2023-06-19

Ubezpieczenie domu a trzęsienie, osuwanie i zapadanie się ziemi

Zabezpiecz dom przed wstrząsem sejsmicznym.

Ubezpieczenie domu a trzęsienie, osuwanie i zapadanie się ziemi

Choć ryzyko sejsmiczne jest w Polsce bardzo małe, to jednak zawsze istnieje niewielkie prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Znacznie częściej zdarzają się natomiast przypadki zapadnięcia lub osunięcia się ziemi. Wszelkie nieruchomości znajdujące się na terenie osuwisk są zagrożone poważnym uszkodzeniem, a nawet zawaleniem!

Ubezpieczenie domu od trzęsienia lub zapadania się ziemi to temat, który powinien zainteresować każdego mieszkańca obszaru objętego ryzykiem wystąpienia takich zdarzeń. Czy chroni od nich jednak standardowa polisa mieszkaniowa? Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu domu na osuwisku? W jakich sytuacjach ubezpieczyciel zapewni wypłatę odszkodowania? Na te i inne ważne pytania związane z ubezpieczeniem nieruchomości od trzęsienia, zapadnięcia i osunięcia się ziemi odpowiadamy w tej poradzie. Sprawdź najważniejsze informacje!

Od jakich zdarzeń losowych można ubezpieczyć dom?

Dzięki odpowiednio dobranej polisie mieszkaniowej ochronimy zarówno elementy stałe konstrukcji (np. dach, schody, okna czy drzwi), jak i elementy ruchome (np. sprzęt elektroniczny, sportowy, meble i antyki). Najważniejszy będzie jednak zakres takiej polisy. Od jakich zdarzeń powinniśmy zatem ubezpieczyć nieruchomość? Ochrona może obejmować m.in. działania czynników atmosferycznych niezależnych od woli ludzkiej, takich jak:

 • deszcz nawalny, grad, eksplozja, huragan, uderzenie pioruna, ogień, powódź, lawina;
 • upadek statku powietrznego, trzęsienie, osuwanie lub zapadanie się ziemi;
 • wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wydostanie się pyłu wulkanicznego.

Przed zakupem ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych należy przede wszystkim sprawdzić warunki polisy i wysokość składek. To jednak nie wszystko! Warto też upewnić się, jak towarzystwo definiuje klęskę żywiołową i w jakich przypadkach gwarantowane jest odszkodowanie.Przeważnie zdarzenie to musi mieć charakter naturalny!

Przykład 1:

Anna i Piotr ubezpieczyli swój dom przed zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, powódź i trzęsienie ziemi. Pewnego dnia, podczas burzy, w okolicy wystąpiło silne uderzenie pioruna, które spowodowało wybuch i pożar w ich domu. Ogień szybko rozprzestrzenił się, powodując poważne uszkodzenia konstrukcji i zniszczenia mienia wewnątrz.

Natychmiast po zdarzeniu Anna i Piotr zgłosili szkodę swojemu ubezpieczycielowi. Przesłali wszelkie niezbędne dokumenty, w tym raport strażacki, zdjęcia uszkodzeń oraz listę zniszczonych przedmiotów w celu wyceny strat. Po dokładnej ocenie szkody, ubezpieczyciel potwierdził, że zdarzenie jest objęte ochroną ich polisy.

Dzięki swojemu ubezpieczeniu Anna i Piotr otrzymali odszkodowanie, które umożliwiło im naprawę zniszczeń w domu oraz odbudowę zniszczonego mienia. Ubezpieczyciel pokrył koszty remontu dachu, wymiany okien, naprawy instalacji oraz zakupu nowych mebli i sprzętów.

Osunięcie się ziemi jako ryzyko – czy można się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie domu na osuwisku nieaktywnym również jest potrzebne. Takim  miejscem nazywa się obszar, w którym nie obserwowano i  nie udokumentowano objawów aktywności sejsmicznej w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat, ale nie oznacza to, że nie mogą one wystąpić w przyszłości! Właśnie dlatego warto wykupić ubezpieczenie nieruchomości od osunięcia się ziemi w ramach ryzyk uwzględnionych w polisie mieszkaniowej.

Osuwanie się ziemi w polisach mieszkaniowych najczęściej definiowane jest jako ruch ziemi na stokach, czyli zdarzenie niewywołane działalnością człowieka. Jak można stwierdzić takie zjawisko? Jego oznaką mogą być np. nierówne podłogi i ściany, a także pęknięcia i uszkodzenia strukturalne budynku, które mogą doprowadzić do naruszenia konstrukcji budynku, a nawet do zawalenia się go.

Przykład 2:

Janusz jest właścicielem domu na terenie uznawanym za obszar nieaktywnego osuwiskowa. Przez wiele lat nie było żadnych znaków czy objawów osuwania się ziemi w jego okolicy. Jednak niespodziewanie, po obfitych opadach deszczu, doszło do gwałtownego osunięcia się ziemi na skarpę, na której znajdował się jego dom. Doszło do pęknięcia fundamentów, przesunięcia ścian i uszkodzenia konstrukcji budynku.

Janusz natychmiast zgłosił szkodę swojemu ubezpieczycielowi. Przeprowadzono szczegółową ocenę szkody, w tym inspekcję i dokumentację fotograficzną. Okazało się, że zdarzenie, jakim jest osunięcie się ziemi, jest jednym z ryzyk, które obejmuje ubezpieczenie.

Dzięki swojemu ubezpieczeniu Janusz otrzymał odszkodowanie, które pokryło koszty naprawy uszkodzonych fundamentów, konstrukcji i ścian. Ubezpieczyciel wypłacił również środki na wynajem tymczasowego mieszkania w czasie remontu oraz na zastąpienie zniszczonego mienia.

Elementy polisowe, które chronią przed zapadaniem się gruntu, mogą znacznie podwyższyć koszt ubezpieczenia domu. Wzrost składki nastąpi także wtedy, gdy dana nieruchomość ucierpiała już wcześniej w rezultacie takich zdarzeń. Podsumowując: warto zatem wykupić możliwe rozszerzenie, lecz należy dokładnie zapoznać się z OWU.

Czytaj także: Czym są zwyżki w ubezpieczeniu nieruchomości? ← wejdź w link!

Trzęsienie, osuwanie i zapadanie się ziemi – czym są dla ubezpieczyciela?

Zapadanie się ziemi, czyli obniżenie się terenu na skutek zawalenia pustych przestrzeni w gruncie to sytuacja, która występuje w umowach ubezpieczeniowych jako zdarzenie losowe. Może do niego dojść w sposób naturalny, jako rezultat suszy lub ulewnych opadów deszczu. Ziemia kruszy się, co doprowadza do obniżenia się terenu. Nadmiar wody w ziemi wywołuje natomiast zbyt duży nacisk, dlatego zaczyna się ona zsuwać w dół. Zjawisko to jest równie prawdopodobne co pożar, zalanie czy huragan, dlatego może być uwzględnione jako naturalne ryzyko ubezpieczeniowe.

Osuwanie się ziemi podobnie jak jej trzęsienia czy erozje ubezpieczyciele traktują jako ruchy ziemi niezależne od czynnika ludzkiego. Warto jednak wiedzieć, że ryzyka związanie z osuwaniem się ziemi lub jej zapadaniem nie są objęte standardowym ubezpieczeniem nieruchomości. Rozwiązaniem jest wykupieniem specjalnego rozszerzenia polisy. Przed zakupem nieruchomości na osuwisku lub budową domu należy też dobrze zbadać teren. Każde towarzystwo może mieć inną politykę sprzedaży takich ubezpieczeń.

Trzęsienie ziemi – przyczyny i skutki takiego zdarzenia losowego można w Polsce z powodzeniem przewidzieć i przygotować się na nie. Nie jest to bowiem zjawisko często występujące na terenie naszego kraju. Badaniem takich zjawisk zajmują się m.in. sejsmolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego. Aktualne informacje warto śledzić na stronie GOV.pl. Istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia obejmującego trzęsienie ziemi. Polisa chroni przed takim ryzykiem mury i elementy stałe nieruchomości.

Zapadanie się i trzęsienia ziemi w Polsce – przykłady i skutki

Najgłośniejszym przykładem związanym z niebezpiecznymi ruchami ziemi na terenie Polski było w ostatnich czasach zapadnięcie się ziemi w Trzebini. Problem zapadlisk trwa od połowy 2021 roku, jednak nasilił się we wrześniu ubiegłego roku – wtedy to dziura o głębokości 10 metrów i średnicy 20 metrów pochłonęła aż 40 grobów cmentarnych. Ponadto od tamtej pory wciąż powstają nowe zapadliska – są to szkody pogórnicze spowodowane przez dawną kopalnię węgla kamiennego "Siersza" działającą w tym mieście od połowy XIX wieku.

Dlaczego w powyższych sytuacjach poszkodowani nie będą mogli liczyć na świadczenie z tytułu wymienionych zdarzeń? Dlatego, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek działalności człowieka. Jedyna pomoc, na jaką będą mogli zatem liczyć mieszkańcy, będzie zależna od decyzji władz w kwestii pomocy poszkodowanym (np. przyznanie mieszkań zastępczych). Jeżeli ponadto winnym takich szkód jest firma realizująca prace podziemne, to z jej ubezpieczenia powinno zostać wypłacone odszkodowanie.

Trzęsienia ziemi w Polsce również się zdarzały – doprowadziły do poważnych zniszczeń m.in. we Wrocławiu i w Krakowie. Na terenie naszego kraju mamy do czynienia z dwoma rodzajami trzęsień ziemi:

 • Wstrząsy pochodzenia górniczego – mają zwykle dwa główne epicentra (w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego). Zagrożone są nimi okolice Katowic i Polkowic.
 • Wstrząsy pochodzenia naturalnego – zdarzają się w Polsce bardzo rzadko, przeważnie na terenach górzystych (zwłaszcza Karpaty). 6.01. 2012 roku naturalne trzęsienie wystąpiło w też w Wielkopolsce (okolice Jarocina).

Ryzyko zapadnięcia się ziemi – zdiagnozuj działkę i kup polisę!

Niektóre z omawianych w artykule zagrożeń można zaliczyć do klęsk żywiołowych (warunkiem takiego nazewnictwa jest naturalny charakter zjawiska). Tak samo jak silne wiatry czy powodzie, klęską żywiołową niezależną od działań człowieka można nazwać w wielu przypadkach osunięcie się ziemi. Warto jednak zaznaczyć, że niektórzy ubezpieczyciele mogą odmówić sprzedaży polisy od skutków takiego zdarzenia, jeśli dom został postawiony na terenie zagrożonym jego wystąpieniem. Właśnie dlatego ważne jest, by zdiagnozować teren pod budowę nieruchomości!

Trzęsienie, zapadanie i osuwanie się ziemi najczęściej powoduje pękanie murów, a więc to one muszą być ubezpieczone. Naprawienie tego typu szkód może wymagać gruntownego remontu, pochłaniając ogromne nakłady finansowe. W skrajnych sytuacjach inspekcja budowlana może wydać też orzeczenie, że nieruchomość nie będzie nadawała się do zamieszkania i trzeba będzie ją zburzyć. Zapadanie się ziemi to również sytuacja sprowadzająca przykre konsekwencje na rolników. Od szkód powstałych w rezultacie zdarzenia może chronić także ubezpieczenie budynków rolnych.

Co chroni ubezpieczenie od osunięcia i zapadania się ziemi?

Posiadając właściwą polisę, można zabezpieczyć się finansowo przed zdarzeniami wywołanymi ruchami ziemi (jej trzęsieniem, osunięciem i zapadnięciem). Oprócz głównej nieruchomości ubezpieczenie uwzględniające ryzyko osunięcia, zapadania i trzęsienia ziemi dotyczy także wielu innych zabudowań na posesji. Muszą one jednak spełnić pewne warunki: być trwale związane z gruntem, powstać w sposób zgodny z prawem budowlanym i nie mogą być pustostanami czy też obiektami przeznaczonymi do rozbiórki.

Warto przejrzeć OWU i upewnić się, czy interesujące nas zdarzenie losowe jest przewidziane w umowie. Jeśli na obszarze, w którym mieszkamy, dojdzie do trzęsienia, osunięcia i zapadnięcia się ziemi, a następnie szkody materialnej w naszym majątku, będziemy mogli liczyć na odszkodowanie. Każdy ubezpieczyciel indywidualnie ustala zakres ochrony polisy, dlatego koniecznie sprawdźmy jej szczegóły!

Uwaga!

Odszkodowanie za osunięcie, zapadnięcie lub trzęsienie ziemi można otrzymać wyłącznie wtedy, kiedy zjawiska te mają charakter naturalny. Ubezpieczyciele w miażdżącej większości przypadków wyłączają bowiem z ochrony wszystkie te sytuacje, w których szkody wynikają z działalności człowieka.

Gdzie ubezpieczyć dom? Skorzystaj z oferty CUK!

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się Twój dom i jakich ryzyk obawiasz się najbardziej, odpowiednie ubezpieczenie nieruchomości wykupisz, korzystając z oferty CUK. Wypełnij krótki formularz, porównaj propozycje w wielu towarzystwach i wybierz właściwą ochronę! Wykorzystaj do tego prosty w obsłudze kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania na stronie ← to tutaj czekają na Ciebie najlepsze na rynku oferty polis!

Chcesz zapytać o ubezpieczenie domu na wypadek osunięcia i zapadnięcia się ziemi osobiście? W tym celu zadzwoń na naszą infolinię (22 27 00 337) lub porozmawiaj z doradcą w najbliższej placówce CUK w Twojej okolicy – zachęcamy do kontaktu!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy można ubezpieczyć od trzęsienia ziemi dom nieoddany do użytku?

Dom nieoddany do użytku również można ubezpieczyć od trzęsienia ziemi. Należy to zrobić w ramach polisy mieszkaniowej np. dla nieruchomości w budowie. Przedmiotem ubezpieczenia są wtedy zwykle mury. Ochrona od zdarzeń losowych jest możliwa do wykupienia już na etapie pierwszych robót budowlanych, np. związanych z wykonaniem fundamentu. Więcej informacji znajdziesz w tej poradzie: Ubezpieczenie domu w budowie.

 • 2
  Czy można ubezpieczyć nieruchomość w pobliżu kopalni?

Istnieje możliwość ubezpieczenia domu na terenie, gdzie dochodzi do szkód górniczych (w pobliżu kopalni). Ubezpieczyciel może jednak zastosować w umowie z klientem rozmaite wyłączenia, które wykluczają wypłatę odszkodowań w związku z niektórymi zdarzeniami. Do takich wyłączeń zaliczyć można m.in.: szkody poniesione w rezultacie konfliktów zbrojnych, aktów terroru, następstw wypadków powiązanych z energetyką jądrową, Towarzystwa mogą umieścić też na liście szkody górnicze. Takie informacje zawsze można znaleźć w OWU (wyłączenia). 

 • 3
  Jakie domy można ubezpieczyć od trzęsienia, osuwania i zapadania się ziemi?

Co do zasady każdą nieruchomość można ubezpieczyć od wyżej wymienionych zdarzeń. Zakup takiej polisy w przypadku konkretnej nieruchomości warto omówić ze starostą prowadzącym specjalny rejestr – wykonuje on prace związane z udostępnianiem danych o osuwiskach i terenach zagrożonych ruchami masowymi na potrzeby planowania przestrzennego.

Zawsze należy też zapoznać się z listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela – tam znajdują się informacje o tym, czego nie obejmuje dana polisa. Może okazać się bowiem, że bez spełnienia określonych warunków geotechnicznych towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania.

Oceń artykuł

5.00
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku