2023-05-25

OC zarządcy nieruchomości – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Czy każdy zarządca musi być ubezpieczony? Sprawdź, jak działa OC zarządcy nieruchomości!

OC zarządcy nieruchomości – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Czy każdy zarządca musi być ubezpieczony? Sprawdź, jak działa OC zarządcy nieruchomości!

Pomimo tak wielu obowiązków, którymi muszą zajmować się zarządcy nieruchomości, zawód ten od 2013 roku nie wymaga licencji. Nie znaczy to jednak, że ich działania są zwolnione od regulacji prawnych i pewnych formalności. Każdy zarządca powinien zadbać o odpowiednie ubezpieczenie OC. Sprawdź, kim jest zarządca nieruchomości, co należy do jego praw i obowiązków oraz co musisz wiedzieć o polisie ubezpieczeniowej.

Kim jest zarządca nieruchomości?

Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy wykonywanie wszelkich zadań, które zostały mu powierzone przez właściciela nieruchomości.

Na czym polega zarządzanie nieruchomością? Zarządca nieruchomości powinien mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby prawidłowo dbać o utrzymanie wartości nieruchomości i efektywnie nią zarządzać. Zarządca nieruchomości podejmuje wiele decyzji związanych z jej prowadzeniem. Do głównych jego obowiązków należy utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie oraz zwiększenie zysków. Dodatkowo zajmuje się stanem technicznym budynku, pilnuje procedur, prowadzi również nadzór nad administrowaniem, określa zasady i terminy różnych kontroli, sporządza raporty, a także określa wydatki na wszelkiego rodzaju naprawy czy renowacje. Warto zauważyć, że zarządca nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami na własne ryzyko, dlatego właśnie wprowadzono ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości.

Kto może zostać zarządcą nieruchomości?

Jeżeli chcesz zostać zarządcą nieruchomości wystarczy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami będziesz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. Do 2013 roku, jeżeli chciałeś zostać zarządcą nieruchomości musiałeś zdobyć licencję, którą można było uzyskać posiadając m.in. wyższe wykształcenie czy też odbywając odpowiednie praktyki.

Jak to wygląda w chwili obecnej? Zarządcą nieruchomości może zostać każdy, kto podpisze umowę z klientem oraz opłaci obowiązkowe ubezpieczenie zarządcy nieruchomości. Poza wymogami formalnymi na takim stanowisku musisz posiadać odpowiednie kompetencje oraz odpowiednie podejście do wykonywanej pracy.

Do najważniejszych cech, jakie powinien posiadać dobry zarządca nieruchomości należą m.in.:

  • bardzo wysokie poczucie odpowiedzialności,
  • znajomość przepisów prawa z danego obszaru oraz umiejętność ich interpretowania,
  • umiejętność planowania oraz organizacji pracy,
  • umiejętność zdobywania informacji,
  • gotowość do działania w interesie swojego klienta,
  • uczciwość,
  • rzetelność,
  • gotowość do przestrzegania etyki zawodowej,

Dodatkowo zarządca nieruchomości musi być osobą, która potrafi radzić sobie z presją czasu i stresem. Powinien posiadać również wiedzę techniczną zarówno z zakresu budownictwa jak i z dziedziny księgowości.

OC zarządcy nieruchomości – rozporządzenie ministra finansów

Informacje dotyczące ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie OC zarządcy nieruchomości z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

W rozporządzeniu tym znajdziemy m.in. zapis, jakie czynności są objęte ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości oraz kiedy to ubezpieczenie zadziała.

Polisa OC zarządcy nieruchomości chroni w sytuacjach, gdy w związku z wykonywaniem obowiązków (poprzez zaniechanie lub działanie) wyrządzisz szkodę. Posiadając ubezpieczenie masz pewność, że roszczenia właściciela nieruchomości związane ze szkodą pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe. W rozporządzeniu wskazana jest również minimalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia OC.

Zapamiętaj!

Obowiązek posiadania aktualnej polisy OC zarządcy nieruchomości spoczywa na każdej osobie wykonującej ten zawód. Obowiązek ten wynika z zapisów zawartych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeśli jesteś zarządcą nieruchomości, koniecznie powinieneś zabezpieczyć się na wypadek szkód wyrządzonych osobie trzeciej. To nie tylko formalność, ale przede wszystkim maksymalne bezpieczeństwo i spokój.

Ile powinna wynosić kwota gwarancyjna?

Rozporządzenie Ministra Finansów określa kwotę, na którą musi ubezpieczyć się zarządca – aktualnie jest to 50 000 euro. Taka kwota może nie być wystarczająca, zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników. Dlatego niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wyższe ubezpieczenia dla zarządców od tych ustawowych.

Co obejmuje polisa OC odpowiedzialności cywilnej?

OC zarządców nieruchomości działa tak jak standardowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie osobie trzeciej, która poniosła straty z winy zarządcy nieruchomości. Co ważne, ochroną objęte są również skutki niedopatrzenia obowiązków zarządcy. Warto dodać, że jeśli zarządca prowadzi działalność za pośrednictwem osób trzecich, które są pod jego nadzorem, ich działania też ulegają ochronie.

Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości – kary

Ustawodawca może nałożyć na zarządcę nieruchomości karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeżeli świadczysz usługi bez ważnej polisy OC zarządcy nieruchomości, musisz liczyć się z karami za niedopełnienie ustawowego obowiązku. Kary mieszczą się w granicach od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, w którym jako zarządca nieruchomości powinieneś wykupić ubezpieczenie OC.

Na wysokość kary, którą możesz otrzymać, ma wpływ okres, przez który nie posiadasz polisy, a także rozmiar działalności, którą prowadzisz. Jako zarządca nieruchomości jesteś zobowiązany do wykupienia OC nie później niż do dnia poprzedzającego start zarządzania nieruchomością.

Na co zwrócić uwagę w polisie dla zarządcy nieruchomości?

Najważniejszą kwestią, na którą powinieneś zwrócić uwagę jako zarządca nieruchomości jest przede wszystkim suma gwarancyjna, jaką oferuje konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe. Ustawowo wynosi ona minimum 50 000 euro, jednakże może nie wystarczyć na pokrycie powstałych szkód, zwłaszcza jeżeli zarządzasz wieloma nieruchomościami. Sumy gwarancyjne w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych wynoszą nawet 1 500 000 euro.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego, OC zarządcy nieruchomości nie należy do najtańszych polis i jego cena jest uzależniona od historii ubezpieczeniowej danego zarządcy. W zależności od wybranej sumy gwarancyjnej składki mogą wynieść od kilkuset nawet do kilku tysięcy złotych. Przed zakupem dobrze przemyśl wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia, tak aby Twoja polisa zabezpieczała wszystkie Twoje potrzeby.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą pamiętaj, że również możesz się ubezpieczyć. Sprawdź nasze praktyczne porady dotyczące ubezpieczenia OC działalności gospodarczej.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Zarządca nieruchomości musi informować klientów o zmianach w umowie ubezpieczenia

Zarządcy nieruchomości są zobowiązani do natychmiastowego zawiadomienia swoich klientów o wszystkich zmianach w polisie OC. Jeśli zarządca nieruchomości nie dopełni tego obowiązku, klient ma prawo do wypowiedzenia umowy na zarządzanie nieruchomością. Przed tym powinien jednak wysłać pisemne wezwanie do przedstawienia kopii dokumentu ubezpieczenia i odczekać co najmniej 7 dni na odpowiedź.

Potrzebujesz polisy OC zarządcy nieruchomości?

Odwiedź jedną z naszych placówek, gdzie doradcy przedstawią Ci szeroką ofertę ubezpieczeń przeznaczonych dla Twojego zawodu.

Oceń artykuł

4.50
(2)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku