2022-07-29

Szkoda całkowita z własnego AC — wszystko, co warto o niej wiedzieć

Czym jest szkoda całkowita? Dowiedz się i sprawdź, na jakie odszkodowanie możesz liczyć.

Szkoda całkowita z własnego AC — wszystko, co warto o niej wiedzieć

Moment nieuwagi bardzo często oznacza stłuczkę lub wypadek. Uszkodzenia, które powstały w wyniku kolizji niestety nie zawsze będą kwalifikowały się do przeprowadzenia naprawy pojazdu. Jeżeli okaże się to nieopłacalne, likwidator może stwierdzić szkodę całkowitą. Sprawdź, kiedy tak się dzieje, czy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, a także co zrobić z wrakiem.
 

Czym jest szkoda całkowita?

Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w sytuacji, gdy w wyniku wypadku, kolizji czy innych zdarzeń losowych uszkodzenia pojazdu są tak duże, że nie opłaca się ich naprawiać. Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w sytuacji, gdy pojazd jest całkowicie zniszczony. Aby była mowa o szkodzie całkowitej, wystarczy, że naprawa pojazdu przekracza wartość rynkową auta.

Warto zauważyć, że w polskim prawie nie istnieje pojęcie szkody całkowitej. Termin ten powstał w toku likwidacji szkód. Ubezpieczyciele korzystają z tej terminologii zarówno w przypadku szkód z ubezpieczenia OC jak i z ubezpieczenia autocasco. Podstawy podjęcia decyzji dotyczącej szkody zależą od tego, czy szkoda została zgłoszona z polisy OC sprawcy, czy z polisy autocasco.

Szkoda całkowita AC – co to jest?

Szkoda całkowita w przypadku polisy autocasco jest określana nieco inaczej niż w przypadku szkody z ubezpieczenia OC. Na czym polega różnica?

 • Szkoda całkowita z OC obejmuje znacznie bardziej rozległe uszkodzenia, bo aż do wartości blisko 100% uszkodzeń. Towarzystwo uzna szkodę za szkodę całkowitą, jeżeli straty będą tak duże, że koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu.
 • W przypadku nieobowiązkowego ubezpieczenia autocasco, szkoda całkowita uznawana jest w momencie, gdy koszt naprawy przekracza około 70% wartości pojazdu (w zależności od ubezpieczyciela może to być 60-80%).

Jakie odszkodowanie należy mi się za szkodę całkowitą z AC?

Towarzystwo ubezpieczeniowe za szkodę całkowitą z AC wypłaci odszkodowanie w wysokości różnicy między wartością rynkową pojazdu a pozostałościami po uszkodzonym aucie. Oznacza to, że nie dostaniesz wypłaty w wysokości pełnej wartości pojazdu. Towarzystwo przeliczy wartość wraku i wypłaci wartość rynkową pojazdu pomniejszoną o kwotę, którą możesz uzyskać za pozostałości pojazdu. Odszkodowanie zostanie wypłacone przy zastosowaniu tzw. metody dyferencyjnej.

Przykład

Twoje auto w dniu szkody było warte 10 000 zł, likwidator orzekł szkodę całkowitą, ponieważ szacowane koszty naprawy wynosiły 8 000 zł (80% wartości pojazdu). Wartość wraku została wyceniona na 2500 zł. Towarzystwo wypłaci Ci 7 500 zł, ponieważ pozostałe 2 500 zł uzyskasz po sprzedaży pozostałości pojazdu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe orzekło szkodę całkowitą i zastanawiasz się co z wrakiem? Ubezpieczyciele najczęściej pomagają w sprzedaży uszkodzonego auta – wskazują, gdzie możesz przekazać pozostałości, a niektórzy z nich nawet zajmują się organizacją tej czynności.
 

Kto i w jaki sposób decyduje o szkodzie całkowitej?

Orzeczeniem szkody całkowitej autocasco w towarzystwie ubezpieczeniowym zajmuje się likwidator, który kalkuluje koszty naprawy za pomocą specjalnych systemów informatycznych. Zazwyczaj przy wyliczeniu szkody całkowitej nie uwzględnia się kosztów amortyzacji części zamiennych oraz zużycia eksploatacyjnego w takich elementach jak układ hamulcowy, akumulator czy elementy układu wydechowego.

Polisa autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w związku z tym każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie ustala warunki ubezpieczenia.W zależności od towarzystwa szkoda całkowita z AC może być orzekana na poziomie 60-80% uszkodzeń pojazdu.

Brak szkody całkowitej przy uszkodzeniu pojazdu powyżej 70%? Czy to w ogóle możliwe?

Istnieje towarzystwo, które jako jedyne w Polsce nie orzeka szkody całkowitej AC na poziomie 70%.Trasti jako jedyny ubezpieczyciel pokryje do 100% kosztów naprawy samochodu i wypłaci Ci równowartość pojazdu z dnia wypadku bez żadnych pomniejszeń o wartość wraku,który w dalszym ciągu pozostaje Twoją własnością. To Ty decydujesz, czy całość odszkodowania przeznaczysz na naprawę swojego auta, czy sprzedasz wrak swojego pojazdu i tym samym zwiększysz budżet na zakup nowego samochodu.
 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Szkoda całkowita – co z autem?

