2024-05-31

Jakie ubezpieczenie chroni dom na wypadek burzy?

Dowiedz się, jak zabezpieczyć swój dom przed skutkami burzy!

Jakie ubezpieczenie chroni dom na wypadek burzy?

Burze mogą wyrządzić znaczne szkody w domach, niszcząc dachy, elewacje oraz powodując zalania. Aby zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń, warto zainwestować w odpowiednią ochronę. W tym artykule wyjaśniamy, jaka polisa zapewnia ubezpieczenie domu od burzy lub uderzenia pioruna. Przedstawimy szczegóły oraz możliwy zakres takiej ochrony. Przeczytaj poradę i dowiedz się, jak zabezpieczyć budynek na wypadek uszkodzenia po burzy. Jej skutki mogą bowiem znacząco nadwyrężyć Twój budżet!

Najważniejsze informacje:

 • Burze w Polsce występują najczęściej latem, od czerwca do sierpnia. W tym okresie dochodzi do najsilniejszych i najniebezpieczniejszych zjawisk pogodowych, powodujących znaczne straty materialne.
 • Podczas wyboru polisy mieszkaniowej warto pomyśleć o szkodach, jakie może wyrządzić burza. Ubezpieczenie domu od skutków nawałnic i innych groźnych zjawisk atmosferycznych to podstawa większości ofert. Zakres takiej ochrony opisany jest w OWU.
 • Szukając ubezpieczenia domu od uderzenia pioruna, czy innych skutków burzy, warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności pod kątem strat, jakie może wywołać to zjawisko. Nie każda podstawowa polisa mieszkaniowa chroni bowiem na wypadek konkretnych szkód po burzy.
 • Polisę mieszkaniową chroniącą na wypadek szkód po burzy oferuje niemal każde towarzystwo. Dlatego warto porównać oferty i wybrać tę, która zapewnia najlepszy zakres ochrony w korzystnej cenie. (Sprawdź: kalkulator ubezpieczenia domu).

W jaki sposób burza może uszkodzić dom?

Szkody po burzy mogą być bardzo dotkliwe dla właścicieli nieruchomości. Niestety posiadanie piorunochronów nie zawsze jest wystarczającą ochroną przed groźnymi w skutkach zjawiskami atmosferycznymi. Każda ulewa lub wichura może uszkodzić dom na wiele sposobów, powodując rozmaite szkody. Oto najczęstsze skutki nawałnic oraz burz:

 • 1
  Bezpośrednie uderzenie pioruna:
  • Pożar: Uderzenie pioruna może spowodować zapalenie się dachu, ścian lub innych elementów konstrukcyjnych domu.
  • Uszkodzenia konstrukcyjne: Piorun może rozerwać mury, kominy lub inne elementy konstrukcyjne domu.
  • Przepięcia: Piorun może powodować przepięcia w instalacji elektrycznej, co nieodwracalnie uszkadza urządzenia elektryczne podłączone do sieci.
 • 2
  Silny wiatr:
  • Zerwanie dachu: Wiatr może zerwać pokrycie domu, co wywołuje dalsze uszkodzenia, takie jak zalanie deszczem lub zniszczenia ścian i wnętrza budynku.
  • Zniszczenie rynien i spustów: Silny wiatr może uszkodzić rynny i spusty, co prowadzi do zalania fundamentów domu.
  • Złamanie drzew i gałęzi: Złamane drzewa i gałęzie mogą upaść na dom, powodując uszkodzenia dachu, ścian lub okien.
 • 3
  Intensywny opad deszczu
  • Powódź: Intensywny opad deszczu może spowodować zalanie piwnicy lub innych niżej usytuowanych części nieruchomości.
  • Zawalenie się gruntu: Intensywny opad deszczu może spowodować osunięcie się ziemi wokół fundamentów domu, co często prowadzi do pęknięć ścian lub zawalenia się konstrukcji budynku.
 • 4
  Grad
  • Uszkodzenie dachu: Grad może zniszczyć dach, powodując przecieki i dalsze ubytki w konstrukcji.
  • Uszkodzenie okien: Silne gradobicie może w skrajnych przypadkach nawet wybić okna, co często prowadzi do zalania domu.
  • Uszkodzenie roślin: Grad może zniweczyć zasiewy oraz roślinność ogrodową.

Czy można ubezpieczyć dom od skutków burzy?

Na rynku nie ma osobnej polisy, która chroniłaby nieruchomość tylko przed skutkami burzy. Jednak można skutecznie zabezpieczyć się finansowo przed groźnymi zjawiskami meteorologicznymi w ramach ubezpieczenia domu.  Polisa mieszkaniowa może zapewniać wsparcie nie tylko w obliczu szkód powodowanych przez burzę, ale także innych zdarzeń losowych wymienionych w OWU. Dokument ten gromadzi listę definicji konkretnych ryzyk. Pod pojęciem burzy można znaleźć tam kilka innych zdarzeń, takich jak:

 • uderzenie pioruna;
 • deszcz nawalny (nawałnica);
 • porywisty wiatr (z podaniem jego dokładnej prędkości);
 • gradobicie;
 • silne opady śniegu.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie od burzy?

Jeśli wykupisz polisę mieszkaniową z odpowiednim zakresem, zyskasz wsparcie finansowe towarzystwa na naprawę zniszczeń, których przyczyną była burza i zjawiska jej towarzyszące. Podstawowe ubezpieczenie domu i mieszkania zwykle chroni tylko mury i elementy stałe nieruchomości. W ramach dostępnych rozszerzeń możesz jednak zabezpieczyć również ruchomości domowe oraz zabudowania zlokalizowane na Twojej posesji, np.:

 • ogrodzenie i jego elementy;
 • chodniki i podjazdy do posesji;
 • garaż i budynki gospodarcze;
 • roślinność ogrodową;
 • baseny i oczka wodne;
 • plac zabaw dla dzieci;
 • instalacje fotowoltaiczne.

Pamiętaj, że niektóre zdarzenia losowe, takie jak skutki zjawisk atmosferycznych są zawarte w podstawie, a inne jako rozszerzenia polisy mieszkaniowej. Dlatego upewnij się, w jaki sposób klasyfikuje to w swojej ofercie wybrany ubezpieczyciel. Każde towarzystwo może stosować bowiem inny podział potencjalnych zdarzeń oraz ryzyk. Dzięki ubezpieczeniu domu z zakresem obejmującym skutki burzy można uzyskać np. odszkodowanie za zalanie mieszkania, które było skutkiem burzy.

Na co zwrócić uwagę, ubezpieczając dom od burzy?

Szukając oferty ubezpieczenia domu, które będzie kompleksowo chroniło na wypadek skutków niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, takich jak burze, zwróć uwagę na następujące kwestie: 

 • 1
  Zakres ochrony: Upewnij się, że polisa obejmuje szkody spowodowane przez wiatr, grad, uderzenia piorunów i zalania.
 • 2
  Wyłączenia i ograniczenia: Sprawdź, czy polisa nie zawiera wyłączeń, które mogłyby uniemożliwić uzyskanie odszkodowania.
 • 3
  Suma ubezpieczenia: Upewnij się, że suma ubezpieczenia pokryje pełne koszty naprawy domu lub odkupienia zniszczonego mienia.
 • 4
  Rozszerzenia polisy: Rozważ dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie mienia ruchomego czy usługi assistance, które pokryją koszty tymczasowego zakwaterowania po zalaniu lub pożarze.
 • 5
  Procedury zgłaszania szkód: Dowiedz się, jak wygląda cały proces zgłaszania szkód po burzy, a także jakich dokumentów wymaga wówczas ubezpieczyciel.

 • 6
  Renoma ubezpieczyciela: Sprawdź opinie na temat towarzystwa (zwłaszcza te, które dotyczą rozpatrywania roszczeń i wypłat odszkodowań). 

Ubezpiecz dom od skutków zjawisk atmosferycznych!

Jeśli zastanawiasz się, czym w praktyce jest ubezpieczenie domu od wiatru, uderzenia pioruna czy innych niebezpiecznych zjawisk pogodowych, skontaktuj się z doradcą za pośrednictwem infolinii lub przyjdź do placówki CUK. Nasi eksperci wyjaśnią Ci, od jakich ryzyk warto chronić nieruchomość i dobiorą odpowiednią polisę, która będzie obejmowała powyższe zdarzenia. Jeśli chcesz sprawdzić dostępne oferty zdalnie, już dziś skorzystaj z kalkulatora ubezpieczenia domu i mieszkania

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Jakie mogą być skutki burz?

  Burze mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń budynków. Są przyczyną przerw w dostawach prądu, a także stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi przez uderzenia piorunów i powodzie. Szkody po burzy generują też wydatki (koszty napraw), zakłócenia gospodarcze, ewakuacje ludności i zniszczenia ekosystemów. Skrajne przykłady takich zjawisk to huragan Katrina (2005) i powodzie w Europie Środkowej (2013), które przyniosły ogromne straty ekonomiczne i społeczne oraz problemy środowiskowe.

 • 2
  Czy uderzenie pioruna to przepięcie?

  Choć uderzenie pioruna może spowodować przepięcie, to same terminy odnoszą się do różnych zjawisk. Przede wszystkim nie każde przepięcie jest wynikiem uderzenia pioruna. Oto szczegóły:

  • Uderzenie pioruna w budynek może powodować uszkodzenia mechaniczne, pożar oraz trwałe zniszczenie urządzeń elektrycznych.
  • Przepięcie to nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej, który może być spowodowany różnymi przyczynami (m.in. uderzeniem pioruna w pobliżu linii energetycznych). Przepięcie doprowadza do uszkodzeń podłączonych do prądu sprzętów elektronicznych i elektrycznych.
 • 3
  Czy ubezpieczyciel wymaga instalacji odgromowej?

  Tak, może zdarzyć się, że towarzystwo będzie wymagało od nas posiadania instalacji odgromowej – tych informacji należy szukać w ogólnych warunkach umowy. Zagadnienie „ubezpieczenie domu a piorunochron” może być zawarte także w wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności towarzystwa, dlatego warto dokładnie zapoznać się z OWU. Niektóre polisy mogą tego wymagać. Piorunochron redukuje bowiem ryzyko ubezpieczeniowe, chroniąc przed pożarem i uszkodzeniami instalacji elektrycznej.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku