Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2020-02-21

Ubezpieczenie upraw - czy warto je mieć?

Wszystko o obowiązkowych i dobrowolnych polisach upraw.

Profesjonalna uprawa roślin wymaga odpowiedniego nakładu pracy. Na jakość upraw wpływa odpowiednie nawożenie i pielęgnacja, ale przede wszystkim warunki pogodowe. Nadmierna susza lub opady deszczu mogą spowodować duże zniszczenia plonów. Warto, zatem ubezpieczyć uprawy rolne.

Ubezpieczenie upraw - obowiązkowe czy dobrowolne?

Co przewiduje ustawa?

Czy ubezpieczenieupraw jest obowiązkowe? Jeżeli pobierasz płatności bezpośrednie do gruntów rolnych tzw. dopłaty, jesteś zobowiązany do ubezpieczenia minimum 50% upraw rolnych, od co najmniej jednego zagrożenia, takiego jak: susza, grad, powódź, przymrozki wiosenne. Ubezpieczenie plonów od niechcianych zdarzeń losowych w rolnictwie reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Nowelizacja tejże ustawy prognozuje dofinansowanie z budżetu państwa nawet do 65% składki polisy ubezpieczeniowej chroniącej uprawy rolne. Aby otrzymać dopłatę, zakład ubezpieczeń nie może zaproponować Ci składki, która przekroczy 9% sumy ubezpieczenia. W sytuacji, gdy uprawy prowadzone są na użytkach rolnych klasy V i VI próg zostanie podniesiony odpowiednio do 12% i 15%. 

Pomyśl o zabezpieczeniu swoich plonów

Uprawy, jakie możesz ubezpieczyć w ramach polisy, to zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, tytoń, rośliny strączkowe, buraki cukrowe, truskawki, chmiel, drzewa i krzewy owocowe, rzepik czy też warzywa gruntowe. Przy coraz częściej występujących anomaliach pogodowych warto pomyśleć o zabezpieczeniu swoich plonów. Huragan, nawalny deszcz, burza lub osunięcie się ziemi w jednej chwili mogą zniszczyć uprawy, dlatego polisa ubezpieczeniowa to tak naprawdę konieczność. Na wysokość składki wpływa rodzaj i gatunek plonów oraz to, w jakim województwie, powiecie i gminie znajdują się uprawy. W przypadku wystąpienia szkody suma ubezpieczenia określona w polisie jest podstawą do wyliczenia odszkodowania. 

O czym warto pamiętać ubezpieczając uprawy?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, jeżeli rolnik zobligowany do wykupienia ubezpieczenia upraw nie dopełni tego obowiązku, zostanie na niego nałożona kara w wysokości 2 euro (równowartość w złotych) od 1 ha. Wysokość opłaty, jaka obowiązuje w każdym roku kalendarzowym, ustala się przy zastosowaniu kursu średniego obwieszczanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata ta zostanie przekazana na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Kiedy nie grozi sankcja za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych? W przypadku, gdy rolnik otrzyma pisemną odmowę zawarcia umowy ubezpieczenia od co najmniej dwóch towarzystw ubezpieczeniowych, które mają zawartą umowę w sprawie dopłat z ministrem właściwym do spraw rolnictwa. 

Kiedy ubezpieczyć uprawy rolne?

Zwykle w sezonie wiosennym i jesiennym. W okresie wiosennym występuje duże ryzyko przymrozków i gradu, natomiast w okresie jesiennym warto pamiętać o ujemnych skutkach przezimowania. Dużo zależy od tego, w jakim regionie kraju uprawiasz ziemię i jakie jest przeznaczenie plonów. Pamiętaj, aby dopytać ubezpieczyciela, co dokładnie obejmuje polisa, jakie są kryteria uznania szkody. Poznaj dokładną definicję strat, np. co jest uznawane za huragan lub obsunięcie ziemi oraz w jaki sposób likwidowane są szkody. 

Czy warto ubezpieczyć uprawy?

Jeżeli pobierasz płatności bezpośrednie w ramach wsparcia bezpośredniego, ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe. Pamiętaj, że anomalie pogodowe występują coraz częściej w naszym kraju. Zaplanowanie siewu lub zbioru staje się z roku na rok trudniejsze ze względu na kapryśne warunki atmosferyczne. Państwo dotuje składki ubezpieczeniowe, co bez wątpienia zachęca do wykupienia polisy. Pomyśl o zabezpieczeniu finansowym w przypadku strat powstałych wskutek szalejących warunków pogodowych i wybierz najlepsze ubezpieczenie upraw rolnych

Superochrona z CUK

Jeśli chcesz poznać szczegóły takiego ubezpieczenia, odwiedź najbliższą placówkę CUK lub zadzwoń na infolinię