2022-03-16

Kto i kiedy powinien zgłosić kupno lub sprzedaż pojazdu?

Sprawdź czy powinieneś zgłosić kupno lub sprzedaż pojazdu.

Kto i kiedy powinien zgłosić kupno lub sprzedaż pojazdu?

Sprzedaż i nabycie samochodu wiąże się z obowiązkiem dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich jest zgłoszenie faktu zbycia lub nabycia samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zgłaszającego. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie może skutkować otrzymaniem mandatu w wysokości do 1000 PLN.

Obowiązek zgłaszania transakcji kupna-sprzedaży samochodu przez obie jej strony wprowadzono w 2020 roku. Kwestię tę reguluje Prawo o ruchu drogowym w art. 78: „Dokumenty przekazywane kupującemu przy sprzedaży pojazdu”. Zgodnie z pkt. 2 artykułu, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30. dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Informować trzeba także o każdej zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Oznacza to, że każda transakcja powoduje, że jej uczestnicy mają obowiązek powiadomić Wydziały Komunikacji w miejscu swojego zamieszkania o fakcie nabycia lub zbycia konkretnego pojazdu. Dane zgłaszane w Wydziale Komunikacji są udostępniane m.in. w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów, gdzie w pewnym zakresie są udostępniane m.in. w formie bezpłatnego raportu na temat historii pojazdu.

Czy zgłoszenie nabycia pojazdu bez przerejestrowania jest ważne?

Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu nie są powiązane z procedurą rejestracji czy przerejestrowania pojazdu. Zbywca i nabywca mają obowiązek zgłosić fakt nabycia i zbycia pojazdu w wyznaczonym terminie. Czas na przesłanie zgłoszenia online, pocztą lub na złożenie go osobiście to 30 dni, licząc od dnia zawarcia transakcji. Po tym okresie osoba, która nie dopełniła obowiązku, może zostać ukarana mandatem w wysokości nieprzekraczającej 1000 PLN. Zgłoszenia dokonuje się niezależnie od realizacji czynności związanych z przerejestrowaniem pojazdu. Zbywca, wysyłając zgłoszenie nie musi uwzględniać terminu, w którym nabywca przerejestrował pojazd. Nabywca możne złożyć zgłoszenie przy okazji wizyty w Wydziale Komunikacji w celu przerejestrowania pojazdu.

To ciekawe!

Numer VIN jest wyróżniającym się elementem na tabliczce znamionowej. Poszczególne znaki nie mogą być zatem mniejsze niż 4 mm. Inne napisy nie powinny być mniejsze niż 2 mm, aby były łatwe do odczytu.

Według rozporządzenia Komisji UE trzeba też uważać na to, aby tabliczka znamionowa była przytwierdzona do pojazdu za pomocą nitów. Dotyczy to tej, która jest wykonana z metalu i ma prostokątny kształt. W przypadku etykiet samoprzylepnych muszą one być zabezpieczone przy użyciu plomb. Chodzi o to, aby były odporne na ścieranie oraz ulegały zniszczeniu, kiedy trzeba je usunąć.

Zawiadomienie starostwa lub towarzystwa ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór zawiadomienia starostwa lub towarzystwa ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór dokumentu, wydrukuj i wypełnij.

Zawiadomienie starostwa lub towarzystwa ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu — pobierz wzór

Gdzie zgłosić nabycie pojazdu?

Jak wynika z art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowymfakt zbycia lub nabycia pojazdu należy zgłosić staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej. Zgłoszenie składa się w lokalnym Wydziale Komunikacji. Można to zrobić osobiście, przesłać je pocztą lub skorzystać z możliwości przesłania zgłoszenia przez internet. Lokalny Wydział Komunikacji może znajdować się w budynku Starostwa Powiatowego, w Urzędzie Miasta w przypadku miast na prawach powiatu lub w urzędzie dzielnicy w Warszawie. Zgłoszenia kupna lub zbycia samochodu osobiście, lub pocztą w wydziale komunikacji wymaga formy pisemnej. Wzór zgłoszenia można znaleźć w internecie. Przesłanie zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu online wydaje się prostsze. Wystarczy podać wymagane dane w formularzu i wysłać zgłoszenie, które podpisuje się profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Ile czasu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu?

Prawo o ruchu drogowym przewiduje 30 dni od daty transakcji kupna-sprzedaży zarejestrowanego pojazdu na dostarczenie zgłoszenia do lokalnego Wydziału Komunikacji. Sprzedający ma zatem 30 dni na zgłoszenie zbycia pojazdu. Natomiast kupujący 30 dni na poinformowanie Wydziału Komunikacji o fakcie nabycia pojazdu. Z uwagi na ograniczenia wynikające z obostrzeń pandemicznych czas na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu wydłużono do 60 dni, licząc od dnia zawarcia transakcji. Zgłoszenia zbywcy i nabywcy nie mają ze sobą związku. Każda strona transakcji ma obowiązek poinformować o fakcie nabycia lub zbycia pojazdu Wydział Komunikacji właściwy dla swojego miejsca zamieszkania. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu?

Nabycie i zbycie pojazdu można zgłosić osobiście, pocztą lub przez internet. Zgłoszenie wymaga podania odpowiednich danych. W przypadku zgłaszania nabycia osobiście lub pocztą trzeba przygotować zgłoszenie w formie pisemnej.

 • 1
  Zgłoszenie kupna-sprzedaży samochodu w Wydziale Komunikacji – wymaga przygotowania odpowiedniego pisma. Musi zawierać wszystkie wymagane dane i załączniki. Zgłoszenie można wysłać też pocztą na adres właściwego Wydziału Komunikacji lub złożyć przez pełnomocnika. W przypadku zaangażowania pełnomocnika należy pamiętać o wniesieniu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 PLN.
 • 2
  Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu online – zgłoszenie online można zrealizować, wysyłając odpowiedni formularz przez skrzynkę ePUAP lub przez formularz specjalnej usługi na stronie gov.pl.

Jakie dane trzeba podać w formularzu zgłoszenia?

Niezależnie od formy, w jakiej będzie przesłane zgłoszenie, musi zawierać wszystkie wymagane dane. W innym przypadku zgłoszenie wysyłane online nie zostanie zaakceptowane przez system. Niepełne zgłoszenie nie zostanie przyjęte również przez urzędnika podczas osobistej wizyty w urzędzie. Podobnie stanie się z niekompletnym zgłoszeniem wysłanym pocztą. By uniknąć pomyłek i problemu z wysłaniem niekompletnego zgłoszenia rekomenduje się wysyłanie formularza online. Zgłoszenie zbycia lub nabycia przez internet to kilka prostych kroków, w których wpisuje się dane, o które pyta system. Te same dane musi zawierać zgłoszenie w formie pisemnej wysłane pocztą lub składane w okienku w urzędzie.

Do zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu trzeba podać następujące dane: datę zgłoszenia, datę zbycia lub nabycia, dane zgłaszającego (lub zgłaszających, jeżeli pojazd ma współwłaścicieli), dane pojazdu, załącznik w formie kopii dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności pojazdu.

 • 1
  Dane właściciela pojazdu – imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, REGON lub PESEL, lub datę urodzenia, jeżeli współwłaściciel jest cudzoziemcem bez nr. PESEL.
 • 2
  Dane współwłaściciela pojazdu – imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, REGON lub PESEL, lub datę urodzenia, jeżeli współwłaściciel jest cudzoziemcem bez nr. PESEL.
 • 3
  Dane pojazdu – marka, nr rejestracyjny, nr identyfikacyjny VIN.

Jak wygląda procedura zgłoszenia krok po kroku?

By usprawnić przygotowania do zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu prezentujemy poniżej procedurę krok po kroku, która pomoże skutecznie i bez problemu złożyć zgłoszenie nabycia lub zbycia zarejestrowanego samochodu, lub innego pojazdu. Procedurę prezentujemy z perspektywy nabywcy i zbywcy oddzielnie, aby zgłaszający nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, jakie kroki należy podjąć. 

Przypomnijmy, z uwagi na pandemię COVID-19 czas na przesłanie zgłoszenia wydłużono do 60. dni od dnia zawarcia transakcji. Wnioski przesyłane pocztą i składane w okienku muszą być kompletne pod względem formalnym. Warto też odpowiednio przygotować się do przesłania formularza online, tak aby mieć pod ręką wszystkie potrzebne dane. Za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu grożą mandaty do 1000 PLN.

Procedura zgłoszenia nabycia pojazdu

Przygotowanie do zgłoszenia wymaga przygotowania odpowiednich danych i wybrania formy, w jakiej będziemy składać zgłoszenie. Do zgłoszenia potrzebne są dane nabywcy i dane pozostałych stron transakcji oraz dane na temat przedmiotu transakcji.

 • 1
  Kto zgłasza nabycie zarejestrowanego pojazdu? – Nabycie zgłasza nowy właściciel lub jego pełnomocnik.
 • 2
  Jakie dane pojazdu trzeba podać podczas zgłaszania nabycia samochodu? – Markę, typ, model, numer identyfikacyjny VIN oraz dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu.
 • 3
  Jakie załączniki są potrzebne do zgłoszenia nabycia pojazdu? – Trzeba załączyć kopię dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu.
 • 4
  W jakim urzędzie składa się zgłoszenie nabycia pojazdu? – W Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania nabywcy.

Uwaga!

Ze względu na trwającą epidemię, niektóre Wydziały Komunikacji obsługują tylko tych klientów, którzy wcześniej się umówili. Najczęściej można zrobić to telefonicznie albo skorzystać z rezerwacji terminu online. 

Tabliczka znamionowa zastępcza to element, który możesz uzyskać tylko wtedy, kiedy poprzednią zgubiono lub została na tyle uszkodzona, że nie jest czytelna. Może też zdarzyć się tak, że aktualne dane nie są aktualne w zakresie identyfikacji pojazdu. 

Zgłoszenie nabycia online

Decydując się na zgłoszenie nabycia zarejestrowanego pojazdu przez rządowy serwis online, warto przygotować wszystkie ww. dane przed zalogowaniem się do rządowego portalu. Po zalogowaniu się na gov.pl trzeba szukać usługi „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę”. Po wybraniu ww. usługi określa się rodzaj zgłoszenia. 

Zgłoszenie nabycia pojazdu online wymaga wybrania zakładki – zawiadomienie o nabyciu pojazdu. Następnie należy przygotować zawiadomienie, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie w czterech prostych krokach:

 • podanie danych pojazdu;
 • podanie danych nabywcy i zbywcy;
 • załączenie kopii dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu i innych załączników o ile są wymagane;
 • przesłanie zawiadomienia do właściwego Wydziału Komunikacji.

Zgłoszenie nabycia online wydaje się najprostszym sposobem na przesłanie zawiadomienia

Zgłoszenie nabycia w urzędzie lub pocztą

Wybierając zgłoszenie nabycia zarejestrowanego pojazdu w formie pisemnej w urzędzie lub do przesłania pocztą, trzeba przygotować pismo zaadresowane do właściwego Prezydenta lub Starosty i przesłać je pocztą, lub dostarczyć osobiście. Wiele urzędów udostępnia wzory formularzy zawiadomienia o nabyciu pojazdu. Są dostępne do pobrania na stronie internetowej urzędu lub wydrukowane w placówce, gotowe do wypełnienia w kolejce do okienka. W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu w formie pisemnej trzeba pamiętać o dołączeniu klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Może to wymagać wypełnienia dodatkowego formularza. Pisząc zawiadomienie samodzielnie, zgodę można zawrzeć w jednym dokumencie razem ze zgłoszeniem o nabyciu. Bez klauzuli RODO pisemne zawiadomienie o nabyciu pojazdu może zostać uznane za nieważne ze względów formalnych.

Procedura zgłoszenia zbycia samochodu

Procedura zgłoszenia zbycia pojazdu jest bliźniacza z procedurą zawiadamiania o nabyciu pojazdu. Przygotować trzeba dokładnie taki sam zestaw danych i zrealizować takie same kroki. Do zawiadomienia o zbyciu pojazdu potrzebne są dane pojazdu i stron transakcji – kupna-sprzedaż lub darowizny

 • 1
  Kto zgłasza zbycie zarejestrowanego pojazdu? – Zbycie pojazdu zgłasza dotychczasowy właściciel lub jego pełnomocnik.
 • 2
  Jakie dane pojazdu trzeba podać podczas zgłaszania nabycia samochodu? – Markę, typ, model, numer identyfikacyjny VIN oraz dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu.
 • 3
  Jakie załączniki są potrzebne do zgłoszenia zbycia zarejestrowanego pojazdu? – Trzeba załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zbycie – darowiznę lub umowę sprzedaży.
 • 4
  W jakim urzędzie składa się zgłoszenie nabycia pojazdu? – W Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania zbywcy.

Zgłoszenie zbycia pojazdu online

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu można złożyć online. Wystarczy zalogować się na portalu gov.pl i przesłać zawiadomienie za pośrednictwem specjalnie stworzonej usługi „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę” dostępnej na portalu rządowym. Po wybraniu ww. usługi określa się rodzaj zgłoszenia. Do wyboru jest zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Zgłaszając zbycie, wybieramy – zgłoś zbycie pojazdu.

Formularz zawiadomienie o zbyciu pojazdu przewiduje uzupełnienie zgłoszenia w czterech krokach. 

 • 1
  Podanie danych pojazdu.
 • 2
  Podanie danych nabywcy i zbywcy.
 • 3
  Przesłanie kopii umowy sprzedaży lub darowizny.
 • 4
  Przesłanie zawiadomienia do właściwego Wydziału Komunikacji.

Zgłoszenie zbycia online jest proste, można wysłać zawiadomienie o dowolnej porze. Fakt wysłania jest potwierdzany elektronicznym UPO.

Zgłoszenie zbycia w urzędzie lub pocztą

Przygotowanie zawiadomienia o zbyciu, warto zacząć od znalezienia druku przygotowanego przez nasz urząd. Jest dostępny na jego stronie internetowej, a wydrukowany formularz można pobrać i wypełnić podczas wizyty w urzędzie. Zazwyczaj formularz zbycia i nabycia to jeden druk. Wystarczy skreślić niepotrzebne wyrażenia w odpowiedniej rubryce, aby uniwersalnemu formularzowi nadać brzmienie zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Przypominamy o klauzuli RODO oraz o tym, że zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika. 

Nabycie zarejestrowanego pojazdu to moment, w którym nowy właściciel musi zdecydować co zrobić z polisą samochodu, przyczepy, motocykla czy motoroweru. Może kontynuować umowę zawartą przez poprzedniego właściciela lub rozwiązać umowę ubezpieczenia i zawrzeć nową z tym samym lub innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Do podjęcia takiej decyzji, warto się przygotować i sprawdzić oferty oraz warunki ubezpieczeń oferowanych przez renomowane towarzystwa ubezpieczeniowe w porównywarce CUK. Oferty można sprawdzić samodzielnie przez internet lub zadzwonić na infolinię multiagencji CUK. Dla tych, którzy preferują załatwianie takich spraw w cztery oczy z agentem dostępna jest sieć placówek na terenie całego kraju. Najbliższe biuro CUK można znaleźć, korzystając z zakładki znajdź placówkę CUK na stronie firmy.

Oceń artykuł

4.50
(6)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku