All risks – co to jest?

Jak działa all risks? Czym się wyróżnia w konkretnej polisie? Zobacz wyjaśnienie tego pojęcia w naszym słowniku ubezpieczeniowym CUK.

All risks - specjalna formuła ubezpieczenia, obejmująca dużą ilość zdarzeń podlegających ochronie. Chociaż dosłowne tłumaczenie oznacza “wszystkie ryzyka”, polisa all risks nie obejmuje jakichkolwiek sytuacji. Standardowa umowa ubezpieczeniowa określa zdarzenia, jakie muszą wystąpić, aby wypłacone zostało odszkodowanie. Polisa all risks działa inaczej. Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za wszystkie sytuacje mające negatywny wpływ na majątek ubezpieczonego za wyjątkiem tych, które określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony zgłasza się do towarzystwa z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie odnajdzie punktu w umowie, który włączałby daną sytuację z ochrony, wypłaca świadczenie ubezpieczonemu. 

Zaletą polisy all risks jest możliwość ubezpieczenia od ryzyk, których nie znajdziemy w standardowej umowie ubezpieczeniowej z tzw. ryzykami nazwanymi. Do wad należy fakt, że ubezpieczenie w takiej formule jest z reguły droższe od tradycyjnego. W takich ubezpieczeniach może być także wymagane zadeklarowanie wyższego udziału własnego w szkodzie, jednak zależy to od warunków umowy.

Przykładowo, Karol zdecydował się na ubezpieczenie domu w formule all risks. W umowie istniał m.in. zapis o zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia domu przed kradzieżą w postaci drzwi i okien antywłamaniowych. Karol nie wywiązał się jednak z tego zapisu. Niestety dom został okradziony, a firma ubezpieczeniowa odmówiła Karolowi wypłaty świadczenia w ramach ubezpieczenia all risks ze względu na niespełnienie przez niego warunków. Gdyby Karol zadbał o określoną w umowie ochronę, dostałby w tej sytuacji odszkodowanie z tytułu kradzieży.