2023-05-11

Czy można ubezpieczyć bydło? Odpowiadamy na pytania

Chcesz wiedzieć, jak skutecznie chronić zwierzęta hodowlane? Zajrzyj do naszej porady!

Czy można ubezpieczyć bydło? Odpowiadamy na pytania

Wszystkie zwierzęta gospodarskie można chronić ubezpieczeniem zawieranym w ramach dotacji z budżetu, a także niedotowaną dobrowolną polisą, rozszerzoną o dodatkowe ryzyka – szczegóły ochrony zależą od wybranego zakresu.

Ubezpieczenie zwierząt hodowlanych (w tym bydła) chroni rolnika-hodowcę od strat materialnych, do których może dojść w rezultacie wypadku, choroby stada, zjawisk atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. Wszystkie gatunki mieszczące się w definicji zwierząt gospodarskich mogą zostać objęte polisą. Czy ubezpieczenie bydła od padnięcia i uboju jest obowiązkowe? Co gwarantuje taka ochrona? Odpowiedzi na te i inne związane z zagadnieniem pytania znajdziesz w tym artykule!

Ubezpieczenie bydła w ramach ubezpieczenia zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie bydła jako odrębny produkt ubezpieczeniowy nie istnieje. Bydło można ubezpieczyć jedynie w ramach polisy obejmującej ochroną zwierzęta gospodarskie. Jest to rodzaj ubezpieczenia dedykowanego rolnikom-hodowcom, które chroni zwierzęta gospodarskie od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, w następstwie takich zdarzeń losowych, jak m.in.: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, choroby.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich (w tym bydła) od padnięcia i uboju z konieczności zapewnia hodowcy wypłatę odszkodowania, co umożliwia z kolei szybszą odbudowę stada oraz ustabilizowanie produkcji zwierzęcej we własnym gospodarstwie.

Przeczytaj także poradę: „Ubezpieczenie pasieki”.

Zamów rozmowę

Bydło w definicji ubezpieczyciela

W definicji ubezpieczyciela zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa za bydło uznaje się zwierzęta domowe obejmujące: cielęta (byczki i jałówki w wieku poniżej 1 roku), młode bydło (w wieku od 1 do 2 lat – nieukończonych), pozostałe bydło w wieku 2 lat i więcej, tj. buhaje (rozpłodowe i kastraty), jałówki, krowy mleczne, krowy pozostałe (tj. krowy ras mięsnych i krzyżówek ras mięsnych.

Przedmiotem ubezpieczenia bydła mogą być natomiast zwierzęta w różnym wieku i o różnej wadze – o takich szczegółach zawsze dowiesz się, czytając OWU danego towarzystwa!

Co obejmuje ubezpieczenie bydła?

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich obejmuje ochroną bydło i inne posiadane gatunki m.in. przed skutkami zjawisk pogodowych. Zakres takiej polisy można rozszerzyć o ogień, porażenie zwierząt prądem lub eksplozję. Bydło można też ubezpieczyć od padnięcia i uboju z konieczności, jeśli przyczyną okażą się choroby lub wypadki.

Pełny zakres ubezpieczenia bydła, po opłaceniu dodatkowej składki (w zależności od oferty towarzystwa) może być rozszerzony o szkody powstałe wskutek:

 • trwałej utraty przydatności do reprodukcji zwierząt hodowlanych,
 • całkowitej utraty mleczności przez krowy,
 • utraty płodu lub młodego przychówku u koni i bydła.

Ponadto ubezpieczenie bydła w rozszerzonym zakresie może uwzględniać także szkody powstałe: 

 • jako skutek trzebienia;
 • jako rezultat operacji zwierząt;
 • podczas transportu i przebywania w bazie.

Ubój i padniecie bydła z konieczności – czym jest dla ubezpieczycieli?

Ubój bydła i innych zwierząt gospodarskich poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi, np. złamie kręgosłup, kończynę, przebije narządy lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności pozwala hodowcy uzyskać świadczenie za szkody powstałe wskutek zaistniałej sytuacji i pokryć związane z tym straty materialne.

Padnięcie – definiowane jest jako szkoda, gdy śmierć zwierzęcia nastąpiła wskutek choroby lub wypadku, albo w następstwie wypadku konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia.

Ubój z konieczności – uznawane jest za szkodę, gdy lekarz weterynarii stwierdził na piśmie, że istniało uzasadnione prawdopodobieństwo padnięcia zwierzęcia wskutek choroby, zwierzę utraciło całkowicie przydatność użytkową lub agresywność zwierzęcia zagraża życiu i/lub zdrowiu ludzi sprawujących nad nim dozór.

Uwaga!

Każdy przypadek padnięcia bydła należy bezzwłocznie zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii! Taki wymóg reguluje ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

[Z tego artykułu dowiesz się więcej na temat ubezpieczenia koni ← wejdź w link!]

Ubezpieczenie bydła – ile kosztuje?

Nie można określić dokładnej kwoty polisy chroniącej zwierzęta gospodarskie od różnych ryzyk określanych w OWU. Wpływa na to wiele czynników. Od czego zależy cena ubezpieczenia bydła? Jak w przypadku każdej polisy może ona różnic się w zależności od wybranej oferty towarzystwa, wielkości i rodzaju hodowli, a także preferowanego zakresu ochrony (w tym dobranych rozszerzeń).

Kupując ubezpieczenie zwierząt gospodarskich (w tym bydła), zawsze zwracaj uwagę na to, jakie wymogi i wyłączenia posiada towarzystwo – to również może się różnić. Właśnie dlatego warto porównywać ceny składek i dokładnie sprawdzać zakres wybieranej polisy. Pamiętaj, że możesz też ubiegać się o ubezpieczenie hodowli z dopłatą z budżetu państwa – o tym piszemy poniżej.

 • Kompleksowo ubezpieczysz swoje gospodarstwo
 • Porównamy dla Ciebie oferty polis od różnych towarzystw
 • W naszej ofercie znajdziesz obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenia rolne

Dopłata do ubezpieczenia bydła – szczegóły

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) stosowane są dopłaty z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia zwierząt gospodarskich na 2023 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r. (Dz. U. poz. 2468), w wysokości 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

Chcesz ubezpieczyć hodowlę zwierząt? Sprawdź ofertę CUK!

Masz już obowiązkowe ubezpieczenie rolne? A może chcesz objąć ochroną hodowlę zwierząt? Dzięki temu kompleksowo zabezpieczysz swoje gospodarstwo od zdarzeń losowych. Odpowiednią polisę zawsze znajdziesz w ofercie CUK!

Ubezpieczenie bydła lub innych zwierząt gospodarskich możesz wykupić już dziś – wystarczy, że skontaktujesz się z doradcą za pośrednictwem infolinii (22 27 00 337) lub odwiedzisz najbliższą stacjonarną placówkę CUK w Twojej okolicy. Możesz także zamówić rozmowę, zostawiając swój numer na stronie, a doradca oddzwoni do Ciebie z ofertą! 

FAQ — najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy ubezpieczenie zwierząt gospodarskich jest obowiązkowe?

Tak, jeśli korzystamy z dopłat do ubezpieczenia z budżetu państwa. Więcej informacji o dopłatach do ubezpieczenia bydła w 2023 roku można znaleźć na tej stronie.

 • 2
  Czy w ubezpieczeniu zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa jest okres karencji?

Takie szczegóły znaleźć można, czytając OWU danego towarzystwa – każdy ubezpieczyciel ma bowiem inne warunki umowy oraz wyłączenia. Karencja nie ma jednak nic wspólnego z tym, czy ubezpieczamy się w ramach dopłat, czy nie. To odrębne zagadnienie, a konkretne warunki dot. karencji ustala ubezpieczyciel.

 • 3
  Jakie są maksymalne sumy ubezpieczenia zwierząt hodowlanych w 2023 r.?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 listopada 2022 roku, maksymalne sumy ubezpieczenia zwierząt hodowlanych w 2023 r. wynoszą:

 • 14 200 zł – bydło
 • 14 400 zł – konie
 • 1 100 zł – owce
 • 700 zł – kozy
 • 1 800 zł – świnie
 • 60 zł – kury, perlice i przepiórki
 • 65 zł – kaczki
 • 250 zł – gęsi
 • 210 zł – indyki
 • 1100 zł – strusie
Zamów rozmowę

Oceń artykuł

4.00
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku