2022-06-08

Podatek cukrowy – co trzeba o nim wiedzieć?

Co obejmuje podatek cukrowy? Czy wpływa na ceny produktów, które zawierają cukier? Sprawdź!

Podatek cukrowy – co trzeba o nim wiedzieć?

Podatek cukrowy planowano wprowadzić w Polsce w 2020 roku. Z różnych przyczyn termin ten uległ zmianie. Podatek od cukru obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Zastanawiasz się, co obejmuje podatek cukrowy? Celem jego wprowadzenia było ograniczenie spożycia cukru. Wyższe ceny miały zniechęcić konsumentów do zakupów, a producentów zachęcić do stosowania mniejszych ilości cukru. Sprawdź, co zmieniło się po wprowadzeniu podatku cukrowego.

Podatek cukrowy – czego dotyczy i czym dokładnie jest?

Podatek cukrowy to forma daniny obowiązującej na terenie kraju. Warto jednak zauważyć, że wiele osób nie wie, kiedy podatek cukrowy został wprowadzony, co ma na celu i na czym dokładnie polega. Początkowo planowano jego wdrożenie w 2020 roku. Z różnych względów te plany nie doszły do skutku. Ostatecznie więc zaczął obowiązywać od następnego roku, a dokładniej od 1 stycznia 2021. Nowy podatek cukrowy wprowadzony został w artykule 7 Ustawy dotyczącej zmian niektórych ustaw w związku z promowaniem prozdrowotnych wyborów ze strony konsumenta.

Głównym założeniem tego projektu było przekonanie, że od kiedy wejdzie podatek cukrowy, zmienią się wybory konsumentów, którzy zaczną wybierać zdrowsze produkty. Przemiana miała dotyczyć także samych producentów. Dodatkowe opłaty miały skłonić ich do ograniczenia produkcji artykułów, które mają w swoim składzie cukier. Podatek cukrowy – pomimo swojej nazwy – nie został wprost określony mianem „podatku”, jednak w praktyce konieczne jest odprowadzanie tej daniny do urzędu skarbowego.

Niektórzy przedsiębiorcy, których dotyczy podatek cukrowy, zastanawiają się, kto wprowadził obowiązek jego odprowadzania. 28 sierpnia 2020 roku został podpisany główny dokument, wraz z ustawą z dnia 14 lutego 2020 roku. Osobą, która je zatwierdziła, był aktualny prezydent – Andrzej Duda.

Podatek cukrowy, co obejmuje, zgodnie z założeniami? Przede wszystkim dotyczy on:

 • cukrów – szeroko rozumianych, w tym monosacharydów, disacharydów, jak również wszelkich produktów, które w swoim składzie mają te elementy;
 • kofeiny oraz tauryny;
 • substancji słodzących – zostały one zdefiniowane przez Parlament Europejski i Radę (WE) nr 1333/2008 – są to między innymi ksylitol, sorbitol czy aspartam.

Warto podkreślić, że nie wszystkie produkty zostały objęte koniecznością odprowadzania nowej daniny, jaką jest podatek cukrowy. Jakie produkty znalazły się na liście z dodatkowymi kosztami, a które są z nich zwolnione? Podatek cukrowy nie obowiązuje takich artykułów jak:

 • wyroby medyczne;
 • suplementy diety;
 • żywność o specjalnym przeznaczeniu – w tym również produkty do karmienia początkowego oraz późniejszego dla niemowląt;
 • wyroby akcyzowe;
 • produkty zawierające więcej niż 20% naturalnego soku owocowego lub warzywnego, a także te, których zawartość cukru jest mniejsza niż 5 g na 100 ml;
 • produkty będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukru jest mniejsza niż 5 g na 100 ml;
 • produkty na bazie mleka lub jego przetworów, w tym jogurty, maślanki, kefiry, zsiadłe mleko.

Podatek cukrowy – kto płaci tę daninę?

Podatek cukrowy zgodnie z Ustawą o zdrowiu publicznym dotyczy przede wszystkim osób fizycznych i prawnych. Odnosi się on także do podmiotów organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej. Ustawa dokładnie precyzuje, kto jest zobowiązany do odprowadzania daniny określanej jako podatek cukrowy. Od czego zatem zależy jego naliczanie? Zgodnie z zapisem zawartym we wspomnianym artykule dotyczy on podmiotów, które:

 • zajmują się sprzedażą produktów do punktów sprzedaży detalicznej;
 • są odpowiedzialne za produkcję i zakup napojów z innych krajów członkowskich UE lub spoza niej, a także prowadzą sprzedaż detaliczną;
 • zamawiają bezpośrednio u producenta produkty, które ze względu na swój skład podlegają wspomnianym wcześniej opłatom.

