2023-12-06

Wymiana licznika w samochodzie – co warto wiedzieć?

Dowiedz się, jakich formalności musisz dopełnić przy wymianie licznika.

Wymiana licznika w samochodzie – co warto wiedzieć?

Wymiana licznika w aucie jest regulowana prawnie. Podczas podejmowania napraw związanych z drogomierzem należy zatem ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów. Istotna będzie w tym wypadku przede wszystkim legalizacja nowego przebiegu. Narzuca to jednak na kierowcę obowiązek dopełnienia pewnych formalności.

Jak właściwie powinna przebiegać naprawa licznika samochodowego lub jego wymiana? Jakich procedur wymaga takie działanie i kiedy w ogóle jest ono możliwe? Na te i inne pytania związane z wymianą licznika w samochodzie odpowiadamy w tym artykule.

Najważniejsze informacje:

 • Wymiana licznika w aucie jest dozwolona wyłącznie wtedy, gdy jest on uszkodzony lub naprawy wymaga inny element, którego nie da się zdemontować bez ingerencji w drogomierz. Taką czynność należy zgłosić i zalegalizować w stacji kontroli pojazdów.
 • Po wymianie licznika należy przeprowadzić odczyty wskazań nowego drogomierza w SKP oraz kontrolę prawidłowości montażu. Do dokumentacji trzeba dołączyć pisemne oświadczenie zawierające powód wymiany licznika wraz z poświadczeniem świadomości konsekwencji karnych wynikających ze złożenia nieprawdziwych oświadczeń. SKP zgłasza odczyt z nowego licznika w CEPiK.
 • Świadome obniżanie przebiegu pojazdu to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Duży przebieg pojazdu może wpłynąć na wysokość składki za ubezpieczenia: OC i AC.
 • W przypadku zakupu pojazdu z „przekręconym” licznikiem kilometrów należy przekazać policji informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jeśli mamy do czynienia z pojazdami kupionymi od profesjonalnych podmiotów, mamy możliwość ubiegania się o zwrot przedmiotu niezgodnego z umową w ciągu 2 lat od daty zawarcia transakcji.

Licznik kilometrów w aucie – czym jest i do czego służy?

Licznik kilometrów w samochodzie (inaczej: drogomierz lub licznik przebiegu) jest jednym z najważniejszych urządzeń pomiarowych w pojeździe. Ma ono na celu rejestrowanie pokonanych przez auto odległości. Jego mechanizm polega na zliczaniu obrotów kół pojazdu podczas jazdy.

Istnieją różne rodzaje liczników kilometrów, w tym analogowe (z tarczą i wskazówką) oraz cyfrowe (wykorzystujące wyświetlacze LED lub LCD). To niezwykle ważne narzędzie dla każdego posiadacza pojazdu, ponieważ dostarcza informacji o dystansie pokonanym przez samochód od momentu zakupu lub zerowania licznika.

Licznik przebiegu w aucie umożliwia:

 • Monitorowanie zużycia paliwa:

Kierowcy mogą śledzić, ile kilometrów przejechali na jednym baku paliwa i obliczać jego średnie zużycie na podstawie tej informacji.

 • Planowanie serwisów:

Wielu producentów samochodów określa interwały serwisów na podstawie przejechanych kilometrów, co pomaga utrzymać pojazd w dobrej kondycji.

 • Realną ocenę wydajności:

Licznik kilometrów pozwala kierowcom monitorować swoją aktywność i dystanse w celu oszacowania, ile kilometrów pokonali na danej trasie lub w określonym czasie.

 • Określenie wartości rynkowej:

Stan licznika kilometrów jest również istotny przy ocenie wartości samochodu na rynku wtórnym, ponieważ niższy przebieg może podnosić cenę pojazdu.

Wymiana licznika w aucie – kiedy jest możliwa?

Wymiana licznika samochodowego jest możliwa, gdy uległ on uszkodzeniu, lub naprawie podlega inna połączona z nim część. Jeśli już przeprowadzisz wymianę licznika w aucie, będziesz miał także obowiązek przeprowadzenia odczytu wskazań nowego drogomierza w SKP.

Co może wskazywać na awarię licznika? Złe wskazywanie przebiegu lub zakłócenia podświetlania systemu uniemożliwiające właściwy odczyt. Należy wtedy liczyć się z koniecznością dokonania naprawy. Wymaga to specjalistycznej konsultacji w warsztacie. Warto też wiedzieć, co na ten temat głoszą przepisy. Kodeks drogowy mówi, że wymiana zegarów w samochodzie jest możliwa, gdy:

 • licznik w ogóle nie wskazuje przebiegu kilometrów lub pokazuje nieprawidłowe wartości;
 • musimy wymienić element zintegrowany z drogomierzem (nie można oddzielić tej części od zegarów);
 • konieczna jest wymiana wskaźników, bo są na nich nieprawidłowe jednostki – brak przeliczenia na kilometry (przykład to wymiana licznika w samochodzie z USA).

Przepisy

Jedną z najważniejszych kwestii odnoszących się do wymiany licznika w samochodzie są przepisy. Aktualne nakładają na właściciela lub użytkownika pojazdu obowiązek zgłoszenia faktu wymiany drogomierza, a także wpisania do bazy CEPiK nowego przebiegu. Ciekawostką jest to, że ustawodawca nie wymaga jednak urządzeń fabrycznie nowych. Liczy się tylko to, by montowane zegary były sprawne i pasowały do danego modelu auta.

Warto zapamiętać!

Nie ma konieczności, by nowy drogomierz pochodził z egzemplarza wyprodukowanego w tym samym roku co pojazd, w którym dokonywana jest wymiana licznika samochodowego, a przebieg, który wskazuje nowy licznik auta, nie musi być taki sam, jak na starym drogomierzu.

Cena

Cena wymiany licznika w aucie może znacząco się różnić w zależności od marki i modelu pojazdu, lokalizacji, usługi serwisowej oraz rodzaju licznika, jaki będzie instalowany. W niektórych przypadkach może być to koszt od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Warto pamiętać, że samowolna zmiana stanu licznika samochodowego jest nielegalna i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, dlatego pod żadnym pozorem nie wolno podejmować się tego na własną rękę! Jeśli masz problemy z licznikiem w swoim aucie, zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym mechanikiem lub serwisem samochodowym.

Formalności

Zmiana licznika w aucie wymaga przede wszystkim dopełnienia pewnych formalności, takich jak zgłoszenie faktu wymiany drogomierza oraz legalizacja procesu. Właściciel pojazdu ma na to 14 dni od momentu montażu nowego urządzenia. Udając się do stacji kontroli pojazdów, musimy zabrać ze sobą:

 • dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie o wymianie drogomierza,
 • kartę płatniczą lub gotówkę.

Zgłoszenie wymiany licznika w samochodzie to jednak nie wszystko. Po stronie stacji kontroli leży obowiązek zgłoszenia odczytu z nowego drogomierza w CEPiK. Po potwierdzeniu wszystkich danych i wpisaniu nowego wskazania licznika przez diagnostę do bazy CEPiK należy też się rozliczyć. Opłata za odczyt drogomierza i wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów wynosi 51 zł.

Należy pamiętać, że diagnosta musi sporządzić protokół wymiany licznika samochodowego, a następnie przekazać nam skany dokumentów potwierdzających dokonanie odczytu drogomierza (zaświadczenie otrzymujemy po badaniach technicznych). Warto wozić te dokumenty ze sobą w aucie na wypadek ewentualnych wątpliwości podczas kontroli drogowych.

Oświadczenie

Do wymiany licznika samochodowego potrzebne jest oświadczenie, które stwierdza przyczynę konieczności takiego działania oraz zawiera potrzebne dane o pojeździe i jego właścicielu. Odpowiedni formularz otrzymamy na przykład na każdej stacji kontroli pojazdów. Nie musimy natomiast posiadać przy sobie poprzedniego uszkodzonego drogomierza. Oświadczenie potrzebne do wymiany drogomierza składamy pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Dokument jest zaś przekazywany przez SKP do starosty.

Uwaga!

Przy wypełnianiu „przyczyny wymiany" należy wybrać jedną z dwóch podanych w formularzu opcji. Pierwsza to brak możliwości odmierzania odległości, druga – konieczność wymiany elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Zmiana licznika w aucie będzie wymagała podania danych z dowodu rejestracyjnego (np. nr VIN pojazdu).

Jak sprawdzić, czy auto nie ma przekręconego licznika?

Głównym powodem, dla którego oszuści dopuszczają się cofania stanu licznika, jest to, że przebieg pojazdu bezpośrednio wpływa na jego wartość. Im wyższy, tym niższa cena za auto. Umyślna korekta stanu drogomierza wprowadza potencjalnego klienta w błąd i jest klasyfikowana jako przestępstwo. Podczas kontroli policyjnej można jednak sprawdzić przebieg pojazdu i porównać go z tym, który widnieje w CEPiK. Kierowcy, który zostanie złapany na nielegalnej korekcie odczytu drogomierza, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Właśnie dlatego tak ważne jest, by upewnić się, że w nabywanym aucie nie doszło do żadnych ingerencji w przebieg. W tym celu sprawdź stan licznika na stronie: historiapojazdu.gov.pl. Poproś sprzedawcę o okazanie dowodu rejestracyjnego auta, a następnie wpisz następujące dane:

 • numer rejestracyjny,
 • datę pierwszej rejestracji,
 • numer VIN.

Po wpisaniu powyższych informacji i kliknięciu opcji „sprawdź pojazd”, zyskasz dostęp do szczegółowych danych dotyczących samochodu – także do informacji o ostatnim odczycie drogomierza wykonanego podczas badania technicznego pojazdu, wymiany licznika lub kontroli drogowej.

Uważnie obejrzyj nabywany pojazd. Jeśli licznik wydaje się nowy i wizualnie odbiega od stanu technicznego auta, powinno Cię to zaniepokoić. Konieczność wymiany licznika w samochodzie nie zdarza się wbrew pozorom tak często, dlatego jeśli wyżej wskazane elementy budzą jakiekolwiek wątpliwości, koniecznie sprawdź autentyczność drogomierza. Może w tym pomóc także konsultacja z rzeczoznawcą lub firmą specjalizującą się w ocenie stanu technicznego pojazdu.

To ważne!

Sam zakup auta z przekręconym licznikiem nie obciąży Cię konsekwencjami prawnymi. Karę za nielegalną zmianę przebiegu ponosi bowiem osoba, która dopuściła się takiej ingerencji. To musi zostać jednak jednoznacznie udowodnione. Jeśli zatem zauważysz przejawy nielegalnej korekty licznika, koniecznie zgłoś podejrzenie popełnienia przestępstwa na policji.

Czy przebieg auta wpływa na cenę ubezpieczenia?

Przebieg samochodu widoczny na liczniku kilometrowym jest jednym z czynników, które mogą mieć wpływ na cenę ubezpieczenia autocasco. Dzieje się tak dlatego, że liczba pokonanych przez auto kilometrów niesie za sobą pewną informację o stanie pojazdu, a to z kolei decyduje o jego wycenie. Można zatem uznać, że przebieg jest ważnym czynnikiem, który wpływa na wysokość składki za AC

W przypadku obowiązkowej polisy OC takie dane również mogą mieć znaczenie. Duży przebieg zwykle wiąże się z zaawansowanym wiekiem i częstym użytkowaniem pojazdu. Rezultatem tego jest zwiększona eksploatacja części, co z kolei może zwiększać ryzyko awarii i powodowania szkód. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to regułą, ponieważ każde towarzystwo indywidualnie określa ceny polis. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Przebieg samochodu a OC

Pamiętaj o ubezpieczeniu auta – sprawdź oferty CUK!

Po przeczytaniu porady wiesz już, jak poprawnie przebiega naprawa lub wymiana licznika samochodowego i jakich procedur należy przestrzegać podczas tego typu działań. Pamiętaj także o innych ważnych czynnościach, do których jesteś zobowiązany jako właściciel pojazdu – np. ubezpieczenie OC. Zawsze warto rozważyć też inne polisy komunikacyjne, które zapewnią Ci ochronę finansową na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Już dziś wypróbuj kalkulator OC i AC i porównaj najlepsze oferty od ponad 30 znanych towarzystw w jednym miejscu! 

Polisę możesz wykupić zdalnie także za pomocą aplikacji. Jeśli jednak wolisz zapytać o wybrane ubezpieczenie osobiście, zadzwoń na infolinię (22 27 00 337) lub przyjdź do najbliższej placówki CUK w Twojej okolicy – zachęcamy do kontaktu!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Co grozi za niedziałający licznik w samochodzie?

  Za niedziałający licznik w samochodzie grozi kara lub mandat od organów ścigania, ponieważ utrudnia to monitorowanie prędkości i przestrzeganie przepisów drogowych. Bez tego elementu auto jest niesprawne i do czasu naprawy nie powinno poruszać się po drogach publicznych. Natomiast sama zmiana stanu licznika pojazdu jest już zaliczana do przestępstw. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

 • 2
  Jak sprawdzić, czy licznik jest sprawny?

  Aby sprawdzić, czy licznik w samochodzie jest sprawny, można skorzystać z kilku metod. Najprostszym sposobem jest porównanie wskazań licznika z odcinkami o znanych długościach na drodze, takimi jak oznaczone odległości na autostradzie. Można również skonsultować się z mechanikiem lub serwisem samochodowym, którzy przeprowadzą odpowiednie testy.

 • 3
  Czy mogę sam wymienić licznik w samochodzie?

  Wymiana licznika w samochodzie zazwyczaj jest złożonym procesem, przy którym nie warto brać na siebie ryzyka bez odpowiednich kwalifikacji. Licznik służy bowiem do monitorowania stanu pojazdu i jego historii, a wszelkie nieścisłości w jego funkcjonowaniu mogą wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Każdorazowo zaleca się zatem konsultację z wykwalifikowanym mechanikiem lub serwisem samochodowym w celu diagnozy i ewentualnego podjęcia naprawy niedziałającego licznika.

Oceń artykuł

5.00
(4)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku