Odpowiedzialność cywilna – co to jest?

Czym jest odpowiedzialność cywilna? Wyjaśniamy w słowniku ubezpieczeń CUK - zajrzyj i przekonaj się, co może znaczyć odpowiedzialność cywilna.

Odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na osobie lub mieniu, którą ponosi osoba zobowiązana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. W związku z wyrządzoną szkodą dochodzi do negatywnych skutków w postaci np. utraty majątku czy uszkodzenia cennych przedmiotów. Aby przywrócić stan sprzed konkretnego zdarzenia, poszkodowanemu powinno zostać wypłacone odszkodowanie. Odpowiedzialność cywilna ma na celu zapewnić rekompensatę drugiej osobie za wyrządzone szkody. Według prawa, każdy kto wyrządzi szkodę drugiej osobie, powinien naprawić szkodę, dlatego w niektórych przypadkach może być to stwierdzone np. w postępowaniu sądowym.

Obowiązkowa jest odpowiedzialnośćcywilna właścicieli pojazdów mechanicznych, dlatego wykupuje się tzw. polisę OC, zupełnie tak samo jak w przypadku rolników. 

Jeśli chodzi o ubezpieczenia, dobrowolna polisa OC w życiu prywatnym zapewnia właśnie rekompensatę za szkodę wyrządzoną poszkodowanemu. Dzięki podpisaniu umowy z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym, ubezpieczony może liczyć na wypłatę odszkodowania np. sąsiadowi po zbiciu szyby czy przypadkowej osobie na drodze, którą potrąciło się przez przypadek rowerem. 

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym może być osobną polisą, dodatkiem do ubezpieczenia nieruchomości lub polisy podróżnej. Warto zwrócić uwagę, jaka suma ubezpieczenia widnieje na umowie, a także na jakim terytorium działa ubezpieczenie. OC w życiu prywatnym może chronić nie tylko to, co wydarzy się w skutek działania ubezpieczonego, ale także jego bliskich, np. domownika czy dziecka. Przykładowo, jeśli sześciolatek będący pod opieką swojego rodzica, przez przypadek stłucze szybę w centrum handlowym, nie trzeba ponosić kosztów związanych z naprawą szkody, mając polisę OC w życiu prywatnym.