Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw. Brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych skutkuje karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar.

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw.

Ubezpiecz swoje uprawy w CUK Ubezpieczenia a otrzymasz do 65% dotacji z budżetu państwa!

Ubezpieczeniem z dofinansowaniem są objęte: 

- zboża,

- kukurydza,

- rzepak i rzepik,

- buraki cukrowe,

- rośliny strączkowe,

- ziemniaki,

- tytoń i chmiel,

- warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki.

Rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw z towarzystwem, które wcześniej podpisało z Ministrem Rolnictwa umowę w sprawie dopłat – w 2018 r. Są to:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
  • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Od jakich zdarzeń chroni obowiązkowe ubezpieczenie upraw?

Ubezpieczenie chroni Twoje uprawy między innymi od szkód wywołanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Kary za brak wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia upraw

Brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych skutkuje karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar.Kary nie mogą być stosowane wobec rolników w przypadku gdy ten nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu otrzymania pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Jakie korzyści płyną z zakupu polisy na uprawy?

  • chronisz swoje uprawy np. od gradu, powodzi, suszy, przymrozków wiosennych czy ujemnych skutków przezimowania
  • spełniasz swój ustawowy obowiązek
  • płacisz tylko część składki, resztę dopłaca budżet państwa

Znajdź najbliższą placówkę CUK Ubezpieczenia i zapytaj doradcę o najlepszą ochronę Twoich upraw.

Więcej o ubezpieczeniu upraw znajdziesz tutaj.