Podatek cukrowy obejmuje również właścicieli firm, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Wpływa to oczywiście na sposób jej prowadzenia, jak również generuje dodatkowe koszty, które należy ponieść, jeżeli firma obracać będzie napojami objętymi nowym podatkiem. Szczegółowe informacje dotyczące tego obszaru można znaleźć w artykule poświęconym zagadnieniu jednoosobowej działalności.

Kluczowe w prowadzeniu firmy jest również prawidłowe klasyfikowanie działalności w oparciu o PKD.  Polska Klasyfikacja Działalności jest obowiązującym w kraju rejestrem, w którym można znaleźć informacje niezbędne dla osób chcących założyć własną firmę. Każda działalność powinna mieć przypisany kod PKD, który składa się z pięciu cyfr. Prawidłowe przypisanie kodów do prowadzonej działalności jest jednym z ważniejszych etapów zakładania i prowadzenia firmy. Żeby prawidłowo przeprowadzić klasyfikację, warto skorzystać z gotowych poradników dotyczących klasyfikacji PKD oraz wyboru odpowiedniego oznaczenia.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Jak poinformować Urząd Skarbowy o podatku cukrowym – 2021 i obecnie

Jeżeli wiesz, czym jest podatek cukrowy, na co dokładnie jest on nakładany i dlaczego został wprowadzony, to czas na nieco bardziej skomplikowane zagadnienia. Chodzi o konieczność i sposób zgłoszenia jego odprowadzania do urzędu skarbowego.

W sytuacji, w której przedsiębiorca złożył zamówienie na produkcję napojów objętych nowym podatkiem cukrowym, ma on także obowiązek poinformowania o tym odpowiedniego organu. W tym przypadku zgłoszenie powinno trafić do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania lub dla lokalizacji firmy zamawiającej napoje. Wprowadzone zmiany w przepisach dokładnie określają, jakie informacje powinny być zawarte w zgłoszeniu do urzędu. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia:

 • wszystkich niezbędnych danych zarówno producenta, jak i podmiotu, który jest odpowiedzialny za uiszczenie nowej opłaty (informacje te powinny zawierać między innymi nazwę firmy oraz dane jej właściciela, dokładny adres, kontakt telefoniczny oraz mailowy, a także NIP);
 • szczegółowych informacji dotyczących składu napojów będących podmiotem zamówienia (konieczne jest podanie informacji między innymi o zawartości kofeiny, tauryny, substancji słodzących, ilości cukrów w odniesieniu do pojemności opakowań). Dane te są konieczne, gdyż pozwalają ustalić wysokość opłat, jakie przewiduje podatek cukrowy. Ile wynosi opłata za dane produkty, przedsiębiorca dowiaduje się zawsze wcześniej, ponieważ może to wyliczyć samodzielnie.

We wniosku powinna znaleźć się również data wraz z podpisem producenta napojów lub osoby upoważnionej do podpisywania tego rodzaju dokumentów.

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za produkcję napojów słodzonych powinno przekazać podobne informacje firmie zamawiającej. Niezbędne jest w tym przypadku także zachowanie odpowiedniego terminu w zakresie dostarczenia dokumentów. Dzięki temu zamawiający ma dostatecznie dużo czasu na opłacenie podatku cukrowego.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Podatek cukrowy – ile wynosi zazwyczaj jego wysokość?

Podatek od cukru, a dokładnie wysokość opłat, jakich należy się spodziewać,zostały dokładnie uregulowane w przepisach. Wystarczy zapoznać się z postanowieniami zawartymi w art. 12f Ustawy o zdrowiu publicznym. Ile kosztuje cukier w napojach? Wysokość podatku obliczana jest na podstawie prostego wzoru, który przewiduje zarówno elementy stałe, jak i zmienne. Podatek cukrowy na soki i inne napoje z dużą zawartością cukru liczony jest w następujący sposób (na jeden litr):

 • częścią stałą jest opłata w wysokości 0,50 złotych w przypadku napojów, w których ilość cukru jest równa lub mniejsza 5 g na 100 ml płynu;
 • opłata zmienna naliczana jest w wysokości 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g na 100 ml napoju.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że podatek cukrowy jest zróżnicowany głównie ze względu na zawartość cukru w 100 ml napoju. Ten jest zdecydowanie wyższy w przypadku produktów, w których składzie znajduje się dodatkowo kofeina albo tauryna. Producenci takich napojów muszą liczyć się z dodatkowym wydatkiem na poziomie 0,10 zł za każdy litr produktu. Przepisy uwzględniają również maksymalny podatek. Ten nie może być większy niż 1,20 zł za litr napoju zawierającego zarówno cukier, jak i kofeinę czy taurynę. Na niższe stawki mogą natomiast liczyć producenci tych artykułów, które mają w swoim składzie niżej wspomniane składniki określone przez ustawodawcę. Ile wynosi podatek cukrowy w ich przypadku? Mniejszy podatek w sytuacji, w której ilość cukru jest wyższa niż 5 g na 100 ml, zapłacą producenci:

 • napojów z zawartością soków owocowych lub warzywnych na poziomie nie mniejszym niż 20%;
 • płynów zaliczanych do kategorii roztworów węglowodanowo-elektrolitowych – do tej grupy zaliczają się między innymi napoje izotoniczne.

W przypadku wspomnianych dwóch grup opłata stała nie obowiązuje. Podatek liczony jest wyłącznie na podstawie elementu zmiennego. Oznacza to, że nalicza się 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Podatek cukrowy – od kiedy trzeba go płacić i w jaki sposób należy uiszczać opłatę?

Podatek cukrowy wprowadzono 1 stycznia 2021 roku. Właściciele firm na mocy postanowień ustawy zmuszeni są do jego uregulowania, jeżeli ich działalność ma związek z produkcją czy dystrybucją napojów z zawartością cukru. Wysokość należnego podatku oblicza się na podstawie prostego wzoru, a następnie przedsiębiorstwo musi wpłacić określoną kwotę na odpowiedni rachunek urzędu skarbowego. Ustalany jest on na podstawie miejsca zamieszkania właściciela lub adresu firmy. Ponadto przedsiębiorca musi dodatkowo poinformować urząd o wysokości opłaty, jaką uiścił. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, składając deklarację CUK.

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest koniecznością podejmowania różnych decyzji, które wpływają na przyszłość prowadzonego biznesu. Prawidłowe wyliczanie podatku cukrowego i sporządzanie dokumentacji z nim związanej wlicza się w długą listę obowiązków właścicieli firmy lub osób, które są wyznaczone do tego zadania. Ponadto, szczególnie w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, kluczową decyzją może być ta związana z byciem tak zwanym czynnym podatnikiem VAT. Osoby prowadzące własną firmę powinny zdawać sobie sprawę z tego, że zyskanie miana czynnego podatnika VAT niesie za sobą wiele korzyści.

 W składanej przez przedsiębiorcę deklaracji podatkowej powinny zostać zawarte informacje określone przez właściwą ustawę. Uwzględnia się zatem:

 • okres, za jaki składana jest informacja o podatku;
 • miejsce, w którym dokument zostaje złożony, z uwzględnieniem prawidłowej nazwy urzędu;
 • cel złożenia deklaracji, z rozróżnieniem na złożenie informacji lub złożenie korekty do informacji;
 • dane podmiotu zobligowanego do uiszczenia stosownej opłaty cukrowej – nazwa firmy, NIP i dane kontaktowe do osoby wyznaczonej do udzielania wszelkich informacji ze strony firmy;
 • wyliczenia związane z wysokością opłaty cukrowej;
 • dokładną kwotę, którą uiszcza się w związku z podatkiem cukrowym;
 • szczegółowe informacje dotyczące wnoszonej opłaty – w tym przypadku uwzględnia się ilość napojów z podziałem na te z zawartością cukru oraz kofeiny i tauryny. Załącznikiem mogą być faktury informujące urząd o sprzedaży danych produktów;
 • datę wraz z podpisem, który potwierdza zobowiązanie się do uiszczenia wcześniej wyliczonej kwoty.

Co więcej, dokument powinien uwzględniać także bardzo ważną informację, która wskazuje, że stanowi on podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z wyliczeniami specjalistów w Polsce obowiązuje trzeci co do wysokości podatek cukrowy w Europie. Wyższe stawki dla produktów z dużą zawartością cukru mają wyłącznie Francja oraz Irlandia.

Podatek od cukru a prowadzenie działalności gospodarczej

Świadomi przedsiębiorcy, którzy odpowiadają za wprowadzanie na rynek napojów podlegających dodatkowemu opodatkowaniu z uwagi na zawartość cukru, powinni pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu swojej działalności. To przydaje się w różnych losowych sytuacjach. Jednym z rozwiązań, na które może zdecydować się przedsiębiorca, jest ubezpieczenie firmowe. Wszelkie informacje dotyczące kwestii ubezpieczenia firmy znajdziesz w naszym prostym przewodniku.

Zachęcamy również do kontaktu ze specjalistami, którzy pomogą w dopasowaniu najkorzystniejszej oferty dla wybranego przedsiębiorstwa. Udzielą oni również wszelkich informacji i odpowiedzą na pytania.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku