Ruchomości domowe – czym są?

Co kryje się pod pojęciem ruchomości domowych? Sprawdź w słowniku ubezpieczeniowym CUK, co oznaczają ruchomości domowe.

Ruchomości domowe - rzeczy będące własnością ubezpieczonego, które można wynieść z domu bez użycia narzędzi np.: urządzenia domowe, meble, sprzęt elektroniczny, muzyczny, komputerowy, fotograficzny, audiowizualny, odzież, przedmioty osobistego użytku, pieniądze, zwierzęta domowe, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, dzieła sztuki, antyki, sprzęt turystyczny i sportowy, anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne.

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości chroni wyłącznie mury, dlatego warto je rozszerzyć także o elementy stałe oraz ruchomości domowe. Czym różni się jeden dodatek od drugiego? Pierwszy z nich chroni wyposażenie domu, którego nie można wynieść z nieruchomości bez demontażu, czyli np. wanna, zlew czy różnego rodzaju instalacje. Z kolei ruchomości domowe to wyposażenie domu, które może być zniszczone w wyniku zdarzeń losowych, przepięcia, dewastacji czy skradzione podczas włamania. 

Warto wykonać listę cennych przedmiotów w domu, które mógłbyś ochronić. Dzięki temu, łatwiej będzie także wycenić ruchomości domowe, wskazując sumę ubezpieczenia. Powinna ona realnie odzwierciedlać wartość wyposażenia. Suma ubezpieczenia to maksymalnie wskazana kwota, którą można dostać za szkody.

Czy wiesz, że...

Nie za wszystkie ruchomości domowe możesz otrzymać odszkodowanie w razie kradzieży. Często w wyłączeniach odpowiedzialności uwzględnione są np. antyki, kolekcje obrazów czy dzieła sztuki, które trudno jest wycenić. Warto zapoznać się przed podpisaniem umowy z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia).