Zalanie – czym jest?

Czym jest zalanie? Jak się definiuje takie zdarzenie? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Zalanie - szkoda powstała w budynku w postaci pojawienia się nadmiaru wody. Jest to zdarzenie nieplanowane i występuje niespodziewanie. Przyczyny zalania są ściśle związane z konstrukcją samego budynku, instalacją wodno-kanalizacyjną czy prawidłowym korzystaniem z urządzeń przez domowników. Przykładowo, do tego zdarzenia może dojść w wyniku awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy grzewczej, ale także przez niedopatrzenie i niedokręcenie zaworów, pozostawienie odkręconego kranu itd. Przyczyną zalania może być również awaria urządzenia, np. pralki lub zmywarki. Warto zapoznać się z definicją w OWU, jak dane towarzystwo tłumaczy zdarzenie.

Zalanie jest zdarzeniem, które często uwzględniane jest w ubezpieczeniach nieruchomości. W zależności od konkretnej oferty, może znajdować się w podstawowym zakresie ochrony lub stanowić specjalne rozszerzenie. Wypłata odszkodowania za zalanie zależy głównie od tego, kto jest winny tego zdarzenia. Jeśli poszkodowanemu uda się ustalić, że jest to absolutna wina sąsiada i przyznaje się on do tego, to on powinien wypłacić rekompensatę. Wszystko zależy też od tego czy posiada polisę i jakiego rodzaju. Warto jednak zastanowić się nad swoim ubezpieczeniem nieruchomości, z uwzględnieniem zalania w zakresie ochrony. Jeśli doszło do zalania własnego mieszkania, ważne jest jak najszybsze zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego (lub ubiegać się o odszkodowanie z polisy sąsiada). Nie można też naprawiać urządzeń w czasie postępowania, ewentualnie jest możliwe dokonanie zmian, które mają na celu zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia przed dalszymi szkodami.

Zalanie różni się znacznie od powodzi, które jest zdarzeniem obejmującym nagłe podniesienie się stanu wody. Przyczynami mogą być nadmierne opady atmosferyczne, topnienie śniegu i lodu czy sztormy.