Zapadanie się ziemi – czym jest?

Czym jest zapadanie się ziemi? Kiedy do tego dojdzie? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Zapadanie się ziemi - obniżenie się terenu wskutek zawalenia się pustych przestrzeni w gruncie. Tego typu zdarzenie często pojawia się w umowach ubezpieczeniowych. Przykładowo, jest to sytuacja, która niesie za sobą spore szkody dla rolników. Ubezpieczenie budynków rolniczych chroni w przypadku szkód spowodowanych między innymi przez zapadanie się ziemi. Tuż obok ognia, huraganu, gradu czy opadami śniegu, jest to traktowane jako zdarzenie losowe.

Do zapadania się ziemi może dojść w sposób naturalny, kiedy w środowisku występuje długa susza lub zupełnie odwrotnie - ulewne deszcze. Ziemia może zacząć się kruszyć, co powoduje obniżenie się terenu. Z kolei nadmiar wody w ziemi stanowi zbyt duży nacisk, dlatego zaczyna się ona zsuwać w dół. To zdarzenie losowe jest dość niebezpieczne i może być przyczyną wielu szkód, w tym licznych uszkodzeń nieruchomości. Warto przejrzeć OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) i sprawdzić czy to zdarzenie losowe jest przewidziane w umowie. W praktyce oznacza to, że jeśli dojdzie do tej sytuacji, a następnie szkody materialnej, poszkodowany może liczyć na odszkodowanie. Każdy zakład ubezpieczeń samodzielnie ustala zakres ochrony polisy proponowanej klientowi.

Zapadanie się ziemi nie jest często brane pod uwagę przez osoby podpisujące umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jednak jest to zdarzenie losowe, które jest bardzo prawdopodobne, zupełnie tak jak pożar, zalanie, huragan czy ulewny deszcz.