Rozbój – co to jest?

Czym jest rozbój? Wyjaśniamy w słowniku ubezpieczeniowy CUK - zajrzyj po definicję rozboju.

Rozbój - kradzież z użyciem przemocy lub groźbą jej natychmiastowego użycia wobec ubezpieczonego bądź doprowadzenie ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Aby zagwarantować sobie ochronę w momencie rozboju, przyda się dobrowolne ubezpieczenie od takiego zdarzenia. Może ono dotyczyć zarówno mienia prywatnego, jak i firmowego. Zakres ochrony zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz dopasowaniu oferty do klienta.

Przykładowo, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju może gwarantować odszkodowanie w momencie, kiedy dojdzie do uszkodzeń maszyn, urządzeń, wyposażenia czy nakładów inwestycyjnych podczas zdarzenia. Dodatkiem do takiej polisy może być np. ochrona mienia pracowniczego oraz wartości pieniężne nawet podczas transportu. Oznacza to, że jeśli właściciel firmy będzie przewoził cenne przedmioty z magazynu do sklepu i dojdzie do rozboju, zostanie wypłacone odszkodowanie.

Warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, która obejmuje rozbój. Oznacza ona maksymalną kwotę, która może być wypłacona ubezpieczonemu za zaistniałe szkody. Tego typu polisę zawiera się na konkretny czas. Istnieją także pewne wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których towarzystwa nie będą brały odpowiedzialności za zdarzenia. Może to być np. kradzież zwykła lub szkody powstały wskutek utraty dzieł sztuki. 

Rozbój dotyczy oczywiście nie tylko sytuacji pracowniczych, ale także życia prywatnego. Jeśli kierowca samochodu zostanie napadnięty i jego autem odjedzie sprawca, posiadając ubezpieczenie AC obejmujące rozbój, także będzie mógł liczyć na wypłatę świadczenia.