Wiek polisowy – co to jest?

Czym jest wiek polisowy? Czy zawsze ubezpieczenie podpisuje osoba po 18. roku życia? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Wiek polisowy - oznacza to, ile osoba podpisująca umowę ubezpieczenia musi mieć minimalnie lub maksymalnie lat. Szczegóły na temat wieku polisowego znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). Jeśli nie zostanie on osiągnięty, towarzystwo ubezpieczeniowe nie podejmie się współpracy z klientem, jednocześnie odmówi zapewnienia ochrony. Jest to szczególnie istotny element umowy, który dotyczy polis na życie, chroniących zdrowie i życie ubezpieczonego.

Nie zawsze wiek polisowy oznacza to, że osoba podpisująca umowę musi mieć co najmniej 18 lat. Często, szczególnie w polisach na życie, są też wskazane górne granice. Przykładowo, firma może zaproponować konkretny zakres ochrony dla osób, które są pełnoletnie i jednocześnie nie ukończyły jeszcze 65. roku życia. Oznacza to, że w dniu podpisania umowy, klient nie może przekroczyć maksymalnej granicy.

Osoba musi być pełnoletnia, aby móc podpisać umowę. Górny wiek polisowy jest ustalany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w zależności od oferty. Na rynku są zarówno polisy terminowe, jak i bezterminowe. Pierwsze z nich to umowy podpisywane z towarzystwem na czas określony, np. 5, 10 czy 25 lat. Drugie są podpisywane na czas nieokreślony. Ubezpieczenie bezterminowe po osiągnięciu pewnego wieku może być kontynuowane na innych warunkach. Obydwa ubezpieczenia wygasają jednak w dniu śmierci ubezpieczonego. 

Czy wiesz, że...

W wyjątkowych sytuacjach ubezpieczony może mieć mniej niż 18 lat. Takim przykładem są ubezpieczenia posagowe, które opłacane są przez rodzica lub opiekuna prawnego dla dziecka. Ubezpieczającym jest więc osoba pełnoletnia, czyli podpisująca umowę, jednak uposażonym jest niepełnoletnie dziecko.