2024-01-24

Czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe?

Dowiedz, się, kiedy trzeba wykupić ochronę upraw.

Czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe?

Jeśli szukasz informacji na temat ubezpieczenia rolniczego, to zapraszamy Cię do tego wpisu. Dowiesz się stąd, kiedy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe oraz jakie konsekwencje mogą spotkać rolnika, który nie wykupi stosownej polisy.

Najważniejsze informacje:

 • Rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, musi obowiązkowo ubezpieczyć minimum połowę upraw od jednego ryzyka obowiązkowego.
 • Składka do 65% pokrywana jest z budżetu państwa.
 • Niespełnienie ustawowego obowiązku skutkuje nałożeniem kary w wysokości 2 euro za każdy hektar.

Czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe?

Każdy rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw. Należy wykupić polisę od minimum jednego ryzyka obowiązkowego, czyli:

 • gradu,
 • przymrozków wiosennych,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • powodzi,
 • suszy.

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dofinansowanie składki z budżetu państwa

Warto wiedzieć, że możliwe jest otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa nawet do 65% składki polisy ubezpieczeniowej chroniącej uprawy rolne. Aby otrzymać dopłatę, towarzystwo ubezpieczeń nie może zaproponować Ci składki, która przekroczy 9% sumy ubezpieczenia. W sytuacji, gdy uprawy prowadzone są na użytkach rolnych klasy V i VI próg zostanie podniesiony odpowiednio do 12% i 15%.

Czy wiesz, że…

Dotacji podlegają także ubezpieczenia zwierząt gospodarskich (65% składki do 1 sztuki).

Kto może skorzystać z dotowanych ubezpieczeń upraw?

Z finansowania części składki z budżetu państwa może skorzystać zarówno rolnik będący osobą fizyczną, jak i spółki z o.o. i inne osoby prawne, a także instytucje, które nie mają osobowości prawnej. Do takich jednostek należą np. stowarzyszenia.

Jakie ubezpieczenia są objęte dofinansowaniem?

Ubezpieczeniem upraw z dofinansowaniem są objęte:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak i rzepik,
 • buraki cukrowe,
 • rośliny strączkowe,
 • ziemniaki,
 • tytoń i chmiel,
 • warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki.

Gdzie znaleźć ubezpieczenie?

Rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw z towarzystwem, które podpisało z Ministrem Rolnictwa umowę w sprawie dopłat. W 2024 roku są to:

Jaka kara obowiązuje za brak wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia upraw?

Brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych skutkuje karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar. Wysokość takiej opłaty ustalana jest na podstawie  kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Gdzie wpłaca się taką opłatę? Wnosi się ją na konto gminy, w które mieszka dany rolnik lub ma siedzibę.

Ważne!

Kary nie mogą być stosowane wobec rolników w przypadku, gdy ten nie zawrze umowy obowiązkowego ubezpieczenia z powodu otrzymania pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Przykład wysokości kary

Pan Andrzej ma gospodarstwo rolne i jest właścicielem 30 ha gruntów ornych. Uprawia na nich ziemniaki. Ponieważ pobiera dofinansowanie tej działalności, musi wykupić ubezpieczenie, na co najmniej 50% upraw. Ubezpieczył jednak tylko 10 ha od jednego z ryzyk obowiązkowych, jakim jest grad. Z tego powodu musi wnieść na rzecz gminy opłatę. Kara będzie dotyczyć 5 ha (uprawia 30 ha, powinien ubezpieczyć 15 ha, a wykupił ochronę tylko na 10 ha). Według tabeli numer 1 podanej na stronie Narodowego Banku Polskiego średni kurs euro wynosiło 4,34 zł w momencie wyliczania opłaty. Pan Andrzej musi zapłacić karę w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar, a więc 43,40 zł.

Zamów rozmowę

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie upraw?

Kupując ubezpieczenie upraw, nie tylko spełniasz swój ustawowy obowiązek, ale zyskujesz także finansową ochronę w razie skutków nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak grad czy przymrozki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego typu polis, przeczytaj nasz wpis: Ubezpieczenie upraw 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć.

Kup ubezpieczenie upraw w CUK

Jeśli szukasz polisy rolniczej, koniecznie przyjdź do placówki CUK. Możesz też zadzwonić na naszą infolinię. Pamiętaj, że ubezpieczenie upraw powinieneś wykupić w odpowiednim terminie. Polisę zapewniającą wsparcie finansowe w razie skutków suszy trzeba wykupić wiosną, a na wypadek niekorzystnych skutków przymrozków na uprawy — jesienią. Zapytaj także naszych agentów o dobrowolne ubezpieczenie upraw, które może być świetnym uzupełnieniem tego obowiązkowego!

Ubezpieczenie upraw od gradu czy suszy nie jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem, które jako rolnik musisz posiadać. Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze to między innymi OC rolnika czy ubezpieczenie budynków rolnych. Za niedopełnienie ustawowego obowiązku grożą Ci kary, dlatego warto pamiętać o obowiązkowych polisach ubezpieczeniowych.

FAQ:

 • 1
  Ile kosztuje ubezpieczenie jednego hektara?

  Na cenę ubezpieczenia upraw wpływa rodzaj oraz gatunek upraw, lokalizacja upraw oraz wybrane ryzyka ubezpieczeniowe.

 • 2
  Kiedy rolnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu?

  Właściciel gospodarstwa rolnego zobowiązany jest do wykupienia OC rolnika, które chroni w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim przez rolnika, pracowników i domowników. Obowiązkowe jest także ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych. Rolnik, który uprawia ziemię lub hoduje zwierzęta gospodarskie i pobiera dopłaty do tej działalności, musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie upraw lub zwierząt.

 • 3
  Czy za brak ubezpieczenia upraw jest kara?

  Kara obowiązuje wtedy, gdy rolnik pobiera dopłaty bezpośrednie do upraw i nie wywiąże się z obowiązku wykupienia ubezpieczenia od co najmniej jednego ryzyka.

Zamów rozmowę

Oceń artykuł

4.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku