2023-03-01

Ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. – jak wyliczyć i wybrać?

Sprawdź, czy możesz odliczyć od podatku ubezpieczenie samochodu kosztującego więcej niż 150 tysięcy zł.

Ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. – jak wyliczyć i wybrać?

Niejednemu właścicielowi firmy ciężko wyobrazić sobie prowadzenie działalności bez samochodu osobowego. Stanowi on niezbędny środek transportu, a przy okazji generuje koszty pozwalające na obniżenie podatku. Nie zawsze jednak odliczeniu mogą podlegać wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem auta, zwłaszcza jeśli jego wartość przekracza 150 tys. zł. Jak wybrać i rozliczyć w kosztach podatkowych ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł? Odpowiadamy.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu samochodu powyżej 150 tys. zł

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził zmiany w prawie podatkowym, zgodnie z którymi w odliczeniach limitowi podlegają wydatki związane z dobrowolnymi ubezpieczeniami. W koszty uzyskania przychodu nie wrzucimy pełnej składki za AC czy GAP, jeśli wartość auta przekracza 150 tys. zł. Ubezpieczenie auta powyżej 150 tys. zł obliczamy proporcjonalnie do kwoty limitu 150 tys. zł. W kosztach możemy ująć pełną składkę OC.

Jeśli już teraz chcesz łatwo i szybko sprawdzić ceny ubezpieczeń dla swojego auta, skorzystaj z naszego kalkulatora OC i AC.

Czego dotyczy limit 150 tys. zł?

Limit 150 tys. zł ma ograniczać możliwość zwiększania kosztów uzyskania przychodu, a przez to zmniejszania wysokości podatku przez przedsiębiorców użytkujących drogie auta osobowe. Dotyczy odpisów amortyzacyjnych, dobrowolnych ubezpieczeń i kosztów leasingu. Limit 150 tys. zł określa maksymalną wartość auta, do jakiej można odliczyć koszty. Jak wygląda zatem zależność między ubezpieczeniem samochodu powyżej 150 tys. zł a kosztami? Wydatki poniesione na dobrowolne ubezpieczenie, jakim jest AC, mogą być zaksięgowane w kosztach tylko do wysokości proporcjonalnej do wartości auta w odniesieniu do kwoty 150 tys. zł. Przyjrzyjmy się przykładom.

Przykład 1

Pan Adam kupił na firmę auto osobowe o wartości 200 tys. zł i zamierza użytkować je wyłącznie w celach służbowych. Wykupił ubezpieczenie AC, za które zapłacił 6 tys. zł. Nie będzie mógł jednak uwzględnić w kosztach całej składki. Aby ustalić, jaką kwotę może odliczyć, musi najpierw określić, w jakiej proporcji pozostaje limit 150 tys. zł do wartości samochodu: 150 000 zł : 200 000 zł = 0,75 = 75%. Taki procent składki na AC Pan Adam może uwzględnić w kosztach. Będzie to zatem kwota: 75% x 6 000 zł = 4 500 zł.

Przykład 2

Pani Justyna kupiła na firmę samochód osobowy o wartości 100 tys. zł. Za AC zapłaciła 3 tys. zł. Będzie mogła uwzględnić całą składkę za ubezpieczenie dobrowolne w kosztach, ponieważ wartość auta nie przekracza 150 tys. zł.

To ważne!

Jeśli korzystasz z prywatnego auta w celach związanych z prowadzeniem działalności, w kosztach możesz uwzględnić jedynie 20% wydatków związanych z OC, AC i NNW.

Jak wyliczyć ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł?

Na koszt ubezpieczenia auta składa się wiele czynników. Bez względu na wartość czy przeznaczenie pojazdu, zawsze musisz pamiętać o obowiązkowym OC. Auta firmowe o wartości powyżej 150 tys. zł często bywają autami nowymi, jeszcze niezarejestrowanymi. Warto więc wiedzieć, kiedy kupić OC po rejestracji, aby nie narazić się na kary za brak ubezpieczenia.

Wysokość OC będzie zależała w dużej mierze od tego, czy auto będzie użytkowane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czy może będzie częścią floty i będzie użytkowane przez różne osoby. W pierwszym przypadku ubezpieczenie auta powyżej 150 tys. zł zostanie potraktowane podobnie jak w przypadku auta prywatnego z uwzględnieniem parametrów technicznych, rocznika, przebiegu, Twojej historii ubezpieczeniowej.

Korzystnie jest kupić pakiet OC i AC, aby objąć ochroną auto na wypadek uszkodzenia w wyniku działań sił natury, stłuczki czy szkody całkowitej. Dlaczego poza OC warto mieć AC? Ponieważ koszty związane z naprawą auta czy lakierowaniem często znacznie przewyższają wysokość składki i stanowią spore obciążenie dla firmowego budżetu.

Ponieważ koszt AC zależy od wartości samochodu, rodzi się pytanie, czy podać wartość ubezpieczenia samochodu powyżej 150 tys. zł netto czy brutto? Osoba fizyczna, nie będąc płatnikiem VAT, uwzględnia wartość brutto. Jeśli natomiast odliczasz VAT w wysokości 50 lub 100%, uwzględniasz to w ubezpieczeniu.

Aby w kilku krokach oszacować wysokość OC, AC, NNW czy assistance dla Twojego auta, możesz skorzystać z naszego kalkulatora. Przygotuj podstawowe dane odnośnie marki, modelu, rocznika, mocy i pojemności silnika auta, sprawdź, od kiedy posiadasz prawo jazdy. Czy konieczne jest podawanie wszystkich danych? Aby znaleźć ubezpieczenie auta powyżej 150 tys. zł, kalkulator poprosi cię o dane niezbędne do oszacowania rzeczywistej składki, a nie jedynie poglądowej, dzięki czemu możesz od razu zakupić polisę.

Jak zaksięgować ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł?

Polskie przepisy podatkowe do najprostszych zdecydowanie nie należą. Chcąc rozliczyć ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł, księgowanie należy rozpocząć od obliczenia, jaki procent składek na dobrowolne ubezpieczenia (AC czy GAP) możesz wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Pamiętaj, że:

 • składkę na AC uwzględnia się w kosztach tylko w wysokości proporcjonalnej do limitu 150 tys. zł; części składki przekraczającej limit 150 tys. nie można traktować jako kosztu uzyskania przychodu;
 • obliczenie, jaki procent z wartości auta stanowi kwota 150 tys. zł pozwala na obliczenie, jaki procent składki można uwzględnić w kosztach;
 • im wyższa jest wartość auta w odniesieniu do limitu 150 tys. zł, tym mniejszą część składki na AC możesz wliczyć w koszty.

To ważne!

Limit 150 tys. zł nie dotyczy składek na ubezpieczenia niezależne od wartości auta — OC czy NNW.

Jak liczyć limit 150 tys. zł w leasingu?

Bardzo popularną formą korzystania z auta firmowego jest leasing. W zależności od tego, czy leasingowany samochód zostanie wpisany do rejestru środków trwałych, czy nie, mówimy o leasingu finansowym lub operacyjnym. Bez względu na formę, koszty ubezpieczenia samochodu w leasingu powyżej 150 tys. zł ponosi leasingobiorca. Jaką ich część będzie mógł odliczyć od podatku, zależy od tego, jaki procent wartości auta stanowi limit 150 tys. zł. Wartość odliczenia szacujemy podobnie jak w przypadku auta pozostającego własnością firmy.

Przykład 3

Pan Łukasz prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z leasingowanego auta o wartości 187,5 tys. zł. Ubezpieczenie AC kosztowało go 5 tys. zł. Aby obliczyć, jaką wartość składki za AC będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, Pan Łukasz musi wykonać następujące działanie: 150 000 : 187 500 = 0,8 co daje 80%. Taką część składki na AC Pan Łukasz może ująć w kosztach, czyli 80% x 5 000 = 4 tys. zł.

Limit 150 tys. zł ma też zastosowanie do rat leasingowych i opłaty wstępnej. Leasing wymaga kupienia AC. Kiedy warto posiadać AC, assistance i NNW, jeśli ubezpieczenie nie jest narzucone przez leasing? W każdej sytuacji. Korzystanie z auta zawsze wiąże się z ryzykiem wypadku, stłuczki, kradzieży czy zniszczenia. 

Czy ubezpieczenie OC można odliczyć od podatku?

OC nie jest bezpośrednio zależne od wartości auta, dlatego nie podlega limitowi 150 tys. zł. Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł można w całości uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu w przypadku auta wpisanego do rejestru środków trwałych.

Uwaga!

Zawsze pamiętaj o ciągłości OC. Przerwa w ubezpieczeniu, nawet jednodniowa, może wiązać się z karą nałożoną przez UFG.

Kiedy polisa staje się kosztem?

Zgodnie z prawem, aby wydatek związany z polisą mógł zostać rozliczony jako koszt uzyskania przychodu, powinien zostać rzeczywiście poniesiony przez przedsiębiorcę, odpowiednio udokumentowany, a jego celem powinno być zdobycie przychodu lub utrzymanie albo zabezpieczenie jego źródła. W przypadku polisy możemy mówić o tym ostatnim. Jeśli zatem ubezpieczenie auta powyżej 150 tys. zł zostanie opłacone przez przedsiębiorcę i dotyczy pojazdu użytkowanego na rzecz firmy, polisa może stać się kosztem.

Czy polisę OC można wrzucić w koszty jednorazowo?

Polisy najczęściej kupowane są na 12 miesięcy i rzadko kiedy cały ten okres przypada na jeden rok kalendarzowy. W zależności od wybranej metody księgowania, koszt ubezpieczenia auta powyżej 150 tys. zł możesz zaksięgować jednorazowo lub w rozbiciu czasowym. Wybierając:

 • metodę uproszczoną (kasową), wysokość składki podlegającą odliczeniu jednorazowo księgujesz z datą wystawienia polisy;
 • metodę memoriałową, wysokość składki dzielisz proporcjonalnie w zależności od ilości miesięcy.

Jeśli zatem posługujesz się metodą memoriałową, a Twoja polisa trwa przykładowo od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r., to wysokość składki możliwą do odliczenia musisz podzielić na 12 miesięcy. Uzyskaną kwotę mnożysz razy 3, aby uzyskać wartość do zaksięgowania z dniem 1 października 2022 r. Pozostałą kwotę, odpowiadającą 9 miesiącom księgujesz na początku roku 2023.

Jak ująć w kosztach ubezpieczenie samochodu?

Przy okazji zakupu polisy najczęściej nie są wystawiane faktury, a dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu jest sama polisa. Czy stanowi ona wystarczające potwierdzenie, aby nie narazić się na problemy ze strony Urzędu Skarbowego? Jeśli polisa spełnia podstawowe wymogi formalne, może być podstawą do zaksięgowania kosztu. Powinna zawierać datę wystawienia, okres obowiązywania, wartość składki, datę dokonania płatności, dane oraz podpisy ubezpieczającego i ubezpieczyciela, rodzaj i zakres ubezpieczenia.

Gdzie kupić ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł?

Rozliczając ubezpieczenie auta powyżej 150 tys. zł, musisz pamiętać o prawidłowym oszacowaniu kwoty możliwej do odliczenia w kosztach. Oprócz obowiązkowego OC warto zadbać o ubezpieczenie AC, by objąć ochroną narzędzie pracy, jakim jest samochód firmowy. Aby znaleźć odpowiednią polisę, odwiedź jedną z placówek CUK, zadzwoń na infolinię lub skorzystaj z naszego kalkulatora.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie auta

 • 1
  Kto może liczyć na ulgę na samochód?

Osoby niepełnosprawne lub mające pod opieką osobę niepełnosprawną mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej również, gdy są właścicielami samochodu firmowego użytkowanego w celach firmowych i prywatnych. Odliczyć od podatku można te koszty, które nie zostały uwzględnione w kosztach związanych z działalnością.

 • 2
  Czy ubezpieczenie samochodu to koszty eksploatacyjne?

Należy rozróżnić wydatki związane z ubezpieczeniem i koszty eksploatacyjne. Dotyczą one zakupu paliwa, płynów, napraw, przeglądów i nie są ograniczone limitem 150 tys. zł. Księguje się je jako koszty w 100%, gdy auto jest wpisane do rejestru środków trwałych i użytkowane jedynie na potrzeby firmy lub w 75%, gdy auto jest używane na potrzeby firmy i na użytek prywatny. 

 • 3
  Czy OC na firmę jest droższe?

Z reguły tak, ponieważ dla ubezpieczycieli ich użytkowanie wiąże się z większym ryzykiem, zwłaszcza kiedy z auta korzysta więcej niż jedna osoba.

 • 4
  Czy ubezpieczenie samochodu podlega limitowi 75%?

Limitowi 75% w rozliczeniu auta firmowego użytkowanego w celach firmowych i prywatnych podlegają koszty eksploatacyjne. Nie dotyczy on wydatków związanych z ubezpieczeniami OC, AC, NNW.

Oceń artykuł

4.00
(6)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku