Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2019-11-27

Obowiązkowe i dobrowolne OC organizatora imprez masowych - kiedy wykupić?

OC imprez masowych w pigułce.

Organizujesz imprezy masowe? Pamiętaj, że najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie takiego wydarzenia z płatnym wstępem, musisz wykupić obowiązkowe OC organizatora imprez masowych. Inaczej sprawa wygląda w przypadku imprez niemasowych - wówczas takiego obowiązku nie ma. Mimo wszystko jako organizator odpowiadasz za bezpieczeństwo zgromadzonych, dlatego warto się ubezpieczyć - możesz zawrzeć na tę okoliczność dobrowolną polisę OC z rozszerzeniem o klauzulę ubezpieczenia szkód w związku z przeprowadzeniem imprezy. Dzięki niej nie będziesz musiał pokrywać kosztów roszczeń poszkodowanych członków imprezy z własnej kieszeni.

Każdy organizator imprezy masowej ma obowiązek zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo oraz ochronę ubezpieczeniową.

Kiedy impreza jest masowa, a kiedy nie?

Zacznijmy od rozróżnienia imprezy masowej i niemasowej. Obowiązek wykupienia polisy OC powstaje wtedy, gdy impreza uznawana jest za masową, czyli spełnia kilka warunków:
-    jest płatna,
-    ma charakter artystyczno-rozrywkowy lub sportowy
-    odbywa się między innymi na stadionie lub poza budynkiem i bierze w niej udział przykładowo ponad 1000 osób; gdy odbywa się w hali, liczba uczestników przekraczać musi 300.

Impreza niespełniająca tych kryteriów uznawana jest za niemasową. Jeśli więc organizujesz wydarzenie nieodpłatne i odbywające się np. w teatrze, operze, kinie, muzeum czy innym budynku użyteczności publicznej, nie jesteś zobowiązany do wykupienia obowiązkowej polisy OC zawodowej.

OC organizatora imprez masowych - rozporządzenie

Jeśli jesteś osobą prawną, osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i organizujesz imprezę masową, masz ustawowy obowiązek wykupienia polisy OC organizatorów imprez masowych. Obligują Cię do tego to regulacje zawarte w art. 53 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Zakres przedmiotowego ubezpieczenia oraz minimalne sumy gwarancyjne takiego ubezpieczenia OC zawodowego określa natomiast Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Obowiązkowe OC organizatora imprez masowych - zakres

Jeśli osoby uczestniczące w Twojej imprezie masowej poniosą szkodę, która będzie wynikiem Twojego (organizatora) działania lub zaniechania, ich roszczenia pokryje obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej zawodowej. 

To doskonałe zabezpieczenie. Jeśli uczestnicy imprezy ulegną wypadkowi lub zostanie zniszczona ich własność, nie będziesz musiał wypłacać odszkodowań z własnych środków.

Minimalne sumy gwarancyjne OC organizatora imprez masowych

Wysokość sumy gwarancyjnej podstawowego OC określa rozporządzenie Ministra Finansów. Zależy ona od:
-    typu imprezy
-    tego czy impreza określona jest jako impreza o podwyższonym ryzyku,
-    miejsca odbywania się imprezy,
-    liczby miejsc.

Suma gwarancyjna pokrywa odszkodowanie związane ze szkodą (w tym koszty związane z zapobieganiem jej skutków), zadośćuczynieniem za krzywdę wyrządzoną osobom trzecim (rentę), a także koszty obrony w postępowaniu sądowym.

Jeśli zastanawiasz się, jaka minimalna suma gwarancyjna dotyczy imprezy, którą organizujesz i chcesz szybko wybrać najkorzystniejszą ofertę, wybierz się do najbliższej placówki CUK lub zadzwoń na infolinię. Nasi doradcy ubezpieczeniowi przedstawią Ci najkorzystniejsze oferty w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych!

Dobrowolne ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych

Warto wspomnieć, że jeśli obowiązkowa suma gwarancyjna nie jest współmierna z wielkością Twojego przedsięwzięcia, możesz zdecydować się na ubezpieczenie nadwyżkowe. To dodatkowa suma gwarancyjna przydatna wtedy, kiedy podstawowa okaże się niewystarczająca.

Na dobrowolną polisę OC z rozszerzeniem o szkody związane z przeprowadzeniem imprezy możesz zdecydować się także, jeśli organizujesz imprezę niemasową. Chociaż nie masz wtedy obowiązku wykupienia polisy OC zawodowej, to mimo wszystko warto się na nią zdecydować. Jako organizator odpowiadasz za uczestników imprezy. Jeśli ktoś ulegnie wypadkowi na Twojej imprezie (np. zostanie pobity), koszty leczenia oraz inne związane z tą szkodą będą wypłacone w ramach dobrowolnej polisy.

Polisa dla organizatora

Pamiętaj, że polisa OC organizatora imprezy masowej nie chroni Cię na wypadek zniszczonego sprzętu czy innych urządzeń. Taką formę ubezpieczenia możesz zawrzeć dodatkowo.