Po orzeczeniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe szkody całkowitej i otrzymaniu pozostałości Twojego pojazdu to ty decydujesz co z nim zrobić. Szkoda całkowita z AC nie musi oznaczać dla Ciebie konieczności kasacji pojazdu. Jest wiele innych dostępnych opcji. Możesz zdecydować się na sprzedaż pojazdu na części czy nawet naprawę auta, jeżeli uznasz, że może to być dla Ciebie opłacalne.

Jeżeli Twoim wyborem jest kasacja pojazdu, powinieneś zająć się tym jak najszybciej. Pamiętaj, że każdy pojazd, który jest zarejestrowany w Polsce, ma obowiązek posiadania aktualnej polisy OC.

Ważne!

Nawet pojazd, który nie nadaje się do jazdy, a nie został wyrejestrowany w Polsce, podlega ustawowemu obowiązkowi posiadania OC. Jeżeli nie przekażesz pojazdu do kasacji oraz nie wyrejestrujesz go w wydziale komunikacji, możesz dostać karę za brak OC, jeśli Twoja polisa nie jest już aktywna.
 

W jaki sposób mogę przekazać pojazd do kasacji?

Aby zezłomować samochód po szkodzie całkowitej, powinieneś zwrócić się do stacji demontażu — skontaktuj się z nimi i umów się na odbiór pozostałości Twojego auta ze wskazanego przez Ciebie miejsca. Możesz również dostarczyć wrak na miejsce we własnym zakresie, niestety dla Ciebie będzie oznaczać to tylko dodatkowy problem i zwiększy poniesione koszty związane z tą sytuacją.

Przed przyjazdem na stację demontażu, warto zapytać się jakich dokumentów potrzebujesz, żeby zezłomować pojazd. Na pewno będą potrzebne Ci takie dokumenty jak:

 • dowód rejestracyjny,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość,
 • karta pojazdu (o ile taka została wydana),
 • umowa kupna – sprzedaży.

Po demontaży pojazdu powinieneś otrzymać na stacji odpowiednie zaświadczenia. Dokumenty, które powinny zostać Ci wydane to:

 • unieważnienie dowodu rejestracyjnego,
 • unieważnienie karty pojazdu (o ile taka była wydana),
 • potwierdzenie dokonania demontażu pojazdu.

Z takimi dokumentami należy udać się do wydziału komunikacji, w którym jest zarejestrowane Twoje auto i złożyć tam wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Po wydaniu przez wydział komunikacji decyzji o wyrejestrowaniu Twojego samochodu będziesz zwolniony z obowiązku posiadania ubezpieczenia OC.

Szkoda całkowita – co z wrakiem? Ile dostanę za pozostałości mojego samochodu?

Jeżeli podejmiesz decyzję, że sprzedasz wrak swojego auta, koniecznie sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać, sprzedając pojedyncze części. W zależności od stanu pojazdu możesz otrzymać spory zastrzyk gotówki, jeżeli kosztowne elementy pojazdu nie zostały uszkodzone.

W przypadku kasacji korzyści finansowe ze sprzedaży złomu będą zdecydowanie mniejsze. Cena złomu w zależności od miejscowości może się różnić. Co ciekawe, nawet w obrębie tego samego miasta ceny mogą być różne. Przed kasacją pojazdu warto porównać stawki w różnych punktach skupu i wybrać ten, który będzie dla nas najkorzystniejszy. Za samochód osobowy możesz dostać około 30-40 groszy za każdy kilogram złomu. W przypadku autobusów może to być około 60 groszy a w przypadku aut dostawczych nawet 70 groszy za kilogram.

Pojazd waży średnio od 1200 do 1600 kilogramów. Załóżmy, że Twój samochód osobowy waży 1,5 tony, a złom sprzedasz za 40 groszy, oznacza to, że dostaniesz za niego 600 zł.

Szkoda całkowita – czy należy mi się samochód zastępczy z AC?

Szkoda całkowita to niemały kłopot dla właściciela auta. Poza koniecznością załatwienia niezbędnych formalności dochodzi jeszcze często problem logistyczny. Samochód, wobec którego została orzeczona szkoda całkowita, nie nadaje się do jazdy. Mamy jednak dobrą informację! W przypadku szkody całkowitej przysługuje Ci samochód zastępczy z AC. Aby go otrzymać, nie musisz posiadać polisy assistance. Jeśli szkoda całkowita jest rozliczana z AC, ubezpieczyciel powinien zapewnić Ci auto zastępcze.

Warto wiedzieć!

Nie ma konkretnie określonego terminu, na jaki przysługuje Ci auto zastępcze z AC w przypadku szkody całkowitej. To, jak długo będziesz móc korzystać z niego, określa towarzystwo, w którym masz wykupioną polisę AC.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – szkoda całkowita

Może zdarzyć się, że wycena pojazdu w przypadku szkody całkowitej autocasco jest zaniżona. Jeżeli nie zgadzasz się z propozycją wypłaconego odszkodowania, możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Chcąc napisać odwołanie od decyzji, które przyniesie skutek, warto skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy. Zweryfikuje on czy ubezpieczyciel wziął pod uwagę wszystkie elementy, które wpływają na wartość pojazdu takie jak dodatkowe wyposażenie, niski przebieg czy ostatnie naprawy dokonane przez właściciela przed wypadkiem.
 

Ważne!

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz złożyć w ciągu 3 lat od powstania szkody. W niektórych przypadkach takie sprawy przedawniają się dopiero po 10 latach.

Aby napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej z AC, nie jest potrzebny wzór. Wystarczy, że w piśmie do ubezpieczyciela zawrzesz niezbędne dane. Należy wpisać numer polisy oraz numer szkody, który jest nadawany w sytuacji, gdy ona wystąpi. Dzięki wpisaniu numeru ewidencyjnego ubezpieczyciel bez problemu odnajdzie dokumentację dotyczącą Twojego pojazdu. Obowiązkowo należy również umieścić nasze wyjaśnienie, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela. Warto dodać opinię warsztatu, mechanika czy rzeczoznawcy, a także faktury za naprawy sprzed wypadku. Wszelka dodatkowa dokumentacja może pomóc w tym, aby odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone.

Na końcu oczywiście należy szczegółowo określić nasze oczekiwania dotyczące decyzji ubezpieczyciela. Warto wskazać konkretną kwotę, którą chcemy otrzymać od ubezpieczyciela, albo jeżeli uważamy, że została niesłusznie orzeczona szkoda całkowita, możemy zawnioskować o zmianę kwalifikacji szkody.

Napisanie odwołania kosztuje nas stosunkowo niewiele w porównaniu do tego, ile możemy zyskać.

Dlaczego stwierdzenie szkody całkowitej może być nieopłacalne dla klienta?

Często dla ubezpieczyciela najkorzystniejszą opcją jest stwierdzenie szkody całkowitej. Dzięki temu towarzystwo nie ponosi dodatkowych kosztów związanych chociażby z rozliczaniem się z warsztatami samochodowymi czy w związku z wypłatą kosztorysową, przy której często dochodzi do sporów związanych z wypłaconym odszkodowaniem.

Niestety czasem się zdarza, że przy szkodzie całkowitej AC ubezpieczyciel zaniży wartość pojazdu lub zawyży wartość wraku. W takiej sytuacji warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Przykład

Twój pojazd w dniu kolizji był wart 50 000 zł. Ubezpieczyciel wyliczył, że koszt naprawy przekroczy wartość auta. Orzeczona została szkoda całkowita. Wartość pozostałości pojazdu likwidator oszacował na 10 000 zł. Wypłata, którą otrzymasz od ubezpieczyciela w tej sytuacji wynosi 40 000 zł. Podczas próby sprzedaży okazało się, że za wrak Twojego auta uzyskasz maksymalnie 5 000 zł. W tej sytuacji jesteś stratny 5 000 zł (powinieneś otrzymać 45 000 zł od ubezpieczyciela w związku ze szkodą całkowitą AC). W tej sytuacji możesz podważyć decyzję towarzystwa, co pozwoli Ci na uzyskanie sprawiedliwej wypłaty odszkodowania.

Szkoda całkowita – kasacja auta a ubezpieczenie

Decydując się na demontaż pojazdu, powinieneś złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Po otrzymaniu potwierdzenia z wydziału komunikacji o wyrejestrowaniu pojazdu możesz złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym masz polisę wniosek o zwrot składki z OC. Zgłaszając taki wniosek, koniecznie dołącz zaświadczenie o wyrejestrowaniu lub demontażu Twojego pojazdu. Na podstawie takiego dokumentu umowa OC zostanie rozwiązana przed jej końcem, a Ty otrzymasz zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Najszybszą ścieżką złożenia wniosku o zwrot składki jest formularz internetowy, który znajduje się na stronach internetowych ubezpieczycieli. We wniosku należy uzupełnić numer polisy, Twoje dane oraz numer konta, na jaki mają zostać przelane środki.

Warto wiedzieć!

Zastanawiasz się, czy w przypadku szkody całkowitej przysługuje Ci zwrot składki z AC? Niestety nie, gdyż z polisy AC zostało wypłacone Ci odszkodowanie. Zatem nawet jeśli złożysz wniosek o zwrot składki z AC, to zostanie on odrzucony.

Nie zapominaj o ubezpieczeniu swojego pojazdu!

Posiadanie pojazdu to wielka wygoda, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie w postaci polisy. Sprawdź ceny OC i AC w kalkulatorze online lub odwiedź jedną z naszych placówek CUK Ubezpieczenia. Zadzwoń na naszą infolinię, aby nasi doradcy udzielili Ci niezbędnej pomocy przy wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia, tak aby Twoje auto było w pełni chronione przez cały rok ubezpieczeniowy.

Oceń artykuł

4.50
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku