Ochrona zniżek z AC – co to jest?

Nie wiesz, jak działa ochrona zniżek z AC? W słowniku ubezpieczeniowym CUK wyjaśniamy, jak należy rozumieć ochronę zniżek z AC.

Ochrona zniżek z AC - gwarancja utrzymania zniżek z AC za przebieg ubezpieczenia mimo wystąpienia szkody. Masz prawo do zniżek z AC, jeśli w kolejnym roku kontynuujesz ubezpieczenie w tym samym towarzystwie.

Ochrona zniżek z AC nie dotyczy wszystkich ofert, dlatego wszystko zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli proponuje ono takie rozwiązanie, bez względu na szkodę, zniżki pozostaną takie same przy kolejnej polisie, jak w poprzednim roku. Tego typu udogodnienie może być dodatkowo płatne, czyli składka za AC będzie wyższa. 

Ubezpieczyciel może także zastrzec sobie prawo do odmowy ochrony zniżek AC, ze względu np. na historię ubezpieczeniową. Przykładowo, jeśli wcześniej doszło do kilku zdarzeń, w wyniku których było wypłacane odszkodowanie za szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wyrazić zgody na ochronę zniżek AC. Często brany jest pod uwagę także wiek kierowcy i jego doświadczenie w kierowaniu pojazdem. 

Czy wiesz, że...

Niektóre oferty towarzystw ubezpieczeniowych proponują ochronę zniżek AC przy okazji np. polisy szyb. Wpływ na to czy ubezpieczyciel zaproponuje tego typu rozwiązanie ma również doświadczenie za kierownicą oraz historia w polisie AC. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe doceniają lojalność oraz bezpieczną jazdę. Warto zatem zrobić rozeznanie, jakie są możliwości u danego ubezpieczyciela.