2022-07-04

Ubezpieczenie Ukraińca w Polsce – jakie są najważniejsze informacje?

Dowiedz się jakie ubezpieczenia dla obcokrajowców przysługują w naszym kraju, na co możesz liczyć oraz od czego możesz się ubezpieczyć.

Ubezpieczenie Ukraińca w Polsce – jakie są najważniejsze informacje?

W ciągu ostatnich miesięcy w Polsce pojawiło się wielu emigrantów z Ukrainy, którzy zmuszeni zostali do ucieczki przed wojną. Coraz więcej firm zatrudnia obywateli tego kraju. W związku z tym pracodawcy coraz częściej szukają informacji nie tylko na temat samego zatrudnienia Ukraińca, ale również jego ubezpieczenia. Nie tylko pracodawcy poszukują ubezpieczenia dla swoich zagranicznych pracowników. Również sami obywatele Ukrainy szukają dla siebie i swoich rodzin odpowiedniej ochrony w postaci np. ubezpieczenia dla obcokrajowca. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj najważniejsze informacje dotyczące tego zagadnienia.

Zarobkowi emigranci z Ukrainy – ubezpieczenie dla obcokrajowca w Polsce

Coraz więcej rodzimych firm zatrudnia u siebie obywateli Ukrainy na podstawie umowy o pracę. Dzieje się tak, ponieważ Ukraińcy bardzo cenią sobie możliwość odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mają możliwość skorzystania z darmowej opieki medycznej, która jest gwarantowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pracownik z Ukrainy, którego jako pracodawca zatrudniasz na podstawie umowy o pracę, podlega takim samym zasadom rozliczania składek ZUS jak polski pracownik. Zgłoszenia pracownika należy dokonać na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10.

Warto zaznaczyć, że legalne zatrudnienie pracownika z Ukrainy i objęcie go systemem ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, możliwe jest nie tylko w ramach pozwolenia na pracę. Popularnym rozwiązaniem jest również złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Takie oświadczenie uprawnia obywatela Ukrainy do wykonywania legalnej pracy na terenie Polski. Pracownik zatrudniony na podstawie takiego oświadczenia nie musi uzyskiwać już osobnego pozwolenia na pracę. Obywatele Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, również mogą wykonywać legalną pracę bez dodatkowego pozwolenia.

Możliwości legalnego zatrudnienia w Polsce dla Ukraińców znacząco zwiększyły się po wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla obywateli tego kraju. Osoby korzystające z wizy Schengen są zobowiązane do wykupienia ubezpieczenia dla cudzoziemca w Polsce, zapewniającego pomoc medyczną w wysokości 30 000 euro.

Ważne!

Ubezpieczenie, które jest opłacone przez pracodawcę w związku z legalnym zatrudnieniem, sprawia, że wnioskując o wizę Shengen nie ma obowiązku posiadania prywatnej polisy medycznej.

Co z rodziną pracownika z Ukrainy? Czy im również przysługuje prawo do świadczeń NFZ?

Legalne zatrudnienie w Polsce, które skutkuje opłacaniem składek ZUS od pracownika z Ukrainy, oznacza korzyści również dla jego bliskich. Publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym objęta jest również rodzina cudzoziemca, który jest legalnie zatrudniony w Polsce lub posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. prowadzi własną działalność gospodarczą).

Prawo do darmowych świadczeń z NFZ przysługuje małżonkowi oraz dzieciom do 18 roku życia, chyba że kontynuują one naukę – wtedy ochrona działa do 26 roku życia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez limitu wiekowego) oraz rodzice i dziadkowie, którzy pozostają z pracownikiem lub przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Aby móc skorzystać publicznego ubezpieczenia zdrowotnego obywatel Ukrainy, który jest zatrudniony w Polsce, musi opłacać dobrowolną składkę NFZ.

Ubezpieczenie Ukraińca w KRUS

Część obywateli Ukrainy zajmuje się w Polsce również rolnictwem. Także w takiej sytuacji przysługuje im ubezpieczenie. Umowa z dnia 18 maja 2012 roku podpisana w Kijowie między Polską a Ukrainą umożliwia uzyskanie polskich i ukraińskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom, które pracowały w obu państwach.

Po stronie polskiej umowa z Ukrainą dotyczy świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, które są udzielane w ramach:

  • KRUS – systemu ubezpieczenia społecznego rolników, który jest administrowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • ZUS – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W zakres umowy wchodzą następujące świadczenia realizowane przez KRUS w związku z ubezpieczeniem społecznym:

  • chorobowe, macierzyńskie oraz wypadkowe,
  • ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Oznacza to, że również w tym przypadku rolnicy z Ukrainy legalnie przebywający na terenie naszego kraju, będą objęci ubezpieczeniem społecznym.

Co z uchodźcami z Ukrainy? Sytuacja ubezpieczeniowa i wsparcie dla obcokrajowców

Obecna sytuacja na Ukrainie sprawiła, że wiele osób musiało uciekać z pochłoniętego wojną kraju. Nie są to osoby, które posiadają legalne zatrudnienie w Polsce. Co zatem z ich ubezpieczeniem? Czy mogą korzystać z opieki zdrowotnej? W jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje zdrowie i życie, mając status uchodźcy? Państwo Polskie otworzyło swoje granice dla naszych sąsiadów w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Dowiedz się, jakie zatem ubezpieczenie dla uchodźców przysługuje w Polsce i czy mogą korzystać z polskich szpitali bez dodatkowych opłat, czy muszą wykupić ubezpieczenie.

Darmowe leczenia w ramach NFZ dla uchodźców

Nasi sąsiedzi szukają u nas wsparcia, pomocy i przede wszystkim bezpieczeństwa. Wielu z nich nie stać na zakup ubezpieczenia, a może zdarzyć się tak, że pomoc medyczna będzie im potrzebna. Na dzień dzisiejszy taka pomoc jest udzielana w ramach NFZ nieodpłatnie.

Jak działa bezpłatna pomoc zdrowotna dla uchodźców z Ukrainy? W specjalnym komunikacie centrala NFZ podała informację, że każdy obywatel Ukrainy, który przybył do naszego kraju w związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę i zgłosi problem zdrowotny, ma otrzymać niezbędną pomoc medyczną. NFZ rozliczy wszystkie świadczenia, które zostaną udzielone obywatelom Ukrainy na podstawie specustawy. Zasady rozliczeń są takie same jak w przypadku obywateli Polski – NFZ, a nie obywatel Ukrainy, zapłaci za wszelkie świadczenia

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Wsparcie ubezpieczycieli dla uchodźców z Ukrainy

W pomoc uchodźcom z Ukrainy zaangażowały się również firmy ubezpieczeniowe. W pierwszych miesiącach agresji Rosji na Ukrainę, obywatele tego kraju, którzy przyjechali swoimi samochodami do Polski, otrzymali bezpłatnie, 30-dniowe ubezpieczenie OC swojego pojazdu. Ubezpieczenie komunikacyjne, które zostało zawarte na Ukrainie, nie jest ważne w Polsce. Chcąc bezpiecznie poruszać się pojazdem po polskich drogach, obywatele Ukrainy obowiązkowo muszą wykupić OC graniczne, chyba że posiadają ważną Zieloną Kartę.

Poza ubezpieczeniem pojazdu towarzystwa na ten rok ubezpieczeniowy zadeklarowały objęcie ochroną NNW dzieci z Ukrainy, które zostały zapisane do polskich szkół. W roku szkolnym 2021/22 dzieci z Ukrainy mogły otrzymać darmową ochronę ubezpieczeniową w ramach m.in. grupowych ubezpieczeń szkolnych.

Jakie ubezpieczenie dla obcokrajowców w Polsce może wykupić obywatel Ukrainy?

Obecnie obywatele Ukrainy w dalszym ciągu mogą korzystać z darmowej opieki zdrowotnej. W momencie, kiedy takie wsparcie jednak się skończy, potrzebne będzie ubezpieczenie dla cudzoziemców w Polsce, które gwarantuje pokrycie kosztów pomocy medycznej, udzielonej w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Poza podstawową opieką zdrowotną ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie NNW, które gwarantuje wypłatę świadczenia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. OC w życiu prywatnym jest również ciekawym rozszerzeniem podstawowej ochrony, które chroni obcokrajowca w związku z wyrządzeniem szkód osobie trzeciej. Towarzystwo pokryje koszty wypłaty zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.

Jakie jeszcze ubezpieczenie dla Ukraińców można zakupić?

Część towarzystw wprowadziła również możliwość ubezpieczenia dzieci z Ukrainy, które nie posiadają numeru PESEL w ramach ubezpieczenia NNW szkolnego. Dzieci, które uczęszczają do polskich szkół, mogą zostać objęte taką samą ochroną ubezpieczeniową jak dzieci z polskim obywatelstwem. Towarzystwa w ramach ochrony ubezpieczeniowej gwarantują wypłatę świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała czy pobytami dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny — dowiedz się jak wybrać dobre NNW szkolne.

Ubezpieczenie zdrowotne? Czy obywatel Ukrainy może wykupić dostęp do prywatnej opieki medycznej?

Niektóre towarzystwa umożliwiają zakup polisy dającej dostęp do prywatnej opieki medycznej. Jeżeli osoba z Ukrainy, będzie chciała mieć dostęp do lekarzy specjalistów, są polisy, które zabezpieczą jej potrzeby. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia szybki dostęp do szeregu specjalistów. Dodatkowo możliwe jest korzystanie z domowych wizyt lekarskich. Niektóre pakiety ubezpieczenia obejmują również prowadzenie ciąży czy darmowy przegląd stomatologiczny raz w roku.

Poza ubezpieczeniem zdrowotnym obywatele Ukrainy mogą zostać objęci ubezpieczeniem na życie, które zapewni ich bliskim świadczenie w razie ich śmierci czy pomoc w przypadku poważnego zachorowania. W zależności od pakietu, na jaki się zdecydujesz, ochrona ubezpieczeniowa może również zostać rozszerzona o pobyty w szpitalu czy ubezpieczenie NNW.

Nie czekaj! – wybierz polisę z naszej oferty CUK!

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem obcokrajowca w Polsce, nasi pracownicy pomogą wybrać Ci najkorzystniejszy zakres ubezpieczenia. Dzięki temu zabezpieczysz swoje życie lub zdrowie. Wystarczy, że zadzwonisz na infolinię lub odwiedzisz jedną z naszych placówek.

Udostępniliśmy dla obywateli Ukrainy dedykowaną infolinię, na której obywatele tego kraju otrzymają niezbędną pomoc w języku ukraińskim. Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i chcesz kupić ubezpieczenie, skontaktuj się z nami.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku