Rabunek – co to jest?

Czym jest rabunek? Wyjaśniamy w słowniku ubezpieczeniowym CUK - poznaj definicję rabunku.

Rabunek - zabór mienia, któremu towarzyszy przemoc fizyczna, groźba jej natychmiastowego użycia lub w przypadku, gdy ubezpieczonego wprowadzono w stan nieprzytomności lub bezbronności. Przykładowo: sprawca groził ubezpieczonemu nożem i ukradł mu rower.

Polisa, która zawiera w okresie ochrony rabunek jest dobrowolna i może dotyczyć zarówno życia prywatnego, jak i firmy. Odszkodowanie zostaje wypłacone w momencie, kiedy dojdzie do kradzieży z włamaniem, wymuszenia czy użycia gróźb w stosunku do ubezpieczonego. Rabunek może mieć różny charakter. Przykładowo, jest to zorganizowana kradzież gotówki podczas transportu pieniędzy do banku. W zależności od podpisanej polisy, ubezpieczony może otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie środka transportu czy obrażenia, które poniesie poszkodowany w wypadku. Ochroną mogą być objęte także np. maszyny, urządzenia i wyposażenie firmy. Im większy zakres ochrony, tym lepiej dla ubezpieczającego. Poza tym, trzeba też zwrócić uwagę na sumy ubezpieczenia, aby otrzymać taką kwotę, która wyrówna straty po zdarzeniu. Warto zaznaczyć, że nie każde ubezpieczenie ma w zakresie ochrony rabunek. Może być on też definiowany w różny sposób przez towarzystwa. Warto zapoznać się ze szczegółami w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Przykładowo, pan Jan jest właścicielem małego sklepu spożywczego na osiedlu. Wewnątrz budynku ma jednak sprzęt elektroniczny, który niezbędny jest do codziennej pracy. Wykupił on ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji. W pewien słoneczny dzień doszło do włamania, podczas którego grożono pracownikowi. Złodzieje ukradli sprzęt elektroniczny, kasę oraz zabrali pieniądze ze skrytki. Poza tym, uszkodzili też drzwi i wyposażenie sklepu. Pan Jan miał wykupione ubezpieczenie, które chroniło go także w momencie uszkodzenia mienia firmy. Dzięki temu, otrzymał odszkodowanie, za które mógł naprawić straty.