2024-01-24

Ubezpieczenie upraw 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć

Wszystko o obowiązkowych i dobrowolnych polisach upraw.

Ubezpieczenie upraw 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć

Profesjonalna uprawa roślin wymaga odpowiedniego nakładu pracy. Na jakość upraw wpływa odpowiednie nawożenie i pielęgnacja, ale przede wszystkim warunki pogodowe. Nadmierna susza lub opady deszczu mogą spowodować duże zniszczenia plonów. Warto zatem ubezpieczyć uprawy rolne. W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o ubezpieczeniu upraw. 

Najważniejsze informacje:

 • Obowiązkowo trzeba ubezpieczyć przynajmniej 50% upraw rolnych, od co najmniej jednego zagrożenia, jeśli pobierasz płatności bezpośrednie. W innych przypadkach warto rozważyć dobrowolne ubezpieczenie upraw.
 • W 2024 r., podobnie jak w latach ubiegłych, rolnicy mogą liczyć na współfinansowanie składki ubezpieczenia do 65% jej wysokości.
 • Dofinansowaniu podlega ubezpieczenie zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, chmielu, tytoniu, warzyw, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. Nie wprowadzono planowanych dopłat do ubezpieczenia upraw: słonecznika, facelii, lnu, konopi włóknistych, gryki.
 • Ubezpieczenia wykupuje się w dwóch turach – na wiosnę i jesień. Jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie, uprawy muszą być objęte ochroną od 1 lipca.

Czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe?

Jeżeli pobierasz płatności bezpośrednie do gruntów rolnych tzw. dopłaty, jesteś zobowiązany do ubezpieczenia minimum 50% upraw rolnych, od co najmniej jednego zagrożenia, takiego jak: susza, grad, powódź, przymrozki wiosenne. Przeczytaj więcej na temat obowiązkowego ubezpieczenia upraw i kar za brak takiej polisy.

Zamów rozmowę

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczeń dotowanych są uprawy rolne, które znajdują się na terenie naszego kraju. Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny.

Rodzaj uprawyPlon główny

Zboża

Ziarno

Rzepak i rzepik

Nasiona

Drzewa i krzewy owocowe

Owoce i nasadzenia

Truskawki

Owoce i nasadzenia

Buraki cukrowe

Korzenie buraka

Kukurydza przeznaczona na paszę

Kolby i nadziemne części rośliny

Kukurydza przeznaczona na ziarno

Ziarno

Ziemniaki

Bulwy

Warzywa gruntowe

Część warzyw gruntowych przeznaczonych do konsumpcji

Chmiel

Szyszki

Tytoń

Liście

Rośliny strączkowe

Nasiona

Polisy dotowane z budżetu państwa mogą obejmować ubezpieczenie obowiązkowe oraz ubezpieczenie dobrowolne.

Ważne!

Rok 2024 miał przynieść zmianę w postaci rozszerzenia katalogu upraw, które są dotowane. Ostatecznie jednak rolnicy, uprawiający słonecznik, facelię, len i konopie włókniste, a także grykę nie będą mogli korzystać z dopłat do ubezpieczenia.

Jak wyglądają dopłaty do ubezpieczenia upraw w 2024 roku?

Warto wiedzieć, że możliwe jest otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa nawet do 65% składki polisy ubezpieczeniowej, chroniącej uprawy rolne od ryzyka wystąpienia takich szkód, jak:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • osunięcie się ziemi,
 • lawina,
 • susza,
 • ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Reguluje to rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Aby otrzymać dopłatę, towarzystwo ubezpieczeń nie może zaproponować Ci składki, która przekroczy 9% sumy ubezpieczenia. W sytuacji, gdy uprawy prowadzone są na użytkach rolnych klasy V i VI próg zostanie podniesiony odpowiednio do 12% i 15%.

Kto jest uprawniony do otrzymania dotacji z budżetu państwa?

Do otrzymania dopłat z budżetu państwa uprawnieni są producenci rolni, którzy prowadzą działalność rolniczą rozumianą jako:

 • produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, utrzymywanie zwierząt do hodowli gospodarczej;
 • utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe działania rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie wytycznych Unii Europejskiej;
 • prowadzenie działań minimalnych, określonych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy.

Kiedy ubezpieczyć uprawy rolne?

Zwykle w sezonie wiosennym i jesiennym. W okresie wiosennym występuje duże ryzyko przymrozków i gradu, natomiast w okresie jesiennym warto pamiętać o ujemnych skutkach przezimowania. Dużo zależy od tego, w jakim regionie kraju uprawiasz ziemię i jakie jest przeznaczenie plonów. Pamiętaj, aby dopytać ubezpieczyciela, co dokładnie obejmuje polisa, jakie są kryteria uznania szkody. Poznaj dokładną definicję strat, np. co jest uznawane za huragan lub obsunięcie ziemi oraz w jaki sposób likwidowane są szkody.

Jako rolnik spełnisz ustawowy obowiązek, jeżeli do dnia 1 lipca roku następującego po roku, w którym uzyskałeś dotację w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte będzie co najmniej 50% powierzchni Twoich upraw.

 • Polisa z dotacjami do 65% składki
 • Ubezpieczenia upraw nawet od wszystkich ryzyk pogodowych
 • Porównamy dla Ciebie ofertę ubezpieczeń upraw z dotacjami od wielu towarzystw

Dobrowolne ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych gwarantuje szerszy zakres ochrony dla Twoich plonów. Jest też doskonałym zabezpieczeniem dla tych rolników prowadzących niestandardowe uprawy, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem lub są objęte ochroną tylko w niewielkim zakresie.

Dobrowolne ubezpieczenie upraw obejmuje takie ryzyka jak:

 • ubezpieczenie płodów rolnych od huraganu,
 • ubezpieczenie upraw od deszczu nawalnego,
 • ubezpieczenie od uderzenia pioruna,
 • ubezpieczenie pól w razie obsunięcia ziemi,
 • ubezpieczenie upraw w razie zejścia lawiny.

Jaki jest koszt ubezpieczenia upraw?

Na wysokość składki wpływa rodzaj i gatunek plonów oraz to, w jakim województwie, powiecie i gminie znajdują się uprawy. W przypadku wystąpienia szkody suma ubezpieczenia określona w polisie jest podstawą do wyliczenia odszkodowania.

Ochrona z CUK

Jeśli chcesz poznać szczegóły takiego ubezpieczenia, odwiedź najbliższą placówkę CUK lub zadzwoń na infolinię. Nasi wykwalifikowani doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci spełnić ustawowy obowiązek.

FAQ:

 • 1
  Kiedy ubezpiecza się uprawy?

  Ubezpieczenie upraw kupuje się w dwóch turach. Pierwsze obowiązkowe ubezpieczenie upraw wykupić trzeba wiosną — uprawy obejmuje się ochroną od 1 lipca od negatywnych skutków m.in. suszy. Druga tura dostępna jest jesienią, kiedy wykupuje się ubezpieczenie od ujemnych skutków przezimowania, które powstaną przed 15 kwietnia.

 • 2
  Ile procent upraw trzeba ubezpieczyć?

  Rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek ubezpieczyć co najmniej 50% swoich upraw.

Zamów rozmowę

Oceń artykuł

4.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku