Umowa agencyjna – czym jest?

Umowa agencyjna - czym jest i kiedy się ją podpisuje? Zobacz definicję w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Umowa agencyjna - zawierana regulacja pomiędzy pośrednikiem a przedsiębiorstwem. Jest to umowa cywilnoprawna, a więc w jej przypadku mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Przyjmujący zlecenie decyduje się na wykonywanie działalności polegającym na stałym pośredniczeniu. Dzieje się to oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem, które ustalane jest indywidualnie. Jednocześnie, zawiera umowy z klientami właśnie w imieniu przedsiębiorstwa. 

Aby umowa agencyjna została zawarta, muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim, zleceniodawca musi mieć własne przedsiębiorstwo, tak samo jak agent. Obydwoje działają na zasadach niezależnych działalności gospodarczych. Agent musi jednak zachować pełną lojalność w stosunku do swojego zleceniodawcy oraz działać na wcześniej ustalonych zasadach. 

Agent ma prawo do wynagrodzenia, którego zasady powinny być ściśle opisane w umowie agencyjnej. Może to być np. prowizja od podpisanych umów z klientami. Jest również możliwe zerwanie takiej umowy. Wszystko zależy od tego czy została ona zawarta na czas określony czy nieokreślony. Można jednak ją rozwiązać za porozumieniem stron. 

Czy wiesz, że...

Kodeks cywilny w niektórych sytuacjach wymaga pisemnej umowy agencyjnej. Dotyczy to np. odpowiedzialności del credere, czyli przejęciu przez działalność prowadzoną przez agenta pełnej odpowiedzialności za zobowiązania osób trzecich. Praca na zasadzie agencyjnej z odpowiedzialnością del credere jest dobrowolna. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem takiej woli.