2023-06-22

Obowiązkowe OC zawodowe zarządcy nieruchomości

Co jest obowiązkowe i po co zarządcy nieruchomości polisa OC?

Obowiązkowe OC zawodowe zarządcy nieruchomości

Aby efektywnie zarządzać nieruchomością, dbać o prawidłowe jej utrzymanie oraz podnieść jej wartość rynkową należy mieć odpowiednie doświadczenie i niezbędną wiedzę. Dlatego też właściciele nieruchomości często powierzają zarządzanie nieruchomościami profesjonalnym doradcom. Sprawdź, kim jest zarządca nieruchomości, jakie ma prawa i obowiązki, a także czym jest OC zawodowe zarządcy nieruchomości.

Najważniejsze informacje o OC zarządcy nieruchomości

Na rynku jest wiele obowiązkowych polis, które mają na celu chronić osoby wykonujące pewne zawody od ewentualnych szkód wyrządzonych osobie trzeciej. Płacenie z własnej kieszeni za tego typu skutki zdarzeń, mogłoby być bardzo kosztowne. Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe, trzeba je wykupić najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności. Po zawarciu takiej umowy z towarzystwem, wypłaci ono odszkodowanie w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Muszą być spełnione jednak pewne warunki, które określone są w OWU.

Posiadanie OC zarządcy nieruchomości to nie tylko formalność. Osoba wykonująca ten zawód zyskuje większą wiarygodność w oczach mieszkańców i kontrahentów. Nie musi też martwić się o swój budżet, jeśli dojdzie do poważnych szkód.

Zarządca nieruchomości – kto to taki?

Zarządca nieruchomości wykonuje wszelkie obowiązki powierzone mu przez właściciela i podejmuje szereg decyzji związanych z jej prowadzeniem. Zajmuje się utrzymaniem nieruchomości w dobrym stanie i zwiększaniem zysków. Ponadto warto zaznaczyć, że zarządca prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własne ryzyko, dlatego też wprowadzono OC zawodowe zarządców nieruchomości.

Kto może zostać zarządcą nieruchomości?

Obecnie chcąc zostać zarządcą nieruchomości wystarczy - zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. Do grudnia 2013 r., aby zostać zarządcą nieruchomości należało zdobyć licencję, którą uzyskać można było, m.in. posiadając wyższe wykształcenie czy też odbywając praktykę. W chwili obecnej funkcję zarządcy może pełnić osoba niekarana, wyznaczona przez właściciela lub wspólnotę, niezależnie od wykształcenia i posiadająca obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Każdy, kto rozważa rozpoczęcie tego typu działalności powinien sprawdzić, co obejmuje OC zarządcy nieruchomości oraz porównać wszystkie oferty.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu: OC zarządcy nieruchomości – wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Jeśli jesteś zarządcą nieruchomości, koniecznie powinieneś zabezpieczyć się na wypadek szkód wyrządzonych osobie trzeciej. To nie tylko formalność, ale przede wszystkim maksymalne bezpieczeństwo i spokój.

Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarządca, chcąc efektywnie prowadzić gospodarkę nieruchomości, optymalizować koszty i maksymalizować zyski, musi wykonywać wiele obowiązków, m.in. prowadzić dokumentację finansową i techniczną nieruchomości oraz spis meldunkowy. Zarządca dba o dobry stan techniczny budynku i zajmuje się przygotowywaniem oraz wprowadzaniem w życie uchwał. Aby prawidłowo sprawować powierzoną funkcję i wykonywać obowiązki, zarządca posiada pewne uprawnienia, np. może inicjować działania windykacyjne, zwoływać zebrania wspólnoty czy też zawierać umowy z różnymi dostawcami usług. Powyższe kwestie zostały dokładnie uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Czy zarządca nieruchomości musi mieć OC?

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie OC zarządcy nieruchomości z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Określa m.in. co obejmuje ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości. W skrócie: gdy zarządca nieruchomości w związku ze swoimi obowiązkami (poprzez zaniechanie lub działanie) wyrządzi szkodę, nie musi pokrywać roszczeń właściciela mieszkania z własnej kieszeni. Przydatna jest tu polisa OC zawodowa.

W rozporządzeniu określona jest również minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC. Jest to 50 000 euro w przeliczeniu na PLN w związku z jednym zdarzeniem lub w odniesieniu do wszystkich zdarzeń (w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy).

To ważne!

Ubezpieczenie OC zarządcy obejmuje wszystkie osoby zatrudnione na osobę o pracę lub umowę zlecenie przez przedsiębiorcę.

Co obejmuje OC zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości podejmuje decyzje, które mają na celu prowadzenie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości. Dodatkowo musi zapewniać bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji nieruchomości. Ponadto powinien podejmować odpowiednie decyzje w celu zapewnienia właściwej gospodarki energetycznej. Wszystkie działania zarządcy nieruchomości są chronione w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.

W ramach tej polisy ochroną są objęte wszystkie czynności związane z administrowaniem budynkami. Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości swoim działaniem obejmuje również niedopatrzenia i zaniechania, na skutek których doszło do awarii oraz uszkodzeń powodujących stratę mienia osób trzecich.

Szczegółowo, zakres takiej polisy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 września 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. W rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 warunki zostały dopracowane. Zgodnie z przepisami, umowa z ubezpieczycielem musi zostać podpisana na dzień przed rozpoczęciem wykonywania zadań zarządcy nieruchomości.

To ważne!

Choć zakres ochrony ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości jest taki sam w każdym towarzystwie, warto zwrócić uwagę na możliwość wyboru sumy gwarancyjnej. Im jest ona wyższa, tym lepiej dla przedsiębiorcy.

Warto też wiedzieć, czego nie obejmuje OC zarządcy nieruchomości. Z polisy nie można skorzystać, gdy dojdzie do szkód wynikających z winy umyślnej. Ponadto ubezpieczyciel ma prawo regresu do ubezpieczonego, jeśli dojdzie do rażącego niedbalstwa. Warto zapoznać się z OWU, w którym znajdziesz wszystkie wyłączenia odpowiedzialności.

Ile kosztuje OC zarządcy nieruchomości?

Cena ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości zależy od kilku czynników. W ustawie minimalna suma gwarancyjna jest określona na poziomie 50 tys. €. Zarządcy jednak często decydują się na wyższe kwoty, po to, żeby zaspokoić ewentualne roszczenia, zgodnie ze stanem rzeczywistym. Dlatego też podstawowe warianty, dopasowane tylko do minimalnej sumy gwarancyjnej mogą kosztować około 350 złotych, a za pakiety, których kwota wynosi nawet 1,5 mln €, trzeba zapłacić nawet kilkanaście razy więcej.

Wpływ na cenę ubezpieczenia ma też jakość świadczonych usług oraz czas realizacji roszczenia. Dodatkowo wybrani ubezpieczyciele mogą też rezygnować z prawa do regresu, jeśli dojdzie do rażącego zaniedbania. Dlatego też warto postawić na towarzystwa, które mają doświadczenie w tym segmencie.

Bez obaw możesz kupić ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości w CUK Ubezpieczenia. Porównasz warianty i wybierzesz ten, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania. Ograniczamy formalności do minimum, a nasi doradcy zawsze pomogą Ci w podpisaniu umowy.

Kara za brak OC zarządcy nieruchomości

Ustawodawca nałożył na zarządców nieruchomości obowiązek wykupienia polisy OC zawodowej. Świadcząc zatem usługi bez ważnej polisy możesz liczyć się z karami za brak OC zarządcy nieruchomości, które mogą wynieść od czterokrotności do nawet dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Postaw na sprawdzone ubezpieczenie

Zarządca nieruchomości codziennie musi podejmować masę decyzji, które mają wpływ na jakość budynku. W natłoku obowiązków nietrudno jest pominąć lub przeoczyć jakąś czynność, w efekcie czego może dojść do awarii i utraty mienia osób trzecich.

Roszczenia w łatwy sposób można zaspokoić, wybierając odpowiedni wariant polisy OC. Zawodowe ubezpieczenie jest obowiązkowe dla zarządcy nieruchomości. Warto wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe, które szybko i bez żadnych problemów zaspokoi wszystkie roszczenia. Postaw na odpowiednie OC zarządcy nieruchomości.

Warto sprawdzić, jakie rozwiązania oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, by móc wybrać najkorzystniejszą polisę OC zarządcy nieruchomości. Wybierz się do najbliżej placówki CUK lub zadzwoń na infolinię, aby poznać najkorzystniejszą ofertę.

Jako zarządca powinieneś również wiedzieć, że nie musisz poprzestawać na minimalnej sumie gwarancyjnej. Możesz zdecydować się na polisę nadwyżkową. To nic innego jak dodatkowa suma ubezpieczenia, przekraczająca tę podstawową. Dobrowolne ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości w formie polisy nadwyżkowej również możesz kupić u doradców ubezpieczeniowych CUK. Zapraszamy!

FAQ, czyli najczęstsze pytania o obowiązkowe OC zawodowe zarządcy nieruchomości

 • 1
  Czy zarządca nieruchomości musi mieć działalność gospodarczą?

Zgodnie z najnowszymi przepisami, zarządca nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Te przepisy zostały wprowadzone 1 września 2017. Wtedy to doprecyzowano zasady dla osób wykonujących działania zarządcy nieruchomości. Zgodnie z tymi przepisami, wykonujący taką działalność podejmują decyzje i dokonują czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością.

 • 2
  Czy zarządcą nieruchomości może być osoba fizyczna?

Osoba fizyczna nie może być zarządcą nieruchomości. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomości, wykonujący działania, które mają na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, musi być przedsiębiorcą. Firma może działać w formie osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, spółki osobowej lub kapitałowej.

 • 3
  Czy zarządca nieruchomości musi być vatowcem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013, zarządca nieruchomości nie musi być vatowcem. Według treści rozporządzenia, jeśli administrowanie budynkami dotyczy nieruchomości mieszczących się w odpowiednim kodzie PKWiU, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku