2022-08-05

Szkoda całkowita z OC – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Dowiedz się, czym dokładnie jest szkoda całkowita!

Szkoda całkowita z OC – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem, spotkasz się z pojęciem szkody całkowitej. To szczególna sytuacja, w której naprawa samochodu np. po wypadku byłaby nieopłacalna. Zobacz, kiedy może zostać orzeczona szkoda całkowita oraz co musisz o niej wiedzieć.

Szkoda całkowita w ramach OC

Szkodę całkowitą stwierdza się, kiedy pojazd uległ zniszczeniu, a koszty naprawy przekraczają jego wartość szacowaną na dzień likwidacji szkody. Działa zarówno w obowiązkowym ubezpieczeniu OC, jak i dobrowolnym AC. Jeśli po zapoznaniu się ze sprawą, ubezpieczyciel uzna, że naprawa pojazdu nie jest opłacalna, bo koszty te znacznie przewyższają wartość sprzed wypadku, zostanie ogłoszona szkoda całkowita samochodu. Jeśli posiadasz dodatkowe ubezpieczenie AC próg opłacalności naprawy szacuje się zwykle na 70%. Orzeka ją towarzystwo ubezpieczeniowe, gdy auto zostało tak bardzo zniszczone podczas zdarzenia, że naprawa jest nieopłacalna.

Kiedy ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą?

W momencie zdarzenia na drodze, w wyniku którego Twoje auto zostało totalnie uszkodzone, musisz zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zgodnie z przepisami ubezpieczyciel może przywrócić stan poprzedni pojazdu lub wypłacić Ci odszkodowania. Firma oblicza więc koszty naprawy, a jeśli przekroczą próg 100%, ogłoszona jest szkoda całkowita z OC. Otrzymasz zadośćuczynienie w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu w momencie zdarzenia a wartością wraku samochodu, która pozostała po wypadku. Szkoda całkowita z OC sprawcy musi być uzasadniona. Towarzystwa ubezpieczeniowe bazują na specjalnych katalogach, na podstawie których wylicza się wycenę napraw samochodów po szkodzie. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Przykładowo, jeśli doszło do wypadku samochodu, który jest wart 9000 złotych, konieczne jest wyliczenie kosztów naprawy. Właściciel auta zgłasza się do towarzystwa ubezpieczeniowego o odszkodowanie. Firma jednak wylicza koszty, na podstawie profesjonalnych katalogów. Jeśli naprawa miałaby kosztować 10 000 złotych, zostanie ogłoszona szkoda całkowita OC. Z kolei, kiedy będzie wyliczona na 8000 złotych, odszkodowanie zostanie wypłacone.

Inaczej będzie jednak w przypadku AC. Tu, nawet jeśli koszty napraw zostaną oszacowane na 8000 złotych, zostanie ogłoszona szkoda całkowita pojazdu. Dlaczego? Wynosi ona ponad 70% wartości auta w dniu wypadku. Właściciel auta dostanie odszkodowanie, ale naprawa pojazdu nie będzie brana pod uwagę.

To ważne!

Szkoda całkowita ogłoszona przez ubezpieczyciela może być sporym problemem dla właściciela auta. Jeśli ma on wątpliwości co do uzasadnienia i wyliczenia kosztów naprawy, można zgłosić się do firmy, aby przedstawiła szczegóły obliczeń. W razie jakichkolwiek roszczeń można zgłosić odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Pamiętaj też, że masz prawo zwrócić się do Rzecznika Finansowego po doradztwo, jeśli nie masz pewności, do czego konkretnie masz prawo w tej sytuacji. Jeśli złożysz odwołanie do ubezpieczyciela, bo szkoda całkowita została orzeczona bezpodstawnie, masz prawo uzyskać dalszą pomoc w rozwiązaniu sporu. Rzecznik Finansowy może przeprowadzić tzw. postępowanie interwencyjne, jeżeli wykorzystane zostały wszystkie możliwe ścieżki ubiegania się o zmianę decyzji ubezpieczyciela. Pamiętaj jednak o tym, że musisz uzasadnić swoje wątpliwości w kwestii decyzji ubezpieczyciela. Rzecznik Finansowy może także przeprowadzić tzw. postępowanie polubowne, którego efektem jest często ugoda.  

Szkoda całkowita - ile dostanie właściciel auta?

O tym, kiedy szkoda całkowita będzie ogłoszona, zależy oczywiście od kalkulacji wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Inaczej zostanie ona wyliczona w przypadku OC, a na podstawie innych wartości obliczana jest w ubezpieczeniu AC. Szkoda całkowita OC wiąże się oczywiście z wypłatą odszkodowania. Ubezpieczyciele stosują tzw. metodę dyferencyjną, aby obliczyć, jakie konkretnie świadczenie zostanie wypłacone właścicielowi auta. Od wartości pojazdu odejmuje się wrak.

Przykładowo, jeśli samochód był wart 11 000 złotych, wrak jest warty 3000 złotych, to właściciel auta po ogłoszeniu szkody całkowitej otrzyma 8000 złotych odszkodowania. Szkoda całkowita z AC będzie wyliczana na podobnej zasadzie, jednak trzeba tu zaznaczyć, że koszt naprawy pojazdu nie musi przekraczać wartości uszkodzonego samochodu.

Wrak samochodu - i co dalej?

Po stwierdzeniu szkody całkowitej, samochód może, ale nie musi nadawać się do kasacji. Wrak po wypadku będzie nadal Twoją własnością, dlatego możesz go naprawić we własnym zakresie lub sprzedać na części, co czasami okazuje się całkiem atrakcyjną opcją. Czasem zajmuje się tym ubezpieczyciel, jednak w zależności od warunków umowy, nie musi przejmować na siebie takiego obowiązku. W momencie sprzedaży pojazdu musisz uważać, aby była zgodna z wyceną. Dzięki temu zyskasz całą kwotę odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe może pomóc Ci także w pozbyciu się wraku samochodu i wskazać konkretne miejsce, w którym możesz go sprzedać.

Uwaga!

Czy po szkodzie całkowitej można naprawić auto? Jeśli jest ona orzeczona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, nie powinno być z tym problemu. Wrak jest zatem Twoją własnością. W przypadku AC nie jest to jednoznaczne. Wszystko zależy od tego, jakie masz warunki ubezpieczenia. Wszystko na temat tego, czy można naprawić auto po szkodzie całkowitej w ramach AC, znajdziesz w zapisach OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Obliczanie kosztu naprawy – na jakiej zasadzie?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swój sposób na wycenę kosztów naprawy. Takich informacji nie znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a każda firma stosuje swój własny sposób kalkulacji. Na obliczanie kosztów naprawy wpływ mogą mieć:

  • czas likwidacji szkody,
  • cenę wskazaną przez autoryzowane serwisy,
  • opłaty związane z częściami zamiennymi oraz innymi materiałami, które mają być użyte podczas naprawy samochodu.

Kiedy szkoda całkowita jest problemem dla właściciela auta?

Niestety, nie zawsze szkoda całkowita oznacza pozbycie się problemu dla właściciela samochodu. Może mieć on nie tylko wątpliwości co do zasadności orzeczenia szkody całkowitej, ale także sposobu wyliczenia wartości rynkowej auta czy też zawyżenia kosztu wraku. W efekcie właściciel auta może czuć się stratny. Warto wtedy rozejrzeć się na rynku, zdobyć swoje kalkulacje, a następnie zgłosić się z reklamacją do towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie zawsze wiąże się to z pozytywnym rozpatrzeniem. Ubezpieczyciele czasem zbyt szybko stwierdzają szkodę całkowitą, bo jest to dla nich mniej problematyczne. Unikają też dodatkowych kosztów i formalności, związanych z naprawą auta. 

To ważne!

Odwołanie do ubezpieczyciela musi być dokładnie uzasadnione. Jeśli wartość wraku została zawyżona, wskaż aukcje z sieci, które wskazują zupełnie inne ceny. Poproś też o dokumentację i wyceny, na podstawie których sprawdzisz, czy koszty naprawy nie zostały zbyt wysoko obliczone.

Jeśli chodzi o wrak samochodu, zawsze możesz sprzedać pozostałości pojazdu na własną rękę. Najlepiej jest znaleźć firmę, która zajmuje się profesjonalnym skupem aut po wypadku. Oczywiście pierwszym krokiem będzie wystawienie pozostałości na aukcje czy też sprzedaż firmie za taką cenę, jaką najpierw ustalił ubezpieczyciel. Jeśli wartość jest zawyżona, będzie problem z pozbyciem się wraku. I to jest dowód na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe źle oszacowało cenę podczas wyliczeń. Warto też zgłosić się do niego po pomoc w sprzedaży wraku. 

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

  • Wiele towarzystw do wyboru,
  • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
  • Pełne wsparcie doradców.

Co zrobić, jeśli wartość wraku została zawyżona?

Zdarza się, że ubezpieczyciel zbyt wysoko oceni wartość pozostałości Twojego pojazdu. Wycena wraku w momencie orzeczenia przez likwidatora szkody całkowitej z OC sprawcy ma bardzo duży wpływ na wypłatę odszkodowania. Pamiętaj, że wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie pomniejszane jest o wartość wraku, który możesz sprzedać.

Ubezpieczyciel na podstawie odpowiednich wyliczeń wskazuje Ci, ile pieniędzy możesz uzyskać w przypadku sprzedaży pozostałości Twojego samochodu. Jeżeli źle wyceni wartość pojazdu, a Ty zgodzisz się na taką decyzję, może okazać się, że otrzymasz mniejszą wypłatę odszkodowania, niż w rzeczywistości powinieneś.

Jeżeli okaże się, że nie jesteś w stanie sprzedać pozostałości pojazdu za kwotę, którą wskazało towarzystwo ubezpieczeniowe, czy zgoda na taką wycenę oznacza, że nie da się już nic zrobić? Oczywiście, że nie!

W przypadku, kiedy wartość pojazdu została zaniżona, możesz odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę miał sprawca szkody. Wystarczy, że udowodnisz, że nie jesteś w stanie sprzedać wraku Twojego auta za cenę wskazaną przez ubezpieczyciela. Jeżeli przydarzy Ci się taka sytuacja, nie czekaj, złóż odwołanie, żeby nie zostać stratnym w związku ze szkodą całkowitą z OC.

Pamiętaj!

Na ubezpieczeniu pojazdu nie możesz się wzbogacić, czyli uzyskać wyższego odszkodowania niż wysokość rzeczywistej wartości Twojego pojazd. Właśnie dlatego towarzystwo nie wypłaca całości odszkodowania a pomniejsza wypłatę o wartość wraku.Nie pozwól jednak, żeby odszkodowanie zostało wypłacone w niższej wysokości niż wartość Twojego pojazdu, tak abyś nie był stratny finansowo w związku ze szkodą całkowitą z OC.

Jeżeli przydarzy Ci się taka sytuacja, że wartość pozostałości Twojego auta zostanie zawyżona, nie czekaj i złóż odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jak najszybciej.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że decyzja ubezpieczyciela dotycząca szkody całkowitej z OC sprawcy nie będzie dla Ciebie korzystna, powinieneś złożyć odwołanie.

Bardzo ważnym elementem, który pomoże Ci przekonać ubezpieczyciela do Twoich racji, jest przedstawienie konkretnych dowodów. Co zatem można zrobić, żeby przekonać ubezpieczyciela, że jego wycena jest dla Ciebie niekorzystna i nie sprzedasz wraku w tej cenie? Warto skorzystać z usług rzeczoznawcy, który zweryfikuje, czy towarzystwo ubezpieczeniowe wzięło pod uwagę wszystkie najważniejsze kwestie, które mają wpływ na wartość pojazdu. Pod uwagę brane jest dodatkowe wyposażenie, ostatnie naprawy, które wykonywałeś przed wypadkiem (tu przydadzą się faktury od mechanika) czy niski przebieg auta.

Jeżeli nie chcesz wydawać dodatkowych pieniędzy na pomoc rzeczoznawcy, warto jako załącznik do pisma dodać kwoty, które pojawiają się na innych aukcjach, lub pokazać, że żaden z potencjalnych kupców, nie chce dać tak dużych pieniędzy za pozostałości Twojego samochodu. Posiadając dowody, które przedstawisz ubezpieczycielowi, zwiększysz swoje szanse na zmianę jego decyzji.

To ważne!

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego możesz złożyć w ciągu trzech lat od powstania szkody z OC sprawcy. W niektórych przypadkach takie sprawy przedawniają się nawet dopiero po 10 latach. Pamiętaj również, że najważniejsze jest dokładne uzasadnienie Twoich roszczeń. Warto poprosić ubezpieczyciela o dokumentację wyceny, na podstawie których sprawdzisz, czy koszty naprawy nie zostały zbyt wysoko obliczone

Co powinno znaleźć się w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

W odwołaniu od decyzji w sprawie szkody całkowitej z OC powinniśmy wpisać przede wszystkim numer polisy sprawcy oraz numer szkody, który jest nadawany przez ubezpieczyciela.

Podanie numeru szkody z OC sprawcy pozwala ubezpieczycielowi na szybkie odnalezienie dokumentacji dotyczącej tej sprawy. W treści odwołania należy umieścić obszerne wyjaśnienia, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela. Dodatkowym argumentem, przemawiającym za tym, że decyzja ubezpieczyciela była błędna, będą opinie warsztatu, mechanika czy niezależnego rzeczoznawcy. Warto dorzucić kopię faktur wystawionych przez warsztat, które pokażą, jakie naprawy były wykonywane przed wypadkiem, o ile miały one miejsce. Pamiętaj, że wszelka dodatkowa dokumentacja może pomóc Ci w tym, aby odwołanie zostało rozpatrzone na Twoją korzyść.

W odwołaniu oczywiście należy również szczegółowo określić nasze oczekiwania dotyczące wypłaconego odszkodowania. Koniecznie wskaż konkretną kwotę, którą chcesz otrzymać od ubezpieczyciela, lub jeżeli uważasz, że likwidator niesłusznie orzekł szkodę całkowitą, prośbę o zmianę kwalifikacji szkody na szkodę częściową.

Jeżeli wypłata odszkodowania za Twoje auto została zaniżona – nie czekaj – napisz odwołania i odzyskać należne Ci pieniądze.

Czy i jak długo można korzystać z samochodu zastępczego po szkodzie całkowitej z OC?

Miałeś wypadek nie z Twojej winy, likwidator orzekł szkodę całkowitą i zastanawiasz się czy przysługuje Ci auto zastępcze z OC sprawcy? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Jeżeli doszło do poważniejszego wypadku, w którym to Ty jesteś poszkodowanym, możesz otrzymać pojazd zastępczy.

Czas korzystania z samochodu zastępczego z OC sprawcy uzależniony jest od tego, czy doszło do szkody całkowitej czy do szkody częściowej.

Jeżeli mamy do czynienia ze szkodą częściową, pojazd zastępczy z OC sprawy dostajemy na czas naprawy naszego auta. Jeżeli jednak dojdzie do szkody całkowitej, to sprawa wygląda nieco inaczej. Szkoda całkowita z OC sprawcy pozwala na korzystanie z samochodu zastępczego, aż do momentu, w którym jesteś w stanie kupić sobie nowe auto. W tym przypadku konieczna będzie oczywiście odpowiednia argumentacja, wyjaśniająca, dlaczego pomimo wypłaty odszkodowania – nie nabył jeszcze pojazdu.

W praktyce po szkodzie całkowitej z OC jako poszkodowany nie musisz od razu po wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela oddawać pojazdu zastępczego. Powinieneś jedynie poinformować towarzystwo, w jakim terminie i dlaczego nie od razu po wypłacie odszkodowania będziesz w stanie nabyć nowy pojazd.

Pamiętaj!

Chcąc otrzymać pojazd zastępczy w przypadku szkody całkowitej z OC sprawcy, musisz przekazać ubezpieczycielowi informację w momencie zgłaszania szkody, że chcesz korzystać z auta zastępczego.

Auto w leasingu a szkoda całkowita?

Jeżeli posiadasz pojazd w leasingu, pamiętaj, że pomimo tego, że nie jesteś faktycznym właścicielem pojazdu,to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za ewentualne szkody, które powstaną wskutek wypadku lub kolizji.

O czym warto pamiętać w przypadku orzeczenia przez likwidatora szkody całkowitej auta w leasingu? Najważniejszą rzeczą jest fakt, że jeżeli pojazd ulegnie szkodzie całkowitej, wtedy Ty, jako leasingobiorca, masz obowiązek pokrycia rat, które nie zostały opłacone przed wygaśnięciem umowy. Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika samochodu.

Na szczęście jako leasingobiorca nie musisz się martwić tym, że to Ty, z własnej kieszeni musisz pokryć szkody. Ubezpieczenia AC pokryje szkody, wyrządzone przez Ciebie w Twoim aucie, natomiast w przypadku szkody wyrządzonej przez osobę trzecią, szkody zostaną pokryte z OC sprawcy.

Co się dzieje z umową leasingową w przypadku wystąpienia szkody całkowitej?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, szkoda całkowita – bez względu na to, z czyjej winy powstała – powoduje wygaśnięcie obowiązującej umowy leasingowej. Firma leasingowa może obciążyć leasingobiorcę opłatami manipulacyjnymi w związku z przedwczesnym zakończeniem umowy. Szczegóły dotyczące rozliczania się między stronami znajdziemy w umowie leasingowej. W przypadku szkody całkowitej wypłacane przez ubezpieczyciela odszkodowanie trafia na konto leasingodawcy.
 

Jak wygląda rozliczenie szkody całkowitej w przypadku motocykli?

Jazda na motocyklu często bywa szybka i niebezpieczna. W razie wypadku może w łatwy sposób dojść do szkody całkowitej. Jeżeli zastanawiasz się, czy orzeczenie szkody całkowitej w przypadku motocykli są takie same jak w przypadku samochodu, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Rozliczenie szkody całkowitej w przypadku jednośladów jest dokładnie takie samo jak w przypadku samochodów osobowych.

W przypadku wynajmu motocykla zastępczego sprawa wygląda podobnie, ponieważ prawo do korzystania z pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Jeżeli więc ucierpiał Twój jednoślad, to do czasu wypłaty odszkodowania i zakupu nowego motocykla możesz skorzystać z motocykla zastępczego. Wystarczy, że znajdziesz wypożyczalnię, która zapewnia wynajem tego typu pojazdu. Warto skontaktować się również z ubezpieczycielem, żeby potwierdzić, że opłaci on całkowite koszty wynajmu motocykla tej konkretnej firmie. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, to firma wynajmująca jednoślady zwraca się do ubezpieczyciela z żądaniem całkowitego zwrotu środków za wypożyczenie motocykla.

Praktyczne informacje o szkodzie całkowitej

Jeśli sprawcą szkody jest inny kierowca, możesz zgłosić zdarzenie do jego ubezpieczyciela w ramach OC i starać się o naprawę samochodu lub stwierdzenie szkody całkowitej. Zwróć uwagę na wycenę naprawy oraz samej wartości wraku. Pamiętaj, że jeśli zostaną zawyżone, Ty dostaniesz mniejszą kwotę zadośćuczynienia. Przykładowo, jeśli Twój samochód jest wart 8 tysięcy złotych w dniu zdarzenia, a koszty naprawy wynosiłyby o wiele więcej niż ta kwota, ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą. Wrak samochodu zostanie wyceniony na 2500 złotych, a Ty otrzymasz 5500 złotych. Pozostały wrak auta możesz sprzedać lub oddać do kasacji. Taka sytuacja wydaje się opłacalna, jednak musisz dokładnie sprawdzić kalkulacje przeprowadzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Porównaj ceny OC

Poznaj ceny ubezpieczenia OC dla Twojego auta w Możesz też zadzwonić na kalkulatorze ubezpieczeń samochodowym CUK Ubezpieczenia infolinię. i zajrzeć do naszej placówki w Twojej okolicy.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku