Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

2021-10-29

Szkoda całkowita z OC - wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Dowiedz się, czym dokładnie jest szkoda całkowita!

Szkoda całkowita z OC - wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem, spotkasz się z pojęciem szkody całkowitej. To szczególna sytuacja, w której naprawa samochodu np. po wypadku byłaby nieopłacalna. Zobacz, kiedy może zostać orzeczona szkoda całkowita oraz co musisz o niej wiedzieć.

Szkoda całkowita w ramach OC

Szkodę całkowitą stwierdza się, kiedy pojazd uległ zniszczeniu, a koszty naprawy przekraczają jego wartość szacowaną na dzień likwidacji szkody. Działa zarówno w obowiązkowym ubezpieczeniu OC, jak i dobrowolnym AC. Jeśli po zapoznaniu się ze sprawą, ubezpieczyciel uzna, że naprawa pojazdu nie jest opłacalna, bo koszty te znacznie przewyższają wartość sprzed wypadku, zostanie ogłoszona szkoda całkowita samochodu. Jeśli posiadasz dodatkowe ubezpieczenie AC próg opłacalności naprawy szacuje się zwykle na 70%. Orzeka ją towarzystwo ubezpieczeniowe, gdy auto zostało tak bardzo zniszczone podczas zdarzenia, że naprawa jest nieopłacalna.

Kiedy ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą?

W momencie zdarzenia na drodze, w wyniku którego Twoje auto zostało totalnie uszkodzone, musisz zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zgodnie z przepisami ubezpieczyciel może przywrócić stan poprzedni pojazdu lub wypłacić Ci odszkodowania. Firma oblicza więc koszty naprawy, a jeśli przekroczą próg 100%, ogłoszona jest szkoda całkowita z OC. Otrzymasz zadośćuczynienie w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu w momencie zdarzenia a wartością wraku samochodu, która pozostała po wypadku. Szkoda całkowita z OC sprawcy musi być uzasadniona. Towarzystwa ubezpieczeniowe bazują na specjalnych katalogach, na podstawie których wylicza się wycenę napraw samochodów po szkodzie. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Przykładowo, jeśli doszło do wypadku samochodu, który jest wart 9000 złotych, konieczne jest wyliczenie kosztów naprawy. Właściciel auta zgłasza się do towarzystwa ubezpieczeniowego o odszkodowanie. Firma jednak wylicza koszty, na podstawie profesjonalnych katalogów. Jeśli naprawa miałaby kosztować 10 000 złotych, zostanie ogłoszona szkoda całkowita OC. Z kolei, kiedy będzie wyliczona na 8000 złotych, odszkodowanie zostanie wypłacone.

Inaczej będzie jednak w przypadku AC. Tu, nawet jeśli koszty napraw zostaną oszacowane na 8000 złotych, zostanie ogłoszona szkoda całkowita pojazdu. Dlaczego? Wynosi ona ponad 70% wartości auta w dniu wypadku. Właściciel auta dostanie odszkodowanie, ale naprawa pojazdu nie będzie brana pod uwagę.

To ważne!

Szkoda całkowita ogłoszona przez ubezpieczyciela może być sporym problemem dla właściciela auta. Jeśli ma on wątpliwości co do uzasadnienia i wyliczenia kosztów naprawy, można zgłosić się do firmy, aby przedstawiła szczegóły obliczeń. W razie jakichkolwiek roszczeń można zgłosić odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Pamiętaj też, że masz prawo zwrócić się do Rzecznika Finansowego po doradztwo, jeśli nie masz pewności, do czego konkretnie masz prawo w tej sytuacji. Jeśli złożysz odwołanie do ubezpieczyciela, bo szkoda całkowita została orzeczona bezpodstawnie, masz prawo uzyskać dalszą pomoc w rozwiązaniu sporu. Rzecznik Finansowy może przeprowadzić tzw. postępowanie interwencyjne, jeżeli wykorzystane zostały wszystkie możliwe ścieżki ubiegania się o zmianę decyzji ubezpieczyciela. Pamiętaj jednak o tym, że musisz uzasadnić swoje wątpliwości w kwestii decyzji ubezpieczyciela. Rzecznik Finansowy może także przeprowadzić tzw. postępowanie polubowne, którego efektem jest często ugoda.  

Szkoda całkowita - ile dostanie właściciel auta?

O tym, kiedy szkoda całkowita będzie ogłoszona, zależy oczywiście od kalkulacji wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Inaczej zostanie ona wyliczona w przypadku OC, a na podstawie innych wartości obliczana jest w ubezpieczeniu AC. Szkoda całkowita OC wiąże się oczywiście z wypłatą odszkodowania. Ubezpieczyciele stosują tzw. metodę dyferencyjną, aby obliczyć, jakie konkretnie świadczenie zostanie wypłacone właścicielowi auta. Od wartości pojazdu odejmuje się wrak.

Przykładowo, jeśli samochód był wart 11 000 złotych, wrak jest warty 3000 złotych, to właściciel auta po ogłoszeniu szkody całkowitej otrzyma 8000 złotych odszkodowania. Szkoda całkowita z AC będzie wyliczana na podobnej zasadzie, jednak trzeba tu zaznaczyć, że koszt naprawy pojazdu nie musi przekraczać wartości uszkodzonego samochodu.

Wrak samochodu - i co dalej?

Po stwierdzeniu szkody całkowitej, samochód może, ale nie musi nadawać się do kasacji. Wrak po wypadku będzie nadal Twoją własnością, dlatego możesz go naprawić we własnym zakresie lub sprzedać na części, co czasami okazuje się całkiem atrakcyjną opcją. Czasem zajmuje się tym ubezpieczyciel, jednak w zależności od warunków umowy, nie musi przejmować na siebie takiego obowiązku. W momencie sprzedaży pojazdu musisz uważać, aby była zgodna z wyceną. Dzięki temu zyskasz całą kwotę odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe może pomóc Ci także w pozbyciu się wraku samochodu i wskazać konkretne miejsce, w którym możesz go sprzedać.

Uwaga!

Czy po szkodzie całkowitej można naprawić auto? Jeśli jest ona orzeczona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, nie powinno być z tym problemu. Wrak jest zatem Twoją własnością. W przypadku AC nie jest to jednoznaczne. Wszystko zależy od tego, jakie masz warunki ubezpieczenia. Wszystko na temat tego, czy można naprawić auto po szkodzie całkowitej w ramach AC, znajdziesz w zapisach OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Obliczanie kosztu naprawy - na jakiej zasadzie?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swój sposób na wycenę kosztów naprawy. Takich informacji nie znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a każda firma stosuje swój własny sposób kalkulacji. Na obliczanie kosztów naprawy wpływ mogą mieć:

  • czas likwidacji szkody,
  • cenę wskazaną przez autoryzowane serwisy,
  • opłaty związane z częściami zamiennymi oraz innymi materiałami, które mają być użyte podczas naprawy samochodu.

Kiedy szkoda całkowita jest problemem dla właściciela auta?

Niestety, nie zawsze szkoda całkowita oznacza pozbycie się problemu dla właściciela samochodu. Może mieć on nie tylko wątpliwości co do zasadności orzeczenia szkody całkowitej, ale także sposobu wyliczenia wartości rynkowej auta czy też zawyżenia kosztu wraku. W efekcie właściciel auta może czuć się stratny. Warto wtedy rozejrzeć się na rynku, zdobyć swoje kalkulacje, a następnie zgłosić się z reklamacją do towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie zawsze wiąże się to z pozytywnym rozpatrzeniem. Ubezpieczyciele czasem zbyt szybko stwierdzają szkodę całkowitą, bo jest to dla nich mniej problematyczne. Unikają też dodatkowych kosztów i formalności, związanych z naprawą auta. 

To ważne!

Odwołanie do ubezpieczyciela musi być dokładnie uzasadnione. Jeśli wartość wraku została zawyżona, wskaż aukcje z sieci, które wskazują zupełnie inne ceny. Poproś też o dokumentację i wyceny, na podstawie których sprawdzisz, czy koszty naprawy nie zostały zbyt wysoko obliczone.

Jeśli chodzi o wrak samochodu, zawsze możesz sprzedać pozostałości pojazdu na własną rękę. Najlepiej jest znaleźć firmę, która zajmuje się profesjonalnym skupem aut po wypadku. Oczywiście pierwszym krokiem będzie wystawienie pozostałości na aukcje czy też sprzedaż firmie za taką cenę, jaką najpierw ustalił ubezpieczyciel. Jeśli wartość jest zawyżona, będzie problem z pozbyciem się wraku. I to jest dowód na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe źle oszacowało cenę podczas wyliczeń. Warto też zgłosić się do niego po pomoc w sprzedaży wraku. 

Praktyczne informacje o szkodzie całkowitej

Jeśli sprawcą szkody jest inny kierowca, możesz zgłosić zdarzenie do jego ubezpieczyciela w ramach OC i starać się o naprawę samochodu lub stwierdzenie szkody całkowitej. Zwróć uwagę na wycenę naprawy oraz samej wartości wraku. Pamiętaj, że jeśli zostaną zawyżone, Ty dostaniesz mniejszą kwotę zadośćuczynienia. Przykładowo, jeśli Twój samochód jest wart 8 tysięcy złotych w dniu zdarzenia, a koszty naprawy wynosiłyby o wiele więcej niż ta kwota, ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą. Wrak samochodu zostanie wyceniony na 2500 złotych, a Ty otrzymasz 5500 złotych. Pozostały wrak auta możesz sprzedać lub oddać do kasacji. Taka sytuacja wydaje się opłacalna, jednak musisz dokładnie sprawdzić kalkulacje przeprowadzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

  • Wiele towarzystw do wyboru,
  • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
  • Pełne wsparcie doradców.

Porównaj ceny OC

Poznaj ceny ubezpieczenia OC dla Twojego auta w Możesz też zadzwonić na kalkulatorze ubezpieczeń samochodowym CUK Ubezpieczenia infolinię. i zajrzeć do naszej placówki w Twojej okolicy.

Oceń artykuł

0
(0)