Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2019-12-03

Obowiązkowe OC zawodowe zarządcy nieruchomości

Co jest obowiązkowe i po co zarządcy nieruchomości polisa OC?

Aby efektywnie zarządzać nieruchomością, dbać o prawidłowe jej utrzymanie oraz podnieść jej wartość rynkową należy mieć odpowiednie doświadczenie i niezbędną wiedzę. Dlatego też właściciele nieruchomości często powierzają zarządzanie nieruchomościami profesjonalnym doradcom. Sprawdź, kim jest zarządca nieruchomości, jakie ma prawa i obowiązki, a także czym jest OC zawodowe zarządcy nieruchomości.

Odszkodowanie za szkody dla mieszkańców budynku? Wypłaci je ubezpieczyciel zarządcy nieruchomości.

Zarządca nieruchomości - kto to taki?

Zarządca nieruchomości wykonuje wszelkie obowiązki powierzone mu przez właściciela i podejmuje szereg decyzji związanych z jej prowadzeniem. Zajmuje się utrzymaniem nieruchomości w dobrym stanie i zwiększaniem zysków. Ponadto warto zaznaczyć, że zarządca prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własne ryzyko, dlatego też wprowadzono OC zawodowe zarządców nieruchomości

Kto może zostać zarządcą nieruchomości?

Obecnie chcąc zostać zarządcą nieruchomości wystarczy - zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. Do grudnia 2013 r., aby zostać zarządcą nieruchomości należało zdobyć licencję, którą uzyskać można było, m.in. posiadając wyższe wykształcenie czy też odbywając praktykę. W chwili obecnej funkcję zarządcy może pełnić osoba niekarana, wyznaczona przez właściciela lub wspólnotę, niezależnie od wykształcenia i posiadająca obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

Każdy kto rozważa rozpoczęcie tego typu działalności powinien sprawdzić, co obejmuje OC zarządcy nieruchomości oraz porównać wszystkie oferty.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu: OC zarządcy nieruchomości - wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Prawa i obowiązki

Zarządca, chcąc efektywnie prowadzić gospodarkę nieruchomości, optymalizować koszty i maksymalizować zyski, musi wykonywać wiele obowiązków, m. in. prowadzić dokumentację finansową i techniczną nieruchomości oraz spis meldunkowy. Zarządca dba o dobry stan techniczny budynku i zajmuje się przygotowywaniem oraz wprowadzaniem w życie uchwał. Aby prawidłowo sprawować powierzoną funkcję i wykonywać obowiązki, zarządca posiada pewne uprawnienia, np. może inicjować działania windykacyjne, zwoływać zebrania wspólnoty czy też zawierać umowy z różnymi dostawcami usług. Powyższe kwestie zostały dokładnie uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

OC zarządcy nieruchomości - Rozporządzenie Ministra Finansów

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie OC zarządcy nieruchomości z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Określa m.in. co obejmuje ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości. W skrócie - gdy zarządca nieruchomości w związku ze swoimi obowiązkami (poprzez zaniechanie lub działanie) wyrządzi szkodę, nie musi pokrywać roszczeń właściciela mieszkania z własnej kieszeni. Przydatna jest tu polisa OC zawodowa. 

W rozporządzeniu określona jest również minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC. Jest to 50 000 euro w przeliczeniu na PLN w związku z jednym zdarzeniem lub w odniesieniu do wszystkich zdarzeń (w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy).

Kara za brak OC zarządcy nieruchomości

Ustawodawca nałożył na zarządców nieruchomości obowiązek wykupienia polisy OC zawodowej. Świadcząc zatem usługi bez ważnej polisy możesz liczyć się z karami za brak OC zarządcy nieruchomości, które mogą wynieść od czterokrotności do nawet dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Postaw na sprawdzone ubezpieczenie

Warto sprawdzić, jakie rozwiązania oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, by móc wybrać najkorzystniejszą polisę OC zarządcy nieruchomości. Wybierz się do najbliżej placówki CUK lub zadzwoń na infolinię, aby poznać najkorzystniejszą ofertę. 

Jako zarządca powinieneś również wiedzieć, że nie musisz poprzestawać na minimalnej sumie gwarancyjnej. Możesz zdecydować się na polisę nadwyżkową. To nic innego jak dodatkowa suma ubezpieczenia, przekraczająca tę podstawową. Dobrowolne ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości w formie polisy nadwyżkowej również możesz kupić u doradców ubezpieczeniowych CUK. Zapraszamy!