Cedent – kim jest?

Kim jest cedent w temacie ubezpieczeń? Przekonaj się, co znaczy cedent dzięki słownikowi ubezpieczeniowemu CUK.

Cedent - podmiot przenoszący swoje prawa na rzecz innego podmiotu np. kredytobiorca. Jeśli chodzi o ubezpieczenia, często bank wymaga od przyszłych właścicieli nieruchomości wykupienia polisy mieszkaniowej. To forma zabezpieczenia finansowego. Kredytobiorca lub kredytobiorcy muszą zatem dokonać cesji ubezpieczenia mieszkania na bank, w którym zaciągają pożyczkę. Jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ubezpieczeniem typu pożar czy powódź, świadczenie może być wypłacone bankowi. Dlaczego nie zawsze tak się dzieje? Wszystko zależy od tego, jaka to będzie szkoda i jak wyglądają skutki pożaru czy powodzi. Bank może też podzielić się wypłatą świadczenia z właścicielami nieruchomości lub przekazać jej całość na remont. Co ciekawe, pieniądze, które trafią na rzecz banku, są wliczane jako spłata kredytu.

Cesja ubezpieczenia może być także wymagana podczas zakupu samochodu na kredyt. Nawet jeśli częściową kwotę za auto płaci bank, konieczne będzie spisanie odpowiedniej umowy oraz wykupienie polisy. Bank może mieć konkretne wymagania co do jej zakresu ochrony, a nawet wskazać towarzystwa ubezpieczeniowe i oferty. Często wymagane jest nie tylko obowiązkowe OC, ale także AC. Do czasu spłacenia zadłużenia, bank staje się teoretycznie współwłaścicielem samochodu do końca okresu, w którym obowiązuje umowa kredytowa. Cedentem w tym przypadku jest oczywiście właściciel pojazdu i uprawnia on bank do otrzymania odszkodowania w razie szkody auta. Jeśli do niej dojdzie, konieczne jest zgłoszenie zarówno w towarzystwie ubezpieczeniowym, a także w banku. Rozpocznie się wtedy proces likwidacji szkody.