Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2019-07-30

OC zarządcy nieruchomości - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Czy każdy zarządca musi być ubezpieczony? Sprawdź, jak działa OC zarządcy nieruchomości!

Pomimo tak wielu obowiązków, którymi muszą zajmować się zarządcy nieruchomości, zawód ten od 2013 roku nie wymaga licencji. Nie znaczy to jednak, że ich działania są zwolnione od regulacji prawnych i pewnych formalności. Każdy zarządca powinien zadbać o odpowiednie ubezpieczenie OC. Co musisz wiedzieć o polisie ubezpieczeniowej?

OC zarządcy nieruchomości gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku szkody, która powstała w wyniku działania zarządcy.

OC zarządcy nieruchomości

Obowiązek posiadania aktualnej polisy OC zarządcy nieruchomości spoczywa na każdej osobie wykonującej ten zawód. Obowiązek ten wynika z zapisów zawartych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony w obszarze odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem pracy zarządcy nieruchomości. Posiadane OC daje poczucie bezpieczeństwa i przynosi wiele korzyści, takich jak wzrost zaufania w oczach klientów oraz zabezpieczenie finansowe w przypadku szkody powstałej w wyniku działania lub zaniechania działania ubezpieczonego w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Ile powinna wynosić kwota gwarancyjna?

Rozporządzenie Ministra Finansów określa kwotę, na którą musi ubezpieczyć się zarządca – aktualnie jest to 50 000 euro. Taka kwota może nie być wystarczająca – zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników. Dlatego niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wyższe ubezpieczenia dla zarządców od tych ustawowych.

Co obejmuje polisa OC odpowiedzialności cywilnej?

OC zarządców nieruchomości działa tak jak standardowe OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie osobie trzeciej, która poniosła straty z winy zarządcy nieruchomości. Co ważne, ochroną objęte są również skutki niedopatrzenia obowiązków zarządcy. Warto dodać, że jeśli zarządca prowadzi działalność za pośrednictwem osób trzecich, które są pod jego nadzorem, ich działania też ulegają ochronie.

Zarządca nieruchomości musi informować klientów o zmianach w umowie ubezpieczenia

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem zarządców nieruchomości. Ci są zobowiązani do natychmiastowego zawiadomienia swoich klientów o wszystkich zmianach w polisie OC zarządcy nieruchomości. Jeśli zarządca nieruchomości nie dopełni tego obowiązku, klient ma prawo do wypowiedzenia umowy na zarządzanie nieruchomością. Przed tym powinien jednak wysłać pisemne wezwanie  do przedstawienia kopii dokumentu ubezpieczenia i odczekać co najmniej 7 dni na odpowiedź.

Potrzebujesz polisy OC zarządcy nieruchomości?

Odwiedź jedną z naszych placówek, gdzie doradcy przedstawią Ci szeroką ofertę ubezpieczeń przeznaczonych dla Twojego zawodu.