2022-11-15

Ochrona zniżek z OC i AC — co proponują towarzystwa?

Dowiedz się, jak chronić swoje zniżki z polis OC i AC!

Ochrona zniżek z OC i AC — co proponują towarzystwa?

Ochrona zniżek z polisy OC lub AC to jeden z bardziej pożądanych przez kierowców dodatków do polisy komunikacyjnej. Niektóre towarzystwa oferują również podobne produkty ubezpieczeniowe o nazwie „ochrona pierwszej szkody” lub „wykluczenie szkody”. Jednak niezależnie od użytego terminu, zawsze chodzi o utrzymanie pierwotnej zniżki mimo zdarzeń w historii ubezpieczeniowej.

W poniższym tekście wyjaśniamy najważniejsze terminy związane z tym zagadnienia, a także uczulamy, na co zwracać uwagę, decydując się na kupno takiej polisy. Sprawdź, co warto wiedzieć o ochronie zniżek w ubezpieczeniu OC i AC oraz co w tym zakresie proponują obecnie towarzystwa.

Czym jest ochrona zniżek w polisie komunikacyjnej?

Ochrona zniżek to inaczej gwarancja ich zachowania. Na czym polega? Jest to dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie, sprzedawane wraz z polisą OC lub AC. Zapewnia ono utrzymanie wypracowanych dotychczas zniżek, nawet po spowodowaniu kolizji z winy kierującego ubezpieczonym pojazdem. (O tym, czy zniżki OC przechodzą na AC, pisaliśmy w tej poradzie – sprawdź szczegóły).

W ubezpieczeniu OC ochrona zniżek działa wyłącznie w towarzystwie, w którym została wykupiona bieżąca polisa. Oznacza to, że gdy ubezpieczony będzie sprawcą kolizji lub wypadku, każdy ubezpieczyciel, poza tym, u którego kierowca opłacił ochronę zniżek, uwzględni ją przy obliczaniu składki. Zazwyczaj ubezpieczenie to dotyczy tylko pierwszej szkody. Jeśli w danym roku dojdzie do kolejnych zdarzeń, zwyżki naliczają się bez uwzględnienia tej pierwszej sytuacji. 

Jeśli przed wypadkiem lub kolizją posiadałeś maksymalną zniżkę w OC, to na tej podstawie będzie obliczona składka polisy przy jej wznowieniu. Młodzi kierowcy, którzy dopiero wypracowują swoją historię ubezpieczeniową i gromadzą zniżki, muszą bardziej uważać. Jeśli z ich winy dojdzie do jakiejkolwiek szkody, ochrona zniżek sprawi, że zostanie naliczona zwyżka, a rabat wzrośnie stosownie do obowiązujących u danego ubezpieczyciela zasad. (Dowiedz się, jak liczyć zniżki i kiedy masz do nich prawo).

To ważne!

Ochrona zniżek z OC lub AC nie daje gwarancji, że ubezpieczenie wyniesie nas w kolejnym roku tyle samo, co w poprzednim. Wypracowana wartość zniżek może pozostać taka sama, jednak opłata za ubezpieczenie może ulec radykalnej zmianie.

Ochrona zniżek z OC – na czym polega?

Ochrona zniżek w OC to gwarancja utrzymania wysokości zniżek za przebieg ubezpieczenia mimo wystąpienia szkody. Klient zachowuje zniżki na zakup polisy OC, jeśli przedłuża ją na kolejny rok w tym samym towarzystwie. Należy pamiętać, że ochrona zniżek z OC nie jest zapewniana przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. Zwykle jest to forma dodatku do ubezpieczenia/rozszerzenie sprzedawane wraz z polisą OC.

Komu opłaca się kupić ochronę od utraty zniżek OC? Jest to opłacalnym rozwiązaniem, gdy dwie osoby są współwłaścicielami samochodu. Jeśli jedna z nich spowoduje stłuczkę, to ta druga również objęta jest ochroną. Zastanów się więc nad wykupieniem ochrony zniżek, jeśli współwłaścicielem jest niedoświadczony kierowca.

Ochrona zniżek z AC – na czym polega?

Ochrona zniżek z AC również gwarantuje utrzymanie zniżek z autocasco za przebieg ubezpieczenia mimo wystąpienia szkody. Do ochrony zniżek z AC ma prawo każdy klient, który w kolejnym roku kontynuuje ubezpieczenie w tym samym towarzystwie.

Nie dotyczy to jednak wszystkich ofert. Przyznanie ochrony zniżek z AC zależy od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli proponuje ono takie rozwiązanie, bez względu na szkodę, zniżki pozostaną takie same przy kolejnej polisie, jak w poprzednim roku. To wygodne rozwiązanie może być jednak dodatkowo płatne. Oznacza to, że składka za polisę autocasco będzie wyższa.

Czy towarzystwo może odmówić zniżek z OC lub AC?

Towarzystwo może zastrzec sobie prawo do odmowy ochrony zniżek AC – np. ze względu na historię ubezpieczeniową klienta. Kiedy? Jeśli wcześniej doszło do kilku zdarzeń, w wyniku których było wypłacane odszkodowanie za szkody, ubezpieczyciel może nie wyrazić zgody na ochronę zniżek AC w kolejnej polisie. Często brany jest pod uwagę także wiek kierowcy i jego doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.

Przeczytaj też poradę: Stan cywilny a zniżki w OC i dowiedz się, w jaki sposób wypracowane zniżki przechodzą na współmałżonka.

Jak towarzystwa naliczają zniżki i ile kosztuje ich ochrona?

Zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy nalicza się zwykle na zasadzie: za każdy rok plus 10%, a po szkodzie z własnej winy – minus 10%. Zakładając, że będziesz mieć nienaganną historię ubezpieczenia, po 6 latach otrzymasz już 60%. (O tym, jak towarzystwa ubezpieczeniowe naliczają zniżki za OC, pisaliśmy w tej poradzie).

Jedno z podstawowych pytań w kwestii ochrony zniżek OC dotyczy tego, ile kosztuje takie ubezpieczenie. To zależy od oferty towarzystwa, jednak zazwyczaj nie jest do duży wydatek (w granicach 20-50 zł dopłaty).

Dlaczego składka ubezpieczeniowa wzrasta po szkodzie? Chodzi o ryzyko związane z jazdą. Większość towarzystw z oczywistych przyczyn nie darzy szkodowych kierowców zaufaniem. Dodatkowo zwyżkę otrzymają też w tej sytuacji młodzi kierowcy. W przypadku niektórych firm obowiązuje zwyżka 10% za szkodę powstałą z winy kierowcy. Część ubezpieczycieli podnosi składkę OC z tego tytułu o 20%. W tym kontekście posiadanie ochrony zniżek z OC może okazać się bardzo cenne.

Jak otrzymać maksymalną zniżkę w polisie?

Zniżki OC to zasadniczo forma rabatu udzielanego właścicielom pojazdów przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zniżki najczęściej wyrażane są w wartości procentowej lub kwotowej. Maksymalnie zniżki ubezpieczenia samochodu mogą wynosić 60%, choć w niektórych przypadkach towarzystwa są skłonne podnieść je nawet do 80%. Każda firma ma własny system naliczania rabatów, który uwzględnia rozmaite kryteria przy wykonaniu kalkulacji dla konkretnego klienta.

Aby móc cieszyć się maksymalnymi zniżkami OC trzeba przede wszystkim jeździć bezpiecznie. Pełen rok bezszkodowej jazdy zapewnia kierowcy zazwyczaj nawet 10% zniżek. Po sześciu latach mamy zatem możliwość uzyskania 60% zniżki przy zakupie ubezpieczenia OC w poszczególnych towarzystwach – wykonaj kalkulację online i sprawdź oferty polis komunikacyjnych w CUK!

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Które towarzystwa proponują ochronę zniżek w OC i AC? – przykłady

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych ochrona zniżek w OC i AC jest powszechnym i popularnym dodatkiem przy zakupie wyżej wspomnianych polis. To udogodnienie ma w swojej ofercie wiele wiodących firm ubezpieczeniowych (również tych, które współpracują z CUK – wykonaj kalkulację online i sprawdź oferty już dziś!)

Opcję ochrony zniżek można zakupić jako dodatek do OC i AC. Jednak nie wszystkie towarzystwa ją posiadają. Aktualnie, taką formę ochrony w polisie otrzymasz m.in. od: PZU, Warty, HDI, Ergo Hestii, MTU oraz Link 4. Co konkretnie proponują towarzystwa? Poniżej przedstawiamy szczegóły:

 • 1
  Ochrona zniżek w PZU:

Jak działa ochrona zniżek w PZU? Jest to forma klauzuli załączonej do ubezpieczenia OC i AC. Towarzystwo stosuje ją w zależności od historii szkodowo-ubezpieczeniowej danego klienta. Jakie korzyści przynosi taka opcja? Przede wszystkim daje gwarancję, że pierwsza szkoda w okresie ubezpieczenia pojazdu, dla którego ją zastosowano, nie będzie brana pod uwagę przy zawieraniu kolejnych umów na obecny lub inne posiadane pojazdy.

W PZU Ochroną Zniżek może być objęta osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:

 • która posiada co najmniej 10% zniżki za bezszkodową jazdę,
 • właściciel pojazdu, leasingobiorca lub kredytobiorca,
 • zawierający OC lub AC w PZU SA.

Ochrona zniżek w PZU działa niezależnie od wysokości szkody spowodowanej przez ubezpieczonego. Dodatek ten dotyczy jednak wyłącznie konkretnego ubezpieczonego auta i tylko szkoda z nim związana nie obciąży właściciela lub współwłaściciela. Jeśli jednak ubezpiecza on kolejne auto i dla niego nie wykupi ochrony zniżek, a wyrządzi nim szkodę, to takie zdarzenie obciąży już jego historię ubezpieczeniową.

 • 2
  Ochrona zniżek w Warcie

Ochronę zniżek w Warcie można nabyć już w cenie zakupionej polisy OC lub AC (wariant Komfort) lub jako dodatkowo płatny bonus (wariant Standard). Zawierając umowę ubezpieczenia z ochroną zniżek, klient ma gwarancję, że przy kontynuowaniu polisy zostanie potraktowany jak kierowca bezszkodowy, nawet jeśli zdarzy mu się jedna szkoda. Natomiast spowodowanie dwóch szkód będzie oznaczało naliczenie zwyżki za obie.

W pierwszym roku ubezpieczenia z ochroną zniżek w OC obowiązuje zasada, że wartość szkody nie może przekroczyć 5 tys. zł. Po roku bezszkodowej jazdy limit na kolejny rok nie będzie obowiązywał. W przypadku ochrony zniżek w AC nie ma natomiast ograniczeń kwotowych odnośnie do wysokości szkody po zawarciu pierwszej polisy chroniącej zniżki.

 • 3
  Ochrona zniżek w HDI

HDI to marka należąca do grupy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. W ramach oferty HDI proponuje klientom po dwa warianty OC i AC, ale tylko w jednym z nich można skorzystać z ochrony zniżek – są to: HDI OC Turbo oraz AC+ Serwis. W pierwszym przypadku jest to opcja darmowa, a w przypadku AC ochrona zniżek zwiększa koszt polisy o ok. 100 zł.

Ochrona zniżek w HDI obejmuje tylko jedną szkodę w ciągu roku. Jeśli dojdzie do jeszcze jednej, rezultatem będzie zwiększenie składki przy zawieraniu kolejnej polisy. Po pierwszym wykupieniu ochrony zniżek w OC obowiązuje limit wysokości szkody w kwocie 2 tys. zł. W polisach wznawianych oraz przy AC nie ma limitów, ubezpieczenie działa niezależnie od wartości wypłaconego odszkodowania.

 • 4
  Ochrona zniżek w Ergo Hestii

Ochrona zniżek w Ergo Hestii dotyczy ubezpieczenia OC. Z opcji ochrony zniżek w Ergo Hestii nie może jednak skorzystać kierowca, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał szkodę z OC (w przypadku przerwy w ubezpieczeniu pod uwagę brany jest okres ostatniej umowy OC). Sprzedaż lub wyrejestrowanie auta, którego dotyczyła polisa z ochroną zniżek, zapewnia właścicielowi zwrot składki za niewykorzystany okres.

 • 5
  Ochrona zniżek w MTU

MTU jest marką z grupy ERGO Hestia. Tu również można wykupić ochronę zniżek do polisy OC. To udogodnienie przeznaczone jest dla osób, które posiadają prawo jazdy przynajmniej 3 lata oraz zniżki za bezszkodową jazdę. Dodatkowa polisa chroni zniżki, jeśli dojdzie do maksymalnie dwóch zdarzeń ubezpieczeniowych w przeciągu następujących po sobie 3 ostatnich lat trwania ubezpieczenia.

W ramach oferty MTU ochronę od utraty zniżki OC można uzyskać przy zawieraniu kolejnej polisy OC. Jeśli w trakcie ubezpieczenia wystąpi jedna szkoda dla konkretnego objętego polisą pojazdu, to przy wyliczeniu składki w ramach kolejnej umowy przebieg ubezpieczenia pozostanie na dotychczasowych warunkach. Z tytułu szkody nie będzie w tym wypadku żadnych konsekwencji.

 • 6
  Ochrona zniżek w Link 4

LINK4 też posiada w swojej ofercie ochronę zniżek. Z tej opcji można skorzystać, zawierając umowę ubezpieczenia OC albo kupując pakiet OC/AC. Umożliwia to klientom zabezpieczenie własnego kapitału zniżek za bezszkodową jazdę, a jest to czynnik, który znacząco wpływa na wysokość składki.

Ochrona zniżek w Link4 to także forma klauzuli do polisy OC/AC. Posiadając to rozszerzenie, zachowasz zniżkę za dotychczasowy przebieg ubezpieczenia w razie wystąpienia pierwszej szkody z OC oraz pierwszej szkody z AC w LINK4 dla danego pojazdu. Przy wyliczeniu składki za kolejny okres ubezpieczenia pojazdu towarzystwo nie uwzględni zwyżki za pierwszą szkodę z polisy OC oraz zwyżki za pierwszą szkodę z AC, do których doszło w okresie obowiązywania klauzuli.

Czy warto mieć ochronę zniżek w OC lub AC?

Istnieje wiele powodów, dla których posiadanie dodatku w postaci ochrony zniżek w OC lub AC będzie opłacalnym krokiem. Często wiąże się to z niewielką dopłatą do ubezpieczenia lub bywa też wliczone w koszt polisy komunikacyjnej na dogodnych warunkach. Podsumujmy zatem korzyści płynące z posiadania tego udogodnienia:

 • Produkt chroni właściciela pojazdu przed utratą części wypracowanych zniżek po spowodowaniu kolizji czy wypadku;
 • Ochronę zniżek można wykupić wraz z ubezpieczeniem OC, jak i AC (w zależności od oferty wybranej firmy);
 • Produkt jest popularnym dodatkiem i wiele towarzystw ma go w swoich ofertach zarówno dla nowych, jak i dla stałych klientów;
 • Ochrona zniżek może opłacać się właścicielom pojazdów, którzy posiadają już zniżki, pożyczają auto niedoświadczonym, młodym kierowcom lub osobom posiadającym więcej pojazdów;
 • Dzięki przyznawanym przez towarzystwo zniżkom cena zarówno ubezpieczenia OC, jak i AC jest przystępniejsza. Stali klienci kupujący pakiet OC/AC, mogą również liczyć na ochronę zniżek bezpłatnie.

Oszczędź czas i pieniądze – wykup polisę z ochroną zniżek w CUK!

Wiesz już, na czym polega ochrona zniżek w polisie OC lub AC i dlaczego jest to przydatny dodatek przy zakupie ubezpieczenia samochodu. Jeśli chcesz bliżej przyjrzeć się ofercie polis komunikacyjnych z rozmaitymi dodatkami w najlepszych cenach, wykonaj kalkulację online. Wycenę otrzymasz w dwie minuty! Dzięki CUK zyskasz bogatą ofertę od ponad 30 towarzystw – wszystko w jednym miejscu, a ubezpieczenie kupisz bez wychodzenia z domu!

Jeśli wolisz jednak zapytać o konkretne ubezpieczenie osobiście – nic prostszego! Wystarczy, że zostawisz swój numer, a oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie. Możesz też przyjść do placówki stacjonarnej CUK, by otrzymać pomoc doradcy osobiście lub skontaktować się z nami za pośrednictwem infolinii. Zadzwoń: 22 27 00 337 lub odwiedź najbliższą placówkę. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z oferty już dziś!

Oceń artykuł

4.00
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku