Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

OC zawodu

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z działalnością zawodową. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich.

Przedmiot ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z działalnością zawodową. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy utracenie przychodu. Może zostać wykupione przez osoby prowadzące działalność, a także pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Jest to dobrowolna forma ubezpieczenia OC zawodowego.

Zgodnie z art. 119 Kodeksu Pracy pracodawca może pociągnąć swojego pracownika do odpowiedzialności materialnej nawet do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Ubezpieczenie OC zawodowe chroni klienta przed ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawodowych.

OC zawodu - obowiązkowe czy dobrowolne?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych. Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązkowe ek posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś ich złe wykonanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę oraz poniesienie wysokiej ceny z tego tytułu. Dotyczy to chociażby:

  • lekarza
  • adwokata
  • radcy prawnego
  • zarządcy nieruchomości
  • księgowej
  • notariusza
  • komornika sądowego

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest jednakowy we wszystkich towarzystwach, ponieważ pokrywa się z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Dla lekarzy minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 75 000 euro.

Każdy, kto chciałby rozszerzyć swoją ochronę i zwiększyć sumy gwarancyjne powinien pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu dobrowolnym. Posiadamy szeroką ofertę ubezpieczenia OC zawodowego dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Co więcej także osoby wykonujące zawody medyczne – ratownicy medyczni czy rehabilitanci, ale nie posiadające statusu podmiotu leczniczego również uzyskają u nas ochronę.

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu mogą zawierać także osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkowym posiadaniem OC. Praca nauczyciela, wychowawcy na obozach czy przewodnika turystyki górskiej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich podopiecznych. Łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której dzieci na przerwie szkolnej biegają po korytarzu, aż w końcu któreś dziecko robi sobie krzywdę i nauczyciel dyżurujący oskarżony zostaje o sprawowanie nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami.

OC zawodowe dobrowolne i w korzystnych cenach wykupimy, na przykład, dla:

• Lekarza weterynarii • Nauczyciela • trenera sportowego • wychowawcy na koloniach i obozach • Ratownika GOPR i WOPR • Przewodnika turystyki pieszej/górskiej • Farmaceuty • Inspektora BHP • Elektryka • Kucharza • konduktora • Fryzjera, manikiurzystki, kosmetyczki

Jak wykupić OC zawodowe

Aby wykupić ubezpieczenie OC zawodowe klient musi posiadać uprawnienia zawodowe, o ile są wymagane przepisami prawa (m.in. farmaceuta, lekarz weterynarii). W przypadku wykonywania zawodu, do którego ubezpieczony nie musi posiadać uprawnień zawodowych – powinien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe – poprzez obowiązkowe ukończenie odpowiedniej szkoły zawodowej, ukończenie odpowiednich kursów, praktyk zawodowych.

W CUK znajdziesz najlepszą polisę

Chcesz wykupić ubezpieczenie OC zawodów? Poznaj szczegóły polisy, zadzwoń lub odwiedź nas w jednym z oddziałów na terenie całej Polski. Przedstawimy Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb, w korzystnych cenach. Na naszej stronie internetowej można znaleźć też specjalny kalkulator, który pozwoli na wyliczenie kosztów w interesujących Państwa wariantach ubezpieczenia.

Więcej o ubezpieczeniu OC zawodu znajdziesz tutaj.

2018-04-02

Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z działalnością zawodową. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich.

OC zarządcy nieruchomości

OC zarządcy nieruchomości jest ubezpieczeniem obowiązkowym, określonym w artykule 186 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia, jego przedmiot oraz minimalną sumę gwarancyjną wynoszącą 50 000 euro została określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Co obejmuje polisa OC odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. Jeżeli zarządca wykonuje swoją pracę przy pomocy osób trzecich, które działają pod jego nadzorem, ich działania również podlegają ochronie.

W CUK znajdziemy dla Ciebie najlepszą polisę

Szukasz ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości? Przyjdź do placówki CUK lub zadzwoń do naszego doradcy i dowiedz się szczegółów.

Więcej o ubezpieczeniu OC zawodu znajdziesz tutaj.