2023-06-13

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży – odpowiadamy na pytania

Dowiedz się, jak ochronić się przed włamaniem.

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży – odpowiadamy na pytania

Wakacje, święta i ferie zimowe to doskonała okazje do wypoczynku i planowania dłuższych wyjazdów. Niestety, puste mieszkanie lub dom to gratka dla złodziei. Łupem włamywaczy najczęściej padają łatwe do wyniesienia przedmioty, takie jak gotówka, biżuteria czy drogi sprzęt elektroniczny. Warto zatem pomyśleć o dobrym zabezpieczeniu nieruchomości. Istnieje na to wiele sprawdzonych sposobów!

Do włamań dochodzi nie tylko podczas naszych wyjazdów, ale także wtedy, gdy śpimy lub jesteśmy w pracy. Ubezpieczenie mieszkania lub domu od kradzieży to najpewniejsza metoda ochrony własnego majątku. Zaawansowane alarmy i zabezpieczenia antywłamaniowe nie zawsze powstrzymają bowiem złodzieja przed wtargnięciem na teren nieruchomości! Co daje dobre ubezpieczenie mieszkania od kradzieży z włamaniem? W ramach jakiej polisy zapewnimy domowi najlepszą ochronę? Na te i inne ważne pytania związane z zagadnieniem odpowiadamy w tym artykule!

Jaka polisa ochroni dom i mieszkanie od kradzieży?

Ubezpieczenie mieszkania od włamania i kradzieży nie występuje jako odrębna polisa. Ponadto nie znajdziemy takiej ochrony w podstawowej polisie mieszkaniowej (ta zabezpiecza bowiem głównie samą nieruchomość oraz elementy stałe). Ubezpieczenie mieszkania lub domu od kradzieży z włamaniem możemy zapewnić sobie, rozszerzając pakiet polisy o dodatkowe ryzyka. Ochronie będą wtedy podlegały m.in. wymienione w umowie ruchomości.

Warto też zawsze upewnić się, jakie są wyłączenia w ubezpieczeniu domu i mieszkania, dokładnie czytając OWU. Te mogą różnić się w zależności od oferty towarzystwa. Dzięki tej wiedzy zyskamy pewność wypłaty odszkodowania za kradzież z włamaniem w określonych sytuacjach. Ubezpieczyciel może bowiem wymagać od nas na przykład odpowiednich systemów  zabezpieczających. Nie wszystkie przedmioty podlegają także ochronie!

Czym jest kradzież z włamaniem w polisie mieszkaniowej?

Włamanie do mieszkania to jedno z najpowszechniejszych przestępstw, które może dotknąć każdego z nas. Celem takiego działania jest chęć przywłaszczenia sobie przez złodzieja cennego mienia znajdującego się na terenie cudzej nieruchomości. Zgodnie z art. 279 § 1 kk kradzież z włamaniem to: „zabór rzeczy ruchomej celem jej przywłaszczenia, dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia”. Przesłanką do stwierdzenia czynu jest fakt dopuszczenia się przez sprawcę kradzieży w następstwie włamania. Takie przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Pamiętaj!

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni jedynie mury i elementy stałe nieruchomości na wypadek zdarzeń losowych, tj. pożaru, zalania, huraganu itp. Nie zabezpiecza natomiast mienia ruchomego, czyli wyposażenia domu lub mieszkania. O taką ochronę zadbasz, wykupując odpowiednie rozszerzenie polisy, czyli ubezpieczenie od kradzieży w mieszkaniu. Dodatkowo możesz rozbudować je o ryzyka niezwiązane z włamaniem – np. kradzież zwykłą, rabunek lub dewastację.

Jakie rodzaje kradzieży wyróżniają towarzystwa?

Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują kradzież z włamaniem jako zdarzenie, w którym dochodzi do bezprawnego przejęcia mienia ruchomego, lecz sprawca musi pozostawić na terenie nieruchomości ślady swojej obecności, czyli np. wyważone drzwi lub wybitą szybę. W definicjach ubezpieczycieli zawsze znajdujemy różne typy kradzieży, a każda z nich stanowi inne rozszerzenie polisy mieszkaniowej. Towarzystwa dzielą je przeważnie na trzy podstawowe kategorie:

 • 1
  Kradzież zwykła – dotyczy zdarzeń, w których skradzione mienie nie było zabezpieczone sejfem, pomieszczeniem zamkniętym lub osobistą pieczą właściciela (np. w torbie lub kieszeni). O takiej kradzieży mówimy także, gdy mienie zostaje przewłaszczone, lecz złodziej nie pozostawia po sobie żadnych wyraźnych śladów, które mogłyby wskazywać na włamanie.
 • 2
  Kradzież z włamaniem – w tym przypadku musi dojść do włamania, czyli zabrania mienia z pomieszczenia zamkniętego lub sejfu. Przestrzeń musi być chroniona w sposób, który uniemożliwia dostanie się do wnętrza bez użycia narzędzi lub siły. Warunkiem koniecznym do stwierdzenia włamania jest złamanie zabezpieczeń – np. kradzież telewizora po uprzednim wtargnięciu do mieszkania przez wybite celowo okno. Sprawca musi też zostawić po sobie wyraźne ślady swojej obecności. W przeciwnym razie ubezpieczyciel nie uzna szkody.
 • 3
  Rabunek – sytuacja, w której następuje odebranie przedmiotu kradzieży poszkodowanemu w sposób bezpośredni wbrew jego woli lub nakłonienie go drogą oszustwa do przekazania mienia. Np. wyrwanie portfela z pieniędzy przechodniowi przy użyciu siły lub pod groźbą jej użycia. Od rabunku można ubezpieczyć wiele rzeczy osobistych, np. biżuterię, telefon, tablet, gotówkę, a także dokumenty lub klucze.

Co obejmuje ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży?

Ubezpieczenie domu lub mieszkania od kradzieży może obejmować zarówno ruchomości domowe, jak i elementy stałe. Dodatkowo towarzystwa oferują możliwość rozszerzenia ochrony o przedmioty wartościowe, dzieła sztuki, meble, sprzęty sportowe i medyczne, akcesoria ogrodowe, a nawet rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia (np. biżuteria, gotówka, telefon).

Taka polisa może nie obejmować jednak niektórych rzeczy, które przechowujemy w swojej nieruchomości – część z nich będzie wyłączona z ochrony np. z uwagi na bardzo wysoką wartość. Jeśli zechcemy je włączyć, musimy uwzględnić dodatkowe klauzule zawarte w OWU. Towarzystwo może wymagać od nas wyceny rzeczoznawcy (jak w przypadku dzieł sztuki) lub przechowywania owych przedmiotów w sejfie.

Przykład 1:

Anna ma ubezpieczenie nieruchomości, które obejmuje ochronę od kradzieży. Jej polisa objęła zarówno ruchomości domowe, jak i elementy stałe, takie jak meble, sprzęty sportowe i akcesoria ogrodowe.

Pewnego dnia do jej domu włamał się złodziej. Skradziono wartościowe przedmioty, takie jak biżuteria, telewizor, laptop i gotówka, które były objęte ubezpieczeniem. Zgłosiła szkodę do towarzystwa i przedstawiła dokumentację, potwierdzającą włamanie oraz straty.

Dzięki swojej polisie ubezpieczeniowej Anna otrzymała odszkodowanie, które pokryło wartość skradzionych przedmiotów. Polisa zapewniła jej wsparcie finansowe i pomogła w odzyskaniu utraconych wartościowych przedmiotów.

Ubezpieczenie domu w budowie od kradzieży również jest możliwe, jednak dopiero, gdy dom osiągnie stan surowy zamknięty. Przedmiotem ubezpieczenia w zależności od towarzystwa mogą być zamontowane i przeznaczone do montażu stałe elementy oraz narzędzia i materiały budowlane przechowywane w budowanym domu. Ochrona będzie zapewniona w momencie, gdy zostaną spełnione wszystkie wymogi zabezpieczeń zgodnie z OWU oraz zostaną zabezpieczone wszystkie otwory, wstawione drzwi i okna. Niektóre towarzystwa mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń takiej nieruchomości.

Jak ubezpieczyć dom od kradzieży i ile to kosztuje?

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym fragmencie tekstu, ubezpieczenie domu lub mieszkania od kradzieży stanowi jedynie rozszerzenie polisy mieszkaniowej. Nie ma zatem możliwości wykupienia takiej ochrony osobno. Warto jednak rozważyć kompleksową polisę, która zabezpieczy naszą nieruchomość od wszelkich zdarzeń losowych – nie tylko od ognia, huraganu czy zalania, ale także od włamania z kradzieżą czy dewastacji.

Najszerszy zakres ochrony zyskasz, decydując się na polisę „all risk” (od wszystkich ryzyk). Co determinuje koszt ubezpieczenia nieruchomości? Przede wszystkim wartość ubezpieczonego mienia (w tym także ruchomości domowych) oraz preferowany zakres ochrony, czyli liczba ryzyk w podstawie i wybranych rozszerzeń. Dokładne wyceny składek poznasz, wykorzystując intuicyjny kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania ← wejdź w link i kup polisę online! 

Kradzież w mieszkaniu a odszkodowanie

Pewien typ mienia można ubezpieczyć tylko na specjalnych zasadach – zapis ten powinien znaleźć się w OWU. W przeciwnym razie możemy spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Z podstawowej ochronny przed kradzieżą często wyłączone są na przykład trofea myśliwskie czy dzieła sztuki. W takich przypadkach musimy zadbać o odpowiednie rozszerzenie polisy. Ubezpieczyciel nie zapewni nam także rekompensaty za stratę przedmiotów, których nie byliśmy właścicielami w momencie kradzieży. Może chodzić np. o sprzęt wypożyczony lub rzeczy należące do naszych gości.

Przykład 2:

Tomasz ubezpieczył swoje mieszkanie również przed kradzieżą. Polisa chroniła jego mienie, w tym meble, sprzęty elektroniczne i inne wartościowe przedmioty. Pewnego dnia, gdy Tomasz wrócił do domu po długiej podróży, odkrył, że jego mieszkanie zostało okradzione. Zabrano telewizor, laptop, kilka biżuterii i inne cenne przedmioty.

Natychmiast zgłosił szkodę swojemu ubezpieczycielowi, dostarczając niezbędne dokumenty, w tym raport policyjny i dowody zakupu skradzionych przedmiotów. Po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny, ubezpieczyciel potwierdził, że szkoda kwalifikuje się do odszkodowania z tytułu kradzieży w ramach jego polisy.

Dzięki swojemu ubezpieczeniu Tomasz otrzymał odszkodowanie, które pokryło straty spowodowane kradzieżą. Ubezpieczyciel zrekompensował mu wartość skradzionych przedmiotów, umożliwiając mu odbudowę swojego mienia.

Należy pamiętać również o wymaganych przez towarzystwo zabezpieczeniach mienia. Jeśli w efekcie naszych zaniedbań przestały one działać (brak odpowiedniej konserwacji) lub nie spełniały swojej funkcji (np. zapomnieliśmy zamknąć drzwi wejściowych), to ubezpieczyciel uchyli się od odpowiedzialności za straty. Często towarzystwo wymaga także stosowania określonego rodzaju ochrony w postaci systemów antywłamaniowych (sejfu, drzwi z atestem, specjalistycznych rolet, monitoringu wizyjnego lub alarmu).

Jeśli przechowujemy natomiast mienie w pomieszczeniu niemieszkalnym (np. w piwnicy czy w garażu) i dojdzie do kradzieży naszych rzeczy, to o wypłacie odszkodowania również możemy zapomnieć. Zawsze zależy to jednak od szczegółów polisy danego ubezpieczyciela. Wszelkie informacje o potencjalnych wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności znajdziemy w OWU!

O czym pamiętać, ubezpieczając dom od kradzieży? – podsumowanie

Ubezpieczając dom lub mieszkanie od kradzieży, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Jeśli zależy nam na kompleksowej ochronie, wybierzmy rozszerzenie o kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą, rabunek i dewastację. Co jeszcze będzie istotne przy wyborze polisy? Oto najważniejsze punkty, o których trzeba pamiętać:

 • Zakres ochrony – upewnij się, czy dana polisa obejmuje określony typ kradzieży (zwykłą, z włamaniem, rabunek).
 • Suma ubezpieczenia – pamiętaj, że musi być adekwatna do wartości mienia, jakie posiadasz w domu. Sporządź listę cennych przedmiotów, by oszacować ich wartość. Powinna ona stanowić podstawę do ustalenia sumy ubezpieczenia. Jeśli stracisz swoje mienie, otrzymasz dzięki temu odszkodowanie, które wystarczy na pokrycie doznanych strat.
 • Rodzaj mienia – nie wszystkie ruchomości mogą zostać objęte ochroną. Problematyczne może okazać się ubezpieczenie broni palnej, dzieł sztuki lub rozmaitych trofeów. Towarzystwa często wymagają np. dodatkowej wyceny rzeczoznawcy. Upewnij się także, czy polisa zabezpiecza gotówkę!
 • Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli do kradzieży doszło w rezultacie rażącego niedbalstwa lub w wyniku umyślnych działań. Mowa o sytuacjach, gdy nieruchomość nie była zabezpieczona zgodnie z wymogami określonymi w OWU (np. jeśli drzwi lub okna do mieszkania nie zostały odpowiednio zamknięte).

Szukasz ubezpieczenia nieruchomości? Sprawdź ofertę CUK!

Po przeczytaniu tekstu wiesz już, jaka polisa najlepiej ochroni Twój majątek przed złodziejami i na co zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie mieszkania od kradzieży. Oprócz zainwestowania w odpowiednie zabezpieczenia antywłamaniowe warto już dziś dobrać dla siebie kompleksową ochronę nieruchomości.

Chcesz poznać propozycje wiodących towarzystw i znaleźć idealną ofertę? Wykorzystaj do tego prosty w obsłudze kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania na stronie CUK! To nowoczesna porównywarka, która zapewni Ci dostęp do aktualnych promocji znanych ubezpieczycieli. Wycenę składek otrzymasz już w 2 minuty, a formalności dopełnisz bez wychodzenia z domu! Wolisz zapytać o ubezpieczenie domu od kradzieży osobiście? Skontaktuj się z naszym doradcą telefonicznie (22 27 00 337) lub odwiedź najbliższą placówkę CUK w Twojej okolicy!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Jak zabezpieczyć dom przed złodziejami?

  Istnieje na to wiele sprawdzonych sposobów, a im więcej z nich zastosujemy, tym lepiej zabezpieczymy nasz dom przed niechcianym gościem! Oprócz nabycia ubezpieczenia nieruchomości warto wdrożyć następujące metody ochrony własnego mienia:

  • zakup antywłamaniowych drzwi i okien,
  • montaż alarmów oraz kamer,
  • zatrudnienie firmy ochroniarskiej,
  • zabezpieczenie przejść między piwnicą i/lub garażem a domem,
  • zawiadomienie sąsiadów w razie planowanych wyjazdów.
 • 2
  Co najczęściej złodzieje kradną z domu?

  Jeśli złodzieje wtargną na teren naszej nieruchomości, będą poszukiwać gotówki, biżuterii oraz sprzętu elektronicznego (laptopów, konsoli, tabletów i smartfonów). Włamywaczy zainteresują głównie ruchomości domowe niewielkich rozmiarów o wysokiej wartości. Kradzieży podlega też często markowa odzież, obuwie oraz perfumy. Jeśli posiadamy dzieła sztuki – również mogą zostać skradzione. Wszelkie trzymane w domu pieniądze warto przed wyjazdem schować w sejfie, a większe przedmioty – w szafie pancernej.

  Czytaj także: „Jak ubezpieczyć dzieła sztuki?”.

 • 3
  Jak zniechęcić złodzieja?

  Zdarza się, że złodziej przed planowanym rabunkiem obserwuje nieruchomość, sprawdzając, czy właściciele przypadkiem nie wyjechali. Pomocnym narzędziem może okazać się czasowy włącznik prądu lub (w bardziej zaawansowanym wydaniu) system zdalnego sterowania domem. Światła lub muzyka mogą włączyć się nawet podczas naszej nieobecności. Jeśli natomiast dojdzie już do włamania, nasz majątek (gotówkę, biżuterię i inne cenne przedmioty) skutecznie ochroni sejf lub szafa pancerna. Skutecznym sposobem na odstraszenie potencjalnych złodziei z terenu posesji jest także posiadanie psa obronnego.

 • 4
  Czy często dochodzi do kradzieży w mieszkaniach?

  Według danych Komendy Głównej Policji w 2021 roku odnotowano w Polsce ponad 71,6 tys. kradzieży z włamaniem. Według statystyk do takich sytuacji dochodzi najczęściej w okresie wakacyjnym, kiedy lokatorzy przebywają na urlopach. Zwykle złodzieje obserwują miejsca, do których zamierzają się włamać. Dlatego przed wyjazdem należy ubezpieczyć nieruchomość od kradzieży z włamaniem, a także podjąć wszelkie dodatkowe środki mające na celu ochronę mienia. Wyjeżdżając na wakacje, warto powiadomić też o tym fakcie zaufanych sąsiadów lub znajomych, by ci doglądali mieszkania.

Oceń artykuł

5.00
(5)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku