OC w życiu prywatnym na sumę 100 000 zł.

W Link4 za pakiet Dom Elastyczny zapłacimy 286,30 zł, a za pakiet all risks 335,79 zł. Zmniejszając wartość elementów ruchomych i sumę OC do 50 000 tys. zł zapłacimy odpowiednio 260,30 zł i 309,79 zł (kalkulacja z dnia 12.02.2023 r.).

Jak widać, dużo szerszy zakres ochrony nie musi wiązać się z o wiele wyższą składką. Ubezpieczenie mieszkania nie musi też oznaczać sporego wydatku, a w razie wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia, okaże się znaczną ulgą dla domowego budżetu.

Kup w CUK ubezpieczenie mieszkania komunalnego!

Odpowiedź na pytanie, czy można ubezpieczyć mieszkanie komunalne, jest jak najbardziej twierdząca. Ubezpieczenie mieszkania komunalnego przebiega na takich samych zasadach jak w przypadku najmu komercyjnego. Polisy adresowane do najemców obejmują należące do nich mienie ruchome, dzięki czemu ich majątek jest chroniony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Polisę można rozszerzyć o praktyczne dodatki, dzięki którym nie trzeba martwić się kosztami związanymi z zalaniem sąsiada czy innymi szkodami wyrządzonymi osobom trzecim.

W CUK Ubezpieczenia doradzimy Ci przy wyborze odpowiedniego wariantu, z łatwością zakupisz też wybraną polisę.

FAQ — najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy warto tanio ubezpieczać mieszkanie komunalne?

Za ubezpieczenie nie warto przepłacać, warto jednak zadbać o rzeczywistą ochronę, która pozwoli na pokrycie wszystkich kosztów związanych z likwidacją ewentualnej szkody i obejmie wszystkie najbardziej prawdopodobne ryzyka. Przed zakupem polisy warto skorzystać z fachowego narzędzia i porównać dostępne produkty, aby wybrać optymalne rozwiązanie.

 • 2
  Na co zwracać uwagę, wybierając ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zakres ochrony, wyłączenia, limity i okresy karencji. Przed zakupem polisy warto również realnie oszacować wartość znajdującego się w mieszkaniu mienia.

 • 3
  Jakie dokumenty są potrzebne do ubezpieczenia mieszkania komunalnego?

Dokumentem potrzebnym do ubezpieczenia mieszkania komunalnego jest dowód osobisty. Nie musisz mieć przy sobie umowy najmu, wystarczy Twoje oświadczenie dot. formy własności mieszkania.

 • 4
  Kiedy wygasa ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

Polisa najczęściej obowiązuje przez 12 miesięcy, ale niekiedy jest możliwość ubezpieczenia mieszkania na 2 lub 3 lata. Przed jej wygaśnięciem warto pomyśleć o przedłużeniu lub porównaniu dostępnych na rynku opcji w celu znalezienia korzystniejszego rozwiązania.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku