2020-01-30

Obowiązkowe ubezpieczenie OC projektanta, architekta i inżyniera budownictwa

Wszystko o obowiązkowym OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC projektanta, architekta i inżyniera budownictwa

Zyskałeś uprawnienia projektanta, architekta lub inżyniera budownictwa? Pamiętaj o obowiązkowym OC zawodowym. Taka polisa to nie tylko spełnienie ustawowego obowiązku, ale też zabezpieczenie na wypadek szkód związanych z zawodową pracą. Co obejmuje OC architekta?

Obowiązkowe OC architekta – dla kogo?

Zostając członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Polskiej Izby Architektów musisz pamiętać o zawarciu obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC.  Masz na to 30 dni od momentu wpisania na listę członków wspomnianych izb. Jeśli jednak planujesz wcześniej rozpocząć pracę w ramach uprawnień, powinieneś zadbać o ochronę ubezpieczeniową już w przeddzień takich działań.

OC zawodu - zabezpieczenie, którego potrzebujesz na co dzień

Jeśli w Twojej codziennej pracy narażony jesteś na ryzyko, które niesie za sobą straty poniesione przez klientów czy pacjentów, wybierz OC zawodu. Dzięki niemu, nawet kiedy na moment stracisz czujność, będziesz mógł odsapnąć z ulgą.

OC zawodowe architekta – kiedy chroni?

Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta chroni osobę fizyczną (a nie firmę), gdy dojdzie do szkody w wyniku działania lub zaniechania w określonych sytuacjach:

 • gdy prowadzone są działania w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do których zalicza się projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową, innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
 • gdy działania wykonywane są w ramach posiadanych uprawnień.

Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone w ramach obowiązkowego OC architekta?

Rozporządzenie Ministra Finansów określa wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych. Kiedy architekt lub inżynier budowy musi pokryć roszczenia osób poszkodowanych z własnej kieszeni? 

 • jeśli dana szkoda powstała w wyniku działań pracownika zatrudnianego przez ubezpieczonego architekta, odszkodowanie nie zostanie wypłacone,
 • gdy ubezpieczony zostanie skreślony z listy członków izby, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe w ramach pracy zawodowej takiej osoby po tym wydarzeniu,
 • jeśli szkoda wyniknie w związku z przekroczeniem ustalonych kosztów, towarzystwo jest również zwolnione z wypłacenia odszkodowania,
 • odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych nie zachodzi w przypadku konieczności zapłaty kar umownych,
 • jeśli ubezpieczony dopuści się naruszenia praw autorskich i patentów, koszty z tym związane nie będą pokrywane przez towarzystwo, w którym wykupił polisę,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe nie odpowiadają za szkody związane z zużyciem lub eksploatacją budowli w sposób wadliwy,
 • ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące skutkiem działań wojennych, zamieszek czy terroryzmu.

Dobrowolne ubezpieczenie OC architekta

Powinieneś wiedzieć, że podstawowa polisa OC nie zawsze wystarczy, aby pokryć roszczenia poszkodowanych osób. Minimalna suma gwarancyjna w wysokości 50 000 euro może być niewystarczająca, jeśli dojdzie do dużej katastrofy budowlanej, powstałej np. w wyniku błędu w projekcie.  Jeśli prowadzisz dużą działalność, warto rozważyć zakup ubezpieczenia nadwyżkowego. Możesz ustalić interesującą Ciebie sumę gwarancyjną, dzięki której w przypadku popełnienia błędu w pracy zawodowej, nie będziesz musiał pokrywać roszczeń ze swojego majątku.  Dobrowolne ubezpieczenie OC to również szansa na dopasowanie oferty ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb architektów, projektantów, inżynierów budownictwa. 
 

OC architekta – gdzie?

Jeśli zastanawiasz się, ile kosztuje OC architekta i gdzie zawrzeć taką umowę, spieszymy z pomocą. Wybierz się do placówki CUK w Twoim mieście i porównaj z agentem ubezpieczeniowym oferty kilku towarzystw. W naszej multiagencji możesz zawrzeć ubezpieczenie OC architekta np. w Ergo Hestii, PZU czy Warcie. Zadzwoń też na infolinię po więcej szczegółów.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku