2022-06-10

Jak można wyrejestrować samochód?

Dowiedz się, w jakiej sytuacji możesz wyrejestrować auto.

Jak można wyrejestrować samochód?

Każdy nabywca samochodu ma obowiązek rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela auta. A co z jego wyrejestrowaniem? W jakich sytuacjach możesz wyrejestrować samochód? W jakim czasie należy wyrejestrować auto i jakie koszty się z tym wiążą?

Wyrejestrowanie samochodu – kiedy powinieneś to zrobić?

Czy trzeba wyrejestrować auto po sprzedaży? Czy trzeba wyrejestrować samochód po złomowaniu? To pytania często zadawane przez właścicieli samochodów. Ustawodawca dokładnie określa, w jakich sytuacjach powinieneś zdecydować się na wyrejestrowanie swojego samochodu. Przyczyn może być kilka:

 • kradzież pojazdu,
 • wywóz pojazdu z kraju w celu zarejestrowania lub sprzedaży za granicą,
 • kasacja, czyli zniszczenie samochodu za granicą,
 • udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 • przekazanie pojazdu do stacji demontażu albo do punktu zbierania odpadów,
 • wycofanie pojazdu z obiegu.

Gdzie wyrejestrujesz samochód?

Auto należy wyrejestrować w Wydziale Komunikacji, w którym jest zarejestrowane, ale procedura wyrejestrowania samochodu różni się nieco w zależności od powodu, z jakiego wyrejestrowujesz samochód. Wyrejestrowanie auta może zostać dokonane w urzędzie, gdzie miała miejsce jego ostatnia rejestracja. Może to być:

 • Urząd Starostwa Powiatowego,
 • Urząd Miasta,
 • Urząd Dzielnicy.

Jak wyrejestrować samochód?

Aby wyrejestrować samochód, musisz złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie, ale masz też możliwość wysłania ich pocztą. Wyrejestrowanie pojazdu online również jest możliwe, jeśli oczywiście dany urząd pozwala na taką procedurę. Pojazd mechaniczny może być wyrejestrowany tylko przez jego właściciela lub wszystkich współwłaścicieli. Jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli, wszyscy muszą być obecni podczas wyrejestrowania samochodu. Jeśli nie ma takiej możliwości, można posłużyć się odpowiednim pełnomocnictwem. Pełnomocnik ma prawo wyrejestrować pojazd w imieniu jego właściciela. Jak wygląda zgłoszenie wyrejestrowania pojazdu?

 • 1
  Wypełniasz odpowiedni wniosek.
 • 2
  Załączasz wymagane dokumenty potrzebne do wyrejestrowania pojazdu w ramach konkretnego przypadku.
 • 3
  Wnosisz wymaganą opłatę.
 • 4
  W Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca rejestracji składasz wniosek o wyrejestrowanie.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu?

Koszt wyrejestrowania samochodu nie jest wysoki. Opłata za wyrejestrowanie pojazdu wynosi 10 zł, jeżeli auto ma jednego właściciela. Możesz ją zapłacić w kasie urzędu lub przelać na jego konto. W każdym przypadku należy zachować dowód wpłaty. W przypadku, gdy jest kilku współwłaścicieli i do urzędu zgłasza się pełnomocnik, działający w imieniu pozostałych właścicieli pojazdu, to za każdego współwłaściciela należy zapłacić dodatkowo
17 zł. Ta dodatkowa opłata nie jest pobierana, jeśli współwłaścicielami są osoby z najbliższej rodziny – małżonek, rodzic, dziecko lub rodzeństwo. Istnieje też dodatkowa opłata uiszczana na rzecz gminy w przypadku, gdy pojazd został trwale utracony. Nie ma tu jednak stałego taryfikatora. Opłata ustalana jest m.in. na podstawie rodzaju i masy pojazdu.

Jak długo trwa procedura wyrejestrowania samochodu?

Ile czasu na wyrejestrowanie auta ma urząd? Od momentu złożenia wniosku urząd ma obowiązek w ciągu miesiąca wyrejestrować samochód. Wyjątek stanowią jednak przypadki szczególnie skomplikowane. Wtedy urząd ma czas do dwóch miesięcy na dokonanie wyrejestrowania od dnia złożenia wniosku. Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu możesz odebrać na miejscu w urzędzie lub otrzymać pocztą, również wtedy, gdy złożysz wniosek przez internet. W momencie, gdy wyrejestrujesz samochód, bo wywozisz go z kraju do innego państwa UE, otrzymasz decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i unieważniony dowód rejestracyjny.

Czy można zarejestrować pojazd, który został wyrejestrowany?

Generalnie nie można zarejestrować pojazdu, który wcześniej został wyrejestrowany, ale istnieje kilka wyjątków, które mogą Ci to umożliwić. Do takich wyjątków należą następujące przypadki:

 • pojazd został odzyskany po kradzieży,
 • pojazd należy do pojazdów zabytkowych,
 • pojazd ma co najmniej 25 lat i rzeczoznawca uznał go za unikatowy lub taki, który ma szczególne znaczenie dla historii motoryzacji,
 • pojazd jest ciągnikiem lub przyczepą rolniczą,
 • pojazdy został wywieziony z kraju lub sprzedany za granicą.

Ile czasu jest na wyrejestrowanie samochodu?

Ile mam czasu na wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu lub po kradzieży? Pojazd powinien być wyrejestrowany w ciągu 30. dni od momentu kradzieży, złomowania, trwałej utraty lub sprzedaży za granicą. Niedostosowanie się do tych przepisów grozi mandatem w wysokości od 200 do 1000 zł. Obowiązek wyrejestrowania pojazdów istnieje od bardzo dawna, jednak wielu kierowców ignorowało ten fakt, ponieważ nic nie groziło za zaniechanie tej procedury. Doprowadziło to do sporego bałaganu statystycznego, ale na tę chwilę ciężko oszacować, jak duże były to różnice. Przepisy, które weszły od

1 stycznia 2022 roku na podstawie art. 144 Ustawy o ruchu drogowym dokładnie określają, ile czasu na wyrejestrowanie auta ma właściciel i w jakich konkretnych przypadkach musi tego dokonać. Właściciel, który w ciągu 30. dni nie powiadomi starosty o wyrejestrowaniu pojazdu, na przykład z powodu kradzieży lub złomowania, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 200 do 1000 zł i ma 14 dni na zapłacenie kary. Dotyczy to również osób, które w tym samym terminie nie zarejestrują nowego samochodu. Wyrejestrowanie pojazdu nastąpi w ciągu 30. dni od daty złożenia wniosku, a w wyjątkowych sytuacjach ta procedura może trwać 60 dni.

Czy trzeba wyrejestrować samochód po sprzedaży?

Zastanawiasz się, czy po sprzedaży samochodu musisz go wyrejestrować? Po sprzedaży samochodu na terenie Polski nie masz obowiązku wyrejestrowywać auta, jednak w ciągu 30. dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży albo uzyskania faktury sprzedaży czy aktu darowizny musisz powiadomić właściwy dla miejsca rejestracji Wydział Komunikacji o zbyciu pojazdu. Nie musisz w tym celu udawać się osobiście do urzędu. O zmianie właściciela samochodu możesz powiadomić urząd przez internet. Co będzie Ci do tego potrzebne? Z pewnością dane nabywcy pojazdu, kopia umowy kupna-sprzedaży, faktura lub akt darowizny. Możesz wtedy zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu na stronie ministerstwa w zakładce usługi dla obywatela/kierowca i pojazdy. Tam znajdziesz odpowiedni formularz pod nazwą Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu. Tutaj musisz zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Nie zapomnij też o dołączeniu odpowiednich dokumentów. Więcej o obowiązkach kupującego lub zbywającego samochód przeczytasz w naszym artykule Kto i kiedy powinien zgłosić kupno lub sprzedaż pojazdu?

Jak wyrejestrować auto?

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania samochodu? Przede wszystkim wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Wzór takiego wniosku  jest  dostępny w internecie i na stronach urzędów, dlatego bez problemu możesz się z nim zapoznać. Wniosek oprócz standardowych danych takich jak nazwisko, dane właścicieli, numery PESEL lub REGON oraz nazwa organu, który zarejestrował samochód, zawiera przede wszystkim konkretne dane pojazdu:

 • rodzaj pojazdu,
 • jego przeznaczenie,
 • marka,
 • typ i model,
 • rok produkcji,
 • numer VIN,
 • numer silnika,
 • numer rejestracyjny,
 • numer karty pojazdu, jeśli ta została wydana.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat karty pojazdu, zajrzyj do artykułu Numer karty pojazdu – wszystko, co musisz wiedzieć.

Wniosek to nie wszystko. Oprócz wniosku musisz mieć przy sobie dokument tożsamości, może być to dowód osobisty, paszport lub karta pobytu oraz pozostałe dokumenty, zależnie od tego, z jakiego powodu wyrejestrowujesz pojazd. Dokumenty te powinny być złożone w wersji oryginalnej, chyba że jest informacja o tym, że może to być kopia.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jakie dokumenty potrzebne są do wyrejestrowania samochodu?

Wyrejestrowanie samochodu jest możliwe w konkretnych przypadkach. Niezależnie od tego, czy zrobisz to osobiście w urzędzie, czy zdecydujesz się na wyrejestrowanie auta online, do wypełnionego wniosku konieczne będzie dołączenie odpowiednich dokumentów. Jakie będą to dokumenty w konkretnych sytuacjach?

Kradzież samochodu

W przypadku kradzieży samochodu musisz samodzielnie napisać oświadczenie, że Twoje auto zostało skradzione i, że masz świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Poza tym powinieneś mieć zaświadczenie wydane przez policję, które potwierdza, że zgłosiłeś kradzież pojazdu albo że śledztwo w sprawie kradzieży zostało umorzone. Będziesz jeszcze potrzebować dowodu rejestracyjnego pojazdu i karty pojazdu, jeśli ta była wydana.

Sprzedaż samochodu za granicą

W przypadku wniosku o wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży lub przekazaniu go w darowiźnie za granicą musisz posiadać:

 • dokument, który potwierdza zbycie pojazdu za granicą (może to być umowa kupna-sprzedaży lub umowa darowizny, a także samodzielnie napisane oświadczenie),
 • kopię dokumentu, która potwierdza, że pojazd został za granicą zarejestrowany.

Kasacja samochodu za granicą

W przypadku kasacji samochodu za granicą musisz posiadać:

 • odpowiedni dokument, który potwierdzi, że pojazd został zniszczony,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeśli taką posiadasz,
 • tablice rejestracyjne.

Więcej informacji na temat kasacji samochodu przeczytasz w artykule Kasacja pojazdów – wszystko, co musisz wiedzieć.

Trwała utrata pojazdu

Trwała utrata pojazdu oznacza jego zniszczenie, na przykład w wyniku pożaru czy innego zdarzenia losowego. Musisz posiadać dokument, który potwierdzi, że utrata pojazdu jest nieodwołalna, czyli nie ma możliwości jego naprawy i włączenia do ruchu. Dokumenty, które jeszcze będą Ci potrzebne to:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, oczywiście w przypadku, jeśli została wcześniej wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód wpłaty na rzecz gminy, która uzyskane w ten sposób pieniądze wyda na utrzymanie czystości i porządku.

Demontaż i złomowanie samochodu

W przypadku przekazania pojazdu do stacji demontażu musisz mieć zaświadczenie o przyjęciu pojazdu lub jego części do zdemontowania. Standardowo będzie również potrzebny dowód rejestracyjny, karta pojazdu i tablice rejestracyjne. Złomowanie samochodu wymusza podobne procedury co jego sprzedaż, jednak dodatkowo musisz złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Inaczej grozi Ci kara za niewyrejestrowanie samochodu po złomowaniu. O tym, czy trzeba wyrejestrować auto po sprzedaży, pisaliśmy już wcześniej. W przypadku złomowania nie ma nabywcy i pojazd w świetle prawa przestaje istnieć. Ile masz czasu na wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu? Tak jak w innych przypadkach będzie to 30 dni.

Wycofanie samochodu z obiegu

Jest jeszcze jeden moment, w którym powinieneś się zdecydować na wyrejestrowanie pojazdu. Chodzi o sytuację, kiedy samochód zostanie wycofany z obiegu. W tym wypadku musisz dołączyć dokument potwierdzający, że samochód został rzeczywiście wycofany - może to być oświadczenie producenta samochodu lub poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu.

Wyrejestrowanie samochodu – o czym musisz pamiętać?

Niezależnie od tego, czy zdecydowałeś się na wyrejestrowanie samochodu online, czy bezpośrednio w urzędzie, powinieneś pamiętać o tym, że dołączone dokumenty w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu albo tablic rejestracyjnych, ponieważ zostały one skradzione lub zniszczone, musisz dołączyć stosowne oświadczenie, w którym wyjaśnisz, co stało się z tymi dokumentami. W przypadku wyrejestrowania samochodu nie zapomnij też zawiadomić towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym masz wykupioną polisę OC na dany samochód. Warto złożyć wniosek o zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony.

Zawsze pamiętaj o ubezpieczeniu samochodu

Podczas zakupu nowego samochodu nie zapomnij o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC, które możesz nabyć w pakiecie z AC. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzasz czas i pieniądze. Pakiet OC i AC oraz assistance kupisz również przez internet, gdzie możesz porównać najlepsze oferty agencji ubezpieczeniowych.

Aby znaleźć dobrą polisę OC, zadzwoń na naszą infolinię, przyjdź do jednej z placówek CUK Ubezpieczenia lub skorzystaj z naszego kalkulatora online.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku