Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) – czym jest?

Czym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych? Na jakich zasadach działa? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) - działalność ubezpieczeniowa, która działa od 1992 roku pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Firma ma placówki w całej Polsce, z uwzględnieniem każdego województwa. Oferuje klientom różnego rodzaju ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych działa na zasadzie non profit, co oznacza, że nie kieruje się osiągnięciem zysku. Ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, stąd właśnie wzięła się ta nazwa. Każdy członek ma zawartą umowę ubezpieczenia.

Celem tej działalności jest, tak jak w przypadku innych zakładów ubezpieczeń, zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu klientom. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych pomaga finansowo, wypłacając świadczenia zgodnie z zawartą umową. Pakiety są indywidualnie przygotowane dla klienta. Oferta towarzystwa skierowana jest do klientów indywidualnych, rodzin, rolników oraz właścicieli małych i średnich firm.

Przykładowo, klient może wykupić w towarzystwie obowiązkowe OC, autocasco czy NNW. Szeroka oferta jest też skierowana do rolników, którzy mogą zabezpieczyć swoje gospodarstwo rolne lub wykupić polisę obowiązkową OC rolnika. 

Czy wiesz, że...

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nie reklamuje się w sieci, telewizji czy radiu. Nie korzysta ono z żadnych form płatnej, komercyjnej promocji swojej działalności.