2023-02-16

Ubezpieczenie koni — zbiór najważniejszych informacji

Dowiedz się, jak ubezpieczyć własną stadninę.

Ubezpieczenie koni — zbiór najważniejszych informacji

Osoby, które w swoim gospodarstwie domowym posiadają konie lub stadninę, mogą rozważyć ich ubezpieczenie. Tego typu pasja wiąże się bowiem z dużymi wydatkami, dlatego warto zapewnić sobie odpowiednią ochronę choćby przed kradzieżą zwierząt czy innymi losowymi zdarzeniami. Należy jednak wiedzieć, że ubezpieczenie koni w ramach ochrony majątku ich właściciela jest czym innym niż polisa jeździecka NNW czy też typowe ubezpieczenie rolne dla posiadaczy hodowli. Chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej? W tekście znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące ubezpieczania koni.

Czym jest i kiedy przyda się ubezpieczenie konia?

Ubezpieczenie dla konia zapewnia potencjalną ochronę finansową jego właścicielowi. Warto pomyśleć o nim przede wszystkim w kontekście śmierci lub kradzieży zwierzęcia. Ubezpieczenie konia i jeźdźca będzie dedykowane stricte osobom uprawiającym sport. Polisa ta zabezpieczy przed kosztami leczenia, operacji, oraz śmierci i kradzieży. Zwierzęta wyścigowe biorące udział w zawodach jeździeckich bywają bowiem bardzo drogie – zarówno jeśli chodzi o sam ich zakup, jak i utrzymanie.

Przykład 1:

Konie, podobnie jak inne zwierzęta, mogą potrzebować opieki medycznej i interwencji chirurgicznych. Ubezpieczenie konia może pokryć część lub całość kosztów związanych z leczeniem, co może znacząco obniżyć obciążenie finansowe właściciela.

Czym innym z definicji może być natomiast ochrona koni w ramach ubezpieczenia rolnego. Dzięki tej polisie właściciel konia otrzyma odszkodowanie za trwałą utratę jego zdatności użytkowej lub w przypadku poniesienia strat w hodowli – tu pomocne okaże się ubezpieczenie zwierząt gospodarskich. Wszystko zależy jednak od tego, w jakim celu trzyma się zwierzęta. Ubezpieczenie konia sportowego lub traktowanego jako zwierzę domowe będzie diametralnie różniło się od polisy rolnej dedykowanej końskiej hodowli. To odrębne typy ochrony, o których piszemy w dalszej części tekstu.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Z jakimi typami polis mamy do czynienia przy ubezpieczaniu koni?

Do ubezpieczenia konia mogą posłużyć zasadniczo trzy różne typy polis: mieszkaniowa, rolna lub dedykowana. Każda z nich jest kierowana do innych właścicieli i charakteryzuje się różnym zakresem ochrony oraz specyfiką. Pierwszy typ posłuży z reguły jako ubezpieczenie prywatne, natomiast kolejne będą polisami dla rolnika lub przedsiębiorcy.

 • 1
  Ubezpieczenie koni w ramach polisy mieszkaniowej

Ubezpieczenie dla konia jest dostępne głównie w ramach prywatnych polis mieszkaniowych. Ten typ polisy służy do objęcia ochroną konia jak majątku własnego. W tym miejscu warto zastanowić się, co właściwie oznacza koń w polisie mieszkaniowej. Ubezpieczenie domu może obejmować bowiem swoim zakresem zwierzęta jako ruchomości domowe i tym właśnie będą dla ubezpieczyciela konie.

Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w dokumencie OWU – w przypadku polisy mieszkaniowej koń stanowi zwykle zwierzę trzymane przez człowieka hobbystycznie, dla towarzystwa. Zgodnie z taką definicją konie jako prywatny obiekt ubezpieczenia nie mogą być przetrzymywane w celach hodowlanych, handlowych, produkcyjnych czy gospodarczych. Reasumując: konie w polisie mieszkaniowej nie mogą służyć zarobkowaniu – w przeciwnym razie będą wyłączone z ochrony.

 • 2
  Ubezpieczenie koni w ramach polisy rolnej

Ubezpieczenie konia w ramach polisy rolnej ma za zadanie zabezpieczyć rolnika przed stratami w hodowli. W tym wypadku koń jest traktowany tak, jak inne zwierzęta gospodarskie. Spełnia on swoje określone funkcje w gospodarstwie, a jego utrata mogłaby doprowadzić do strat finansowych rolnika. Zdarzenia, które zwykle wywołują taki stan rzeczy, są objęte ochroną ubezpieczeniową. Mowa o następujących sytuacjach: ogień i inne zdarzenia losowe, śmierć w wypadku, uśpienie, choroba, operacja, kastracja, ciąża i poród.

 • 3
  Ubezpieczenie koni jako polisa dedykowana

W ramach odrębnej, dedykowanej ochrony dla właścicieli można rozważyć także ubezpieczenie stadniny lub polisę jeździecką NNW . Towarzystwa posiadają ściśle sprecyzowane oferty kierowane np. do ośrodków jeździeckich czy instruktorów. OC w ramach ubezpieczenia jeździeckiego obejmuje natomiast odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem ośrodka jeździeckiego oraz użytkowaniem mienia. Polisy dedykowane można dopasować do indywidualnych potrzeb, zapewniając zwierzętom kompleksową ochronę.

Ubezpieczenie koni – przykładowy zakres ochrony

Ubezpieczenie konia w ramach polisy mieszkaniowej nie chroni samego zwierzęcia, lecz zabezpiecza finansowo jego posiadacza przed szkodami, jakie koń może spowodować na mieniu lub zdrowiu osób trzecich. Na odszkodowanie można więc liczyć na przykład wtedy, gdy koń:

 • uszkodzenie sprzętu wynikającego z wyładowań atmosferycznych,
 • uszkodzi samochód, ogrodzenie lub ogród sąsiada,
 • kopnie, potrąci lub ugryzie kogoś podczas naszej przejażdżki.

Przykład 2:

Twój koń podczas przejażdżki może uszkodzić mienie osób trzecich, na przykład zniszczyć ogrodzenie, samochód czy ogród sąsiada. Na szczęście, mając ubezpieczenie konia, masz pewność, że towarzystwo pokryje koszty naprawy lub wyrówna straty finansowe poszkodowanego.

Jeśli natomiast chodzi o ubezpieczenie konia w ramach polisy dla rolników, koń jest często traktowany przez ubezpieczycieli na równi z maszynami rolniczymi, zbiorami zboża, nawozami czy materiałami budowlanymi. Sytuacja wygląda jeszcze inaczej w przypadku polisy dedykowanej, np. jeźdźcom czy instruktorom jazdy konnej. Takie ubezpieczenie obejmuje więcej zdarzeń. Ochrona dotyczy głównie życia i zdrowia zwierząt na wypadek:

 • śmierci i choroby konia,
 • operacji (ratującej życie lub związanej z utrzymaniem sprawności),
 • poniesienia kosztów leczenia,
 • utraty wartości użytkowej.

Od czego zależy cena ubezpieczenia koni?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie konia sportowego/wyścigowego, cena polisy będzie zależała od rasy, wieku oraz stanu zdrowia zwierzęcia. Stanowi to ważną kwestię w polisie dedykowanej jeźdźcom i ośrodkom jeździeckim ze względu na wartość konia i związaną z tym różnicę sumy ubezpieczenia. Te parametry nie będą miały jednak znaczenia w przypadku polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczenie konia – jaką ochronę oferują towarzystwa?

Ubezpieczenie konia wykupisz na przykład w towarzystwach: Generali, Warta, Concordia, Uniqa czy PZU.Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie towarzystw dostępnej w CUK, wejdź na naszą stronę, zostaw swój numer i zamów rozmowę z doradcą – wspólnie znajdziemy dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie konia z polisy mieszkaniowej lub rolniczej. W poniższej tabeli przedstawiamy szczegóły dotyczące ochrony oferowanej przez wybranych ubezpieczycieli.

TowarzystwoTyp ubezpieczeniaZakresy ochrony

polisa mieszkaniowa – koń rekreacyjny*

*konie do celów prywatnych lub rekreacyjnych na terytorium Polski)    
– możliwe rozszerzenie o OC w życiu prywatnym        

 • szkoda wyrządzona przez konia na osobie trzeciej (np. potrącenie)
 • szkoda wyrządzona przez konia na mieniu należącym do osoby trzeciej (np. uszkodzenie samochodu)

polisa mieszkaniowa (lokatorzy mieszkań i domów, także domów w budowie) 
– rozszerzenie o OC w życiu prywatnym w trakcie trwania umowy o szkody wyrządzone przez konia rekreacyjnego    

OC + zaliczenie konia do ryzyka wandalizmu i dewastacji podczas posiadania bądź użytkowania konia do celów rekreacyjnych. 

polisa rolnicza – koń hodowlany

 • Ogień i inne zdarzenia losowe
 • Śmierć w wypadku
 • Uśpienie
 • Choroba
 • Operacja
 • Kastracja
 • Ciąża i poród

polisa mieszkaniowa (dla właścicieli mieszkania lub domu wraz z pomieszczeniem gospodarczym lub budynkiem gospodarczym)    

OC w życiu prywatnym: szkody wyrządzone przez konie, w tym bryczkę, powóz, dorożkę, sanie, wykorzystywane:

 • do celów rekreacyjnych własnych,
 • do odpłatnego i nieodpłatnego przewozu osób trzecich w celach rekreacyjnych.
 • ubezpieczenie zwierząt hodowlanych (polisa rolnicza)
 • konie wyścigowe, także konie sportowe i rekreacyjne
 • Ogień
 • Huragan
 • Powódź
 • Piorun
 • Choroba
 • Wypadek

Gdzie kupić ubezpieczenie dla konia? Sprawdź ofertę CUK!

Chcesz kupić ubezpieczenie dla konia lub innych zwierząt w ramach polisy mieszkaniowej? To proste! Wykorzystaj kalkulator ubezpieczenia nieruchomości na stronie CUK! Dzięki niemu otrzymasz dostęp do bieżącej oferty wiodących towarzystw ubezpieczeniowych wraz z szybką wyceną składek.

Jeżeli natomiast jesteś rolnikiem i potrzebujesz kompleksowej ochrony dla swojej hodowli lub upraw proponujemy także ubezpieczenie zwierząt gospodarskich w ramach polisy rolniczej. Aby uzyskać więcej informacji o ofercie, zostaw swój numer na stronie, skontaktuj się z naszym doradcą za pośrednictwem infolinii: 22 27 00 337 lub osobiście w najbliższej placówce stacjonarnej CUK Ubezpieczenia.

Oceń artykuł

5.00
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku