Reasekuracja bierna – co to jest?

Czym jest reasekuracja bierna i jak przebiega? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Reasekuracja bierna - przekazanie jednego lub kilka ryzyk przez towarzystwo (cedenta) innemu zakładowi ubezpieczeniowemu (reasekuratorowi). W każdej umowie jest określone to, kto tak naprawdę odpowiedzialny jest za zapewnienie ochrony. Może zdarzyć się tak, że cedent odstępuje zobowiązanie w postaci jednego ryzyka lub wielu z nich na rzecz reasekuratora. W praktyce, jeśli ma miejsce reasekuracja bierna, dwa podmioty są odpowiedzialne za ochronę, której szczegóły znajdują się w umowie. 

Reasekuracja bierna ma na celu podzielić ryzyko w ramach obowiązującej umowy. Na pozór może się to wydawać dość dziwnym i niezrozumiałym rozwiązaniem. W praktyce, zapewnia to większą płynność finansową towarzystw ubezpieczeniowych. Reasekurator pomaga cedentowi w świadczeniu usług, szczególnie w sytuacjach, w których wymagana jest wypłata dużego odszkodowania. Idealnym przykładem na to są rozległe szkody wyrządzone przez klęski żywiołowe. Zbyt duża ilość wypłacanych odszkodowań przez cedenta mogłaby nawet doprowadzić do bankructwa. Z pomocą reasekuratora, towarzystwo zabezpiecza się finansowo.

Czy wiesz, że...

Reasekuracja bierna często jest opłacalna zarówno dla cedentów jak i reasekuratorów. Dla pierwszych wymienionych jest to zmniejszenie ryzyka, a co za tym idzie - ominięcie odpowiedzialności. Przy niektórych polisach, w których wymienione są cenne przedmioty, okazuje się to opłacalnym rozwiązaniem. Wysokie odszkodowania dla niektórych towarzystw ubezpieczeniowych są niemożliwe do wypłacenia.